1. აჭარაში გავრცელებული პელოიდების კვლევა სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით: by მასიუკოვიჩი, თამარი Publication: თბილისი თბილისის სამედ. უნ-ტი 2019 . 179 გვ. Date:2019 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), No cover image available
2. მზა წამალთფორმების ტექნოლოგია   Publication: თბილისი, 2017 . 257 გვ.: Date:2017 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (34), პოსტდიპლომური განყოფილება (10), სამკითხველო დარბაზი (6), No cover image available
3. გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა Publication: თბილისი, 2016 . 208 გვ.: Date:2016 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (31), პოსტდიპლომური განყოფილება (9), სამკითხველო დარბაზი (7), Checked out (1), No cover image available
4. ქრისტესისხლას (Chelidonium majus L.) მიწისზედა ნაწილებიდან მიზანმიმართული მიწოდების ციტოტოქსიკური საშუალების შემუშავება by ბოჟაძე, ანა Publication: თბ. 2013 . 235 გვ. : , 1ც. კომპაქტდისკი Date:2013 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), No cover image available
5. საქართველოში ინტროდუქცირებული კორპის ხის ქერქის შესწავლა ახალგალენურ და ინდივიდუალურ ნივთიერებათა პრეპარატების მიღების მიზნით by მესხელი , მარიამ . Publication: თბ . 2012 . 258 გვ . ; 1ც. კომპაქტდისკი . Date:2012 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), No cover image available
6. მცენარეული ალკალოიდების შემცველი წამალთ ფორმების მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავება . by გაგუა , ნათია Publication: თბ . 2012 . 270 გვ . : 1ც . კომპაქტდისკი Date:2012 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), No cover image available
7. წამალთა ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა Publication: თბილისი: ირიდა, 2009 . 310 გვ.: Date:2009 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (14), პოსტდიპლომური განყოფილება (1), სამკითხველო დარბაზი (2), Checked out (1), No cover image available
8. წამლის სამრეწველო ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა Publication: თბილისი, 2006 . 684 გვ.: Date:2006 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (38), პოსტდიპლომური განყოფილება (1), სამკითხველო დარბაზი (4), No cover image available
9. კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია   Publication: თბილისი 2019 . 166 გვ. Date:2019 Availability: Copies available: ციფრული არქივი - Digital Archive (1), No cover image available
10. ბიოფარმაცია   Publication: თბილისი 2018 . 153 გვ. Date:2018 Availability: Copies available: ციფრული არქივი - Digital Archive (1), No cover image available
11. ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდები by ბაკურიძე, ალიოშა Publication: თბილისი 2019 . 98 გვ. Date:2019 Availability: Copies available: ციფრული არქივი - Digital Archive (1), No cover image available
Languages: