პერიოდიკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=29 RSS feed for public list პერიოდიკა Allergy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14139 Georgian Medical News : საქართველოს სამედიცინო სიახლენი by ნიკოლოზ ფირცხალაიშვილი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9454 Radiobiology and Radiation Safety : vol.1, vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19042 The journal of allergy and clinical immunology: in practice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14130 The Journal of allergy and clinical immunology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14129 Акушерство и гинекология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9188 Анестезиология и реаниматология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10566 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9354 Вестник дерматологии и венерологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9378 Вестник оториноларингологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9379 Вестник оториноларингологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18487 Вопросы онкологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9432 Гематология и трансфузиология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10571 Гигиена и Санитария http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10568 Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9380 Иммунология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10569 Иммунология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18488 Кардиология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9433 Клиническая Медицина http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10567 Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9397 Лечебная физкультура и спортивная медицина http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10565 Морфология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9452 Ортодонтия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9398 Офтальмология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9399 ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ = http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10572 Патологическая физиология и экспериментальная терапия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9434 Российский вестник перинатологии и педиатрии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9451 Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9404 Сочинения иписьма. Т.9. by Гоголь,Н. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16844 Стоматология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9435 Терапевтический архив http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9402 Урология / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9401 Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9400 Эпидемиология и инфекционные болезни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10570 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9453 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული: ტ. 50 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4307 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული: ტ. 51 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12577 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული: ტ. 52 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12580 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. XLV] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=630 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. XLVI] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. XLVII] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1364 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ. 49 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4248 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტომი. XLVIII http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2520