სადოქტორო პროგრამა "სტომატოლოგია" Subscribe to this list

| Select titles to:
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 1 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 2 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 / P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Dental Materials by Powers, John M. Publication: St.Louis : Mosby, 2016 . 272 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) , ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) . Place hold
Dental materials : by Powers, John M., Publication: St. Louis, Mo. ; | London : Mosby, 2012 . 236p. , Previous ed.: 2008. | Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314 P-89) . Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Deutsch fur Arztinnen und Arzte by Schrimpf, Ulrike Publication: Deutschland : Springer, 2015 . xv, 206z. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) . Place hold
Endodontics by Ingle, John Ide, Publication: Hamilton, Ontario : BC Decker, 2008 . xxv, 1555p. : , Previously published as: Endodontics / John I. Ingle, Leif K. Bakland. BC Decker, c2002. 29 cm. + Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 I-61) . Place hold
Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. Publication: New York, NY : Oxford University Press, 2012 . viii, 268 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, Publication: Burlington : Jones & Bartlett learning, 2019 . xi, 528 pages : 23 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 A-83) . Place hold
Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs : Improving Population Health Through Evidence-Based Practice by Windsor, Richard Publication: Oxford University Press, Incorporated 2015 . 385 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Evidence-Based Clinical Orthodontics by Miles, Peter G. Publication: Quintessence Pub. 2012 . 358 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Examen clinique: by Epstein, O. Publication: Bruxelles : de boeck, 2012 . x, 438p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E--64) . Place hold
Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer by Forastiere A.A. Publication: Boston, MA Springer 1995 . 19 p. , Forastiere A.A., Urba S.G. (1995) Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer. In: Hong W.K., Weber R.S. (eds) Head and Neck Cancer. Cancer Treatment and Research, vol 74. Springer, Boston, MA Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-006) . Place hold
From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, Publication: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xiv, 205 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (378) . Place hold
Fundamentals of orthodontic treatment mechanics / by Bennett, John C., Publication: 2014 . 287 pages : 28 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony Publication: Edinburgh.: , 2013 . 94p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.111) . Place hold
Guyton and Hall textbook of medical physiology by Hall, John E. Publication: Philadelphia, Pa. : Saunders/Elsevier, 2011 . xix, 1091 p. : , Rev. ed. of: Textbook of medical physiology. 11th ed. c2006. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) . Place hold
Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry   Publication: UK : John Wiley & Sons Inc, 2015 . 208 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 H-22) . Place hold
Handbook of local anesthesia by Malamed, Stanley F., Publication: St. Louis : Elsevier/Mosby, 2013 . 409p. ; cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-21) . Place hold
Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery by Goldenberg, David Publication: Thieme Medical Publishers, Incorporated 2017 . 782 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
 <<    1  2  3  4  ...  6    >>
Log in to create new lists.