მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტი (რუსულ ენოვანი) Subscribe to this list

| Select titles to:
Физика и биофизика by Антонов, В. Ф. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010 . 240 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (577.3(075.8) А-72) , ძირითადი ფონდი (577.3(075.8) А-72) , ძირითადი ფონდი (577.3(075.8) А-72) , ძირითადი ფონდი (577.3(075.8) А-72) , ძირითადი ფონდი (577.3(075.8) А-72) . Place hold
Физика и биофизика by Антонов, В. Ф. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013 . 472 с.: Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Физика и биофизика by Антонов, В. Ф. Publication: Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004 . 192 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (577.3(075.8) А-72) . Place hold
Физиология человека   Publication: Москва: Медицина, 2007 . 656 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612(075.8) Ф-50) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) Ф-50) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) Ф-50) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) Ф-50) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) Ф-50) . Place hold
Физические методы лечения в дерматологии by Пономаренко, Г. Н. Publication: Москва. ГЭОТАР- Медия 2021 . 432 с.:ил. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5-08 П-56) , ძირითადი ფონდი (616.5-08 П-56) . Place hold
Фтизиатрия by Перельман, М. И. Publication: Москва.: "ГЭОТАР-Медиа", 2013 . 445 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24-002.5) , ძირითადი ფონდი (616.24-002.5) , ძირითადი ფონდი (616.24-002.5) , ძირითადი ფონდი (616.24-002.5) , ძირითადი ფონდი (616.24-002.5) . Place hold
Хирургические болезни   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2017 . 992 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) , ძირითადი ფონდი (617-089(02)) . Place hold
Хирургия полости рта   Publication: Москва. ГЭОТАР- Медия. 2019 . 640 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31-089(075.8) Х-50) , ძირითადი ფონდი (616.31-089(075.8) Х-50) , ძირითადი ფონდი (616.31-089(075.8) Х-50) , ძირითადი ფონდი (616.31-089(075.8) Х-50) , ძირითადი ფონდი (616.31-089(075.8) Х-50) . Place hold
Целительные упражнения системы Норбекова. Практический курс by Хван, Юрий Publication: СПб.: Олма-Пресс, Прайм-Еврознак, 2000 . 60 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.825 Х-30) . Place hold
Элементы стиля. Принципы убедительного делового письма by Борисова, Е. Г. Publication: Москва: Альпина Паблишер, 2009 . 83 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.161(075.8) Б-82) , ძირითადი ფონდი (811.161(075.8) Б-82) . Place hold
Эндокринология by Дедов, И. И. Publication: Москва: Литтерра, 2015 . 416 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.43(075.8) Д-26) , ძირითადი ფონდი (616.43(075.8) Д-26) . Place hold
ადამიანის ანატომია by ხეცურიანი, რამაზ Publication: თბილისი. 2020 . 337 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ45) . Place hold
ადამიანის ანატომია ტ. 1 by ხეცურიანი, რამაზ Publication: თბილისი. "პეტიტი'' 2022 . 443 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) , ძირითადი ფონდი (611(075.8) ხ-46) . Place hold
ადამიანის ანატომია: ნაწ. 2 by კაციტაძე, ზურაბ Publication: თბილისი: მედეა, 2019 . 395 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (611(02) კ-34) , ძირითადი ფონდი (611(02) კ-34) , ძირითადი ფონდი (611(02) კ-34) , ძირითადი ფონდი (611(02) კ-34) , ძირითადი ფონდი (611(02) კ-34) , ძირითადი ფონდი (611(02) კ-34) , ძირითადი ფონდი (611(02) კ-34) . Place hold
ოტორინოლარინგოლოგია by თოხაძე, თამაზ Publication: თბილისი : , 2013 . 434 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) , ძირითადი ფონდი (616.21 (075.8) თ-79) . Place hold
წამალთა ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა Publication: თბილისი: ირიდა, 2009 . 310 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) . Place hold
 <<    1  ...  12  13  14  >  >>
Log in to create new lists.