სადოქტორო პროგრამა მედიცინა Subscribe to this list

| Select titles to:
ადამიანის მხვედელობითი აღქმის ზოგიერთი ფსიქოფიზიოლოგიური ასპექტი ჰემისფეროთა ფუნქციური ასიმეტრიის თვალსაზრისით by გეგეშიძე, ქ. ბ. Publication: თბილისი. 1998 . 39 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ Publication: თბილისი : ღია საზოგადოება - საქართველო, 2011 . 260 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 + 347) . Place hold
ადიპოკინებისა და ანთებითი ციტოკინების ასაკობრივი თავისებურებები ქართულ პოპულაციაში by ჯღარკავა, მედია Publication: თბილისი. 2022 . 132 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612.017.1) . Place hold
ადრეულ ონტოგენეზში ნაწილობრივი ზოოსოციალური ურთიერთობის დეპრივაციის გავლენა ძაღლების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მეხსიერების ფორმირებაზე by ბლიაძე, მ. გ. Publication: თბილისი. 1994 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (619) . Place hold
ადრეული პრენატალური დიაგნოსტიკის სხვადასხვა მეთოდთა ეფექტურობის შეფასება და მისი მოთხოვნილება საქართველოში by ბაბუნაშვილი, მ. პ. Publication: თბილისი. 1991 . 23 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07) . Place hold
ათეროსკლეროზით დაზიანებული აორტის ტერმინალური ნაწილის და ქვემო კიდურების მაგისტრალური არტერიების ქირურგიული მკურნალობის ოპტიმიზაციის გზები by აბზიანიძე, გ. ა. Publication: თბილისი : , 1994 . 279 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.132) . Place hold
ანემიის, ანთების და ჰემორეოლოგიური პარამეტრების დინამიკა კუჭის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში ( ოპერაციის შემდგომ პერიოდში სპელენექტომიით და მის გარეშე ) by ლაბაძე, ეკატერინე Publication: თბილისი. 2022 . 120 გვ. დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (616.33-006) . Place hold
ანომალიურად განვითარებული სადგისისებრი მორჩის კლინიკა, დიაგნოსტიკა , მკურნალობა by გველესიანი , ნ . Publication: თბ . 2002 . 159 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 31) . Place hold
არავერბალური ინტელექტის მაჩვენებელსა და სოციალურ ფუნქციონირებას შორის ურთიერთკავშირი ბავშვთა და მოზართა ასაკში დაწყებული შიზოფრენიის დროს by ნანეიშვილი, ნინო Publication: თბილისი. 2021 . 163 გვ. დისკი. Holdings: ძირითადი ფონდი (616. 89-053.2) . Place hold
არტერიულ ჰიპერტენზიის გავრცელება საქართველოს ქალაქისა და სოფლის არაორგანიზებულ პოპულაციებში და ჰიპერტენზიის კონტროლის გაუმჯობესების გზები by ბარბაქაძე , ვ . Publication: თბ . 2004 . 113 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 008 . 331 . 1) . Place hold
არტერიულ ჰიპერტენზიის გავრცელება საქართველოს ქალაქისა და სოფლის არაორგანიზებულ პოპულაციებში და ჰიპერტენზიის კონტროლის გაუმჯობესების გზები by ბარბაქაძე , ვ . Publication: თბ . 2004 . 48 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 008 . 331 . 1) . Place hold
ასკორბინის მჟავასა და თიამინის მეტაბოლიზმის მაჩვენებლები კუჭის თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი და ნაღველკენჭოვანი დაავადებების დროს by ბერუაშვილი , მ . Publication: თბ . 2003 . 46 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 33 - 002 . 44) . Place hold
ახალშობილთა და ჩვილ ბავშვთა პილოროსტენოზის ქირურგიული მკურნალობა by გვასალია, თამაზ Publication: თბილისი. 2006 . 45 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2-089) . Place hold
ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმთელობის მდგომარეობა და მათზე მოქმედი მამოდიფიცირებული ფაქტორების გავლენა by ბერიშვილი, ნ. Publication: თბილისი 2004 . 31 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053) . Place hold
ბიოეთიკის გენეზისი და მისი როლი ბიომედიცინისა და ჯანდაცვის სისტემის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე : by ახალაძე , ვ. Publication: თბ. 2002 . 34 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (614.2) . Place hold
გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრის მნიშვნელობა ნახშირწყლოვანი ცვლის შესაფასებლადნორმასა და შაქრიანი დიაბეტის დროს by გიორგაძე , თ . Publication: თბ . 2002 . 32 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 43) . Place hold
დარიშხანის წარმოების მუშათა შრომის ჰიგიენა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა by ბაქრაძე , ლ . Publication: თბ . 1994 . 23 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (613 . 6) . Place hold
დეპრესიათა პათოგენეზის და ანტიდეპრესიული მკურნალობის ეფექტიანობის ბიოლოგიური მარკერები by აბდუშელიშვილი, ქ. მ. Publication: თბილისი : , 1999 . 139 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.89) . Place hold
დერმაბრაზიის მიზნით რადიოტალღური და ჰელიუმის ცივი პლაზმის ტექნოლოგიების გამოყენების ექსპერიმენტულ -მორფოლოგიური დასაბუთება by გვარამია . გ . Publication: თბ . 2003 . 43 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 5 - 089) . Place hold
ენდოდონტური მკურნალობის კომპლექსში ბრაუნოლ 2000-ის გამოყენების კლინიკური და მიკრობიოლოგიური დახასიათება . by ბარბაქაძე , ირ . Publication: თბ . 1998 . 31 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 31) . Place hold
 <<    1  2  3  4  5  ...  8    >>
Log in to create new lists.