სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი” Subscribe to this list

| Select titles to:
IT-პროექტების მენეჯმენტი. ლექციები, by ჯაფიაშვილი, ცირა Publication: თბილისი 2015 . 120 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
European Health for All database (HFA-DB)   Publication: . 3 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and public health   Publication: Philadelphia, Pa. ; | London : Saunders, 2014 . xiii, 405p. : , Formal title: Epidemiology, biostatistics, preventive medicine. | Includes Internet access. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 J-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 J-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 J-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 J-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 J-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 J-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 J-39) . Place hold
Professional English in use. by Glendinning, Eric H. Publication: Cambridge ; | New York : Cambridge University Press, 2007 . 175 p. : , Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 G-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 G-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 G-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 G-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 G-52) . Place hold
აკადემიური წერა დამწყებთათვის by კაჭარავა, ლია Publication: თბილისი: CSST, 2007 . 120 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (37 კ-35) . Place hold
ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2014 . 376 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) . Place hold
გავიგოთ პოლიტიკა: იდეები, ინსტიტუტები და პრობლემები by თომას მ. მაგშტადტი Publication: თბილისი ილიას სახემლწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 . 704 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
ევროპის სოციალური ქარტია   Publication: Holdings: Place hold
ეკონომიკური სოციოლოგია by მეზვრიშვილი, ლია Publication: თბილისი. : მეცნიერება, 2003 . 309გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (33) . Place hold
ეპიდემიოლოგია by მჭედლიშვილი, ირაკლი Publication: თბილისი: [ჯისიაი], 2010 . 428 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) , ძირითადი ფონდი (616-036.2) . Place hold
მედიის როლი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში   Publication: თბილისი 2017 Holdings: Place hold
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა by ურუშაძე, რამაზ Publication: თბილისი: ლეგა, 2002 . 688 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (614(479.22) უ-62) . Place hold
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ Publication: თბილისი, 2018 . 583 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01) . Place hold
სამთავრობო პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსათვის“   Publication: თბილისი 2015 . 74 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
სოციოლოგია. by კალჰუნი, ქრეგ. Publication: თბილისი. : 2008 . 897 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (301) . Place hold
სტაციონალური დაწესებულებების კლინიკის მენეჯერის მუშაობის ადმინისტრირება. სასწავლო მასალები by გერზმავა, ოთარ Publication: თბილისი, 2018 . 244 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612.6 გ-35) , ძირითადი ფონდი (612.6 გ-35) . Place hold
ფსიქოლოგიის საფუძვლები   Publication: თბილისი: მწიგნობარი, 2007 . 428 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (15 ფ-96) , ძირითადი ფონდი (15 ფ-96) , ძირითადი ფონდი (15 ფ-96) . Place hold
ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ Publication: თბილისი, 2019 . 231 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612.6 გ-35) , ძირითადი ფონდი (612.6 გ-35) . Place hold
ჯანდაცვის პოლიტიკა by ვერულავა, თენგიზ Publication: [თბილისი]: ილიაუნი, 2016 . 416 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (614.2 ვ-39) . Place hold
ჯანმრთელობის დაცვა. საქართველო, 2017. სტატისტიკური ცნობარი   Publication: თბილისი 2018 . 138 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Log in to create new lists.