თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული Subscribe to this list

| Select titles to:
თბილისის მედინსტიტუტის შრომები. ტ. 1   Publication: თბილისი, 1937 . 224 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის მედინსტიტუტის შრომები. ტ. 2   Publication: თბილისი, 1938 . 225 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ. 9   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1956 . 527 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომათა კრებული I   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1941 . 327 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ. 7   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1950 . 229 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ. 8   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1954 . 462 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61 თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ. 9   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1957 . 116 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ. 9. ნაწ. 1   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1957 . 78 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.12   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1957 . 92 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.13   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1957 . 331 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.15   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1957 . 167 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.16   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1957 . 351 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.17. ნაწ. 1   Publication: თბილისი, 1958 . 238 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61 თ-40) , ძირითადი ფონდი (61 თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.18. ნაწ. 1   Publication: თბილისი, 1958 . 204 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.19   Publication: თბილისი, 1959 . 658 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61 თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.20   Publication: თბილისი, 1959 . 215 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.5   Publication: თბილისი: საქმედგამი, 1948 . 391 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის შრომები: ტ.21   Publication: თბილისი: თსსი, 1961 . 214 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შროთა კრებული. ტომი 42   Publication: თბილისი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2008 . 207 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული: ტ. 50   Publication: თბილისი, 2016 . 153 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) , ძირითადი ფონდი (61(071) თ-40) . Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.