მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი (რუსულ ენოვანი) Subscribe to this list

| Select titles to:
ACLS provider manual supplementary material   Publication: American Heart association 2012 . 85 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood   Publication: London : Mac Keith Press, 2018 . 1524 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 A-28) . Place hold
Atlas of medical helmanthology and protozoology   Publication: NY ; Churchill Livingstone, 2005 . ix,82p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) . Place hold
Bailey & Love's short practice of surgery .   Publication: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018 . xix, 1610p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) . Place hold
Basic & Clinical Endocrinology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2004 . 976p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611.43/47 B-29) , ძირითადი ფონდი (611.43/47 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611.43/47 B-29) . Place hold
Basic & Clinical Endocrinology   Publication: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2001 . xv, 891p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611.43/47 B-29) . Place hold
Basic & clinical pharmacology.   Publication: New York : McGraw-Hill education, 2018 . x, 1250p. : , Title from cover. ill. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Bioethics : by Vaughn, Lewis. Publication: New York : Oxford University Press, 2010 . x, 686 p. ; 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.254 V-32) . Place hold
Braddom's physical medicine & rehabilitation   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xxiii, 1204 pages : , Preceded by: Physical medicine and rehabilitation / [edited by] Randall L. Braddom. 4th ed. c2011. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-84) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-84) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-84) . Place hold
Cell Biology and Histology by Leslie P. Gartner Publication: Philadelphia : LWW, 2018 . 448 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (57 G-18) , ძირითადი ფონდი (57 G-18) . Place hold
Clinical anatomy for medical students by Snell, Richard S. Publication: Boston : Little, Brown, 1995 . x, 898 p. : , Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) . Place hold
Clinical neuroanatomy for medical students by Snell, Richard S. Publication: Philadelphia : Lippincott-Raven, 1997 . xi, 585 p., [8] p. of plates : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 S-69) . Place hold
Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2018 . xxvii, 1153 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics, 2 vol. sets, vol. 2 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2016 . v.2,286p. : 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics; 2 vol. sets, vol. 1 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2013 . v.1,195p.: 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of oral diseases : by Laskaris, George Publication: Stuttgart : Thieme, 2017 . xix,690p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) . Place hold
Communication skills for dental health care providers by Young, Lance Brendan, Publication: Chicago : Quintessence Publishing Co, Inc, 2015 . x, 342 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) . Place hold
Communication skills for the healthcare professional / by McCorry, Laurie Kelly, Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011 . xii, 251 p : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) . Place hold
Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., Publication: Missouri : Elsevoer, 2016 . viii, 879 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) . Place hold
Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish,Jeanine P. Publication: Philadelphia : LWW, 2015 . 656 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 W-66) , ძირითადი ფონდი (614 W-66) . Place hold
Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. Publication: LWW. 2015 . 860 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Critical Care Medicine by Parrillo, Joseph E. Publication: Elsevier. 2019 . 1346 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.88 P-25) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2018   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiv, 1934 pages : , "A Lange medical book." | "Previous editions copyright 2000 through 2015 by McGraw-Hill Education: copyright 1987 through 1999 by Appleton & Lange; copyright 1962 through 1986 by Lange Medical Publications"--Title page verso. | Includes : Strong emphasis on the practical aspects of clinical diagnosis and patient management throughout the broad fields of internal medicine ; Full review of internal medicine and additional primary care topics, such as gynecology and obstetrics, dermatology, neurology, ophthalmology, geriatrics, and palliative care ; The only text with an annual update on HIV/AIDS and new emerging viral diseases ; Specific disease prevention information ; Medication treatment tables, with indexed trade names and updated prices plus helpful diagnostic and treatment algorithms ; Updated PMID numbers for quick reference ; Many full-color photographs and illustrations. | Here are just a few of the many exciting new additions and updates : New information on Zika, dengue, chikungunya, MERS and other infections ; Two new online chapters: Lesbian & Bisexual Womens Health and Transgender Health & Disease Prevention ; Update on influenza pneumococcal, HPV, and meningococcal vaccines ; Latest information on new therapies for inflammatory bowel disease ; Revised recommendations for cardiovascular prevention methods ; Recent advances in diagnosis and treatment of Clostridium difficile infections ; New FDA approved medications for diabetes mellitus and hypercholesterolemia ; Extensively revised material on alcoholism ; Latest information on treatment options for obesity ; Expanded online Podiatry chapter. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2019   Publication: NY : McGraw-Hill, 2019 . xiv, 1,884 pages: , "Lange medical book." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) . Place hold
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2020 by Papadakis, Maxine.a Publication: NY : McGraw-Hill Medica, 2020 . 1915p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 P-23) , ძირითადი ფონდი (616 P-23) . Place hold
Dental communication by Chambers, David W. Publication: Norwalk, Conn. : Appleton-Century-Crofts, 1992 . viii, 296 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-44) . Place hold
Developmental biology by Gilbert, Scott F., Publication: USA : Sinauer associates ,Ink. Publishers, 2016 . xxiii, 810 pages, 100 variously numbered pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) . Place hold
Diseases of the nervous system in childhood.   Publication: London : Mac Keith Press ; | Distributed by Wiley Blackwell, 2009 . x, 965 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) . Place hold
Electrotherapy: Evidence-Based Practice   Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2008 . xii, 401 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) . Place hold
Emery's elements of medical genetics by Turnpenny, Peter D. Publication: Philadelphia, PA : Churchill Livingstone/Elsevier, 2007 . x, 423 p. : , Previous ed.: Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) . Place hold
Essential cell biology by Alberts, Bruce. Publication: NY : W.W.Norton &Company. 2019 . xxxii, 734p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) . Place hold
Ganong's review of medical physiology.   Publication: New York : | London : McGraw-Hill Medical ; | McGraw-Hill [distributor], 2012 . ix, 752 p. : , "A Lange medical book" | Previous ed.: London: McGraw-Hill Medical, 2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) . Place hold
General pathology and internal medicine for physical therapists. by Steffers, Gabriele. Publication: Stuttgart : Thieme, 2012 . x, 316 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) . Place hold
Genetics by Friedman, J.M. Publication: Baltimore : Williams & Wilkins, 1996 . xv, 294p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) . Place hold
Gray's anatomy for students by Drake, Richard L. Publication: Philadelphia : Elsevier. 2015 . xxv, 1161 pages : , Revision of: Anatomy / Henry Gray. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 D-80) . Place hold
Handbook of local anesthesia by Malamed, Stanley F., Publication: St. Louis : Elsevier/Mosby, 2013 . 409p. ; cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-21) . Place hold
Harrison's Hematology and Oncology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2017 . 832p. ; , "This third edition is derived from the 19th edition of Harrison's Principles of Internal Medicine." cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 1   Publication: NY : McGraw-Hill. 2018 . 2 volumes (xli, 1647, I-214 pages) : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 2   Publication: NY : McGraw-Hill. 2018 . 2 volumes (xli, 3528, I-214 pages) : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine: 2 vol. sets: vol.1   Publication: McGraw-Hill Education, 2015 . 2 v. xxxviii, (2770p. various pagings) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) . Place hold
Hematology   Publication: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2013 . xxxi, 2343p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) . Place hold
Hematology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xxx, 2374pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) . Place hold
Human parasitology by Bogitsh, Burton J. Publication: London ; Academic Press, 2019 . xi, 409 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) . Place hold
Jawetz, Melnick & Adelberg,s medical microbiology by Carroll,Karen C. Publication: New York : McGrawHill, 2016 . viii, 849p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) . Place hold
Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology.   Publication: Norwalk, Conn. : Appleton & Lange, 2010 . ix, 814p. : , "A Lange medical book." Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093J-30) . Place hold
Junqueira's basic histology by Mescher, Anthony L., Publication: New York : McGraw-Hill, 2018 . ix, 562 pages : , Includes index. 28 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) . Place hold
Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka Publication: CRC Press 2015 . 680 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 K-61) . Place hold
Larsen's human embryology   Publication: Philadelphia : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009 . xix, 687 p. : , Rev. ed. of: Human embryology / William J. Larsen. 3rd ed. c2001. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) . Place hold
Lingua Latina Medicinalis,   Publication: Polska, HÄFTAD 2013 . 290 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (2051) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8647) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8648) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8649) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8650) . Place hold
Marino's Icu Book by . Marino, Paul L. Publication: Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, 2013 . 1100 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.88 M-30) . Place hold
Marino's The ICU Book: Print by Marino , Paul L. Publication: LWW, 2013 . ‎ 1059 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 M-30) . Place hold
McCracken's removable partial prosthodontics by Carr, Alan B., Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xi, 375 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent   Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Maryland Heights, Mo. : Mosby/Elsevier, 2011 . xiv, 704 p. : , Previous ed.: Dentistry for the child and adolescent / [edited by] Ralph E. McDonald, David R. Avery, Jeffrey A. Dean. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Missouri : Elsevier, 2011 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) . Place hold
Medical cell biology   Publication: Amsterdam ; | Boston : Elsevier/Academic Press, 2008 . xiii, 320 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) . Place hold
Medical ethics manual /   Publication: Ferney-Voltaire : World Medical Association, 2005 . 134 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-46) . Place hold
Medical microbiology by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2013 . x,874p. ; ill. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) . Place hold
Medical microbiology by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2016 . x,836p. ; ill. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) . Place hold
Medical microbiology by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia, Pa. : Elsevier Mosby, 2005 . x, 963 p. : , Rev. ed. of: Medical microbiology / Patrick R. Murray ... [et al.]. 4th ed. c2002. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) . Place hold
Medical Microbiology. by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2020 . 855 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 M-96) , ძირითადი ფონდი (616-097 M-96) . Place hold
Medical parasitology   Publication: Austin, TX : Landes Bioscience, 2009 . 296 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 M-46) . Place hold
Microbiology by Tortora, G.J. Publication: England : Pearson, 2016 . 955p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 N-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 N-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 N-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 N-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 N-76) . Place hold
Molecular biology of the cell by Alberts, Bruce, Publication: USA : Garland science, 2015 . xxxiv,1342p. : , Preceded by Molecular biology of the cell / Bruce Alberts ... [et al.]. 5th ed. c2008. 29 cm Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) . Place hold
Netter's clinical anatomy   Publication: Carlstadt, N.J. : Icon Learning Systems, 2005 . ix, 668 p. : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-43) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-43) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-43) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-43) . Place hold
Netter's Surgical Anatomy and Approaches (Netter Clinical Science) by Delaney, Conor P Publication: Elsevier. 2020 . 768 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 D-34) . Place hold
Oral Anatomy, Histology and Embriology/ by Berkovitz, B. K. B., Publication: Edinburgh : Elsevier, 2018 . 462 pages : 31 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 B-46) , ძირითადი ფონდი (616.31 B-46) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2010 . xxvii, 475 p. : , Includes index. 19 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery - 3 volume sets: vol. 2   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 972pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery. - 3 volume set: vol. 3   Publication: Misouri : Elsevier, 2018 . xviii, 785 pages, llI-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery. 3 volume set: vol. 1   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 730 pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Pernkopf anatomy : vol.1   Publication: Baltimore : Urban & Schwarzenberg, 1989 . 2 v. : , Translation of: Pernkopf Anatomie. 3., neubearbeitete und erw. Aufl. 1987- | Rev. ed. of: Atlas of topographical and applied human anatomy / Eduard Pernkopf. 2nd rev. ed. c1980- | Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) . Place hold
Pernkopf anatomy : vol.2   Publication: Baltimore : Urban & Schwarzenberg, 1989 . 2 v. : , Translation of: Pernkopf Anatomie. 3., neubearbeitete und erw. Aufl. 1987- | Rev. ed. of: Atlas of topographical and applied human anatomy / Eduard Pernkopf. 2nd rev. ed. c1980- | Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-45) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Pharmacology   Publication: China : Lippincott Williams & Wilkins,, 2015 . xi, 664 pages : , Includes index. | Preceded by Pharmacology / Michelle A. Clark ... [et al.]. 5th ed. c2012. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Pharmacology examination & board review. by Katzung & Trevor's Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2019 . vi, 585 p. : , "A Lange medical book." | Rev. ed. of: Pharmacology / Anthony J. Trevor, Bertram G. Katzung, Susan B. Masters. 9th ed. c2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Physical agents in rehabilitation by Cameron, Michelle H. Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2018 . xi, 448p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-17) . Place hold
Physical medicine & rehabilitation   Publication: Philadelphia : Saunders Elsevier, 2007 . xii, 1472p. : , Rev. ed. of: Physical medicine and rehabilitation. 2nd ed. c2000. 29 cm. Holdings: Place hold
Principles of Biomedical Ethics by Tom L. Beauchamp , James F. Childress Publication: Oxford University Press, 2019 . 512 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (57 B-34) . Place hold
Rang and Dale's pharmacology by Rang, H. P, Publication: US : Elsevier, 2016 . xv, 760 pages : , Preceded by Rang and Dale's pharmacology / H.P. Rang ... [et al.]. 7th ed. 2012. | Includes Internet access. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 R-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 R-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 R-20) . Place hold
Review of Medical Microbiology and Immunology by Levinson, Warren. Publication: New York : McGraw-Hill Medical Publishing Division 2014 . ix,789p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 L-62) . Place hold
Review of medical microbiology and immunology by Levinson, Warren. Publication: New York : McGraw-Hill, 2016 . ix, 821 pages : , Includes index. | "A Lange medical book." 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი (616-093 L-62) . Place hold
Robbins and Cotran pathologic basis of disease   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2015 . xvi, 1391 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) . Place hold
Robbins and Cotran pathologic basis of disease.   Publication: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2010 . xiv, 1450 p. : , "Student consult"--Cover. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-66) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-66) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-66) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-66) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-66) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-66) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-66) . Place hold
Schwartz's Principles of Surgery   Publication: New York : McGraw Hill Education, 2015 . 2069p. ; , Preceded by Schwartz's principles of surgery / editor-in-chief, F. Charles Brunicardi ; associate editors, Dana K. Andersen ... [et al.]. 9th ed. c2010. cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) . Place hold
Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery. v.2   Publication: London : CRC Press, 2018 . 1526 Pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 W-31) . Place hold
Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.1   Publication: CRC Press. 2019 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 W-31) . Place hold
Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.3   Publication: CRC Press, 2018 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 W-31) . Place hold
Simpson's Forensic Medicine   Publication: NW : CRC Press, 2020 . 343p., Holdings: ძირითადი ფონდი (616 S-61) , ძირითადი ფონდი (616 S-61) . Place hold
Simpson's forensic medicine by Payne-James, Jason Publication: London : Hodder Arnold, 2011 . x, 253 p. : , Rev. ed. of: Simpson's forensic medicine / Richard Shepherd. 12th ed. 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 S-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 S-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 S-61) , ძირითადი ფონდი (340.6 S-61) , ძირითადი ფონდი (340.6 S-61) . Place hold
Simpson's forensic medicine by Richard, Jones Publication: London : | New York, NY : Arnold ; | Distributed in the U.S.A. by Oxford University Press, 2003 . viii, 196 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 S-53) , ძირითადი ფონდი (340.6 S-53) , ძირითადი ფონდი (340.6 S-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 S-53) . Place hold
Skills for communicating with patients by Silverman, Jonathan Publication: London ; | New York : Radcliffe Publishing, 2013 . xviii, 305 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 S-60) . Place hold
Teaching and learning communication skills in medicine by Kurtz, Suzanne M. Publication: Oxford ; | San Francisco : Radcliffe Pub., 2005 . xiv, 367 p. ; , Companion book to: Skills for communicating with patients / Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, and Juliet Draper. 2nd ed. 2005. 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 K-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 K-93) . Place hold
The family doctors : by Turabian, Jose Luis Publication: New York : Nova Biomedical, 2016 . x, 195 pages : 26 cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (613.89 T-95) . Place hold
The Merck manual of diagnosis and therapy.   Publication: Kenilworth : Merck Sharp & Dohme Corp., 2018 . xxviii, 3530 p. : , Includes index. 22 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (61 M-58) , ძირითადი ფონდი (61 M-58) . Place hold
The Merck manual of diagnosis and therapy.   Publication: Whitehouse Station, N.J. : Merck Sharp & Dohme Corp., 2011 . xxxii, 3,754 pages : , Includes index. 22 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-31) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-31) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-31) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-31) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-31) . Place hold
Thompson & Thompson genetics in medicine by Nussbaum, Robert L., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xi, 546 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) . Place hold
Thompson & Thompson genetics in medicine. by Nussbaum, Robert L., Publication: Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2007 . xi, 585 p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N-85) . Place hold
UNESCO Chair in Bioethics : Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation by Schicktanz, Silke Publication: Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2010 . 81p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-32) . Place hold
Volpe's neurology of the newborn   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xv, 1224 pages : , Preceded by Neurology of the newborn / Joseph J. Volpe. 5th ed. c2008. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 V-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 V-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 V-85) . Place hold
Williams manual of hematology.   Publication: New York : McGraw-Hill, 2011 . 757p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-69) . Place hold
Wintrobe's Clinical Hematology   Publication: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2014 . xxvii, 2278p. : , "Includes fulltext online with regular content updates." 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-74) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-74) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-74) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 W-74) . Place hold
Анатомия человека by Привес, М. Г. Publication: Москва: Медицина, 2013 . 672 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (611 П-75) , ძირითადი ფონდი (611 П-75) , ძირითადი ფონდი (611 П-75) , ძირითადი ფონდი (611 П-75) , ძირითადი ფონდი (611 П-75) . Place hold
Анатомия человека by Сапин, М. Р. Publication: Ростов н/Д: Феникс, 2008 . 368 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (611(075.8) С-19) . Place hold
Анатомия человека by Привес, М. Г. Publication: Москва: Медицина, 1985 . 672 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (611) , ძირითადი ფონდი (611) , ძირითადი ფონდი (611) , ძირითადი ფონდი (611) , ძირითადი ფონდი (611 П–75) , ძირითადი ფონდი (611 П–75) , ძირითადი ფონდი (611 П–75) , ძირითადი ფონდი (611 П–75) , ძირითადი ფონდი (611 П–75) , ძირითადი ფონდი (611 П–75) , ძირითადი ფონდი (611 П–75) . Place hold
Анатомия человека: В 2 т-х. Т. 1   Publication: Москва: Медицина, 1986 . 286 с.: Holdings: