საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამა "ფარმაცია" http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=15 RSS feed for public list საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამა "ფარმაცია" Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11683 Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11638 Basic & clinical pharmacology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8668 Biomedical Chemistry : Chapter 5 / Current Trends and Developments for Nanotechnology in Cancer http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11606 British Pharmacopoeia Volume I & II http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10858 Clarke's analytical forensic toxicology / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8677 Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=397 Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11301 Drug Discovery and Development – Present and Future http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11608 Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11303 Essentials of botanical extraction : by Mandal, Subhash C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8675 Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11681 Evidence-based public health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=907 Examen clinique: by Epstein, O. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11690 From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10976 Fundamentals of clinical research 1: Selection of suitable and workable research by Danielson, Logan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11393 Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11701 Handbook of modern pharmaceutical analysis. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8616 How to develop and implement a national drug policy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11719 Instrumental Methods of Analysis. by Sivasankar, B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8431 Introduction to Clinical Psychology by Kramer, Geoffrey P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=128 Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11684 Le Français des médecins by Fassier,Thomas http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4119 Lecture notes 2017 step 1: Pharmacology by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5031 Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / by Dreyer, Hilke http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3985 Methods for Impurity Profiling of Heroin and Cocaine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11721 Modern Epidemiology by Rothman, Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159 Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11304 Natural polymer drug delivery systems : nanoparticles, plants, and algae / Chapter 2 : Nanoparticles Types, Classifi cation, Characterization, Fabrication Methods and Drug Delivery Applications by Bhatia, Saurabh, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11614 Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4064 Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7123 Painless evidence-based medicine / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11397 Palliative Care and Human Rights by Javashvili, Givi http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11079 Pharmacopoeia of the People's Republic of China V. I - III http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10852 Pocket Guide: Pharmacokinetics Made Easy by Birkett, Donald J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8671 Polyphenols in plants : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8681 Recommendations for writing successful grant proposals: An Information Synthesis by Wisdom, JP. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11355 Recommended Methods for The Identification And Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues In Seized Materials http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11722 Research methodology : by Kumar, Ranjit. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11312 Science and Conscience. : Georgian Medical News N7-8. by javashvili, G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11694 Spectrometric identification of organic compounds by Silverstein, Robert M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11720 Success in academic writing. by Day, Trevor http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11682 The essential guide to doing your research project / by O'Leary, Zina. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11354 The Japanese Pharmacopoeia http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10864 The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7256 The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11396 The Smart Drug Delivery System and Its Clinical Potential. by Liu D, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11600 Государственная фармакопея Республики Беларусь http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10841 Государственная фармакопея Республики Казахстан http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10865 Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 1. Ч. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11060 Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 1. Ч. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11064 Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11069 Государственной фармакопеи Украины http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10843 Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. ч.2. by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11708 Клиническая психология by Сандберг, Норман http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11712 Клиническая психология by Бауманн, Урс http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11714 Международная фармакопея: Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3332 Русский язык в упражнениях by Хавронина, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11078 Русский язык для начинающих : Книга 1. by Овсиенко, Ю. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11710 ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11020 აკადემიური წერა დამწყებთათვის by კაჭარავა, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10483 ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11190 კვლევის ეთიკის ევროპული სახელმძღვანელო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11599 კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების იმპლემენტაცია: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების მიმოხილვა by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11197 კლინიკური ფსიქოლოგიის ზოგადი დახასიათება by მხეიძე, რუსუდანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11080 მას-სპექტრომეტრია by ლომსაძე, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11093 პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები by ჭკუასელი, ქეთევანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11117 სახელმძღვანელო კვლევის ეთიკის კომიტეტის წევრებისთვის by კიკნაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11395 ტოქსიკოლოგიური ქიმია by ადეიშვილი, ლ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11133 ფარმაკოგნოზია: სამკურნალო მცენარეები by ერისთავი, ლინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185 ფარმაცევტული ქიმია by ჭუმბურიძე, ბ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156 ფარმაცევტული ქიმიის პრაქტიკული კურსი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7988 წამალთა სტანდარტიზაცია და ხარისხის მენეჯმენტი by ჭუმბურიძე, ბიძინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165