სადოქტორო პროგრამა "სტომატოლოგია" http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=35 RSS feed for public list სადოქტორო პროგრამა "სტომატოლოგია" A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16116 Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11683 Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11817 Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11638 Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15579 Atlas of Orthodontic Case Reviews by Askari, Marjan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16115 Biostatistics for medical and biomedical practitioners : an interpretative guide for medicine and biology by Hoffman, Julien I. E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16117 Cawson's essentials of oral pathology and oral medicine / by Cawson, R. A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8776 Clinical Ophthalmic Oncology by Singh, A.D. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16153 Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10981 Color atlas of fixed prosthodontics, 2 vol. sets, vol. 2 by Hagiwara, Yoshiyuki, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10978 Color atlas of fixed prosthodontics; 2 vol. sets, vol. 1 by Hagiwara, Yoshiyuki, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10971 Color atlas of oral diseases : by Laskaris, George, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11022 Conservative restoration of anterior teeth http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13943 Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=397 Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10970 Contemporary orthodontics by Proffit, William R., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10963 Corps et santé by Roussel, Olivier http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11071 Corps et sante : Les dossiers hachette. Cycle 3 / by Guichard, Jack http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4117 Craig's Restorative Dental Materials http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15728 Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 1 by Posnick, Jeffrey C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10636 Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 2 by Posnick, Jeffrey C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8557 Dental Materials by Powers, John M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15669 Dental materials : by Powers, John M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102 Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11301 Deutsch fur Arztinnen und Arzte by Schrimpf, Ulrike http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3987 Endodontics by Ingle, John Ide, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89 Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11303 Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11681 Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs : Improving Population Health Through Evidence-Based Practice by Windsor, Richard http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16154 Evidence-Based Clinical Orthodontics by Miles, Peter G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16155 Examen clinique: by Epstein, O. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11690 Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer by Forastiere A.A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14014 From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10976 Fundamentals of orthodontic treatment mechanics / by Bennett, John C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13955 Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11701 Guyton and Hall textbook of medical physiology by Hall, John E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=577 Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15591 Handbook of local anesthesia by Malamed, Stanley F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107 Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery by Goldenberg, David http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16156 Handbook of pediatric dentistry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8428 Head and neck cancer : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12562 Head and Neck Tumors by Bender H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14013 How to do your research project: by Beardsmore, Caroline. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=219 How to write a successful science thesis by Russey, William. E., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15534 Ingle's endodontics 7.v.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12837 Ingle's endodontics 7.v.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12838 Introduction to Clinical Psychology by Kramer, Geoffrey P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=128 Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11684 Le Français des médecins by Fassier,Thomas http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4119 Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / by Dreyer, Hilke http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3985 McCracken's removable partial prosthodontics / by Carr, Alan B., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10940 McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8660 Medical research essentials by Esteitie, Rania http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16158 Menschen im Beruf - Medizin by D. Thommes http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15895 Menschen im beruf medizin. B2/C1 : by Thommes, Dorothee http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3988 Methacrylate Based Resin Endodontic Sealers : A Paradigm Shift in Endodontics ? by Barnett, Frederic http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16112 Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11304 Nonsurgical periodontal therapy by Roncati, Marisa http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10969 Oral Anatomy, Histology and Embriology/ by Berkovitz, B. K. B., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10950 Oral and maxillofacial surgery - 3 volume sets: vol. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10987 Oral and maxillofacial surgery / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91 Oral and maxillofacial surgery. - 3 volume set: vol. 3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10988 Oral and maxillofacial surgery. 3 volume set: vol. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10986 Orthodontics http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15533 Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4064 Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7123 Pediatric dentistry : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13999 Pediatric dentistry : by Nowak, A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11353 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8618 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10650 Prosthodontic treatment for edentulous patients http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10759 Radiotherapy for head and neck cancers : by Garden, Adam S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13997 Research in Medicine: Planning a Project - Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16157 Science and Conscience. : Georgian Medical News N7-8. by javashvili, G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11694 Sturdevant's art and science of operative dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10966 Sturdevant's art and science of operative dentistry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7406 Success in academic writing. by Day, Trevor http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11682 Textbook of complete dentures by Rahn, Arthur O., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10884 Textbook of orthodontics / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13998 Textbook of prosthodontics by Veeraiyan, Deepak Nallaswamy, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10756 The biomechanical foundation of clinical orthodontics / by Burstone, Charles J., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14000 The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7256 The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11396 TMD and orthodontics : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13959 Twin Block Functional Therapy - Applns in Dentofacial Orthopaedics by Clark, William J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16160 Writing Academic English by Oshima, Alice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16114 Атлас онкологических операций http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1713 Грамматика французского языка : by Попова И. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4151 Клиническая психология by Сандберг, Норман http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11712 Клиническая психология by Бауманн, Урс http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11714 Опухоли головы и шеи by Пачес, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11811 Ортопедическая стоматология by Трезубов, В. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10739 Ортопедическая стоматология by Аболмасов, Н. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10720 Ортопедическая стоматология by Трезубов, В. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5091 Пародонтология by Вольф, Г. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10754 Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики by Комер, Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12148 Перенимая опыт by Боттичелли, Антонела Тани http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11121 Проблемы эндодонтии. Профилактика, выявление и устранение by Хюльсманн, Михаэль http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16113 Современная ортодонтия by Проффит, У. Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8565 Современная ортодонтия by Проффит, Уильям Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15595 ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11020 ადამიანის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9353 აკადემიური წერა by გოჩიტაშვილი, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3904 აკადემიური წერა დამწყებთათვის by კაჭარავა, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10483 აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია, პრევენციული ღონისძიებებისა და სტომატოლოგიური მომსახურების დაგეგმვა-ორგანიზაცია by ჯაფარიძე, ფრიდონ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22735 ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11190 კვლევის ეთიკის ევროპული სახელმძღვანელო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11599 კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების იმპლემენტაცია: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების მიმოხილვა by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11197 კლინიკური ფსიქოლოგიის ზოგადი დახასიათება by მხეიძე, რუსუდანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11080 ლაზოლექსის გამოყენება ქრონიკული მორეცედივე ჰერპესული და აფთოზური სტომატიტის კომპლექსურ მკურნალობაში by გოგოტიშვილი, მარიამ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22287 ოპერაციული ოდონტოლოგია. ნაწ. 1 by მამალაძე, მარინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=325 პაროდონტიტის მკურნალობის მეთოდების ეფექტურობის შეფასება სპეციფიკური კლინიკო-ლაბორატორიული მარკერებით / კლინიკური კვლევა / by ჯანჯალაშვილი, თეა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25406 პაროდონტოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=811 პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები by ჭკუასელი, ქეთევანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11117 პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებათა დიფერენციული დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მიკრობიოლოგიური და იმუნომორფოლოგიური ასპექტები . by აბაშიძე , ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7080 პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7878 საღეჭი მუსკულატორის ელექტრომიოგრაფიული კორელატები და ორთოდონტიული სტატუსი სუნთქვის სხვადასხვა პატერნის პირობებში by ბაქრაძე, ავთანდილ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22083 სახელმძღვანელო კვლევის ეთიკის კომიტეტის წევრებისთვის by კიკნაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11395 უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა by ასათიანი, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16159 ყბა-სახის ავთვისებიანი სიმსივნეები by მარდალეიშვილი, კ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=319