მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი (რუსულ ენოვანი) Subscribe to this list

| Select titles to:
Hematology   Publication: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2013 . xxxi, 2343p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-53) . Place hold
Hematology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xxx, 2374pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) . Place hold
Human parasitology by Bogitsh, Burton J. Publication: London ; Academic Press, 2019 . xi, 409 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) . Place hold
Jawetz, Melnick & Adelberg,s medical microbiology by Carroll,Karen C. Publication: New York : McGrawHill, 2016 . viii, 849p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 C-25) . Place hold
Jawetz, Melnick & Adelberg's medical microbiology.   Publication: Norwalk, Conn. : Appleton & Lange, 2010 . ix, 814p. : , "A Lange medical book." Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 J-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093J-30) . Place hold
Junqueira's basic histology by Mescher, Anthony L., Publication: New York : McGraw-Hill, 2018 . ix, 562 pages : , Includes index. 28 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) . Place hold
Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka Publication: CRC Press 2015 . 680 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 K-61) . Place hold
Larsen's human embryology   Publication: Philadelphia : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009 . xix, 687 p. : , Rev. ed. of: Human embryology / William J. Larsen. 3rd ed. c2001. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) . Place hold
Lingua Latina Medicinalis,   Publication: Polska, HÄFTAD 2013 . 290 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (2051) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8647) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8648) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8649) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8650) . Place hold
Marino's Icu Book by . Marino, Paul L. Publication: Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, 2013 . 1100 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.88 M-30) . Place hold
Marino's The ICU Book: Print by Marino , Paul L. Publication: LWW, 2013 . ‎ 1059 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 M-30) . Place hold
McCracken's removable partial prosthodontics / by Carr, Alan B., Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xi, 375 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Maryland Heights, Mo. : Mosby/Elsevier, 2011 . xiv, 704 p. : , Previous ed.: Dentistry for the child and adolescent / [edited by] Ralph E. McDonald, David R. Avery, Jeffrey A. Dean. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Missouri : Elsevier, 2011 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) . Place hold
Medical cell biology   Publication: Amsterdam ; | Boston : Elsevier/Academic Press, 2008 . xiii, 320 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-46) . Place hold
Medical ethics manual /   Publication: Ferney-Voltaire : World Medical Association, 2005 . 134 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-46) . Place hold
Medical microbiology by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2013 . x,874p. ; ill. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) . Place hold
Medical microbiology by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia, Pa. : Elsevier Mosby, 2005 . x, 963 p. : , Rev. ed. of: Medical microbiology / Patrick R. Murray ... [et al.]. 4th ed. c2002. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) . Place hold
Medical microbiology by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2016 . x,836p. ; ill. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 M-96) . Place hold
 <<    1  2  3  4  5  ...  14    >>
Log in to create new lists.