2019-2020 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=33 RSS feed for public list 2019-2020 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა Pharmacology by Whalen Karen http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15793 TEXTBOOK OF INDUSTRIAL PHARMACY http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15704 Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15579 Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15722 Allergy and clinical immunology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15565 AMSSM Sports Medicine CAQ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15826 Anatomie by Reihe Duale http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15588 Anatomy and Human Movement by Soames, Roger W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15825 Ancient Medicine by Nutton,Vivian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15933 Basic Immunology by Abbas, Abul K. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15852 Basic Musculoskeletal Imaging http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15824 Behavioral Science by Barbara Fadem http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15787 Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics by M. A. Lieberman http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15757 Biophysics by Glaser, Roland http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15603 Braunwald's heart disease http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15700 Brukner and Khans Clinical Sports Medicine Injuries, V. 1 by P. Brukner , K. Khan , B.Clarsen http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16095 Cell Biology and Histology by Leslie P. Gartner http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15755 Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8649 Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15705 Clinical Arrhythmology and Electrophysiology by Ziad Issa http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15724 Clinical Dermatology by Maria Hordinsky http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15721 Color Atlas of Dental Medicine: Periodontology by Herbert F. Wolf http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15720 Color Atlas of Ophthalmic Plastic Surgery by Tyers, A. G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15646 Craig's Restorative Dental Materials http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15728 Cummings Otolaryngology. v.1 by Paul W. Flint http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16118 Cummings Otolaryngology. v.2 by Paul W. Flint , Bruce H. Haughey http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16119 Cummings Otolaryngology. v.3 by Paul W. Flint M http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16120 Dental Materials by Powers, John M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15669 Deutsch für Mediziner by Koetz, Ina Maria http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15859 Diagnostic Histopathology of Tumors. 2 volume set: v.2 by Fletcher , Christopher D. M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16082 Diagnostic Histopathology of Tumors.2 volume set: v.1 by Fletcher,Christopher D. M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16078 Diagnostic nneuroradilogy by Kornienko,V.N. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15664 Embryology by Dr. Ronald W. Dudek http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15753 Environmental chemistry by Manahan, S.E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15604 Erkundungen by A. Buscha http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15858 Essential case studies in public health : by Hunting, Katherine. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10896 Essential simulation in clinical education http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5273 Essentials of General Surgery and Surgical Specialties by Lawrence, Peter F http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15910 Esthetics and Biomechanics in Orthodontics by Nanda,Ravindra http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15671 Eyelid and Periorbital Surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15913 Fitzpatrick's Dermatology : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16209 Fitzpatrick's Dermatology : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16210 Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy by Williamson,M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15592 Goldman-Cecil Medicine, 2 vol. sets: v.1 by Lee Goldman http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15945 Grammatik aktiv by Jin, F. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15855 Grammatik aktiv by Friederike Jin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15856 Gross Anatomy by Halliday,N.L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15789 Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15591 Health promotion throughout the life Span by Edelman, C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15605 Histologie - Das Lehrbuch by Deller,Thomas http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15660 Histology by Pawlina,Wojciech http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15936 How the immune system works by Sompayrac, Lauren, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15821 How to write a successful science thesis by Russey, William. E., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15534 Improving Hand Function in Cerebral Palsy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15648 Injection Techniques in Musculoskeletal Medicine by Saunders,Stephanie http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15639 Injury Rehabilitation and Sports Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15666 Introduction to Physical Therapy by Pagliarulo ,Michael A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15791 Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15642 Kommunikation für ausländische Ärzte by Farhan,N. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15585 Krankheiitslehre fuir die medizinische praxisassistenz by Guignard,E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15566 Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. v.1 by John E. Bennett http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16121 Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases.v 2 by John E. Bennett http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16122 Marino's Icu Book by . Marino, Paul L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15640 Mechanical Circulatory Support by James K Kirklin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15727 Medical Microbiology by Murray,Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15854 Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15532 MENSCHEN A1.1 by Evans, S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15892 Menschen hier A2/1 by A. Breitsameter http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15898 Menschen im Beruf - Medizin by D. Thommes http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15895 Middleton's Allergy Essentials by E.Robyn http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15943 Middleton's Allergy v.1 by Burks, A Wesley http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15947 Middleton's Allergy v.2 by Bruks,A.W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15983 MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook Exams by Joan Lambert http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15597 Nelson Essentials of Pediatrics by K. Marcdante http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16099 Nelson Textbook of Pediatrics. v.1 by Robert M. Kliegman http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16124 Nelson Textbook of Pediatrics. v.2 by Robert M. Kliegman http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16127 Netter's Orthopaedic Clinical Examination http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15822 Neuroanatomie by Trepel, Martin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15659 Neuroanatomy by Douglas J. Gould http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15729 Newman and Carranza's Clinical Periodontology by Newman , Michael G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15991 Nutrition in public health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125 Only ECG Book You'll Ever Need / by Thaler,M.S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15748 Operative Techniques in Pediatric Neurosurgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15594 Orthodontic Functional Appliances by Fleming,P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15706 Orthodontics http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15533 Orthopaedic Manual Physical Therapy by Wise, Christopher H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15647 Orthopedic Clinical Examination by Reiman, Michael P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15987 Pathophysiology of blood disorders / by Bunn, H. Franklin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15796 Patterson's Allergic Diseases by Grammer,Leslie http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15941 Pediatric Dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15707 Pediatrics by Lloyd J. Brown http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15754 Pharmacology by S.Lerchenfeldt http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15751 Physiotherapy and Occupational Therapy for People with Cerebral Palsy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15602 Problems in Periorbital Surgery by Foad Nahai http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15723 Quantitative Chemical Analysis. by Harris, Daniel C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8389 Radiation Physics for Medical Physicists by Podgorsak, Ervin B http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15909 Renal Pathophysiology by Rennke, Helmut G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15670 Research Design by J. D. Creswell http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15749 Research Skills for Medical Students http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15790 Robbins and Cotran Atlas of Pathology by Klatt , Edward C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15912 Rockwood and Green's Fractures in Adults v.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16003 Rockwood and Green's Fractures in adultsv.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16001 Schwartz's Principles of Surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4733 Schwartz's Principles of Surgery : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16246 Schwartz's Principles of Surgery: vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16248 Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16134 Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16145 Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16138 Select readings by Bernard, |J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15564 Sports injury prevention and rehabilitation. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8421 Statistics in Medicine by Riffenburgh, R. H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9637 Textbook of Interventional Cardiology by Eric J. Topol http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15701 The Cambrige history of medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15638 The Essential Physics of Medical Imaging by Bushberg ,Jerrold T. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15645 The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15641 The Washington Manual of Critical Care by Kollef, Marin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15662 Urinalysis and body fluids by Strasinger, Susan King, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8686 USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Anatomy. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16140 USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Behavioral Science and Social Sciences. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16151 USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Biochemistry and Medical Genetics. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16147 USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Immunology and Microbiology. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16150 USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Pathology. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16152 USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Pharmacology. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16142 USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Physiology. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16135 USMLE step 2 CK Lecture Notes 2020: Internal Medicine. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16131 USMLE step 2 CK Lecture Notes 2020: Obstetrics and Gynecology. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16123 USMLE step 2 CK Lecture Notes 2020: Pediatrics. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16126 USMLE step 2 CK Lecture Notes 2020: Psychiatry, Epidemiology, Ethics, Patient Safety. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16132 USMLE step 2 CK Lecture Notes 2020: Surgery. by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16129 Vascular Medicine by Mark Creager http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15726 Western Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15644 Коснуться невидимого, услышать неслышимое by Вартанян, Инна http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15946 Основы семиотики заболеваний внутренних органов http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15584 Современная ортодонтия by Проффит, Уильям Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15595