სადოქტორო პროგრამა მედიცინა Subscribe to this list

| Select titles to:
Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Painless evidence-based medicine /   Publication: Wiley-Blackwell 2017 . 162p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Research in Medicine: Planning a Project - Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet Publication: Cambridge University Press 2010 . 146 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition   Publication: Whitehouse Station, NJ : Merck & Co., 2009 . xxxii,2306p. : , Title from home page as viewed on September 27, 2002. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) . Place hold
The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. Publication: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell/BMJ Books, 2011 . xiv, 229 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (617) . Place hold
TNFდა IL-6ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტით ავადმყოფებში by ახვლედიანი , მ. Publication: თბ. 2005 . 44 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.36-002) . Place hold
Гинекология по Эмилю Новаку   Publication: Москва. Практика. 2002 . 896 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1 Г-49) . Place hold
Грамматика французского языка : by Попова И. Н. Publication: М : Нестор Академик, 2016 . 480c. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) . Place hold
Клинико-экспериментальное обоснование метода алкоголизации троичного нерва при невралгии :(Клинико -экспериментальное исследование) by Шенгелия , Нели Publication: Тбилиси. 1982 . 162 с Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
Лечение больных гипертонической болезнью в условях влажного субтропического климата черноморского побережья Грузии с применением ванн из магнетитового песка( На примере курорта Уреки) by Табидзе, Манана Publication: Тбилиси. 1999 . 180 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12) . Place hold
Некоторые аспекты патогенеза и лечения прогрессирющей миопии by Шерозия, Манана Publication: Тбилиси. 1989 . 187 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.753) . Place hold
Новые возможности в лечении больных с тяжелыми поврежденями конечностей путём пересадки васкуляризированных лоскутов by Кутубидзе, А. Publication: Тбилиси, 2003 . 137 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
Основы морфо-функциональной реализации локомоции организма и ее структурный эквивалент на уровне спинного мозгав условиях нормы by Лабадзе, М. Publication: Тбилиси. 2000 . 300 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616) . Place hold
Показания к первичным и повторным операциям по поводу рефлюкс- эзофагита by Коиава, Гела Publication: Тбилиси. 1995 . 162 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.33) . Place hold
Применение углокислотного лазера в лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ: ( Клинико экспериментальное исследование) : by Шанидзе, Майя Publication: Тбилиси. 1989 . 135 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Реваскуларизация костной ткани васкуляризированными надкостично кортикальными аутотрансплантатами by Кузанов, А. Publication: Тбилиси. 2005 . 154 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
Ситуационный анализ основных стоматологических заболиваний среди детского населения Грузии и обоснование меропрприятий по профилактике by Шишниашвили, Т. Э. Publication: Тбилиси. 1998 . 1998. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Содераание простогландинов групы Е, F циклических нуклеотидов ( АМФ, iмф) в плазме крови у детей первого года жизни с оки и орви, находяшихся в критическом состоянии by Шубладзе, Марина Publication: Тбилиси. 1993 . 108 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.9) . Place hold
Ультразвуковое скранирование глаза и ретробульбарного пространства в патогенезе прогресирования миопии и склеропластика by Шенгелия, Д. Г. Publication: Тбилиси. 1993 Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
აბსცედირებული პნევმონიების დიდი აბსცესების და პლევრის მწვავე ემპიემების კომპლექსური მკურნალობა by გიორგაძე, ა. Publication: თბილისი. 1995 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24) , ძირითადი ფონდი (616.24) . Place hold
 <<    1  2  3  4  ...  8    >>
Log in to create new lists.