რუსულენოვანი მედიცინის პროგრამა/Медицина Subscribe to this list

| Select titles to:
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 2 by Синельников, Рафаил Publication: Москва : Новая волна, 2018 . 272с. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 3 by Синельников, Рафаил Publication: Москва: Новая волна, 2019 . 216с. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 4 by Синельников, Рафаил Publication: Москва : Новая волна, 2018 . 316с. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии by Топольницкий, О. З. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011 . 264 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) , ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии   Publication: Москва: ООО " Медицинское информационное агенство", 2008 . 272 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) . Place hold
Биология: В 2 ч. Ч. 1   Publication: Москва: Изд-во "Юрайт", 2019 . 427 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63 ) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) . Place hold
Биология: В 2 ч. Ч. 2   Publication: Москва: Изд-во "Юрайт", 2019 . 347 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) . Place hold
Биохимия by Северин, Е. С. Publication: Москва: Медицина, 2000 . 168 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) . Place hold
Биохимия   Publication: Москва: "ГЕОТАР-Медиа", 2016 . 768 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (577.1(02)) , ძირითადი ფონდი (577.1(02)) , ძირითადი ფონდი (577.1(02)) , ძირითადი ფონდი (577.1(02)) . Place hold
Внутренние болезни by Маколкин, В. И. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2017 . 768 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4(02)) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02)) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02)) . Place hold
Внутренние болезни: в 2-х т. Т. 1   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2018 . 960 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) . Place hold
Внутренние болезни: в 2-х т. Т. 2   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2018 . 896 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) . Place hold
Гигиена и основы экологии человека by Пивоваров, Ю. П. Publication: Москва: Изд. центр "Академия", 2010 . 528 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) . Place hold
Гинекология   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2017 . 1008 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1) , ძირითადი ფონდი (618.1) , ძირითადი ფონდი (618.1) , ციფრული არქივი - Digital Archive (618.1) . Place hold
Гистология, эмбриология, цитология   Publication: Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2012 . 800 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) . Place hold
Грамматика русского языка в упражнениях и коментариях: В 2 Частях: Часть 2: Синтаксис by Глазунова, О. И. Publication: Санкт-Петербург: "Златоуст", 2017 . 416 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) . Place hold
Грамматика русского языка в упражнениях и коментариях: В 2 Частях: Часть 1: Морфология by Глазунова, О. И. Publication: Санкт-Петербург: "Златоуст", 2017 . 424 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) . Place hold
Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. ч.2. by Глазунова, О. И. Publication: Санкт-Петербург.: Златоуст, 2011 . 417c. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.161.1) . Place hold
Дерматовенерология. Атлас by Платонова, А. Н. Publication: Москва. "ГЭОТАР-Медия" 2017 . 136 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5 (075.8) П-37) , ძირითადი ფონდი (616.5 (075.8)П-37) , ძირითადი ფონდი (616.5(075.8) П-37) . Place hold
Дерматология Фицпатрика в клинической практике: Т. 1. Ч.1.   Publication: Москва: Изд-во Панфилова, 2015 . 525 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5-08 Д-36) , ძირითადი ფონდი (616.5-08 Д-36) . Place hold
 <<    1  2  3  4  ...  6    >>
Log in to create new lists.