მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი (რუსულ ენოვანი) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=45 RSS feed for public list მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი (რუსულ ენოვანი) ACLS provider manual supplementary material http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16164 Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15722 Atlas of medical helmanthology and protozoology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10923 Bailey & Love's short practice of surgery . http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8444 Basic & Clinical Endocrinology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9054 Basic & Clinical Endocrinology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9055 Basic & clinical pharmacology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8668 Bioethics : by Vaughn, Lewis. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=956 Braddom's physical medicine & rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8567 Cell Biology and Histology by Leslie P. Gartner http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15755 Clinical anatomy for medical students by Snell, Richard S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8330 Clinical neuroanatomy for medical students by Snell, Richard S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8193 Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10981 Color atlas of fixed prosthodontics, 2 vol. sets, vol. 2 by Hagiwara, Yoshiyuki, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10978 Color atlas of fixed prosthodontics; 2 vol. sets, vol. 1 by Hagiwara, Yoshiyuki, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10971 Color atlas of oral diseases : by Laskaris, George http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11022 Communication skills for dental health care providers by Young, Lance Brendan, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10915 Communication skills for the healthcare professional / by McCorry, Laurie Kelly, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10684 Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10970 Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish,Jeanine P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18149 Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16577 Critical Care Medicine by Parrillo, Joseph E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18166 Current medical diagnosis & treatment 2018 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8630 Current medical diagnosis & treatment 2019 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10895 CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2020 by Papadakis, Maxine.a http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16191 Dental communication by Chambers, David W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10692 Developmental biology by Gilbert, Scott F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10702 Diseases of the nervous system in childhood. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8493 Electrotherapy: Evidence-Based Practice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8462 Emery's elements of medical genetics by Turnpenny, Peter D. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8976 Essential cell biology by Alberts, Bruce. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11159 Ganong's review of medical physiology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1038 General pathology and internal medicine for physical therapists. by Steffers, Gabriele. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8469 Genetics by Friedman, J.M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8998 Gray's anatomy for students by Drake, Richard L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10919 Handbook of local anesthesia by Malamed, Stanley F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107 Harrison's Hematology and Oncology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5283 Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16101 Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10899 Harrison's principles of internal medicine: 2 vol. sets: vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4727 Hematology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4828 Hematology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8650 Human parasitology by Bogitsh, Burton J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10949 Jawetz, Melnick & Adelberg,s medical microbiology by Carroll,Karen C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4822 Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=905 Junqueira's basic histology by Mescher, Anthony L., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10885 Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15642 Larsen's human embryology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8250 Lingua Latina Medicinalis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6703 Marino's Icu Book by . Marino, Paul L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15640 Marino's The ICU Book: Print by Marino , Paul L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18302 McCracken's removable partial prosthodontics by Carr, Alan B., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10940 McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8660 McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7407 McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8553 Medical cell biology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10962 Medical ethics manual / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9566 Medical microbiology by Murray, Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135 Medical microbiology by Murray, Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9302 Medical microbiology by Murray, Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8233 Medical Microbiology. by Murray, Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15854 Medical parasitology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10907 Microbiology by Tortora, G.J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8409 Molecular biology of the cell by Alberts, Bruce, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10935 Netter's clinical anatomy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8247 Netter's Surgical Anatomy and Approaches (Netter Clinical Science) by Delaney, Conor P http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18136 Oral Anatomy, Histology and Embriology/ by Berkovitz, B. K. B., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10950 Oral and maxillofacial surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91 Oral and maxillofacial surgery - 3 volume sets: vol. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10987 Oral and maxillofacial surgery. - 3 volume set: vol. 3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10988 Oral and maxillofacial surgery. 3 volume set: vol. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10986 Pernkopf anatomy : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8240 Pernkopf anatomy : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16604 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8618 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10650 Pharmacology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8911 Pharmacology examination & board review. by Katzung & Trevor's http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10926 Physical agents in rehabilitation by Cameron, Michelle H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8564 Principles of Biomedical Ethics by Tom L. Beauchamp , James F. Childress http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18198 Rang and Dale's pharmacology by Rang, H. P, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8651 Review of Medical Microbiology and Immunology by Levinson, Warren. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2603 Review of medical microbiology and immunology by Levinson, Warren. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4823 Robbins and Cotran pathologic basis of disease http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10922 Robbins and Cotran pathologic basis of disease. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=576 Schwartz's Principles of Surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4733 Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery. v.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16145 Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16134 Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16138 Simpson's Forensic Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16149 Simpson's forensic medicine by Payne-James, Jason http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=199 Simpson's forensic medicine by Richard, Jones http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8267 Skills for communicating with patients by Silverman, Jonathan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5262 Teaching and learning communication skills in medicine by Kurtz, Suzanne M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10697 The family doctors : by Turabian, Jose Luis http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12221 The Merck manual of diagnosis and therapy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8551 The Merck manual of diagnosis and therapy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9849 Thompson & Thompson genetics in medicine by Nussbaum, Robert L., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8647 Thompson & Thompson genetics in medicine. by Nussbaum, Robert L., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=913 UNESCO Chair in Bioethics : Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation by Schicktanz, Silke http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8964 Volpe's neurology of the newborn http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8670 Williams manual of hematology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5282 Wintrobe's Clinical Hematology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4830 Анатомия человека by Привес, М. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1022 Анатомия человека by Сапин, М. Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16350 Анатомия человека by Привес, М. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1027 Анатомия человека: В 2 т-х. Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1025 Анатомия человека: В 2 т-х. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1026 Анатомия человека. т.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22042 Атлас анатомии человека: в 3 т-х: Т. 2 by проф. Синельников, Р. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1661 Атлас анатомии человека: В 3 т-х. Т. 1 by Синельников, Р. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17100 Атлас анатомии человека: В 3-х т. Т. 3 by Синельников, Р. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1039 Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 1 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10944 Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 2 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10945 Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 3 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10946 Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 4 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10947 Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии by Топольницкий, О. З. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10716 Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=927 Атлас по нормальной физиологии by Чеснокова, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1234 Атлас по патологической анатомии by Пальцев, М. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16364 Безопасное обезболивание в стоматологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21997 Биология: в 2 т. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16363 Биология: В 2 ч. Ч. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11072 Биология: В 2 ч. Ч. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11075 Биомедицинская этика by Шамов, И. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16345 Биоорганическая химия by Тюкавкина, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1066 Биоорганическая химия by Тюкавкина, Н. А, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22035 Биоорганическая химия: Руководство к практическим занятям http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22048 Биохимиа http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22037 Биохимия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16316 Биоэтика http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16320 Биоэтика в России http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16319 Внутренние болезни by Маколкин, В. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8472 Генетика http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16328 Генетика человека с основами медицинской генетики by Рубан, Э. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17139 Генетика человека с основами медицинской генетики by Рубан, Э. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17138 Гистология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16303 Гистология Эмбриология Цитология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22039 Гистология, эмбриология, цитология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1014 Грамматика русского языка в упражнениях и коментариях: В 2 Частях: Часть 2: Синтаксис by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8482 Грамматика русского языка в упражнениях и коментариях: В 2 Частях: Часть 1: Морфология by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8483 Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях: в 2 ч. Ч. 2 by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4933 Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях: Морфология by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4928 Дерматология Фицпатрика в клинической практике: В 3 т. Т. 2. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15667 Дерматология Фицпатрика в клинической практике: В 3 т. Т. 3. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15665 Детская неврология by Бадалян, Л. О. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=946 Детская неврология: в 2 т. Т. 1 by Петрухин, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7847 Детская неврология: в 2 т. Т. 2 by Петрухин, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7850 Детская стоматология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10717 Детская терапевтическая стоматология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10745 Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10725 Диагностика и лечение заболеваний пародонта by Риччи, Джиано http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11127 Доказательная медицина by Клюшин, Д. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16314 Древняя колхо-иберийская медицина by Шенгелиа, Михаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18000 Заболевания слизистой оболочки полости рта by Луцкая, И. К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25405 Иммунология by Хайтов, Р. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8457 Иммунология : Атлас by Хаитов, Р. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10733 Интесивная терапия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25377 История медицины by Мультановский, Михаил. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1246 История Медицины by Сорокина, Т. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18795 История медицины http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1245 История медицины Грузии by Шенгелия, М. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1244 История медицины Грузии by Шенгелия, Рамаз http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25367 История медицины и религии древнего востока by Гургенидзе, Д, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25362 Клиническая психология by Сандберг, Норман http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11712 Клиническая токсикология by Лужников, Е. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8430 Клиническая хирургия: в 3 т. Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4836 Клиническая хирургия: В 3 т. Т. 3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4840 Клиническая хирургия: в 3 т. Т. II http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4837 Книга, которая лечит. Человек и Вселенная by Коновалов, С. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16325 Кожные и венерические болезни by Скрипкин, Ю. К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16359 Кожные и венерические болезни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=935 Кожные и венерические болезни. Атлас by Владимиров, В. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20318 Культурология by Кармин, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16324 Лабораторный практикум по общей и неорганической химии by Стась, Н. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068 Латинский язык и основы медицинской терминологии by Чернявский, М.Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11486 Латинский язык и основы медицинской терминологии by Чернявский, М. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22026 Лекции по общей патологической анатомии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16326 Лучевая диагностика by Королюк, И. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8479 Медицинская биофизика by Губанов, Н. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1240 Медицинская генетика by Ньюссбаум, Роберт Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8489 Медицинская и биологическая физика by Ремизов, А. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8460 Медицинская и биологическая физика by Ремизов, А. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1242 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4829 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=853 Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и лучевой терапии) by Линденбратен, Л. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=837 Медицинская радиология и рентгенология by Линденбратен, Л. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1954 Медицинская токсикология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8463 Медицинский менеджмент. by Иванов, В.В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25387 Менеджмент by Драчева, Е. Л, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25404 Методология научного исследования by Новиков, А. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16351 Молекулярная биология клетки by Фаллер, М. Джеральд http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10878 Молекулярная биология клетки by Фаллер, Джеральд М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=993 Наглядная фармакология by Нил, Майкл Дж. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8473 Наркология by Шабанов, П. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16331 Наркомании, токсикомании http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11048 Невербальная коммуникация by Коццолино, Мауро http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16305 Неврология by Мументалер, Марко http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15583 Нехирургическое пародонтологическое лечение by Ронкати, Мариса http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11052 Нормальная физиология by Орлов, Р. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1053 Нормальная физиология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=761 Нормальная физиология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22034 Нормальная физиология by Дегтярев, В. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22036 Обшая Физиотерапия by Пономаренко, Г. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22053 Общая гигиена с основами экологии человека by Лакшин, А. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17142 Общая физиотерапия by Пономаренко, Г. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8410 Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1065 Общественное здоровье и здравоохранение by Щепин, О. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16308 Оперативная хирургия и топографическая анатомия by Островерхов, Г. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=989 Опухоли головы и шеи by Пачес, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11811 Ортодонтия by Хорошилкина , Ф. Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10876 Ортодонтия: by Хорошилкина, Ф. Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16286 Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии by Персин, Л. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8484 Ортопедическая стоматология by Аболмасов, Н. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10720 Ортопедическая стоматология by Трезубов, В. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10739 Ортопедическая стоматология by Трезубов, В. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5091 Основы делового письма : by Трофимова , О . В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10897 Острые отравления лекарственными препаратами: Диагностика, меры неотложной терапии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16274 Оториноларингология by Пальчун, В. Т. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16366 Офтальмология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16307 Пародонтология by Вольф, Г. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754 Патологическая анатомия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=838 Патологическая анатомия: в 2 т. Т. 1: Общий курс by Пальцев, М. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16365 Патологическая физиология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=931 Перенимая опыт by Боттичелли, Антонела Тани http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11121 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. by Греков, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11594 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах by Греков, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16327 Практикум по обшей химии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22672 Практическая терапевтическая стоматология by Николаев, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10748 Пропедевтика внутренних болезней by Гребенев, А. Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16315 Профилактика стоматологических заболеваний. by Бородовицина, С.И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11591 Психиатрия by Жариков, Николай Михайлович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=958 Психиатрия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16348 Психология by Сперлинг, Абрахам П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1034 Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12856 Руководство к лабораторным занятиям по биоорганической химии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1067 Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии лекарственных веществ by Грядунова, Г. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=792 Руководство по гематологии : В 2 т-х. Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=786 Руководство по гематологии: В 2 т-х. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=787 Руководство по инфекционным болезням http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=955 Руководство по обшей и клинической физиологии by Филимонов, В. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22675 Руководство по ортодонтии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2207 Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: В 2 х томах т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22697 Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: В 2 х томах т. 2. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22698 Русско-английский разговорник by Сорокин, Г. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16368 Секреты аллерголии и иммунологии by Нагуа, С. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25400 Семейная медицина http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16317 Современная ортодонтия by Проффит, У. Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8565 Современная ортодонтия by Проффит, Уильям Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15595 Современная Фитотерапия by Булаев, В. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16280 Современная Фитотерапия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22690 Стоматология детского возраста http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=737 Стоматология детского возраста: в 3 ч. Ч. 1. Терапия by Елизарова, В. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16342 Стоматология детского возраста: в 3 ч. Ч. 2. Хирургия by Топольницкий, О. З. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10742 Судебная медицина by Пиголкин, Ю. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4991 Судебная медицина http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1050 Терапевтическая стоматология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10880 Терапевтическая стоматология by Максимовский, Ю. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8007 Травматология и ортопедия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16335 Травмы челюстно-лицевой области http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12858 Фармакология by Харкевич, Д. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8488 Фармацевтические и Медико-Биологические Аспекты Лекарств : В 2-х томах : том 1. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18047 Фармацевтические и Медико-Биологические Аспекты Лекарств : В 2-х томах : том 2. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20389 Физика и биофизика by Антонов, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11492 Физика и биофизика by Антонов, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1238 Физика и биофизика by Антонов, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16330 Физиология человека http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1052 Физические методы лечения в дерматологии by Пономаренко, Г. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22031 Фтизиатрия by Перельман, М. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8414 Хирургические болезни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4846 Хирургия полости рта http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22030 Целительные упражнения системы Норбекова. Практический курс by Хван, Юрий http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16354 Элементы стиля. Принципы убедительного делового письма by Борисова, Е. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11041 Эндокринология by Дедов, И. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16306 ადამიანის ანატომია by ხეცურიანი, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16579 ადამიანის ანატომია ტ. 1 by ხეცურიანი, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20002 ადამიანის ანატომია: ნაწ. 2 by კაციტაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13296 ოტორინოლარინგოლოგია by თოხაძე, თამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51 ოტორინოლარინგოლოგია by თოხაძე, თამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32521 წამალთა ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8536