1. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი, 2019 . 377 გვ. Date:2019 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (2),
2. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2016 . 377 გვ. Date:2016 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (11),
3. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2015 . 376 გვ. Date:2015 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (7), Checked out (1),
4. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2014 . 376 გვ. Date:2014 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (9), პოსტდიპლომური განყოფილება (1), სამკითხველო დარბაზი (12),
5. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2012 . 376 გვ. , სარჩევი : გვ.374–376. Date:2012 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (17), Checked out (1),
6. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2007 . 418 გვ. , სარჩევი : გვ.374–376. Date:2007 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (11),
7. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2004 . 423 გვ. , სარჩევი : გვ.374–376. Date:2004 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (5), პოსტდიპლომური განყოფილება (1),
8. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2011 . 376 გვ. Date:2011 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (2), აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (14), Checked out (1), In transit (1), No cover image available
9. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2010 . 376 გვ. Date:2010 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (10),
10. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2009 . 376 გვ. Date:2009 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (7),
11. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2008 . 376 გვ. Date:2008 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (7), Checked out (4),
12. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2005 . 418 გვ. Date:2005 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (7), Checked out (2), In transit (1),
13. ბიოეთიკა by გეგეშიძე, დავით Publication: თბილისი: ლეგა, 2001 . 404 გვ. Date:2001 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (2), აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (10),
14. ჯანმრთელობა და ავადმყოფობა ადამიანის ღირებულებით ორიენტაციებში by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: ქართული თეატრი, 1996 . 101 გვ. Date:1996 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), No cover image available
15. ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი უნივერსალი 2018 . 378 გვ. Date:2018 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (2), ციფრული არქივი - Digital Archive (1), დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილება (1), No cover image available
16. ბიოსამედიცინო ეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი უნივერსალი 2014 . 172 გვ. Date:2014 Availability: Copies available: ციფრული არქივი - Digital Archive (1), No cover image available
Languages: