რუსულენოვანი მედიცინის პროგრამა/Медицина Subscribe to this list

| Select titles to:
Детская неврология by Бадалян Левон Publication: Москва. <<МЕДпрес-информ>> 2021 . 608 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8-53.2 Б-15) , ძირითადი ფონდი (616.8-53.2 Б-15) . Place hold
Детская стоматология   Publication: М.: ГЭОТАР-Медия. 2016 . 456 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31-053.2 Д-52) , ძირითადი ფონდი (616.31-053.2 Д-52) . Place hold
Детские болезни   Publication: Москва: Медицина, 1979 . 648 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Детские болезни   Publication: Москва: Медицина, 1986 . 592 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Детские болезни   Publication: Москва: Медицина, 1985 . 608 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) . Place hold
Детские болезни: В 2 т. Т. 1   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009 . 672 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Детские болезни: В 2 т. Т. 2   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009 . 608 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Заболевания слизистой оболочки полости рта by Луцкая, И. К. Publication: М.: Медицинская литература. 2014 . 219 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31-002 Л-86) . Place hold
Иммунология by Хайтов, Р. М. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2013 . 280 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) . Place hold
Ингаляционные токсикомании у детей и подростков by Садуакасова, К. З. Publication: Алматы. 1999 . 28 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.89-053.2 С-14) . Place hold
Интесивная терапия   Publication: М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА. 1998 . 639 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-083(075.8) И-73) , ძირითადი ფონდი (616-083(075.8) И-73) . Place hold
История медицины by Мультановский, Михаил. П. Publication: Москва: "Медицина", 1967 . 270 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09) М-90) . Place hold
История медицины Грузии by Шенгелия, Рамаз Publication: Тбилиси. 1967 . 200 с.: ил.; Holdings: ძირითადი ფონდი (61(09)(479.22) Ш-471) , ძირითადი ფონდი (61(09)(479.22) Ш-471) . Place hold
История медицины и религии древнего востока by Гургенидзе, Д, А. Publication: Тбилиси. 2005 . 83 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(38)(09)+2(09) Г-95) . Place hold
История медицины и религии древней Греции и Рима by Шенгелия, Рамаз Publication: Тбилиси. 2005 . 60 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(09)+2(09) Ш-471) . Place hold
Кардиология   Publication: Москва Общероссийская общественная организация Общество специалистов по сердечной недостаточности 2018 . v. , Other title: Cardiology, 1985?- ; Kardiologiya [romanized], 1993?- . Holdings: სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი Place hold
Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия   Publication: Ленинград: Медицина, 1985 . 448 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) . Place hold
Клиническая оценка результатов лабораторных исследований by Назаренко, Г. И. Publication: Москва: "Медицина", 2006 . 544 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-074) , ძირითადი ფონდი (616-074) , ძირითადი ფონდი (616-074) . Place hold
Клиническая психология by Сандберг, Норман Publication: Санкт-Петербург.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2013 . 604с. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (15) . Place hold
Клиническая токсикология by Лужников, Е. А. Publication: Москва: Мед. информ. агентство (МИА), 2008 . 567, [1] с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) . Place hold
 <<    1  2  3  4  5  6    >>
Log in to create new lists.