ელექტრონული წიგნები/Ebooks http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=26 RSS feed for public list ელექტრონული წიგნები/Ebooks Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2 томах. Том 2 by Безрукова, В. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15218 IT-პროექტების მენეჯმენტი. ლექციები, by ჯაფიაშვილი, ცირა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14161 100 cases in obstetrics and gynaecology by Cecilia Bottomley http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6103 25 Questions and Answers on Health and Human Rights http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11125 250 Cases in Clinical Medicine by R R.Baliga http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6313 A dictionary of epidemiology / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11816 A dictionary of epidemiology. by Porta, Miquel http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11391 A global textbook of radiology. Vol I / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14083 A global textbook of radiology. Vol. II / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14084 A Health Policy and Systems Research Reader on Human Resources for Health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10503 A manual therapist's guide to movement : by Browne, Gordon. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11156 A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16116 A short history of modern philosophy. by Scruton, Roger. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=349 A Textbook of Modern Toxicology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10799 A Tuberculosis Refresher Course for Physicians : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7531 Abdominal wall reconstruction http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8641 Abnormal Psychology by Holmes, David S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14300 Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11683 Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11817 ACS multimedia atlas of surgery by American college of surgeons, division of education. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8609 ACS multimedia atlas of surgery. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8610 ACS multimedia atlas of surgery. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8612 ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13369 Adapted physical education and sport by Winnick, Joseph P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8613 Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11638 Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10800 Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15579 An introduction to general systems thinking / by Weinberg, Gerald M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12134 Analytical chemistry. by Christian, Gary D., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8663 Anatomy and human movement : by Palastanga, Nigel http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8696 Anatomy at a Glance / by Faiz, Omar. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7588 Anatomy of movement by Calais-Germain, Blandine. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10694 Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8547 APTA Guide for Professional Conduct http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11227 Atlas of Abdominal Wall Reconstruction / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5133 Atlas of General Surgical Techniques / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4980 Atlas of Laparoscopic hepato-pancreato-biliary surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8622 Atlas of Orthodontic Case Reviews by Askari, Marjan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16115 Atlas of Surgical Techniques in Trauma http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5015 Avery's neonatology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1156 Bailey & Love's short practice of surgery . http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8444 Basic & clinical pharmacology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=884 Basic Environmental Health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113 Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8701 Biochemistry / by Ferrier, Denise R., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8648 Biomedical Chemistry : Chapter 5 / Current Trends and Developments for Nanotechnology in Cancer http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11606 Biophysics : An introduction by Glaser, Roland. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11165 Biostatistics for medical and biomedical practitioners : an interpretative guide for medicine and biology by Hoffman, Julien I. E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16117 British Pharmacopoeia Volume I & II http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10858 Brockport physical fitness test manual : by Winnick, Joseph P., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11155 Brockport physical fitness test manual: by Winnick, Joseph P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14305 Buchwald's atlas of metabolic & bariatric surgical techniques and procedures by Buchwald, Henry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8404 Cancer medicine e.5 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9385 Cancer medicine e.5 / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9386 Cardiovascular Guidelines for Competitive Sports Eligibility http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13368 Careers Skills Library : Communication Skills by Ferguson http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10499 Cases in leadership / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16587 Cataract in adults http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5986 Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8649 Chapter 4 : Rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13215 Chapter 5: Interdisciplinary Rehabilitation Team by Behm, Judy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13186 Chemistry by Zumdahl, Steven S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8558 Children's speech sound disorders / by Bowen, Caroline, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11148 Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10798 Clinical dermatology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7479 Clinical epidemiology : by Fletcher, Robert H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4624 Clinical Hematology by Hamid, Gamal Abdul. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8589 Clinical Hematology Atlas : by Bernadette, F.Rodak. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7824 Clinical Methods http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10251 Clinical Ophthalmic Oncology by Singh, A.D. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16153 Clinical pathophysiology by Berkowitz, Aaron, 1978- http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10893 Clinical pathophysiology made ridiculously simple / by Berkowitz, Aaron, 1978- http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10686 Clinical psychology : by Hofmann, Stefan G., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11579 Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10981 Clinician's handbook of preventive services http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9612 Color atlas of forensic medicine and pathology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=951 Color atlas of pathophysiology by Silbernagl, Stefan, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11014 Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis / by World Health Organization / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7674 Comprehensive preventive dentistry / by Limeback, Hardy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11590 Conservative restoration of anterior teeth http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13943 Corps et santé by Roussel, Olivier http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11071 Critical Care Focus: 8: Blood and Blood Transfusion / by GALLEY, HELEN F. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7786 Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16577 Critical Care in Neurology / by Kitchener, Nabil. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7667 Critical Care Medicine by Marini, John J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=969 Current diagnosis & treatment otolaryngology : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16592 Current medical diagnosis & treatment 2018 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8630 Davidson's principles and practice of medicine. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8435 Delivering quality health services : a global imperative for universal health coverage http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10500 Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11301 Differential diagnosis for physical therapists : by Goodman, Catherine Cavallaro. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11167 Drug Abuse Handbook http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10802 Drug Discovery and Development – Present and Future http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11608 Drug information : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11488 Egyptian Hospital Accreditation program : Standards http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10501 Electrotherapy: Evidence-Based Practice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8462 Endocrine pathophysiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10680 English for medical professions by ლოლაძე, ტატიანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1264 English for nursing 1 : Vocational English Course Book http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10996 Environmental chemistry by Manahan, S.E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16275 Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11303 Essential Physical Medicine and Rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14310 Essentials of botanical extraction : by Mandal, Subhash C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8675 Essentials of Chinese acupuncture / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11157 Essentials of environmental health by Friis, Robert H., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10961 Essentials of environmental health by Friis, Robert H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=906 Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11681 Essentials of General Surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8562 Essentials of otolaryngology / by Lucente, Frank E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16588 European Health for All database (HFA-DB) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14156 Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs : Improving Population Health Through Evidence-Based Practice by Windsor, Richard http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16154 Evidence-Based Clinical Orthodontics by Miles, Peter G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16155 Evidence-based public health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=907 Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer by Forastiere A.A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14014 First aid cases for the USMLE step 1 by Le, Tao http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10870 First aid for the USMLE step 2 CK by Le, Tao. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10955 Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology / by Wolff, Klaus, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10930 Forum - Méthode de francais 1 Livre de l'éleve Nouveau DELF A1 & A2 by Baylon, Christian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13933 Foundations for practice in occupational therapy / by Hagedorn, Rosemary http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11164 Free Medical Information Doctor = Publisher / by Kamps, Bernd Sebastian. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7600 From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10976 Fundamentals of clinical research 1: Selection of suitable and workable research by Danielson, Logan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11393 Fundamentals of orthodontic treatment mechanics / by Bennett, John C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13955 Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13747 Gender, Work Stress, and Health by Nelson, Debra L.; Burke, Ronald J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8185 General chemistry by Chang, Raymond. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8695 Georgian : by Aronson, Howard I. (Howard Isaac), http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11132 Georgian language by Nikolaishvili, M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8304 Global Plan of Action http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10502 Gordis epidemiology / by Celentano, David D., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11310 Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices. Niveau avancé by Sirejols, Evelyne http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11110 Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11701 Gray's Anatomie pour les étudiants by Drake, Richard L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11251 Grossman's cardiac catheterization, angiography, and intervention / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8802 Guidelines for cardiac rehabilitation and secondary prevention programs / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10687 Guidelines for the treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7682 Gurcuce ogreniyoruz : by Nikolaishvili, M.S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14126 Guyton and Hall textbook of medical physiology / by Hall, John E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10942 Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15591 Handbook of Neurosurgery by Greenberg, Mark S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16163 Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery by Goldenberg, David http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16156 Handbook of patient care in vascular diseases / by Rasmussen,Todd E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2890 Handbook of pediatric surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10910 Handbook on Communication Skills http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10508 Harper's illustrated biochemistry. by Murray, R.K. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4795 Harper’s Illustrated Biochemistry by Rodwell, Victor W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16575 Head and Neck Cancer: Basic and Clinical Aspects by Steinberg, Bettie M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13941 Head and Neck Tumors by Bender H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14013 Health Promotion : Philosophy, Prejudice, and Practice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8186 Health promotion and disease prevention in clinical practice / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11580 Health: The Basics by Donatelle, Rebecca J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14303 Hepatology - A Clinical Textbook / by Mauss, Stefan. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7679 Hospital Global Budgeting by Dredge, Robert http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10505 Hospital Governance in Latin America by Bogue, Richard J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10506 Hospitals in a changing Europe http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10504 How to develop and implement a national drug policy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11719 Human parasitology / by Bogitsh, Burton J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=117 Human Rights in patient care : a practical guide http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11083 Immunology / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8268 Immunology / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16589 Indian Pharmacopoeia Vol. I-III http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10868 Infectious Disease Epidemiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8646 Instrumental Methods of Analysis. by Sivasankar, B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8431 Interactive Atlas of Human Anatomy : CD-ROM http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11340 International Classification of Functioning, Disability and Health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14306 International Standards for Tuberculosis Care (ISTC) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16576 Interventions for speech sound disorders in children / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11152 Introduction to health care management / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16586 Introduction to Physical Therapy by Pagliarulo, Michael http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14308 Introductory biomechanics by Ethier, Christopher Ross, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8624 Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11684 Junqueira's basic histology by Mescher, Anthony L., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10885 Kumar & Clark clinical medicine / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14072 Leadership and communication in dentistry : by Graskemper, Joseph P., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16585 Leadership Handbook by KovačMartina, Helena http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16584 Lecture notes 2017 step 1: Pharmacology by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5031 Lecture notes 2017 step 1: Behavioral science and social sciences by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5032 Lecture notes 2017 step1: Physiology by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5033 Lecture notes 2017, step 1: Anatomy by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5035 Lecture notes 2017, step 1: Immunology and Microbiology by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5036 Lecture notes 2017, step 1: Pathology by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5029 Lehninger principles of biochemistry / by Nelson, David L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4784 Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / by Dreyer, Hilke http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3985 Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry by Harvey, Richard A., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659 Lowinson and Ruiz's substance abuse. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=964 Management / by Robbins, Stephen P., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12493 Management of physical health conditions in adults with severe mental disorders http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10507 Management of Tuberculosis : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7578 Marino's The ICU Book by Paul L. Marino http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14096 Master the boards. by Fischer, Conrad. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10770 Mayo Clinic internal medicine review 2006-2007 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9740 Measurement of joint motion : by Norkin, Cynthia C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8688 Medical English clear & simple by Hull, Melodie. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4115 Medical Ethics by Boylan, Michael http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16574 Medical ethics manual / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9566 Medical research essentials by Esteitie, Rania http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16158 Menschen im beruf medizin. B2/C1 : by Thommes, Dorothee http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3988 Mental health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11205 Merck manual of medical information / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9780 Methacrylate Based Resin Endodontic Sealers : A Paradigm Shift in Endodontics ? by Barnett, Frederic http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16112 Methods for Impurity Profiling of Heroin and Cocaine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11721 Mile stones in public health : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13938 Modern Epidemiology by Rothman, Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159 Molecular Biology of the cell http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120 Molecular biology of the cell / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9034 Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11304 Musculoskeletal function; by Esch, Dortha. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11350 Natural polymer drug delivery systems : nanoparticles, plants, and algae / Chapter 2 : Nanoparticles Types, Classifi cation, Characterization, Fabrication Methods and Drug Delivery Applications by Bhatia, Saurabh, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11614 Netter's sports medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=590 Oral surgery for dental students : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16591 Organic Chemistry by Bruice, Paula Yurkanis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648 Organic chemistry : A short course http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8399 Orthopaedic Manual Physical Therapy: From Art to Evidence by Wise, Christopher H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14304 Our global environment : by Nadakavukaren, Anne. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11256 Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4064 Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7123 Oxford handbook of clinical and laboratory investigation / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7589 Oxford handbook of clinical pharmacy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8815 Oxford handbook of clinical pharmacy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8417 Painless evidence-based medicine / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11397 Palliative Care and Human Rights by Javashvili, Givi http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11079 Pathophysiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10952 Pathophysiology of heart disease : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10679 Pediatric allergy and immunology : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14128 Pediatric dentistry : by Nowak, A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11353 Pediatric dentistry : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13999 Pediatric endoscopic and minimally invasive surgery by Mario Lima http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10932 Pediatric Rehabilitation Services http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13212 Pediatric rehabilitation: principles and practice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13167 Pediatric surgery by Roy Choudhury, Subhasis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10995 Pediatric surgery handbook for residents and medical students. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11195 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8618 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10650 Pharmaceutical marketing in perspective : Pharma http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11604 Pharmacognosy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10943 Pharmacopoeia of the People's Republic of China V. I - III http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10852 Pharmacy Management and leadershp : Chapter 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11603 Physical and Rehabilitation Medicine for Medical Students by M.G.Ceravolo http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14274 Physical Agents in Rehabilitation : by Cameron, Michelle H.. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7890 Physical Rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8563 Physiological tests for elite athletes / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8621 Phytotherapy approaches for oral ulcers treatment / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12710 Plant drug analysis : by Wagner, Hildebert, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12149 Pocket Guide: Pharmacokinetics Made Easy by Birkett, Donald J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8671 Poisoning and Toxicology handbook. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10801 Polyphenols in plants : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8681 Porth's pathophysiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10698 PreTest biochemistry and genetics by Wilson, Golder. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=652 Principles of anatomy & physiology by Tortora, Gerard J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13360 Principles of Biomedical Ethics by Beauchamp, Tom L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16572 Product life cicle management. by Komninos, Ioannis http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11601 Professional English in use. by Glendinning, Eric H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4116 Prosthodontic treatment for edentulous patients http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10759 Radiotherapy for head and neck cancers : by Garden, Adam S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13997 Rapid review pathology by Goljan, Edward F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10917 Recommendations for writing successful grant proposals: An Information Synthesis by Wisdom, JP. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11355 Recommended Methods for The Identification And Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues In Seized Materials http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11722 Rehab Guide : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14307 Remington: Essentials of Pharmaceutics by Felton, Linda http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12472 Reproductive Health Survey Georgia 2010 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14095 Research design : by Creswell, John W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12128 Research in Medicine: Planning a Project - Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16157 Research methodology : by Kumar, Ranjit. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11312 Research Methodology : A Step-by-Step Guide for Beginners. by Kumar, Ranjit http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11703 Review of medical microbiology and immunology by Levinson, Warren. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4823 Science and Conscience. : Georgian Medical News N7-8. by javashvili, G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11694 Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8842 Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8843 Seminars in thoracic and cardiovascular surgery. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8844 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015, Vol. 64 / No. 3 by Workowski, Kimberly A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7619 Short Guide to Hepatitis C / by Mauss, Stefan. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7675 Simpson's forensic medicine by Payne-James, Jason http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=199 Simpson's Forensic Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16149 Soames' & southam's oral pathology / by Robinson, Max. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11352 Spectrometric identification of organic compounds by Silverstein, Robert M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11720 Sturdevant's art and science of operative dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10966 Stuttering : by Guitar, Barry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11153 Stuttering and cluttering : by Ward, David, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11149 Teaching and learning research skills at the undergraduate levels by Peinado, José María http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11814 Team physician manual : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13366 Test Your Professional English : Medical by Pohl, Alison http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11596 Textbook of biochemistry : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=858 Textbook of orthodontics / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13998 Textbook of preclinical conservative dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10927 Textbook of prosthodontics by Veeraiyan, Deepak Nallaswamy, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10756 The American Society of Addiction Medicine Handbook of addiction medicine / by Rastegar, Darius A., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10906 The Basics of Bioethics by Guidry-Grimes, Laura http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16573 The biomechanical foundation of clinical orthodontics / by Burstone, Charles J., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14000 The child who stutters : by Guitar, Barry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11147 The development of language / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11151 The Effectiveness of Pharmaceutical Marketing. by Kappe, Eelco http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11602 The ESC handbook of preventive cardiology : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13367 The essential guide to doing your research project / by O'Leary, Zina. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11354 The Flying Publisher Guide to Complementary and Alternative Medicine Treatments in Psychiatry / by Stradford, Dan. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7654 The importance of multidisciplinary approach in the development of rehabilitation by Fanfon, Timothy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13196 The intellectual origins of the European Reformation / by McGrath, Alister E., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268 The Japanese Pharmacopoeia http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10864 The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7256 The Merck manual of diagnosis and therapy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9849 The Neuropsychology Handbook by Horton, Arthur MacNeill, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=432 The new public health. by Tulchinsky, Theodore H., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8387 The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11396 The Physiology Coloring Book : 2nd Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11241 The Smart Drug Delivery System and Its Clinical Potential. by Liu D, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11600 The use of delamanid in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis in children and adolescents: interim policy guidance http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7677 The Word Brain : by Kamps, Bernd Sebastian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7577 TherapyEd Physical Therapy Course Manual : by Siegelman, Raymond http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14309 This house of noble deeds by Aufses, Arthur H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1152 TMD and orthodontics : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13959 Trease and Evans pharmacognosy / by Evans, William Charles. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11088 Treatment Planning for Traumatized Teeth http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8393 Tuberculosis A Manual for Medical Students / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7591 Twin Block Functional Therapy - Applns in Dentofacial Orthopaedics by Clark, William J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16160 Ultrasound Blocks for the Anterior Abdominal Wall : by Mokini, Zhirajr. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7637 Understanding pathophysiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10982 Underwood's pathology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10760 USMLE step 1 lecture notes 2017: Biochemistry and medical genetics by Kaplan Medical http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5038 Valeology by Miklis, N. I. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14302 WHO Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7678 Willard & Spackman's occupational therapy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11163 Workbook in Practical Neonatology by Polin, Richard A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15535 Writing Academic English by Oshima, Alice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16114 Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7672 Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis by Zitelli, Basil J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15540 Zollinger's Atlas of Surgical Operations by Zollinger, Robert http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16162 Акушерство http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8422 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.1 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10944 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.2 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10945 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.3 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10946 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.4 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10947 Атлас анатомии человека. Учебное пособие. Том 1. by Синельников, Р.Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8197 Атлас анатомии человека. Учебное пособие. Том 2. by Синельников, Р.Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8198 Атлас анатомии человека. Учебное пособие. Том 3. by Синельников, Р.Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8199 Атлас анатомии человека. Учебное пособие. Том 3. by Синельников, Р.Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8200 Атлас онкологических операций http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1713 Биохимия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4832 Введение в фитотерапию by Барнаулов О.Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13490 Гинекология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8465 Государственная фармакопея Республики Беларусь http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10841 Государственная фармакопея Республики Казахстан http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10865 Государственная фармакопея Российской Федерации http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10866 Государственной фармакопеи Украины http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10843 Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11077 Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. ч.2. by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11708 Грамматика французского языка by Попова, И. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11087 Детская терапевтическая стоматология by Леонтьев В.К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14298 Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии. by Белкания, Г.С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11618 Клиническая оценка результатов лабораторных исследований by Назаренко, Г. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8599 Клиническая психология by Сандберг, Норман http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11712 Клиническая психология by Бауманн, Урс http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11714 Курс медицинской и биологической физики by Волобуев, А. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11253 Латинский язык и основы медицинской терминологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1834 Латинский язык и основы медицинской терминологии by Чернявский, М.Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11486 Медицинская микробиология by Поздеев, О. К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11279 Медицинская психология. by Кречмер, Эрнст http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11709 Невербальная коммуникация в консультировании by Дж. Хансен, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14184 Общее руководство по радиологии : Т.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11219 Общее руководство по радиологии : Т.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11201 Опухоли головы и шеи by Пачес, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11811 Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 1 by Нельсон, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9585 Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 2 by Нельсон, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9587 Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 3 by Нельсон, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9590 Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии by Бернадский, Ю. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15219 Патологическая анатомия by Струков, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13976 Патологическая анатомия: Атлас by Пауков, B.C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13975 Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики by Комер, Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12148 Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14297 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. by Греков, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11594 Пособие по русскому языку для студентов-медиков by Чкареули, Ц. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11777 Практикум по экологической химии by Чибисова, Н.В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13918 Практическая физиотерапия / by Ушаков, А.А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11188 Профилактика стоматологических заболеваний by Бородовицина, С.И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11591 Расшифровка клинических лабораторных анализов / by Хиггинск, К.. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7673 Руководство къ гинекологическому и акушерскому изследованию. by Бэйш, К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13304 Русский язык в упражнениях by Хавронина, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11078 Русский язык для начинающих : Книга 1. by Овсиенко, Ю. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11710 Физика и биофизика by Антонов, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11492 Фитотерапия by Манвелян, Э.А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13489 Фитотерапия и фитофармакология by Соколов, С.Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13488 Французский язык для медиков : by Мусохранова М.Б. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11112 Фтизиатрия / by Перельман, М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7596 Химия окружающей среды by Голдовская, Л. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13916 Частная физиотерапия by Паномаренко, Г.Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7987 Экологическая химия by Ложниченко, О. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13920 ადამიანის ანატომია: ნაწ. 1 by კაციტაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=425 ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11020 ადამიანის უფლებების საკითხებზე საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოქმედი რეგულაციებისა და ეთიკის ნორმების მიმოხილვა და ანალიზი by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11196 ადამიანის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=885 ადამიანის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2435 ადამიანის ცხოვრების გზა by ლიხევუდი ბერნარდ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10994 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი by ბერიძე, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13456 ავადმყოფის მოვლა by ბოჭორიშვილი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94 ავადმყოფის მოვლა 1 by კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის დეპარტამენტი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11823 ავადმყოფის მოვლა 2 by კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის დეპარტამენტი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11824 ავადმყოფის მოვლა 3 by კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის დეპარტამენტი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11825 აკადემიური წერა by გოჩიტაშვილი, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3904 ანალიზის მეთოდები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10829 აორტოკორონარული შუნტირების შემდგომი რეაბილიტაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13189 არასრულყოფილი ოსტეოგენეზი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13192 არასრულწლოვანთა უფლებები ჯანმრთელობაზე და სამედიცინო მომსახურების პროცესში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13188 აღზრდის სოციალური ფსიქოლოგია by ჩხარტიშვილი, შ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11490 ახალი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა by ტულჩინსკი, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158 ბავშვებისა და მოზარდების ბიოსამედიცინო კვლევაში ჩართვის სამართლებრივი და ბიოეთიკური ასპექტები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13185 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=308 ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენა by შალამბერიძე, ო. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=192 ბავშვთა დაავადებების პროპედევტიკა by ხერხეულიძე, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139 ბავშვის უფლებათა კონვენცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13187 ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები by გაგოშიძე, თამარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11821 ბაზისური და კლინიკური ფარმაკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137 ბეიტსის კლინიკური გამოკვლევის საფუძვლები by ბიკლი, ლინ ს. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61 ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები = Fundamentals business administration by შენგელია, თეიმურაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11605 ბიზნესის საფუძვლები by შუბლაძე, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11607 ბიოაქტივობის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები by ლეკიშვილი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11534 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8559 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10620 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12614 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15081 ბიოეთიკის და ბავშვის უფლებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13190 ბიოორგანული ქიმია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10998 ბიოსამედიცინო ეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10621 ბიოფარმაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11562 ბიოქიმია by ბოლქვაძე, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2478 ბიოქიმია კლინიკური კორელაციებით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62 ბიოქიმიის პრაქტიკუმი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11000 ბოტანიკა (სამკურნალო მცენარეები) by კუჭუხიძე, ჯუმბერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=390 ბუღალტრული აღრიცხვა by დოლიაშვილი თინათინ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11609 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები by ხარაბაძე, ელენე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11610 გადაუდებელი დახმარება და მკურნალობა სხეულის დაზიანებისა და ძვლების მოტეხილობების დროს by ღუდუშაური, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11003 გადაუდებელი ტოქსიკოლოგია by კაციტაძე, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1355 გავიგოთ პოლიტიკა: იდეები, ინსტიტუტები და პრობლემები by თომას მ. მაგშტადტი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14158 გალვანიზაცია და ელექტროფორეზი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13198 გარემოს ეპიდემიოლოგია by ნინაშვილი, ნანული http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13812 გაყიდვების მართვა აფთიაქის მენეჯერებისათვის by ფრუიძე, ეკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12496 გაყიდვების მართვა აფთიაქის მენეჯმენტისთვის by ფრუიძე, ეკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11611 გინეკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8353 გლობალური ეკოლოგია : by ელიზბარაშვილი, ე. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11113 დასურათებული ანატომიური ტერმინოლოგია by შელია, ლ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=419 ეთნოსები საქართველოში/რელიგიები საქართველოში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11583 ეკოლოგიის საფუძვლები by ელიავა, ი. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11095 ეკონომიკა და მისი საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11718 ეკონომიკური სოციოლოგია by მეზვრიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11612 ელექტროთერაპია: ჰენდაუთები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11275 ენდოკრინული სისტემის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=481 ეპიდემიოლოგია by მჭედლიშვილი, ირაკლი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131 ეპიდზედამხედველობაში by მებონია, ნანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13815 ეფექტიანი სწავლება : თეორია და პრაქტიკა by კუტალაძე, ია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11122 ეფექტური მართვა აფთიაქის მენეჯერებისათვის by ფრუიძე, ეკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12497 ეფექტური მართვა აფთიაქის მენეჯერებისთვის by ფრუიძე, ეკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11613 ექიმის პროფესიული საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები by კიკნაძე, გურამ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16578 ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11190 ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდები by ბაკურიძე, ალიოშა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11563 ვალეოლოგია: ჯანსაღი ცხოვრების წესი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11820 ზოგადი ბიოქიმიის კურსი by ქომეთიანი, პ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11004 ზოგადი გენეტიკა by შათირიშვილი, აივენგო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11557 ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები by ბურკაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=523 ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები: ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, მოლეკულური პათოლოგია by ბურკაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=679 ზოგადი პათოლოგიური ანატომია by ხარძეიშვილი, ომარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=518 ზოგადი ქირურგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2518 ზოგადი ქირურგია by გრიგოლია, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=380 ზოგადი ქირურგია by ბოჭორიშვილი, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=379 ზოგადი ჰისტოლოგია by დოლიძე ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11007 თანამედროვე სამედიცინო-სამეცნიერო კვლევების წარმოების მეთოდოლოგიის საფუძვლები. წ. 1 by ხეცურიანი, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1297 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული: ტ. 50 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4307 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული: ტ. 51 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12577 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. 49] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4248 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. XLV] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=630 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. XLVI] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. XLVII] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1364 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული. [კრ. XLVIII] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2520 თერაპიული სტომატოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=321 თვალის დაავადებები by ბერაძე, ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1362 თვალის სნეულებანი by ბერაძე, ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11530 თსსუ ბიოქიმიის დეპარტამენტის ჰენდაუთები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11280 იმუნომორფოლოგია: ნორმა, პათოლოგია by ბურკაძე, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=393 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია by სუმბაძე, ნანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11099 ინფექციის კონტროლი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13115 ინფექციურ დაავადებათა აფეთქებების კვლევა by გარუჩავა, ნატალია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13814 ინფექციურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია by მჭედლიშვილი, ირაკლი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13816 ინფექციური დაავადებები by ბოცვაძე, ე. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147 ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში : (პროტოკოლი) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11053 ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11009 ინფორმაციული სისტემები და საქართველოს ჯანდაცვა by ჩლაიძე, დავით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13214 ინფორმაციული სისტემების თაობა და მისი გავლენა თანამედროვე მედიცინაზე by ჩლაიძე, დავით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13209 ინფორმაციული ტექნოლოგიები by ოთხოზორია, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13211 ისწავლე ხალისით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14103 კვების პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები და თავისებურებანი საქართველოში by ზარნაძე, შალვა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12898 კვების ჰიგიენა by ყურაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10825 კვებისა და ასაკობრივი მედიცინის სასწავლო მასალები by ზარნაძე, შ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12298 კვლევის ეთიკის ევროპული სახელმძღვანელო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11599 კინეზოთერაპია ბავშთა ცერებრული დამბლის დროს http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13200 კინეზოთერაპია ბრტყელტერფიანობის დროს http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13202 კინეზოთერაპია ნერვული სისტემის დაავადების და დაზიანების დროს http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13201 კლინიკური ბაქტერიოლოგია by კერესელიძე, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11252 კლინიკური გერიატრია by სიმონია, გაიანე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=278 კლინიკური გერიატრიის საფუძვლები by სიმონია, გაიანე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2517 კლინიკური ელექტროკარდიოგრაფია by ტვილდიანი, დ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141 კლინიკური იმუნოლოგია by ტატიშვილი, ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=391 კლინიკური ნევროლოგია by ჯანელიძე, მარინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=225 კლინიკური პათოლოგიური ანატომია by ხარძეიშვილი, ომარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=514 კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების იმპლემენტაცია: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების მიმოხილვა by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11197 კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის უნარები 1-ის შესავალი ლექცია by კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის დეპარტამენტი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11822 კლინიკური ფარმაცია ფარმაკოთერაპიით by კეზელი, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4255 კლინიკური ფსიქოლოგიის ზოგადი დახასიათება by მხეიძე, რუსუდანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11080 კლინიკური ქირურგია by გრიგოლია, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84 კონფლიქტები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11235 კოსმეტიკა. კოსმეტიკური პერაპარატების ტექნოლოგია by წურწუმია, ია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12141 კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11558 ლაბორატორიული ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო by ბაქანიძე, ლელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13453 ლაბორატორიული სამუშაოები თვისებით და რაოდენობით ანალიზში by ლეკიშვილი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11532 ლაზეროთერაპია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13203 ლეიკოზები და ავთვისებიანი ლიმფომები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=571 ლექციების კრებული : 2013-2017 by ზარნაძე, შ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11144 ლოგისტიკა by ვეშაპიძე, შოთა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12424 ლოგოპედია by ფუტკარაძე, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5241 მარკეტინგული კვლევის პრინციპები by თოდუა, ნუგზარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11615 მას-სპექტრომეტრია by ლომსაძე, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11093 მასწავლებლის ახალი პროფესიული სტანდარტი : დამხმარე სახელმძღვანელო [3 ნაწილად].[ნაწ.] 2, სწავლება და შეფასება by ტყემალაძე, რუსუდან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11123 მასწავლებლის ახალი პროფესიული სტანდარტი : დამხმარე სახელმძღვანელო [3 ნაწილად].[ნაწ.] 3, სასწავლო და პროფესიული გარემო by ნიჟარაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11124 მედიცინის ისტორია by შენგელია, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=285 მედიცინის ისტორია და ზოგადი თეორია. I-II წიგნი by შენგელია, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=294 მეთოდური რეკომენდაციები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გაიდლაინები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14296 მენეჯმენტის პასუხისმგებლობები და მეთოდოლოგია by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12460 მენეჯმენტის საფუძვლები by შუბლაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11617 მენეჯმენტის საფუძვლები by ზუმბურიძე, ო. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11616 მეცნიერული კვლევის მეთოდოლოგია და უნარ-ჩვევები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7345 მიდამო : by შარაშენიძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14127 მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა by ქამუშაძე, თეა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14069 მსოფლიო ექიმთა ასოციაციის ოტავის დეკლარაცია - ბავშვთა უფლება ჯანმრთელობაზე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13191 მწვავე მოწამვლების ექსპრეს-ანალიზი by ადეიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12150 ნანოკოსმეტოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11566 ნანოფარმაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11570 ნარკოტიკები. თვისებები. მოქმედება. ფარმაკოკინეტიკა. მეტაბოლიზმი by ადეიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10815 ნეირორეაბილიტაცია : პარკინსონის დაავადება http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13119 ნუტრიციული ეპიდემიოლოგია by ფაღავა, ელენე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13813 ონკოლოგია by ღვამიჩავა, რემა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585 ონკოლოგიის ენციკლოპედიური ლექსიკონი by შავდია, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=583 ორგანოების და სისტემების პათოფიზიოლოგია by შაქარაშვილი მარინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11011 ორგანოებისა და სისტემების პათოფიზიოლოგია: ნაწ. 2 by ყიფიანი, ვახტანგ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10541 ორგანოთა სისტემების პათოლოგია by ბურკაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=513 ორთოპედიული სტომატოლოგია by საყვარელიძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=672 ორთოპედიული სტომატოლოგია by ტრეზუბოვი, ვლადიმერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=320 ორთოპედიული სტომატოლოგია by ბრეგაძე, გ. ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=318 ორთოპედიული სტომატოლოგიის სახელმძღვანელო: 2 ტომად. ტ. 1 by გამგებელი, გ. ს. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2175 ორთოპედიული სტომატოლოგიის სახელმძღვანელო: 2 ტომად. ტ. 2 by გამგებელი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2174 ოსტეოართროზი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13195 ოქსფორდის მოკლე სახელმძღვანელო ფსიქიატრიაში by გელდერი, მაიკლ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8218 პათოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11771 პათოფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=687 პათოფიზიოლოგია by შაქარაშვილი მარინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11012 პალიატიური მზრუნველობა by მეტივიშვილი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4159 პალიატიური მზრუნველობა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5034 პაციენტის შეფასება ნეირორეაბილიტაციაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11589 პედაგოგიკა by მალაზონია, შოთა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11489 პედაგოგიკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11826 პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები by ჭკუასელი, ქეთევანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11117 პედიატრია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=489 პედიატრია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11013 პედიატრია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5202 პედიატრია (ბავშვის განვითარება და მოვლა) by მანჯავიძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=498 პირველადი გადაუდებელი დახმარება by კალაძე, დალი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7892 პირველადი სამედიცინო დახმარება http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11175 პროთეზირება და ორთეზირება რეაბილიტაციაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13116 პროფესიონალიზმი მედიცინაში by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13904 პროფესიული დაავადებები by სააკაძე, ვადიმ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=615 პროცესების იდენტიფიკაციის პრინციპები. გაზომვები, ანალიზი და გაუმჯობესება. ტატა ჭანტურია ვალიდაცია, ვერიფიკაცია. by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12464 რადიაციული ჰიგიენა by გელაშვილი, კლარა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10990 რადიოლოგიის საფუძვლები by ნოველინი, რ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=473 რასობრივი შეუწყნარებლობა და ქსენოფობია / Racial intolerance and xenophobia http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11307 რეანიმატოლოგიის, ანესთეზიოლოგიის და გადაუდებელი მედიცინის მოკლე ცნობარი by წირქვაძე, ი. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5629 რეკომენდაციები საქართველოში კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული გაიდლაინების იმპლემენტაციისათვის by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11198 რელიგიები საქართველოში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11582 რიდერი ფსიქოსექსოლოგიაში by ტაბატაძე, ეთერი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11274 როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები : გამ. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11233 როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები : გამ. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11234 როგორ შევაფასოთ ბავშვისა და მოზარდის ფიზიკური და სქესობრივი განვითარება by გორდელაძე, მარინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13204 საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები. წ. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11238 საერთაშორისო ბიზნესი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11746 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის სტატისტიკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11619 საერთაშორისო მარკეტინგი : წგ.1. by თოდუა, ნუგზარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11620 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11810 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11179 სალექციო მასალა ფარმაციის მარკეტინგი და ფარმაციის ბაზარი by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12473 სალექციო მასალები ფიტოთერაპიაში by ჯოხაძე, მალხაზი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11145 სამედიცინო ბაზისური ფარმაკოლოგია by თურმანაული, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=232 სამედიცინო ბიოლოგია by ხვიტია, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381 სამედიცინო დეონტოლოგია by ჩაფიძე, გარი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11100 სამედიცინო ევაკუაცია: სამკურნალო-საევაკუაციო ღონისძიებების ორგანიზაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11177 სამედიცინო ეკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=186 სამედიცინო ინფორმატიკა by გოცირიძე, ირინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13213 სამედიცინო ლათინური ენა by გიგოლაევა, ნელი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=213 სამედიცინო მიკრობიოლოგია by გოგიჩაძე, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244 სამედიცინო რადიოლოგია. ნაწ. 1 by მთვარაძე, ალ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11727 სამედიცინო რადიოლოგია. ნაწ. 2 by მთვარაძე, ალ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14301 სამედიცინო რეაბილიტაცია ხერხემლის დეფორმაციების დროს http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13182 სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური განმარტებითი ლექსიკონი by გოგიჩაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1276 სამედიცინო ფსიქოლოგიის, ეთიკისა და დეონტოლოგიის საფუძვლები by მატვეევი, ვ. თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1766 სამედიცინო ხარისხის შეფასება და ორგანიზაციულ–მმართველობითი ინოვაციები პირველად ჯანდაცვაში by ლომაია, ციალა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11200 სამეცნიერო კვლევის უნარების სწავლა და სწავლება სამედიცინო განათლების დიპლომამდელ ეტაპზე by პეინადო, ხოსე მარია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11813 სამთავრობო პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსათვის“ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14160 სამკურნალო ვარჯიში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13125 სასამართლო მედიცინა by კილასონია, ბესარიონ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261 საქართველოს ექიმის ეთიკის კოდექსი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14131 საქართველოს კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11109 საქართველოს კანონი : სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11174 საქართველოს კანონი აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14132 საქართველოს კანონმდებლობა საექიმო საქმიანობის შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13199 საქართველოსთვის ჩატარებული საბაზისო კვლევა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13193 საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ტრავმული დაზიანების რეაბილიტაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13129 სახელმძღვანელო კვლევის ეთიკის კომიტეტის წევრებისთვის by კიკნაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11395 სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1680 სოციალური მარკეტინგის საფუძვლები by ჯაში, ჩარიტა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11621 სოციალური ფარმაცია by ერიაშვილი, ვაჟა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4249 სოციალური ფარმაცია by ჭანტურია, ტატა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11717 სოციოლოგია. by კალჰუნი, ქრეგ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11622 სპა და ბალნეოთერაპია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=675 სპორტული მედიცინა და კინეზოთერაპია by სვანიშვილი, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=449 სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი / Student Attitudes towards Minorities and the Role of Media http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11305 სხივური დიაგნოსტიკა და სხივური თერაპია by გიორგაძე, კ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1354 ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი / tolerance and diversity institute (TDI) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11306 ტოლერანტობის სკოლა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11308 ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1363 ტოპოგრაფიული და კლინიკური ანატომია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5270 ტოქსიკოლოგიური ქიმია by იმნაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10807 უკუკავშირი მომხმარებელთან. - რეკლამაციების მენეჯმენტიფარმაცევტულ ორგანიზაციაში. by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12462 ულტრამაღალი სიხშირის ელექტრო-მაგნიტური ველით მკურნალობა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13206 უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა by ასათიანი, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16159 უნარშეზღუდული ბავშვების სოციაaშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პრობლემა საქართველოშილური ინტეგრაციის პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ასპექტები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13208 უნარშეზღუდული ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ასპექტები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13207 უროლოგია by ბაბუხადია, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599 უროლოგია by ბაბუხადია, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=604 ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა იმუნოლოგიური და მორფოლოგიური დიაგნოსტიკის საკითხები by გოგოხია, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8021 ფარმაკოთერაპიული არჩევანი by ანთელავა, ნელი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11815 ფარმაკოლოგია by ხარკევიჩი, დ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8603 ფარმაკოლოგია by ხარკევიჩი, დ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108 ფარმაკოლოგია by ხარკევიჩი, დ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13303 ფარმაკოლოგიის საიდუმლოებანი by ენტონი, პატრიცია კ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11276 ფარმაკოპეული ანალიზი. სტანდარტიზაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10840 ფარმაცევტული ზრუნვა : ფარმაცევტის პროფესიული საქმიანობის ძირითადი მიმართულება by ჭუმბურიძე, თამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11097 ფარმაცევტული ზრუნვა: ფარმაცევტული პრაქტიკის განვითარება by ვეიდენმაიერი, კარენ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12152 ფარმაცევტული ინფორმაცია by ნიკურაძე, ნელი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12153 ფარმაცევტული მარკეტინგი by ჭანტურია, ტატა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11740 ფარმაცევტული მარკეტინგის საფუძვლები by ზარქუა, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4254 ფარმაცევტული მენეჯმენტი by ჭანტურია, ტატა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11741 ფარმაცევტული საქმიანობის მენეჯმენტი by ნემსიწვერიძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161 ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია by ცინცაძე, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11623 ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის კლინიკური პრინციპები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13109 ფიზიკური რეაბილიტაცია : ინსულტი, თავის და ზურგის ტვინის ტრანვა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13112 ფიზიკური რეაბილიტაცია : კლინიკური და ფუნქციური შეფასება http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13127 ფიზიკური რეაბილიტაცია : მანუალური თერაპია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13114 ფიზიკური რეაბილიტაცია ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13110 ფიზიკური რეაბილიტაცია კარდიოლოგიაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13121 ფიზიკური რეაბილიტაცია პულმონოლოგიაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13107 ფიზიკური ფარმაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11572 ფინანსური აღრიცხვა by ხარაბაძე, ელენე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11647 ფინანსური აღრიცხვა - II by კვატაშიძე, ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11646 ფინანსური აღრიცხვა (მე-2 დონე) by ხარაბაძე, ელენე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11645 ფსიქიატრიის მოკლე კურსი by ნანეიშვილი, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5006 ფსიქოლოგია და ცხოვრება by გერიგი, რიჩარდი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15 ფსიქოლოგიის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=594 ფსიქოლოგიის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5242 ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ანალიზი by ადეიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10867 ქირურგია by კუტუბიძე, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103 ქირურგიული გასტროენტეროლოგია by ახმეტელი, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=574 ქირურგიული დაავადებები by გრიგოლია, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1054 ქირურგიული დაავადებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=369 ქირურგიული დაავადებები by გრიგოლია, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621 ყველაფერი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11016 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სამედიცინო მომსახურება პირველად ჯანდაცვაში by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7989 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო და სარეაბილიტაციო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13210 შესავალი სპეციალობაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13123 შიდა აუდიტი, პროცესების მონიტორინგი by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12465 შიდა ორგანიზაციული პროცესები. პროცესების იდენტიფიკაცია. მართვის პრინციპები. პროცების შეფასების კრიტერიუმები. by ჭანტურია, (ზინაიდა) ტატა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12461 შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა და თერაპია by გვანცელაძე, ვაჟა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=671 შინაგან სნეულებათა სინდრომული დიფერენციული დიაგნოსტიკა და გადაუდებელი თერაპია by ტვილდიანი, დ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1339 შინაგანი სნეულებანი და მედდის მოვალეობა by გვანცელაძე, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5008 შინაგანი სნეულებანი და მედდის მოვალეობა by გვანცელაძე, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11111 შინაგანი სნეულებანი. ტ. I http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=227 შინაგანი სნეულებანი. ტ. II http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=228 შინაგანი სნეულებები და მედდის მოვალეობები by გვანცელაძე, ვაჟა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11018 შინმოვლა (კარიტასის სახელმძღვანელო) by ბარდენი, ინგებურგ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10696 შრომის ეკონომიკა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11656 წამალთა ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8536 წამლის მიზანმიმართული მიწოდების ფორმები და სისტემები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11573 წიგნი პაციენტებისთვის http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13205 ხელოვნური გარემოს ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10619 ხელოვნური გარემოს ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=240 ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11273 ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა by ვერულავა თენგიზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8189 ჯანმრთელობის დაცვა. საქართველო, 2017. სტატისტიკური ცნობარი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14163 ჰენდაუთები ფარმაცევტული ბიზნესის ფინანსური საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12471 ჰენდაუთების კრებული გინეკოლოგიის მე-4-ე კურსის სტუდენტებისათვის http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14136 ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11761