სახელმძღვანელოები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=11 RSS feed for public list სახელმძღვანელოები Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2 томах. Том 2 by Безрукова, В. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15218 "წიგნი სააქიმო". მედიცინა ძველ საქართველოში. XIII საუკუნე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1560 100 cases in obstetrics and gynaecology by Cecilia Bottomley http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6103 25 Questions and Answers on Health and Human Rights http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11125 250 Cases in Clinical Medicine by R R.Baliga http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6313 A color atlas of sectional anatomy : by Lyons, Edward A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8289 A comprehensive guide to geriatric rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8657 A dictionary of epidemiology / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11816 A dictionary of epidemiology. by Porta, Miquel http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11391 A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16116 A Textbook of Modern Toxicology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10799 A Tuberculosis Refresher Course for Physicians : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7531 A-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau A1/A2 by Buscha, Anne. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8398 Abdominal wall reconstruction http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8641 Abnormal Psychology by Holmes, David S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14300 Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11683 Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11817 ACS multimedia atlas of surgery by American college of surgeons, division of education. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8609 ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13369 Adams and Victor's principles of neurology by Ropper, Allan H., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10905 Adapted physical education and sport by Winnick, Joseph P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8613 Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10800 Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15579 Advances in vascular surgery by Yasuda K, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11098 Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15722 AMA guides to the evaluation of work ability and return to work by Talmage, James B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5274 An introduction to general systems thinking / by Weinberg, Gerald M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12134 Analytical chemistry. by Christian, Gary D., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8663 Anatomy and human movement : by Palastanga, Nigel http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8696 Anatomy of movement by Calais-Germain, Blandine. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10694 APTA Guide for Professional Conduct http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11227 Atlas of Abdominal Wall Reconstruction / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5133 Atlas of General Surgical Techniques / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4980 Atlas of human anatomy / by Netter, Frank H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10934 Atlas of medical helmanthology and protozoology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10923 Atlas of Orthodontic Case Reviews by Askari, Marjan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16115 Bailey & Scott's diagnostic microbiology / by Baron, Ellen Jo. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1190 Basic & Clinical Endocrinology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9054 Basic & clinical pharmacology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=884 Basic & clinical pharmacology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8668 Basic Concepts of Chemistry by Malone, Leo J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9171 Basic Environmental Health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113 Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8701 Biochemistry / by Ferrier, Denise R., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8648 Biochemistry / by Champe, Pamela C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8930 Bioethics : by Vaughn, Lewis. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=956 Biological and Medical Physics : vol. 1 by Sanikidze Tamar http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6618 Biological and Medical Physics : vol. 2 by Sanikidze Tamar http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4243 Biological science http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10951 Biomedical Chemistry : Chapter 5 / Current Trends and Developments for Nanotechnology in Cancer http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11606 Biophysics : An introduction by Glaser, Roland. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11165 Biophysique by Aurengo,Andre. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7823 Biostatistics for medical and biomedical practitioners : an interpretative guide for medicine and biology by Hoffman, Julien I. E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16117 British Pharmacopoeia Volume I & II http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10858 Brockport physical fitness test manual : by Winnick, Joseph P., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11155 Brockport physical fitness test manual: by Winnick, Joseph P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14305 Buchwald's atlas of metabolic & bariatric surgical techniques and procedures by Buchwald, Henry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8404 Campbell's physical therapy for children / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8684 Cancer : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12516 Cardiovascular and pulmonary physical therapy : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10891 Cardiovascular Guidelines for Competitive Sports Eligibility http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13368 Career Paths: Medical Book 1 by Evans, Virginia http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4027 Cases in leadership / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16587 Chemistry by Zumdahl, Steven S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8558 Chemistry by Zumdahl, S. S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=616 Chemistry and the Living Organism by Bloomfield, Molly M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9166 Chemoradiotherapy : Concurrent Uses, Efficacy and Impact on Prognosis. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12015 Child neurology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=959 Clarke's analytical forensic toxicology / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8677 Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10798 Clinical anatomy by regions / by Kikalishvili,L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8184 Clinical anatomy by regions / by Snell, Richard S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=943 Clinical dermatology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7479 Clinical echocardiography / by Nanda, Navin C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8824 Clinical epidemiology : by Fletcher, Robert H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4624 Clinical Hematology by Hamid, Gamal Abdul. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8589 Clinical Hematology Atlas by Rodak, Bernadette F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8560 Clinical Hematology Atlas : by Bernadette, F.Rodak. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7824 Clinical Ophthalmic Oncology by Singh, A.D. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16153 Clinical orthopaedic rehabilitation : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8682 Clinical psychology : by Hofmann, Stefan G., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11579 Clinical skills manual for maternity and pediatric nursing by Bindler, Ruth McGillis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5258 Clinical Skills Review : Scenarios based on standardized patients : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5268 Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10981 Colon and rectal surgery. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5007 Communication skills for dental health care providers / by Young, Lance Brendan, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10915 Communication skills for the healthcare professional / by McCorry, Laurie Kelly, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10684 Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis / by World Health Organization / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7674 Comprehensive preventive dentistry / by Limeback, Hardy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11590 Conservative restoration of anterior teeth http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13943 Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=397 Contemporary orthodontics by Proffit, William R., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10963 Corps et santé by Roussel, Olivier http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11071 Corps et sante : Les dossiers hachette. Cycle 3 / by Guichard, Jack http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4117 Craig's Restorative Dental Materials http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15728 Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 1 by Posnick, Jeffrey C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10636 Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 2 by Posnick, Jeffrey C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8557 Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16577 Critical Care Medicine by Marini, John J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=969 Cultural anthropology : by Haviland, William A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116 Current diagnosis & treatment otolaryngology : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16592 Current diagnosis and management of chorioretinal diseases http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9389 Current Diagnosis and Treatment in Rheumatology by Imboden, John B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9101 Current medical diagnosis & treatment 2018 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8630 Current medical diagnosis & treatment 2019 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10895 Current Occupational & Environmental Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5062 Current Pediatric Diagnosis & Treatment. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8892 Daniels and Worthingham's muscle testing : by Avers, Dale, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10956 Davidson's essentials of medicine : vol.1 vol.2 and vol.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=658 Dental Materials by Powers, John M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15669 Dental materials : by Powers, John M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102 Descriptive inorganic chemistry by Rayner-Canham, Geoffrey. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8467 Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11301 Destination B1: Grammar & Vocabulary : by Mann, Malcolm. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4063 Deutsch fur Arztinnen und Arzte by Schrimpf, Ulrike http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3987 Deutsch für Mediziner by Koetz, Ina Maria http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15859 Deutsch für Mediziner : by Győrffy, Mária. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3986 Deutsch fur Mediziner = გერმანული ენა მედიკოსებისათვის by ქუთელია, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249 Deutsch im Krankenhaus by Firnhaber-Sensen,Ulrike http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7271 Developmental biology by Gilbert, Scott F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10702 Diagnostic histopathology of tumors 2 Volume Set: vol.1 by Fletcher, Christopher D. M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=578 Diagnostic histopathology of tumors, 2 Volume Set: vol.2 by Fletcher, Christopher D. M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11057 Differential diagnosis for physical therapists : by Goodman, Catherine Cavallaro, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8669 Diseases of the nervous system in childhood. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8493 Drug Abuse Handbook http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10802 Drug Discovery and Development – Present and Future http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11608 Drug information : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11488 Drug information handbook. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8491 Duus' Topical Diagnosis in Neurology by Bäehr, Mathias. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8471 Electrotherapy: Evidence-Based Practice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8462 Emery's elements of medical genetics. by Turnpenny, Peter D. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8976 Endodontics : vol.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16168 English for medical professions by ლოლაძე, ტატიანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1264 English-Georgian Dictionary : Georgian-English Dictionary / by Gvarjaladze,T http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11138 Environmental chemistry by Manahan, S.E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16275 Environmental health by Moeller, Dade W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8574 Environmental Health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5059 Environmental medicine / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9594 Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11303 Essential cell biology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=972 Essential cell biology by Alberts, Bruce. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11159 Essential clinical skills by Carlisle, Susan, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5255 Essential clinical skills for nurses : Step by Step. / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5256 Essential guide to clinical neonatology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11831 Essential imaging in rheumatology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4814 Essential Physical Medicine and Rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14310 Essential simulation in clinical education http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5273 Essentials of botanical extraction : by Mandal, Subhash C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8675 Essentials of clinical geriatrics by Kane, Robert L., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8748 Essentials of dental assisting / by Robinson, Debbie http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10953 Essentials of environmental health by Friis, Robert H., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10961 Essentials of environmental health by Friis, Robert H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=906 Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11681 Essentials of family medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=912 Essentials of genetics by Klug, William S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8972 Essentials of genetics by Klug, William S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8645 Essentials of otolaryngology / by Lucente, Frank E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16588 Essentials of pharmacoeconomics by Rascati, Karen L., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8586 Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs : Improving Population Health Through Evidence-Based Practice by Windsor, Richard http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16154 Evidence-Based Clinical Orthodontics by Miles, Peter G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16155 Evidence-based public health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=907 Examen clinique: by Epstein, O. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11690 Exercise in Rehabilitation Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8643 Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer by Forastiere A.A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14014 Experiments in physical chemistry. by Garland, Carl W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8692 Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology / by Wolff, Klaus, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10930 Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=967 Fitzpatrick's Dermatology : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16209 Fitzpatrick's Dermatology : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16210 Forum - Méthode de francais 1 Livre de l'éleve Nouveau DELF A1 & A2 by Baylon, Christian http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13933 From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10976 Fundamentals of clinical research 1: Selection of suitable and workable research by Danielson, Logan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11393 Fundamentals of diagnostic radiology. Fourth, in one volume Edition; Vol.4 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11032 Fundamentals of diagnostic radiology. Fourth, in one volume Edition; Vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=970 Fundamentals of diagnostic radiology. Fourth, in one volume Edition; Vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11030 Fundamentals of diagnostic radiology. Fourth, in one volume Edition; Vol.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11031 Fundamentals of orthodontic treatment mechanics / by Bennett, John C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13955 Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy by Williamson,M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15592 Ganong's review of medical physiology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1038 General chemistry by Chang, Raymond. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8695 General pathology and internal medicine for physical therapists. by Steffers, Gabriele. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8469 General Surgery by Archvadze, Vasili http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10954 Georgian language by Nikolaishvili, M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8304 Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9186 Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9204 Gordis epidemiology / by Celentano, David D., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11310 Grainger & Allison's diagnostic radiology : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8555 Grainger & Allison's diagnostic radiology : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10941 Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices. Niveau avancé by Sirejols, Evelyne http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11110 Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11701 Gray's anatomy for students by Drake, Richard L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10919 Gray's anatomy: http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8180 Guidelines for cardiac rehabilitation and secondary prevention programs / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10687 Gurcuce ogreniyoruz : by Nikolaishvili, M.S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14126 Guyton and Hall textbook of medical physiology by Hall, John E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=577 Guyton and Hall textbook of medical physiology / by Hall, John E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10942 Gynaecology by ten teachers. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8474 Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15591 Handbook of modern pharmaceutical analysis. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8616 Handbook of Neurosurgery by Greenberg, Mark S. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16163 Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery by Goldenberg, David http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16156 Handbook of pediatric dentistry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8428 Handbook of pediatric surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10910 Handbook on Communication Skills http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10508 Harper's illustrated biochemistry. by Murray, R.K. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4795 Harper’s Illustrated Biochemistry by Rodwell, Victor W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16575 Harrison's manual of oncology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9388 Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16101 Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10899 Harrison's principles of internal medicine. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11082 Head and Neck Cancer: Basic and Clinical Aspects by Steinberg, Bettie M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13941 Head and Neck Tumors by Bender H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14013 Health promotion and disease prevention in clinical practice by Woolf, Steven H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270 Health promotion and disease prevention in clinical practice / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11580 Health tourism and hospitality by Smith, Melanie K., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8617 Health: The Basics by Donatelle, Rebecca J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14303 Hematology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4828 Hematology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8650 High-yield microbiology and infectious diseases / by Hawley, Louise. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8355 How to develop and implement a national drug policy http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11719 How to do your research project: by Beardsmore, Caroline. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=219 Human body dynamics by Tözeren, Aydin. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11010 Human parasitology by Bogitsh, Burton J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10949 Human parasitology / by Bogitsh, Burton J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=117 Human Rights in patient care : a practical guide http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11083 Information technology in pharmacy : by Goundrey-Smith, Stephen. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8664 Ingle's endodontics 7.v.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12837 Ingle's endodontics 7.v.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12838 Instrumental Methods of Analysis. by Sivasankar, B. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8431 Interactive Atlas of Human Anatomy : CD-ROM http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11340 International Classification of Functioning, Disability and Health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14306 Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry. by Kontogeorgis, Georgios M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8620 Introduction to Clinical Psychology by Kramer, Geoffrey P. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=128 Introduction to health care management / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16586 Introduction to Physical Therapy by Pagliarulo, Michael http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14308 Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11684 Jawetz, Melnick & Adelberg,s medical microbiology by Carroll,Karen C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4822 Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=905 Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and public health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6540 Jeppesen's advanced sport diver manual / by Clinchy, Richard A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9111 Junqueira's basic histology by Mescher, Anthony L., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10885 Kelley and Firestein's Textbook of Rheumatology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4786 Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15642 Larsen's human embryology / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8250 Latin medical terminology : by Amiranashvili, Nana. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7399 Le Français des médecins by Fassier,Thomas http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4119 Leadership and communication in dentistry : by Graskemper, Joseph P., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16585 Leadership Handbook by KovačMartina, Helena http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16584 Learning radiology : by Herring, William, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8698 Lecture notes 2017 step 1: Pharmacology by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5031 Lecture notes 2017 step 1: Behavioral science and social sciences by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5032 Lecture notes 2017, step 1: Immunology and Microbiology by Kaplan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5036 Lecture notes on forensic medicine / by Gee, D. J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9565 Lehninger principles of biochemistry / by Lehninger, Albert L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8931 Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / by Dreyer, Hilke http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3985 Lingua Latina Medicinalis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6703 Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry by Harvey, Richard A., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659 Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry / by Ferrier, Denise R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4820 Lookingbill and Marks' Principles of Dermatology by Marks Jr, James G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8718 Management of common musculoskeletal disorders by Hertling, Darlene. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8683 Manual of dry needling techniques : vol.1 by Jain, Piyush http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8406 Marino's The ICU Book by Paul L. Marino http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14096 Massage therapy by Salvo, Susan G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8408 Maxey-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9606 McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7407 McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8553 Measurement of joint motion : by Norkin, Cynthia C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8688 Medical cell biology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10962 Medical English clear & simple by Hull, Melodie. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4115 Medical Ethics by Boylan, Michael http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16574 Medical ethics manual / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9566 Medical Genetics http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7258 Medical genetics by Jorde, Lynn B., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8627 Medical microbiology by Murray, Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135 Medical microbiology by Murray, Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9302 Medical microbiology / by Murray, Patrick R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8233 Medical parasitology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10907 Medical research essentials by Esteitie, Rania http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16158 Menschen A 2.1 : by Habersack, Charlotte http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4059 Menschen A1.1 : by Glas-Peters, Sabine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4024 Menschen A1.2: : Deutsch als fremdsprache. Arbeitsbuch. by Glas-Peters, Sabine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14910 Menschen A2.2 : by Habersack, Charlotte http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4052 Menschen B1.1 : by Braun-Podeschwa, Julia. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4061 Menschen B1.2 : by Breitsameter, Anna http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4031 Menschen im beruf medizin. B2/C1 : by Thommes, Dorothee http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3988 Menschen, B1.1 : by Breitsameter,Anna http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3989 Methods for Impurity Profiling of Heroin and Cocaine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11721 Microbiology: by Tortora, G.J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8409 Mile stones in public health : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13938 Modern Epidemiology by Rothman, Kenneth J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159 Molecular basis of medical cell biology by Fuller, Gerald M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11008 Molecular biology of the cell by Alberts, Bruce, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10935 Molecular cell biology by Lodish, Harvey F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9038 Mosby's fundamentals of therapeutic massage by Fritz, Sandy, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8548 Mosby's Guide to Physical Examination http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10285 Movement by Cook, Gray, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8413 Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11304 Musculoskeletal function; by Esch, Dortha. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11350 Musculoskeletal imaging by Yu, Joseph, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4816 Musculoskeletal interventions http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8652 Narcotic drugs; biochemical pharmacology. by Clouet, Doris H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8673 Natural polymer drug delivery systems : nanoparticles, plants, and algae / Chapter 2 : Nanoparticles Types, Classifi cation, Characterization, Fabrication Methods and Drug Delivery Applications by Bhatia, Saurabh, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11614 Nelson textbook of pediatrics, 2 volume sets. vol. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4817 Nelson textbook of pediatrics, 2 volume sets. vol. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16339 Neonatal intensive care units (NICUs) : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11846 Netter's sports medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=590 Neurologic interventions for physical therapy by Martin, Suzanne http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10967 Neurology and Neurosurgery illustrated by Lindsay, Kenneth W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9081 Neurology in clinical practice : 2 volumes : vol.2 : The Neurological Disorders / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8765 NMS Surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8992 Obstetrics by Ten Teachers. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8386 Oral and maxillofacial surgery - 3 volume sets: vol. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10987 Oral and maxillofacial surgery / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91 Oral and maxillofacial surgery. - 3 volume set: vol. 3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10988 Oral and maxillofacial surgery. 3 volume set: vol. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10986 Organic Chemistry by Bruice, Paula Yurkanis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648 Organic chemistry : A short course http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8399 Organic chemistry. by Wade, L. G., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8442 Orthodontics http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15533 Orthopaedic Manual Physical Therapy: From Art to Evidence by Wise, Christopher H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14304 Orthotics and prosthetics in rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8505 Outpatient medicine / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5753 Oxford American handbook of rheumatology by Seo, Philip. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4782 Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4064 Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7123 Oxford handbook of clinical and laboratory investigation / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7589 Oxford handbook of clinical and laboratory investigation. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8418 Oxford textbook of public health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9638 Oxford textbook of public health / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=859 Painless evidence-based medicine / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11397 Palliative Care and Human Rights by Javashvili, Givi http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11079 Pathophysiology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10952 Pediatric dentistry : by Nowak, A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11353 Pediatric Neurology :Vol.1 by Swaiman, Kenneth F. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8924 Pediatric orthopaedics and sports injuries. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8619 Pediatric rheumatology in clinical practice by Laxer, Ronald M., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4805 Pediatric surgery by Roy Choudhury, Subhasis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10995 Pediatric surgery handbook for residents and medical students. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11195 Perspectives on emergency medical services as an essential service / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11900 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8618 Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10650 Pharmacology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8911 Pharmacology examination & board review. by Katzung & Trevor's http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10926 Pharmacopoeia of the People's Republic of China V. I - III http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10852 Physical and Rehabilitation Medicine for Medical Students by M.G.Ceravolo http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14274 Physical agents in rehabilitation by Cameron, Michelle H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8564 Physical Agents in Rehabilitation : by Cameron, Michelle H.. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7890 Physical diagnosis http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9548 Physical medicine & rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10062 Physical medicine & rehabilitation review http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8626 Physical Rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8563 Physical rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=878 Physical Rehabilitation http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10065 Physical therapy for sports. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8396 Physiology of sport and exercise by Kenney, W. Larry., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8654 Physiology of sport and exercise by Wilmore, Jack H., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8506 Phytotherapy approaches for oral ulcers treatment / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12710 Plant drug analysis : by Wagner, Hildebert, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12149 Pocket Guide: Pharmacokinetics Made Easy by Birkett, Donald J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8671 Poisoning and Toxicology handbook. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10801 Polyphenols in plants : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8681 Primer on the rheumatic diseases http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9097 Primer on the rheumatic diseases http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8770 Principles and practice of phytotherapy by Bone, Kerry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8689 Principles and practice of surgery / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=668 Principles of anatomy and physiology / by Tortora, Gerard J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8243 Principles of anatomy and physiology. by Tortora, Gerard J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=400 Principles of Biomedical Ethics by Beauchamp, Tom L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16572 Principles of neurology, fourth edition. by Adams, Raymond D. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1094 Professional English in use. by Glendinning, Eric H. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4116 Prosthodontic treatment for edentulous patients http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10759 Psychology and Life by Gerrig, Richard J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698 Radiology 101 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8955 Radiotherapy for head and neck cancers : by Garden, Adam S., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13997 Rang and Dale's pharmacology / by Rang, H. P, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8651 Rapid review pathology by Goljan, Edward F. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9474 Rapid review pathology by Goljan, Edward F., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10917 Recommendations for writing successful grant proposals: An Information Synthesis by Wisdom, JP. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11355 Recommended Methods for The Identification And Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues In Seized Materials http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11722 Red wine consumption and health http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10863 Rehab Guide : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14307 Reproductive Health Survey Georgia 2010 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14095 Research design : by Creswell, John W. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12128 Research in Medicine: Planning a Project - Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16157 Research methodology : by Kumar, Ranjit. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11312 Review of Medical Microbiology and Immunology by Levinson, Warren. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2603 Review of medical microbiology and immunology by Levinson, Warren. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4823 Review of medical physiology / by Ganong, William F. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9062 Rheumatology secrets http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4807 Robbins and Cotran atlas of pathology / by Klatt, Edward C., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=882 Robbins and Cotran pathologic basis of disease http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10922 Robbins and Cotran pathologic basis of disease. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=576 Robbins basic pathology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10914 Rosai and Ackerman's surgical pathology 2 volume set : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8556 Rosai and Ackerman's surgical pathology 2 volume set : vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10992 Rosai and Ackerman's surgical pathology 2 volumes : vol.1 by Rosai, Juan, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1085 Rosai and Ackerman's surgical pathology 2 volumes : vol.2 by Rosai, Juan, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8705 Rubin's pathology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9466 Sabiston textbook of surgery : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4734 Schwartz's Principles of Surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=588 Schwartz's Principles of Surgery http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4733 Schwartz's Principles of Surgery : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16246 Schwartz's Principles of Surgery: vol.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16248 Science and Conscience. : Georgian Medical News N7-8. by javashvili, G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11694 Simpson's forensic medicine by Richard, Jones http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8267 Simpson's forensic medicine by Payne-James, Jason http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=199 Simpson's Forensic Medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16149 Skills for communicating with patients / by Silverman, Jonathan http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5262 Skills in clinical nursing by Berman, Audrey, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=926 Soames' & southam's oral pathology / by Robinson, Max. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11352 Spectrometric identification of organic compounds by Silverstein, Robert M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11720 Sternberg's diagnostic surgical pathology : 2 volumes : vol.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=708 Sturdevant's art and science of operative dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10966 Stuttering : by Guitar, Barry. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11153 Success in academic writing. by Day, Trevor http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11682 Summitt's fundamentals of operative dentistry http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11790 Surgical nursing http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1115 Teaching and learning communication skills in medicine by Kurtz, Suzanne M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10697 Teaching and learning research skills at the undergraduate levels by Peinado, José María http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11814 Team physician manual : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13366 Test your professional english : by Pohl, Alison. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4079 Textbook of biochemistry : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=858 Textbook of biochemistry : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9179 Textbook of orthodontics / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13998 The Basics of Bioethics by Guidry-Grimes, Laura http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16573 The biomechanical foundation of clinical orthodontics / by Burstone, Charles J., http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14000 The Canadian clinician's rheumatology handbook http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4744 The developing human by Moore, Keith L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134 The development of language / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11151 The ESC handbook of preventive cardiology : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13367 The essential guide to doing your research project / by O'Leary, Zina. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11354 The essential physics of medical imaging / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8685 The European Definitions of General Practice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16161 The family doctors : by Turabian, Jose Luis http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12221 The Japanese Pharmacopoeia http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10864 The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7256 The Merck manual of diagnosis and therapy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9849 The Merck manual of diagnosis and therapy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8551 The Merck manual of geriatrics / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1219 The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11396 The Physiology Coloring Book : 2nd Edition http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11241 The Smart Drug Delivery System and Its Clinical Potential. by Liu D, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11600 The use of delamanid in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis in children and adolescents: interim policy guidance http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7677 The Washington Manual of Critical Care by Kollef, Marin http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15662 Therapeutic exercise by Kisner, Carolyn, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8703 TherapyEd Physical Therapy Course Manual : by Siegelman, Raymond http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14309 Thermodynamics of Pharmaceutical Systems : by Connors, Kenneth A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8615 Tintinalli's emergency medicine http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8628 TMD and orthodontics : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13959 Trease and Evans pharmacognosy / by Evans, William Charles. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11088 Twin Block Functional Therapy - Applns in Dentofacial Orthopaedics by Clark, William J. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16160 UNESCO Chair in Bioethics : Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation by Schicktanz, Silke http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8964 USMLE step 1 lecture notes 2017: Biochemistry and medical genetics by Kaplan Medical http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5038 Valeology by Miklis, N. I. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14302 Volpe's neurology of the newborn http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8670 Wheater's functional histology : http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8271 WHO Treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7678 Williams gynecology http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8572 Williams obstetrics http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8702 Writing Academic English by Oshima, Alice http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16114 Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7672 Zollinger's Atlas of Surgical Operations by Zollinger, Robert http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16162 Акушерство http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8422 Акушерство и гинекология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9907 Аналитическая химия: В 2 ч-х. Ч. 1 by Пономарев, В. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2744 Анатомия человека by Привес, М. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1027 Анатомия человека: В 2 т-х. Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1025 Анатомия человека: В 2 т-х. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1026 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.1 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10944 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.2 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10945 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.3 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10946 Атлас анатомии человека : В четырех томах : т.4 by Синельников, Рафаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10947 Атлас анатомии человека: В 2-х т. Т. 1 by проф. Синельников, Р. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10517 Атлас анатомии человека: в 3 т-х: Т. 2 by проф. Синельников, Р. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1661 Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии by Топольницкий, О. З. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10716 Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=927 Атлас по нормальной физиологии by Чеснокова, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1234 Атлас по нормальной физиологии by Коробков, А. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2437 Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. Том 2 by Катцунг, Бертрам Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8571 Биология: В 2 т. Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10869 Биология: в 2 т. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10713 Биология: В 2 ч. Ч. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11072 Биология: В 2 ч. Ч. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11075 Биология: В 2-х книгах. Кн. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1003 Биология: В 2-х книгах. Кн. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1004 Биоорганическая химия by Тюкавкина, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1066 Биохимия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4832 Болезни уха, горла и носа. Атлас http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2214 Введение в фитотерапию by Барнаулов О.Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13490 Внутренние болезни by Маколкин, В. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8472 Внутренние болезни: в 2-х т. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8420 Внутренние болезни: в 2-х т. Т.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8419 Внутренние болезни: часть I http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4781 Гигиена и основы экологии человека by Пивоваров, Ю. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=749 Гигиена труда http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4875 Гинекология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8465 Гинекология by Груздев, В.С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8332 Государственная фармакопея Республики Беларусь http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10841 Государственная фармакопея Республики Казахстан http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10865 Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 1. Ч. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11060 Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 1. Ч. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11064 Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11069 Государственной фармакопеи Украины http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10843 Грамматика русского языка в упражнениях и коментариях: В 2 Частях: Часть 1: Морфология by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8483 Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях by Глазунова, О. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11077 Грамматика французского языка by Попова, И. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11087 Грамматика французского языка : by Попова И. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4151 Детская неврология: в 2 т. Т. 1 by Петрухин, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7847 Детская неврология: в 2 т. Т. 2 by Петрухин, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7850 Детские болезни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2115 Детские болезни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2116 Детские болезни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=904 Детские болезни: в 2 т. Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4860 Детские болезни: в 2 т. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4864 Иммунология by Хайтов, Р. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8457 История медицины by Мультановский, Михаил. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1246 Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2384 Клиническая оценка результатов лабораторных исследований by Назаренко, Г. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8599 Клиническая психология by Бауманн, Урс http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11714 Клиническая психология by Сандберг, Норман http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11712 Клиническая хирургия: В 3 т. Т. 3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4840 Лабораторный практикум по общей и неорганической химии by Стась, Н. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1068 Латинский язык и основы медицинской терминологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1834 Латинский язык и основы медицинской терминологии by Чернявский, М.Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11486 Латинский язык и основы терминологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1254 Латинский язык и основы фармацевтической терминологии by Чернявский, М. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8459 Медицинская биофизика by Губанов, Н. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1240 Медицинская генетика by Ньюссбаум, Роберт Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8489 Медицинская и биологическая физика by Ремизов, А. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8460 Медицинская и биологическая физика by Ремизов, А. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1242 Медицинская микробиология by Поздеев, О. К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11279 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=853 Медицинская микробиология, вирусология и иммунология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4829 Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и лучевой терапии) by Линденбратен, Л. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=837 Медицинская радиология и рентгенология by Линденбратен, Л. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1954 Международная фармакопея: Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3332 Молекулярная биология клетки by Фаллер, М. Джеральд http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10878 Наглядная фармакология by Нил, Майкл Дж. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8473 Наркомании, токсикомании http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11048 Невербальная коммуникация в консультировании by Дж. Хансен, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14184 Неврологические осложнения при поздних токсикозах беременности by Алиферова, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10122 Нейрогуморальное направление в трансфузиологии by Гланц, Р. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3528 Неонатология: в 2 т. Т. 1 by Шабалов, Н. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4867 Неонатология: в 2 т. Т. 2 by Шабалов, Н. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4872 Нормальная физиология by Орлов, Р. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1053 Общая физиотерапия by Пономаренко, Г. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8410 Общая физиотерапия by Пасынков, Е. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3762 Общая физиотерапия by Пасынков, Е. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2066 Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1065 Общая хирургия by Гостищев, В. К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4848 Общая хирургия by Гостищев, В. К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=725 Оперативная хирургия и топографическая анатомия by Островерхов, Г. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=989 Опухоли головы и шеи by Пачес, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11811 Ортопедическая стоматология by Аболмасов, Н. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10720 Ортопедическая стоматология by Трезубов, В. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10739 Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 1 by Нельсон, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9585 Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 2 by Нельсон, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9587 Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 3 by Нельсон, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9590 Основы генетики http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8464 Основы делового письма : by Трофимова , О . В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10897 Основы семиотики заболеваний внутренних органов http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15584 Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии by Бернадский, Ю. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15219 Острые отравления лекарственными препаратами: Диагностика, меры неотложной терапии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16274 Оториноларингология by Овчинников, Ю. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4984 Патологическая анатомия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=838 Патологическая анатомия by Струков, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13976 Патологическая анатомия by Струков, А. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=932 Патологическая анатомия и патологическая физиология by Пауков, В. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=930 Патологическая анатомия: Атлас by Пауков, B.C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13975 Патологическая анатомия: в 2 т. Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14133 Патологическая анатомия: в 2 т. Т. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14134 Патологическая физиология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=931 Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики by Комер, Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12148 Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14297 Повышенная чувствительность замедленного типа и инфекционный процесс by Авербах, М. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6595 Пособие для занятий по Русскому языку в старших классах by Греков, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11789 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах by Греков, В. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16327 Практикум по экологической химии by Чибисова, Н.В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13918 Практическая колопроктология by Свистунов, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4889 Проблемы эндодонтии. Профилактика, выявление и устранение by Хюльсманн, Михаэль http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16113 Пропедевтика внутренних болезней by Мухин, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=839 Пропедевтика внутренних болезней http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2711 Профессиональные болезни : Учебник http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10706 Профилактика стоматологических заболеваний by Бородовицина, С.И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11591 Психология by Сперлинг, Абрахам П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1034 Расшифровка клинических лабораторных анализов by Хиггинс, К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8486 Расшифровка клинических лабораторных анализов / by Хиггинск, К.. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7673 Руководство к лабораторным занятиям по биоорганической химии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1067 Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии лекарственных веществ by Грядунова, Г. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=792 Руководство по лечебному питанию для диетсестёр by Смолянский, Б. Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3881 Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2394 Руководство по ортодонтии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2207 Русский язык для начинающих: Книга 1 by Овсиенко, Ю. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10918 Русский язык by Овсиенко, Ю. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10920 Русский язык в упражнениях by Хавронина, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11078 Русский язык для начинающих : Книга 1. by Овсиенко, Ю. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11710 Санитарная микробиология и вирусология by Кочемасова, З. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2035 Современная ортодонтия by Проффит, Уильям Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15595 Современные методы диагностики и лечения позднего токсикоза беременных by Грищенко, В. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3080 Справочник по колопроктологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4877 Стоматология детского возраста by Колесов, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2188 Стоматология детского возраста http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=737 Судебная медицина http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1050 Судебная медицина http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2259 Терапевтическая стоматология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10880 Топическая диагностика заболеваний нервной системы by Скоромец, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8570 Травматология и ортопедия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=722 Фармакология by Харкевич, Д. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8488 Физиология человека http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1052 Физиология человека: Общая. Спортивная. Возрастная [Текст] by Солодков, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8485 Физиотерапия и курортология. Книга 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8481 Физическая и коллоидная химия by Евстратова, К. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1231 Фитотерапия by Манвелян, Э.А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13489 Фитотерапия и фитофармакология by Соколов, С.Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13488 Французский язык для медиков : by Мусохранова М.Б. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11112 Фтизиатрия by Перельман, М. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8414 Химия окружающей среды by Голдовская, Л. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13916 Хирургические болезни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4846 Частная физиотерапия by Паномаренко, Г.Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7987 Экологическая химия by Ложниченко, О. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13920 Электрокардиография by Мурашко, В. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8569 ადამიანის ანატომია: ნაწ. 1 by კაციტაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10668 ადამიანის ანატომია: ნაწ. 1 by კაციტაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=434 ადამიანის ანატომია: ნაწ. 1 by კაციტაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=425 ადამიანის ანატომია: ნაწ. 2 by კაციტაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=427 ადამიანის ანატომია. ნაწ. 2 by კაციტაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11422 ადამიანის ნორმალური ანატომია by ხეცურიანი, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=415 ადამიანის ნორმალური ანატომია by ხეცურიანი, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=673 ადამიანის ნორმალური ანატომია by ნათიშვილი, ალ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=417 ადამიანის სიცოცხლის გახანგრძლივების შესახებ by მჟავანაძე, გ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6116 ადამიანის ტრიქინელოზი საქართველოში by პროფ. მარუაშვილი, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4263 ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11020 ადამიანის უფლებების საკითხებზე საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოქმედი რეგულაციებისა და ეთიკის ნორმების მიმოხილვა და ანალიზი by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11196 ადამიანის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=885 ადამიანის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8349 ადამიანის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9353 ადამიანის ფიზიოლოგიის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253 ადამიანის ფიზიოლოგიის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი by ბერიძე, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13456 ადგილობრივი გაუმტკივარება ამბულატორიულ სტომატოლოგიაში by წილოსანი, ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8026 აკადემიური წერა by გოჩიტაშვილი, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8383 აკადემიური წერა by წულაძე, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10484 აკადემიური წერა by გოგოლაური, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8305 აკადემიური წერა by გოჩიტაშვილი, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3904 აკადემიური წერა დამწყებთათვის by კაჭარავა, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10483 ალერგია და ალერგოლოგია by გურგენიძე, გ. ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100 ანალიზური ქიმია by გოგუა, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=676 ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია კითხვებსა და პასუხებში by ლებანიძე, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58 აფთიაქისა და ქიმიურ-ფარმაცევტული მრეწველობის შრომის ჰიგიენა by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=200 ახალი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა by ტულჩინსკი, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158 ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=308 ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენა by შალამბერიძე, ო. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=192 ბავშვთა დაავადებების პროპედევტიკა by ხერხეულიძე, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139 ბავშვთა ინფექტოლოგია by ხოჭავა, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=488 ბავშვთა ნევროლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა by ტატიშვილი , ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7868 ბავშვთა ქირურგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57 ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები by გაგოშიძე, თამარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11821 ბავშვის ფსიქოლოგია by უზნაძე, დ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=579 ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია by გოგილაშვილი, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=312 ბაზისური და კლინიკური ფარმაკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137 ბალნეოთერაპია გინეკოლოგიაში by ღოღობერიძე, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2812 ბეიტსის კლინიკური გამოკვლევის საფუძვლები by ბიკლი, ლინ ს. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61 ბიოაქტივობის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები by ლეკიშვილი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11534 ბიოეთიკა by გეგეშიძე, დავით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8559 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12614 ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8391 ბიოეთიკა: გენეზისი, არსი, მერმისი by არქიმანდრიტი ადამი ( ახალაძე, ვახტანგ) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259 ბიოსამედიცინო ეთიკა by მამულაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10621 ბიოფარმაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11562 ბიოქიმია კლინიკური კორელაციებით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62 ბუნებრივი გარემოს ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=226 გადაუდებელი ტოქსიკოლოგია by კაციტაძე, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1355 გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4231 გარემოს ეპიდემიოლოგია by ნინაშვილი, ნანული http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13812 გარემოს მედიცინის საფუძვლები by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8347 გარემოს ჰიგიენა (კომუნალური ჰიგიენა) by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=180 გარემოს ჰიგიენა (კომუნალური ჰიგიენა) by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622 გენეტიკა by ვიპონდი, კარენ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3403 გინეკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=272 გინეკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271 გლობალური ეკოლოგია : by ელიზბარაშვილი, ე. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11113 გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ანატომია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8516 დიაგნოსტიკური ძიება შინაგან სნეულებათა კლინიკაში by ქავთარაძე, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172 ეკგ მარტივი და სწრაფი ინტერპრეტაცია წესები, აქცენტები და მნემონიკები by ჭელიძე, კახაბერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8238 ეკოლოგიის საფუძვლები by ელიავა, ი. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11095 ეკოლოგიის ქიმიური საფუძვლები by გორდეზიანი, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11137 ეკოლოგიური ქიმია by არზიანი, ბადრი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11115 ეკონომიკური სოციოლოგია by მეზვრიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11612 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=406 ელექტროთერაპია: ჰენდაუთები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11275 ენდოკრინული სისტემის ფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=481 ეპიდემიოლოგია by მჭედლიშვილი, ირაკლი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131 ეტიუდები ქართული მედიცინის ისტორიიდან by შენგელია, მიხეილ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1279 ეფექტიანი სწავლება : თეორია და პრაქტიკა by კუტალაძე, ია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11122 ექიმის პროფესიული საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები by კიკნაძე, გურამ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16578 ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11190 ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდები by ბაკურიძე, ალიოშა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11563 ვალეოლოგია: ჯანსაღი ცხოვრების წესი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11820 ზოგადი ბიოქიმიის კურსი by ქომეთიანი, პ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11004 ზოგადი გენეტიკა by შათირიშვილი, აივენგო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10645 ზოგადი გენეტიკა by შათირიშვილი, აივენგო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11557 ზოგადი და არაორგანული ქიმია. ნაწ. 1 by ლეკიშვილი, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8375 ზოგადი და არაორგანული ქიმია. ნაწ. 2 by გიორგაძე, ქრისტინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8379 ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები by ბურკაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=523 ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები: ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, მოლეკულური პათოლოგია by ბურკაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=679 ზოგადი პათოლოგიური ანატომია by ხარძეიშვილი, ომარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=518 ზოგადი პათოფიზიოლოგია: ნაწ. 1 by ყიფიანი, ვახტანგ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1356 ზოგადი ქირურგია by გრიგოლია, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=380 ზოგადი ქირურგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2518 ზოგადი ქირურგია by ჩაჩავა, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=377 თავის ტვინისა და გრძნობათა ორგანოების ანატომია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8514 თანამედროვე სამედიცინო-სამეცნიერო კვლევების წარმოების მეთოდოლოგიის საფუძვლები. წ. 1 by ხეცურიანი, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1297 თერაპიული სტომატოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=321 თერაპიული სტომატოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8443 თერაპიული სტომატოლოგია by გოგილაშვილი, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=315 თვალის დაავადებები by ბერაძე, ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1362 თსსუ ბიოქიმიის დეპარტამენტის ჰენდაუთები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11280 იადიგარ დაუდი by ბაგრატიონი, დავით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=413 იმუნოლოგია by ჩიქოვანი, თინათინ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7862 იმუნოლოგია by ჩიქოვანი, თინათინ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია by სუმბაძე, ნანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11099 ინფექციის კონტროლი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13115 ინფექციური დაავადებები by ბოცვაძე, ე. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147 ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში : (პროტოკოლი) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11053 ისწავლე ხალისით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14103 კანისა და ვენერიული დაავადებანი by საყვარელიძე, დავით http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4002 კანისა და ვენერიული დაავადებები by საყვარელიძე, დ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618 კვების პროდუქტების სანიტარული მიკრობიოლოგია by ყურაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179 კვების ჰიგიენა by ყურაშვილი, ბელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10825 კვების ჰიგიენა by ზურაბაშვილი, მაყვალა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=178 კვლევის ეთიკის ევროპული სახელმძღვანელო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11599 კიბოს პრევენცია და ადრეული აღმოჩენა by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584 კინეზოთერაპია მეანობა-გინეკოლოგიაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5418 კლინიკური ბაქტერიოლოგია by კერესელიძე, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11252 კლინიკური გერიატრიის საფუძვლები by სიმონია, გაიანე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2517 კლინიკური კვლევების წარმოების და შეფასების მეთოდოლოგიის საფუძვლები. წიგნი I by თელია, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4998 კლინიკური ნევროლოგია by ჯანელიძე, მარინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=225 კლინიკური ნევროლოგია by ჯანელიძე, მარინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145 კლინიკური ნევროლოგიის პროპედევტიკა by ვერულაშვილი, ი. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=545 კლინიკური პათოლოგიური ანატომია by ხარძეიშვილი, ომარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=514 კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების იმპლემენტაცია: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების მიმოხილვა by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11197 კლინიკური ფსიქოლოგიის ზოგადი დახასიათება by მხეიძე, რუსუდანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11080 კოლოპროქტოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76 კომპიუტერზე მუშაობის საფუძვლები by ციბაძე, ალ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8510 კომუნალური ჰიგიენა by შენგელია, ი. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=194 კონფლიქტები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11235 კოსმეტიკა. კოსმეტიკური პერაპარატების ტექნოლოგია by წურწუმია, ია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12141 კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ტექნოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11558 კრიტიკული მედიცინა = Critical care medicine by ხელაძე, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146 ლაბორატორიული ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო by ბაქანიძე, ლელა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13453 ლაბორატორიული მაჩვენებლები by დორმანი, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8019 ლაბორატორიული მედიცინის ცნობარი by ქემოკლიძე, სულხან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=205 ლაბორატორიული სამუშაოები თვისებით და რაოდენობით ანალიზში by ლეკიშვილი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11532 ლაბორატორიული სამუშაოები სამედიცინო ფიზიკაში, ბიოფიზიკასა და სამედიცინო აპარატურაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=328 ლათინური ენა და სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები by ამირანაშვილი, ნანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=209 ლექციების კრებული : 2013-2017 by ზარნაძე, შ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11144 ლოგოპედია by ფუტკარაძე, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5241 მანუალური თერაპია by ავალიანი, ნიკოლოზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2064 მას-სპექტრომეტრია by ლომსაძე, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11093 მასაჟი by ურუშაძე, ხათუნა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8521 მასწავლებლის ახალი პროფესიული სტანდარტი : დამხმარე სახელმძღვანელო [3 ნაწილად].[ნაწ.] 3, სასწავლო და პროფესიული გარემო by ნიჟარაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11124 მეანობა by ბოდიაჟინა, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10635 მეანობა by ბოდიაჟინა, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=275 მეანობა by ბოდიაჟინა, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8351 მედიცინის ისტორია by შენგელია, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=285 მედიცინის ისტორია და ზოგადი თეორია. I-II წიგნი by შენგელია, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=294 მეთოდური რეკომენდაციები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გაიდლაინები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14296 მეცნიერული კვლევის მეთოდოლოგია და უნარ-ჩვევები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7345 მიდამო : by შარაშენიძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14127 მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა by ქამუშაძე, თეა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14069 მწვავე მოწამვლების ექსპრეს-ანალიზი by ადეიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12150 ნანოკოსმეტოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11566 ნანოფარმაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11570 ნარკვევები ძველი ქართული მედიცინის ისტორიიდან by ფირფილაშვილი, პ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13803 ნარკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=297 ნარკოტიკები. თვისებები. მოქმედება. ფარმაკოკინეტიკა. მეტაბოლიზმი by ადეიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10815 ნეირორეაბილიტაცია : პარკინსონის დაავადება http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13119 ნეონატოლოგია by კლოჰერტი, ჯონ პ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=105 ნერვული სისტემის ანატომია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8513 ოთხი ქართული სამედიცინო ხელნაწერი XVI - XVIII ს.ს. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5124 ონკოლოგია by ღვამიჩავა, რემა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=585 ოპერაციული ოდონტოლოგია. ნაწ. 1 by მამალაძე, მარინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=325 ორგანოებისა და სისტემების პათოფიზიოლოგია. ნაწ. II by ყიფიანი, ვახტანგ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=688 ორგანოთა სისტემების პათოლოგია by ბურკაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=513 ორგანული ქიმია by არზიანი, ბადრი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=678 ორთოპედიული სტომატოლოგია by ტრეზუბოვი, ვლადიმერ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=320 ორსულობიდან ზრდასრულობამდე by ნემსაძე, ქეთევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4189 ოტორინოლარინგოლოგია by თოხაძე, თამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51 ოფთალმოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი by ალექსიძე, ალექსანდრე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=612 პათოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11771 პათოლოგიური ანატომია by ხარძეიშვილი, ომარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=520 პათოფიზიოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=685 პალიატიური მზრუნველობა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5034 პალიატიური მზრუნველობა by მეტივიშვილი, გიორგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4159 პაციენტის შეფასება ნეირორეაბილიტაციაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11589 პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები by ჭკუასელი, ქეთევანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11117 პირველადი გადაუდებელი დახმარება by კალაძე, დალი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7892 პირველადი სამედიცინო დახმარება http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11175 პლასტიკური ანატომია და ექსპრესიულობა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1733 პრევენციული მედიცინა by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129 პრევენციული მედიცინა by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9301 პრევენციული მედიცინა by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3654 პროთეზირება და ორთეზირება რეაბილიტაციაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13116 პროფესიონალიზმი მედიცინაში by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13904 პროფესიული დაავადებები by სააკაძე, ვადიმ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=615 რადიაციული ბიოლოგია by ახალაია, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7257 რადიაციული ჰიგიენა by გელაშვილი, კლარა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10990 რადიაციული ჰიგიენის პრაქტიკული საკითხები by გელაშვილი, კლარა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181 რადიოლოგიის საფუძვლები by ნოველინი, რ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=473 რასობრივი შეუწყნარებლობა და ქსენოფობია / Racial intolerance and xenophobia http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11307 რეაბილიტოლოგიის მორფოლოგიური საფუძვლები by ხეცურიანი, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=670 რეანიმატოლოგიის, ანესთეზიოლოგიის და გადაუდებელი მედიცინის მოკლე ცნობარი by წირქვაძე, ი. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5629 რეკომენდაციები საქართველოში კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული გაიდლაინების იმპლემენტაციისათვის by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11198 რენესანსი და ძველი ქართული მედიცინა by შენგელია, მიხეილ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5484 რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და რეპროდუქციული უფლებების საკითხები საქართველოს კანონმდებლობაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2897 რიდერი ფსიქოსექსოლოგიაში by ტაბატაძე, ეთერი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11274 როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები : გამ. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11233 როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები : გამ. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11234 საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები. წ. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11238 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა by ურუშაძე, რამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2419 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3925 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10614 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7185 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11810 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და საგანგებო სიტუაციების მართვა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11179 სალექციო მასალები ფიტოთერაპიაში by ჯოხაძე, მალხაზი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11145 სამედიცინო ბაზისური ფარმაკოლოგია by თურმანაული, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=232 სამედიცინო ბიოლოგია by ხვიტია, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381 სამედიცინო გენეტიკა by ჭიპაშვილი, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=386 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქონელმცონეობა by გრძელიშვილი, შალვა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11724 სამედიცინო დეონტოლოგია by ჩაფიძე, გარი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11100 სამედიცინო ევაკუაცია: სამკურნალო-საევაკუაციო ღონისძიებების ორგანიზაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11177 სამედიცინო ეკოლოგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=186 სამედიცინო ინფორმატიკისა და ბიოსტატისტიკის საფუძვლები by ციბაძე, ალექსანდრე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10769 სამედიცინო ლათინური ენა by გიგოლაევა, ნელი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=213 სამედიცინო მიკრობიოლოგია by ჩიკვილაძე, დარეჯან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3365 სამედიცინო პარაზიტოლოგია by ხვიტია, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8371 სამედიცინო რადიოლოგია. ნაწ. 1 by მთვარაძე, ალ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11727 სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა: ტ. 1 by სანიკიძე, თამარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4065 სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა: ტ. 2 by სანიკიძე, თამარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4246 სამედიცინო ფსიქოლოგიის, ეთიკისა და დეონტოლოგიის საფუძვლები by მატვეევი, ვ. თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1766 სამედიცინო ქიმია by არზიანი, ბადრი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8588 სამედიცინო ქიმია by არზიანი, ბადრი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13321 სამედიცინო ქიმიის პრაქტიკუმი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=123 სამედიცინო ხარისხის შეფასება და ორგანიზაციულ–მმართველობითი ინოვაციები პირველად ჯანდაცვაში by ლომაია, ციალა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11200 სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები და უნარ-ჩვევები by გაბუნია, ლუიზა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11765 სამეცნიერო კვლევის უნარების სწავლა და სწავლება სამედიცინო განათლების დიპლომამდელ ეტაპზე by პეინადო, ხოსე მარია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11813 სამკურნალო და სადიაგნოზო მანიპულაციები ქირურგიაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4347 სამკურნალო ვარჯიში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13125 სამკურნალო წიგნი კარაბადინი: 2 ტომად. ტ. 2 by ფანასკერტელი-ციციშვილი, ზაზა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=405 სამკურნალო წიგნი კარაბადინი: 2 ტომად. ტ. I by ფანასკერტელი-ციციშვილი, ზაზა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=411 სასამართლო მედიცინა by კილასონია, ბესარიონ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261 სასამართლო მედიცინა by გორდელაძე, თეიმურაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8583 სასამართლო მედიცინა by შანიძე, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1290 სასამართლო მედიცინა by კილასონია, ბესარიონ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15215 საქართველოს ექიმის ეთიკის კოდექსი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14131 საქართველოს კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11109 საქართველოს კანონი : სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11174 საქართველოს კანონი აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14132 საქართველოს კურორტოგრაფია და საკურორტო თერაპია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457 საქართველოს მედიცინის ისტორია. ტ. III. წ. 1 by სააკაშვილი, მ. გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1277 საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ტრავმული დაზიანების რეაბილიტაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13129 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ანატომია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8518 სახელმძღვანელო კვლევის ეთიკის კომიტეტის წევრებისთვის by კიკნაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11395 სკოლის ექიმის სპორტული მედიცინის ცნობარი by სვანიშვილი, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5148 სოციალური ფარმაცია by ერიაშვილი, ვაჟა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4249 სოციოლოგია. by კალჰუნი, ქრეგ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11622 სპორტული გული. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5188 სპორტული მედიცინა by სვანიშვილი, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=445 სპორტული მედიცინა და კინეზოთერაპია by სვანიშვილი, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=449 სპორტული მედიცინა და სამკურნალო ფიზკულტურა by სვანიშვილი, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=451 სპორტული მედიცინის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5179 სპორტული პათოლოგია by სვანიშვილი, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5155 სპორტული შრომისუნარიანობის აღდგენის თანამედროვე პრინციპები და საშუალებები by ბერიძე, ქ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=450 სტაციონალური დაწესებულებების კლინიკის მენეჯერის მუშაობის ადმინისტრირება. სასწავლო მასალები by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11688 სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა by შიშნიაშვილი, თამარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=323 სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა by შიშნიაშვილი, თამარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10637 სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი / Student Attitudes towards Minorities and the Role of Media http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11305 სუფთა სათავსები by ჩირიკაშვილი, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11139 სხივური დიაგნოსტიკა და სხივური თერაპია by გიორგაძე, კ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1354 ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი / tolerance and diversity institute (TDI) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11306 ტოლერანტობის სკოლა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11308 ტომპსონი @ ტომპსონი – გენეტიკა მედიცინაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3991 ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1363 ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1478 ტოპოგრაფიული და კლინიკური ანატომია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5270 ტოქსიკოლოგიური ქიმია by იმნაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10807 ტოქსიკოლოგიური ქიმია by ადეიშვილი, ლ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11133 ტრადიციებით მომავლისაკენ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1599 ტუბერკულოზი by ეით-ქეილი, ნადია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81 ტუბერკულოზი: დიპლომისშემდგომი პროფესიული განვითარების კურსი ექიმებისათვის. (გაიდლაინი) / http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8042 ტუბერკულოზის მართვა ბავშვებში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7888 უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლები by ხუციშვილი, ლალი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=680 უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა by ასათიანი, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16159 უროლოგია by ბაბუხადია, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=604 უსწორო კარაბადინი: ქართული სამედიცინო საუნჯე: ტ. I http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=414 უძველესი კოლხურ-იბერიული მედიცინა by შენგელია, მიხეილ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=292 ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა იმუნოლოგიური და მორფოლოგიური დიაგნოსტიკის საკითხები by გოგოხია, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8021 ფარმაკოგნოზია: სამკურნალო მცენარეები by ერისთავი, ლინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185 ფარმაკოთერაპიული არჩევანი by ანთელავა, ნელი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11815 ფარმაკოლოგია by ხარკევიჩი, დ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108 ფარმაკოლოგია by ხარკევიჩი, დ. ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8603 ფარმაკოლოგიის საიდუმლოებანი by ენტონი, პატრიცია კ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11276 ფარმაცევტულ დაწესებულებათა მენეჯმენტი by გორგასლიძე, ნანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5778 ფარმაცევტული ბიოტექნოლოგიის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10482 ფარმაცევტული ზრუნვა : ფარმაცევტის პროფესიული საქმიანობის ძირითადი მიმართულება by ჭუმბურიძე, თამაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11097 ფარმაცევტული ზრუნვა: ფარმაცევტული პრაქტიკის განვითარება by ვეიდენმაიერი, კარენ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12152 ფარმაცევტული ინფორმაცია by ნიკურაძე, ნელი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12153 ფარმაცევტული მარკეტინგი by ჭანტურია, ტატა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11740 ფარმაცევტული საქმიანობის მენეჯმენტი by ნემსიწვერიძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161 ფარმაცევტული საწარმოს ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენის მეთოდური საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11136 ფარმაცევტული ქიმია by ჭუმბურიძე, ბ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156 ფარმაცევტული ქიმიის ლაბორატორიული სამუშაოების სახელმძღვანელო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5224 ფარმაცევტული ქიმიის პრაქტიკული კურსი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7988 ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია by ბერიძე, ლალი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=677 ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია by ადეიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355 ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის კლინიკური პრინციპები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13109 ფიზიკური რეაბილიტაცია : ინსულტი, თავის და ზურგის ტვინის ტრანვა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13112 ფიზიკური რეაბილიტაცია : კლინიკური და ფუნქციური შეფასება http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13127 ფიზიკური რეაბილიტაცია : მანუალური თერაპია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13114 ფიზიკური რეაბილიტაცია ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13110 ფიზიკური რეაბილიტაცია კარდიოლოგიაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13121 ფიზიკური რეაბილიტაცია პულმონოლოგიაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13107 ფიზიკური რეაბილიტაცია სამეანო-გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში by ბაქრაძე, გ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304 ფიზიკური ფარმაცია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11572 ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია by დგებუაძე, მამია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=452 ფინანსური მენეჯმენტი. ტ. 2 by ინგოროყვა, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8362 ფინანსური მენეჯმენტი. ტ.1 by ინგოროყვა, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8361 ფსიქიატრია: კონსპექტი by ბერია, ზურაბ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4251 ფსიქოლოგია და ცხოვრება by გერიგი, რიჩარდი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15 ფსიქოლოგიის საფუძვლები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=594 ფუნქციური წერა by გოჩიტაშვილი, ქეთევანი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11101 ქართული ეროვნული მედიცინა და თურმანიძეები by თურმანიძე, ნანა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293 ქართული მედიცინის ისტორია by შენგელია, მიხეილ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=286 ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ანალიზი by ადეიშვილი, ლია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10867 ქირურგიული გასტროენტეროლოგია by ახმეტელი, თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=574 ქირურგიული დაავადებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8369 ქირურგიული დაავადებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=369 ქირურგიული დაავადებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10975 ქირურგიული დაავადებები by გრიგოლია, ნოდარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1054 ქირურგიული სტომატოლოგია by ნემსაძე, ომარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8453 ქირურგიული სტომატოლოგია by ნემსაძე, ომარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2184 ყბა-სახის ავთვისებიანი სიმსივნეები by მარდალეიშვილი, კ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=319 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სამედიცინო მომსახურება პირველად ჯანდაცვაში by ჯავაშვილი, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7989 შესავალი სპეციალობაში http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13123 შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა by ტატიშვილი, ნუგზარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=407 შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა და თერაპია by გვანცელაძე, ვაჟა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=671 შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა და თერაპია by გვანცელაძე, ვაჟა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171 შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკა. ნაწ. I by ტატიშვილი, ნ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=469 შინაგან სნეულებათა სინდრომული დიფერენციული დიაგნოსტიკა და გადაუდებელი თერაპია by ტვილდიანი, დ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1339 შინაგან სნეულებათა ფარმაკოთერაპია by ვადაჭკორია, უ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5701 შინაგანი სნეულებანი და მედდის მოვალეობა by გვანცელაძე, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5008 შინაგანი სნეულებანი. ტ. I http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=227 შინაგანი სნეულებანი. ტ. II http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=228 შინაგანი სნეულებები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170 შრომის ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8585 შრომის ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=229 შრომის ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1316 შრომის ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8363 შრომის ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=195 ჩინური ტრადიციული მედიცინის საფუძვლები by კანდელაკი, მ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8990 ცნობარი ვიდალი - 2017/2018 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11142 ძველი მედიცინის ისტორია by სანიკიძე, ლევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=290 ძირითადი სამკურნალო და ადიუვანსური მოქმედების კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფის პრეპარატები by აკად. თურმანაული, გივი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8522 წამალთა სტანდარტიზაცია და ხარისხის მენეჯმენტი by ჭუმბურიძე, ბიძინა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165 წამალთა ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8536 წამლის მიზანმიმართული მიწოდების ფორმები და სისტემები http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11573 წერის ტექნიკა by შაბაშვილი, გიული http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11108 ხელოვნური გარემოს ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=240 ხელოვნური გარემოს ჰიგიენა by კვერენჩხილაძე, რევაზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10619 ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11273 ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები by გერზმავა, ოთარ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2423 ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია by მაისტრახი, კ. ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6000 ჰემოსტაზის ფუნქციონალური მდგომარეობის შეფასება ჰიპერკოაგულაციის დროს http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8025 ჰემოფილია = Hemophilia: ჰემოფილიის მსოფლიო ფედერაციის მიერ გამოცემული მონოგრაფიების კრებული I http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5689 ჰენდაუთების კრებული გინეკოლოგიის მე-4-ე კურსის სტუდენტებისათვის http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14136 ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=231 ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია by ვეფხვაძე, ნინო http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11761 ჰიგიენის მეთოდური პრაქტიკუმი by პროფ. კაციტაძე, ვ. თ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5886 ჰისტოლოგია by რუხაძე, რუსუდან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=394