საგანმანათლებლო პროგრამა ინგლისურენოვანი დიპლომირებული სტომატოლოგი Subscribe to this list

| Select titles to:
Adams and Victor's Principles of Neurology   Publication: New York : McGraw-Hill Education, 2019 . 1653 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) , ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) . Place hold
Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood   Publication: London : Mac Keith Press, 2018 . 1524 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 A-28) . Place hold
Allergy and clinical immunology   Publication: UK : WILEY Blackwell, 2015 . 462p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 S-19) . Place hold
Atlas of General Surgical Techniques /   Publication: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2010 . xvi, 1200 p. : , "Expert consult"--Cover. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 T-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 T-80) . Place hold
Atlas of human anatomy / by Netter, Frank H. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 535p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) . Place hold
Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., Publication: Philadelphia : Wolter Kluwer, 2016 . xxviii, 1034 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) . Place hold
Biochemistry / by Ferrier, Denise R., Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . viii, 1716 pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) . Place hold
Biological and Medical Physics : vol. 1 by Sanikidze Tamar Publication: Poland : West Pomeranian University of technology, 2016 . 227p., Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი (53 S-20) . Place hold
Biological and Medical Physics : vol. 2 by Sanikidze Tamar Publication: Poland West Pomeranian University of technology 2016 . 279p., Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) . Place hold
Biophysics by Glaser, Roland Publication: Berlin : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012 . 407 p.| Holdings: ძირითადი ფონდი (53 G-51) . Place hold
Biophysics : An introduction by Glaser, Roland. Publication: Berlin : Springer, 2012 . xx, 407 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (53) . Place hold
Cases in leadership /   Publication: Los Angeles : Sage Publications, 2011 . 481 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Cell Biology and Histology by Leslie P. Gartner Publication: Philadelphia : LWW, 2018 . 448 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (57 G-18) , ძირითადი ფონდი (57 G-18) . Place hold
Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . x, 565 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Chemistry by Zumdahl, Steven S., Publication: USA : Cengage Learning, 2016 . 1 volume (881p. A1-87) : , Includes index. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (54 Z-92) . Place hold
Chemistry and the Living Organism by Bloomfield, Molly M., Publication: New York : Wiley, 1992 . xxiv, 749p, 1-9 index. : , Includes index. 27 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 B-67) . Place hold
Communication skills for dental health care providers / by Young, Lance Brendan, Publication: Chicago : Quintessence Publishing Co, Inc, 2015 . x, 342 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) . Place hold
Communication skills for the healthcare professional / by McCorry, Laurie Kelly, Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011 . xii, 251 p : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) . Place hold
Comprehensive preventive dentistry / by Limeback, Hardy Publication: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2012 . x, 391 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., Publication: Missouri : Elsevoer, 2016 . viii, 879 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) . Place hold
Contemporary orthodontics by Proffit, William R., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . viii, 729 pages : , Preceded by: Contemporary orthodontics / William R. Proffit ... [et al]. 5th ed. c2013. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 1 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 2 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 / P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Critical Care Medicine by Marini, John J. Publication: Philadelphia : Wollters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2010 . xii, 708p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) . Place hold
Current Diagnosis & Treatment in Gastroenterology   Publication: New York : Lang Medical Books/McGraw-Hill, 2003 . xv, 867p. : , "A Lange medical book." 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 C-95) . Place hold
Current diagnosis & treatment in infectious diseases   Publication: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2001 . xix, 987 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.9 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.9 C-95) . Place hold
Current diagnosis & treatment otolaryngology :   Publication: 2020 . 1265 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Developmental biology by Gilbert, Scott F., Publication: USA : Sinauer associates ,Ink. Publishers, 2016 . xxiii, 810 pages, 100 variously numbered pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) . Place hold
Duus' Topical Diagnosis in Neurology by Bäehr, Mathias. Publication: Stuttgart : Thieme, 2012 . x , 333 p. : , "An authorized and revised translation of the 9th German edition ... c2009"--P. iv. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) . Place hold
Electrotherapy: Evidence-Based Practice   Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2008 . xii, 401 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) . Place hold
Emery's elements of medical genetics. by Turnpenny, Peter D. Publication: Philadelphia, PA : Churchill Livingstone/Elsevier, 2007 . x, 423 p. : , Previous ed.: Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 T-95) . Place hold
Essential cell biology by Alberts, Bruce. Publication: NY : W.W.Norton &Company. 2019 . xxxii, 734p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) . Place hold
Essentials of General Surgery and Surgical Specialties by Lawrence, Peter F Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2018 . 860 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 L-41) , ძირითადი ფონდი (617 L-41) . Place hold
Essentials of genetics by Klug, William S., Publication: US : Pearson, 2016 . x, 530p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) . Place hold
Essentials of otolaryngology / by Lucente, Frank E. Publication: Philadelphia : lippincott williams & wilkins, 2004 . 446 p. : 18 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Fundamentals of diagnostic radiology. Fourth, in one volume Edition; Vol.1   Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2012 . 1472 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 F-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 F-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 F-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 F-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 F-97) . Place hold
Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy by Williamson,M. Publication: London : Elsevier Health Sciences, 2018 . 360 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 H-49) . Place hold
General chemistry by Chang, Raymond. Publication: NY : McGraw-Hill Connect Lrarn Succeed, 2014 . xxii,781p. : , Includes index. 26 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-45) . Place hold
General pathology and internal medicine for physical therapists. by Steffers, Gabriele. Publication: Stuttgart : Thieme, 2012 . x, 316 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-82) . Place hold
Georgian language by Nikolaishvili, Meri Publication: Tbilisi : Metsniereba, 2012 . 248 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.353.1 N-64) . Place hold
Harper’s Illustrated Biochemistry by Rodwell, Victor W. Publication: New York : McGraw-Hill Education / Medical, 2018 . 2023 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Harrison's Hematology and Oncology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2017 . 832p. ; , "This third edition is derived from the 19th edition of Harrison's Principles of Internal Medicine." cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 2   Publication: NY : McGraw-Hill. 2018 . 2 volumes (xli, 3528, I-214 pages) : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) . Place hold
Human parasitology by Bogitsh, Burton J. Publication: London ; Academic Press, 2019 . xi, 409 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) . Place hold
Immunology /   Publication: Edinburgh : Elsevier/Saunders, 2013 . x, 472 p. : , "Student Consult"--Cover. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 I-55) , ძირითადი ფონდი (616-097 I-55) . Place hold
Immunology /   Publication: Edinburgh : Elsevier/Saunders, 2020 . 1645 : , "Student Consult"--Cover. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-097 I-55) . Place hold
Ingle's endodontics 7.v.1   Publication: NY : PMPHUSA, 2019 . xxiv, 1-634p. , Preceded by Ingle's endodontics 6 / [edited by] John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) , ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) . Place hold
Ingle's endodontics 7.v.2   Publication: New York : PMPHUSA, 2019 . xxiii,635-1214p. , Preceded by Ingle's endodontics 6 / [edited by] John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) , ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) . Place hold
Introduction to health care management /   Publication: Burlington, Mass. : Jones & Bartlett Learning, 2017 . 358 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Junqueira's basic histology by Mescher, Anthony L., Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . ix, 562 pages : , Includes index. 28 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) . Place hold
Latin medical terminology : by Amiranashvili, Nana. Publication: Tbilisi : უნივერსალი, 2013 . 74 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) . Place hold
Leadership and communication in dentistry : by Graskemper, Joseph P., Publication: Wiley-Blackwell 2019 . 176 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Leadership Handbook by KovačMartina, Helena Publication: Sarajevo 2017 . 112 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Lookingbill and Marks' Principles of Dermatology by Marks Jr, James G. Publication: Saunders Elsevier, 2006 . 331p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5 M-31) , ძირითადი ფონდი (616.5 M-31) , ძირითადი ფონდი (616.5 M-31) , ძირითადი ფონდი (616.5 M-31) . Place hold
Management of tuberculosis :   Publication: Paris, 2010 . 84p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.24 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.24 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.24 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.24 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.24 M-24) . Place hold
Management of Tuberculosis :   Publication: Technical Consultants of The Union, 2010 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. v.1 by John E. Bennett Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 1794p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.9 B-43) . Place hold
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases.v 2 by John E. Bennett Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.0 B-43) . Place hold
McCracken's removable partial prosthodontics / by Carr, Alan B., Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xi, 375 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Missouri : Elsevier, 2011 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) . Place hold
Medical genetics by Jorde, Lynn B., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . x, 356 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი (616-055 J-77) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 J-77) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 J-77) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 J-77) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 J-77) . Place hold
Middleton's Allergy v.1 by Burks, A Wesley Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 160p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 B-96) . Place hold
Molecular biology of the cell by Alberts, Bruce, Publication: USA : Garland science, 2015 . xxxiv,1342p. : , Preceded by Molecular biology of the cell / Bruce Alberts ... [et al.]. 5th ed. c2008. 29 cm Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) . Place hold
Molecular cell biology by Lodish, Harvey F., Publication: NY : W.H. Freeman and Company, 2007 . xxxv, 1150 pages : , Preceded by Molecular cell biology / Harvey Lodish ... [et al.]. 7th ed. 2013. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 L-85) . Place hold
Nelson Essentials of Pediatrics by K. Marcdante Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . 832 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 M-29) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 M-29) . Place hold
Nonsurgical periodontal therapy by Roncati, Marisa Publication: Milan : Quintessence publishing, 2017 . vi,409p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-76) . Place hold
Oral Anatomy, Histology and Embriology/ by Berkovitz, B. K. B., Publication: Edinburgh : Elsevier, 2018 . 462 pages : 31 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 B-46) , ძირითადი ფონდი (616.31 B-46) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery - 3 volume sets: vol. 2   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 972pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery. 3 volume set: vol. 1   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 730 pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral surgery for dental students :   Publication: . 1 online resource. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Organic chemistry : A short course   Publication: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012 . xxviii, 508p. : , Rev. ed. of: Organic chemistry / Harold Hart ... [et al.]. 2007. 12th ed. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (54 O-72) , ძირითადი ფონდი (54 O-72) . Place hold
Oxford textbook of public health /   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2011 . xxvi, 1769 p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) . Place hold
Pediatric dentistry : by Nowak, A. Publication: 2018 . 656 pages , Preceded by Pediatric dentistry / [edited by] Paul S. Casamassimo. 5th ed. c2013. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.314) . Place hold
Pediatric dentistry :   Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders, 2005 . 762 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Pharmacology   Publication: China : Lippincott Williams & Wilkins,, 2015 . xi, 664 pages : , Includes index. | Preceded by Pharmacology / Michelle A. Clark ... [et al.]. 5th ed. c2012. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Pharmacology examination & board review. by Katzung & Trevor's Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2019 . vi, 585 p. : , "A Lange medical book." | Rev. ed. of: Pharmacology / Anthony J. Trevor, Bertram G. Katzung, Susan B. Masters. 9th ed. c2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Physical Agents in Rehabilitation : by Cameron, Michelle H.. Publication: Elsevier Saunders, 2013 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Phytotherapy approaches for oral ulcers treatment /   Publication: New York : Nova Publishers, 2016 . viii, 95 pages : 23 cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (615 P-59) . Place hold
Principles of anatomy & physiology by Tortora, Gerard J. Publication: Wiley Custom Learning Solutions 2017 . 1235 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Principles of Biomedical Ethics by Beauchamp, Tom L. Publication: Oxford University Press 2019 . 512 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Prosthodontic treatment for edentulous patients   Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, 2013 . xx, 473 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Review of medical microbiology and immunology by Levinson, Warren. Publication: New York : McGraw-Hill, 2016 . ix, 821 pages : , Includes index. | "A Lange medical book." 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი (616-093 L-62) , ძირითადი ფონდი (616-093 L-62) . Place hold
Robbins basic pathology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xiv, 935 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) . Place hold
Schwartz's Principles of Surgery   Publication: New York : McGraw Hill Education, 2015 . 2069p. ; , Preceded by Schwartz's principles of surgery / editor-in-chief, F. Charles Brunicardi ; associate editors, Dana K. Andersen ... [et al.]. 9th ed. c2010. cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) . Place hold
Shorter Oxford textbook of psychiatry / by Harrison, P. J. Publication: Oxford University Press 2017 . 884 pages : , Previous edition: 2012. 25 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Soames' & southam's oral pathology / by Robinson, Max. Publication: 2018 . 859 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.31) . Place hold
Sturdevant's art and science of operative dentistry   Publication: Missouri : Elsevier, 2019 . xii, 530 pages : , Preceded by: Sturdevant's art and science of operative dentistry / [edited by] Harald O. Heymann, Edward J. Swift Jr., Andre V. Ritter. 6th ed. c2013. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 S-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 S-90) . Place hold
Textbook of biochemistry :   Publication: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011 . xxxii, 1204 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 T-42) . Place hold
Textbook of complete dentures by Rahn, Arthur O., Publication: Philadelphia : Lea & Febiger, 2009 . xiii, 528 p. : , Rev. ed. of: Syllabus of complete dentures / Charles M. Heartwell, Jr., Arthur O. Rahn. 4th ed. 1986. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) . Place hold
Textbook of endodontics by Garg, Nisha, Publication: New Dehli: Jaypee brothers medical publishers, 2019 . ix, 583 pages : , Includes two DVD-ROMs. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 G-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 G-19) . Place hold
Textbook of medical physiology / by Guyton, Arthur C. Publication: Philadelphia : Elsevier Saunders, 2006 . xxxv, 1116 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-97) . Place hold
Textbook of operative dentistry   Publication: New Dehli: The healthsciences publisher, 2015 . xix, 524 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 T-42) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 T-42) . Place hold
The Basics of Bioethics by Guidry-Grimes, Laura Publication: Milton Routledge 2019 . 325 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
The Merck manual of diagnosis and therapy.   Publication: Kenilworth : Merck Sharp & Dohme Corp., 2018 . xxviii, 3530 p. : , Includes index. 22 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (61 M-58) , ძირითადი ფონდი (61 M-58) . Place hold
The Physiology Coloring Book by Kapit, Wynn Publication: San Francisco : Pearson, 2020 . 360 pages, Holdings: ძირითადი ფონდი (612 K-20) . Place hold
The Washington Manual of Critical Care by Kollef, Marin Publication: China : Wolters Kluwer, 2017 . 784 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.88 K-70) . Place hold
The Western Medical Tradition :   Publication: Cambridge ; | New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1995 . xiv, 556 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61(09) W-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61(09) W-59) . Place hold
The Western Medical Tradition :1800 to 2000   Publication: New York, NY : Cambridge University Press, 2006 . xiii, 614 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61(09) W-59) , ძირითადი ფონდი (61(09) W-59) . Place hold
Thompson & Thompson genetics in medicine by Nussbaum, Robert L., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xi, 546 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) , ძირითადი ფონდი (616-055 N 85) . Place hold
Vaughan & Asbury's general ophthalmology   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiii, 510 pages : , "A Lange medical book." 24 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.7 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.7 V-32) , ძირითადი ფონდი (617.7 V-32) , ძირითადი ფონდი (617.7 V-32) . Place hold
აკადემიური წერა by გოგოლაური, თ. Publication: თბილისი: მერიდიანი, 2015 . 242 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (378 გ-61) . Place hold
აკადემიური წერა by წულაძე, ლია Publication: თბილისი: სოც. მეცნ. ცენტრი, 2006 . 76 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (37 წ-85) . Place hold
თავისა და კისრის ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია   Publication: თბილისი: პოლიგრაფი, 2017 . 339 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (611.9+616-089 თ-19) , ძირითადი ფონდი (611.9+616-089 თ-19) , ძირითადი ფონდი (611.9+616-089 თ-19) , ძირითადი ფონდი (611.9+616-089 თ-19) , ძირითადი ფონდი (611.9+616-089 თ-19) , ძირითადი ფონდი (611.9+616-089 თ-19) , ძირითადი ფონდი (611.9+616-089 თ-19) ,