მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი (რუსულ ენოვანი) Subscribe to this list

| Select titles to:
Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. Publication: LWW. 2015 . 860 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Critical Care Medicine by Parrillo, Joseph E. Publication: Elsevier. 2019 . 1346 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.88 P-25) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2018   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiv, 1934 pages : , "A Lange medical book." | "Previous editions copyright 2000 through 2015 by McGraw-Hill Education: copyright 1987 through 1999 by Appleton & Lange; copyright 1962 through 1986 by Lange Medical Publications"--Title page verso. | Includes : Strong emphasis on the practical aspects of clinical diagnosis and patient management throughout the broad fields of internal medicine ; Full review of internal medicine and additional primary care topics, such as gynecology and obstetrics, dermatology, neurology, ophthalmology, geriatrics, and palliative care ; The only text with an annual update on HIV/AIDS and new emerging viral diseases ; Specific disease prevention information ; Medication treatment tables, with indexed trade names and updated prices plus helpful diagnostic and treatment algorithms ; Updated PMID numbers for quick reference ; Many full-color photographs and illustrations. | Here are just a few of the many exciting new additions and updates : New information on Zika, dengue, chikungunya, MERS and other infections ; Two new online chapters: Lesbian & Bisexual Womens Health and Transgender Health & Disease Prevention ; Update on influenza pneumococcal, HPV, and meningococcal vaccines ; Latest information on new therapies for inflammatory bowel disease ; Revised recommendations for cardiovascular prevention methods ; Recent advances in diagnosis and treatment of Clostridium difficile infections ; New FDA approved medications for diabetes mellitus and hypercholesterolemia ; Extensively revised material on alcoholism ; Latest information on treatment options for obesity ; Expanded online Podiatry chapter. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2019   Publication: NY : McGraw-Hill, 2019 . xiv, 1,884 pages: , "Lange medical book." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) . Place hold
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2020 by Papadakis, Maxine.a Publication: NY : McGraw-Hill Medica, 2020 . 1915p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 P-23) , ძირითადი ფონდი (616 P-23) . Place hold
Dental communication by Chambers, David W. Publication: Norwalk, Conn. : Appleton-Century-Crofts, 1992 . viii, 296 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-44) . Place hold
Developmental biology by Gilbert, Scott F., Publication: USA : Sinauer associates ,Ink. Publishers, 2016 . xxiii, 810 pages, 100 variously numbered pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) . Place hold
Diseases of the nervous system in childhood.   Publication: London : Mac Keith Press ; | Distributed by Wiley Blackwell, 2009 . x, 965 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) . Place hold
Electrotherapy: Evidence-Based Practice   Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2008 . xii, 401 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) . Place hold
Emery's elements of medical genetics by Turnpenny, Peter D. Publication: Philadelphia, PA : Churchill Livingstone/Elsevier, 2007 . x, 423 p. : , Previous ed.: Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) . Place hold
Essential cell biology by Alberts, Bruce. Publication: NY : W.W.Norton &Company. 2019 . xxxii, 734p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) . Place hold
Ganong's review of medical physiology.   Publication: New York : | London : McGraw-Hill Medical ; | McGraw-Hill [distributor], 2012 . ix, 752 p. : , "A Lange medical book" | Previous ed.: London: McGraw-Hill Medical, 2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) . Place hold
General pathology and internal medicine for physical therapists. by Steffers, Gabriele. Publication: Stuttgart : Thieme, 2012 . x, 316 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) . Place hold
Genetics by Friedman, J.M. Publication: Baltimore : Williams & Wilkins, 1996 . xv, 294p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 F-92) . Place hold
Gray's anatomy for students by Drake, Richard L. Publication: Philadelphia : Elsevier. 2015 . xxv, 1161 pages : , Revision of: Anatomy / Henry Gray. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 D-80) . Place hold
Handbook of local anesthesia by Malamed, Stanley F., Publication: St. Louis : Elsevier/Mosby, 2013 . 409p. ; cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-21) . Place hold
Harrison's Hematology and Oncology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2017 . 832p. ; , "This third edition is derived from the 19th edition of Harrison's Principles of Internal Medicine." cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 1   Publication: NY : McGraw-Hill. 2018 . 2 volumes (xli, 1647, I-214 pages) : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 2   Publication: NY : McGraw-Hill. 2018 . 2 volumes (xli, 3528, I-214 pages) : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine: 2 vol. sets: vol.1   Publication: McGraw-Hill Education, 2015 . 2 v. xxxviii, (2770p. various pagings) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 H-30) . Place hold
 <<    1  2  3  4  ...  14    >>
Log in to create new lists.