2020-2021 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=42 RSS feed for public list 2020-2021 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა A Practical Guide to Skin Cancer http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18130 A Textbook of Modern Toxicology by Hodgson , Ernest http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18172 A Textbook of Public Health Dentistry by Marya, CM http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18300 Abnormal Psychology by Barlow, David H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18272 Advanced Grammar in Use with Answers : A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English by Hewings, Martin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18194 An Introduction to Community & Public Health by James F. McKenzie http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18298 Atlas of Orthodontic by Askari, Marjan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18232 Berek & Novak's Gynecology (Berek and Novak's Gynecology) by Berek , Jonathan S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18271 Blueprints Obstetrics & Gynecology by Dr. Tamara Callahan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18152 Brockport Physical Fitness Test Manual by Winnick, Joseph http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18168 Cases in Leadership http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18304 Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital by Pino , Richard M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18301 Clinical Epidemiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18135 Clinical Epidemiology: The Essentials by Fletcher ,Grant S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18236 Clinical Ophthalmic Oncology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18181 Clinical Psychology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18087 Communication Skills: Edition for University and College Students by Maina, Samuel Mwituria http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18153 Comprehensive Healthcare Simulation: Mastery Learning in Health Professions Education 1st ed. 2020 Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18293 Comprehensive Healthcare Simulation: Mobile Medical Simulation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18291 Comprehensive Healthcare Simulation: Program & Center Development: Center & Program Development 1st ed. 2020 Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18290 Comprehensive Preventive Dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18295 Contemporary Practice in Clinical Chemistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18311 Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish,Jeanine P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18149 Critical Care Medicine by Parrillo, Joseph E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18166 Epidemiology by Rothman , Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18176 Essential Skills for a Medical Teacher: An Introduction to Teaching and Learning in Medicine by Harden , Ronald M http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18081 Evidence-Based Medicine by Straus , Sharon E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18084 Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases v.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18238 Foundations for Health Promotion by Wills, Jane http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18267 Fundamentals of Biostatistics. by Rosner , Bernard http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18167 Fundamentals of Orthodontic Treatment Mechanics Hardcover by Bennett , John C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18277 Gordis Epidemiology by David D Celentano http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18173 Handbook of Distance Education http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18270 Handbook of Neurosurgery by Greenberg , Mark S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18199 Health Promotion and Disease Prevention in Clinical Practice / by Coviello , Jessica Shank http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18233 Health Psychology by Anisman ,Hymie http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18282 Healthcare Simulation at a Glance http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18303 Immunology : An Introductory Textbook http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18247 Introduction to Health Care Management by Buchbinder, Sharon B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18195 Introduction to Public Health by Schneider ,Mary-Jan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18088 ISE Human Genetics Paperback by Lewis , Ricki http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18188 Leadership and Communication in Dentistry by Graskemper, Joseph P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18134 Learning Simulations in Education by . Zoellner, Brian P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18171 Longman Academic Writing Series 4: Essays, with Essential Online Resources by Oshima,Alice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18169 Marino's The ICU Book: Print by Marino , Paul L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18302 Mastering Simulation: A Handbook for Sucess by Palaganas, Janice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18235 Medical Genetics by Jorde, Lynn B http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18186 Medical Immunology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18241 Medical Research Essentials by Esteitie, Rania http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18197 Modern Infectious Disease Epidemiology by Giesecke,Johan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18177 Mosby's Expert Physical Exam Handbook: Rapid Inpatient and Outpatient Assessments by Mosby http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18082 Multivariate Statistical Methods by Manly, Bryan F.J http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18263 Netter's Surgical Anatomy and Approaches (Netter Clinical Science) by Delaney, Conor P http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18136 Philosophy of Medicine by Thompson,R. Paul http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18294 Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18273 Principles of Biomedical Ethics by Tom L. Beauchamp , James F. Childress http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18198 Promoting Health: A Practical Guide by Scriven. Angela http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18075 Radiotherapy for Head and Neck Cancers: Indications and Techniques by Adam S. Garden , Beth M. Beadle , G. Brandon Gunn http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18190 Red Book 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18246 Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18251 Research in Medicine: Planning a Project – Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18132 Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners by Kumar, Ranjit http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18174 Snell's Clinical Anatomy by Regions by WINESKI , LAWRENCE E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18182 Soames' & Southam's Oral Pathology by Robinson, Max http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18296 Spectrometric Identification of Organic Compounds by Silverstein , Robert M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18299 Stuttering by Guitar, Barry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18297 The Basics of Bioethics by Robert M. Veatch http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18189 The ESC Handbook of Preventive Cardiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18086 The Essential Guide to Doing Your Research Project by O′Leary, Zina http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18074 TMD and Orthodontics http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18237 Twin Block Functional Therapy: Applications in Dentofacial Orthopedics 3rd Edition by Clark,William J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18269 Zollinger's Atlas of Surgical Operations by Zollinger,Robert http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18276 ადამიანის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18831