სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი” http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=25 RSS feed for public list სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი” European Health for All database (HFA-DB) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14156 IT-პროექტების მენეჯმენტი. ლექციები, by ჯაფიაშვილი, ცირა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14161 Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and public health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6540 Professional English in use. by Glendinning, Eric H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4116 Новые возможности в лечении больных с тяжелыми поврежденями конечностей путём пересадки васкуляризированных лоскутов by Кутубидзе, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21377 აკადემიური წერა დამწყებთათვის by კაჭარავა, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10483 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258 გავიგოთ პოლიტიკა: იდეები, ინსტიტუტები და პრობლემები by თომას მ. მაგშტადტი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14158 ევროპის სოციალური ქარტია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14157 ეკონომიკური სოციოლოგია by მეზვრიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11612 ეპიდემიოლოგია by მჭედლიშვილი, ირაკლი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131 კანცეროგენული რისკის კორელატების კომპლექსური კვლევა ზემო იმერეთის მაგალითზე by ტიკარაძე, ეკატერინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27462 მედიის როლი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14159 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა by ურუშაძე, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2419 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8587 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11273 სამთავრობო პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსათვის“ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14160 საშვილოსნოს ყელის კიბოს გავრცელების ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები და პაციენტის გადარჩენის პერიოდზე მოქმედი ფაქტორები საქართველოში by გაბრიჭიძე, თინათინ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26382 სოციოლოგია. by კალჰუნი, ქრეგ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11622 სტაციონალური დაწესებულებების კლინიკის მენეჯერის მუშაობის ადმინისტრირება. სასწავლო მასალები by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11688 ფსიქოლოგიის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5242 ჯანდაცვის პოლიტიკა by ვერულავა, თენგიზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10480 ჯანმრთელობის დაცვა. საქართველო, 2017. სტატისტიკური ცნობარი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14163