სადოქტორო პროგრამა მედიცინა Subscribe to this list

| Select titles to:
,,სახსროვანი ნიღბები'' არარევმატიული დაავადებების დროს ბავშვებში by გურგენიძე , ირ . Publication: თბ . 2003 . 41 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 72) . Place hold
'' მცენარეული ფენოლური შენაერთების შემცველი ოროდისპერსიული ტაბლეტების დიზაინი, ტექნოლოგია და ანტიჰიპერტენზიული პოტენციალის შესწავლა'' by პაპიაშვილი, ნიკო Publication: თბილისი. 2024 . 220 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (615.) . Place hold
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. Publication: Hueber Verlag Gmbh 2010 . 138 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin Publication: Cambridge University Press 2005 . 307 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
C ჰეპატიტის ეპიდემიოლოგია საქართველოში თანამედროვე ეტაპზე და მისი გავრცელება რისკის ჯგუფებში by გურამიშვილი, სოფიო Publication: თბილისი. 2006 . 35 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.9) , ძირითადი ფონდი (616.9) . Place hold
CD4+ T ლიმფოციტების პლასტიკურობა რეფრაქტერული იმუნური ტრომბოციტოპენიის მქონე პაციენტების სისხლსა და ელენთაში by მეტრეველი, სოფიო Publication: თბილისი. 2023 . 105 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612.111.7) . Place hold
CD4+Tლიმფოციტების პლასტიკურობა ჰემატოლოგიური ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტების სისხლსა და ელენთაში by ნანავა, ნინო Publication: თბილისი. 2023 . 76 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006) . Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. Publication: New York, NY : Oxford University Press, 2012 . viii, 268 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
ERWINIA SP და PSEUDOMONAS SP. კარტოფილის ბაქტერიული პათოგენებისა და შესაბამისი ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და შესწავლა by დავითაშვილი, მაგდა Publication: თბილისი. 2004 . 37 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (576.1) . Place hold
Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, Publication: Burlington : Jones & Bartlett learning, 2019 . xi, 528 pages : 23 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 A-83) . Place hold
Evidence-based public health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2011 . xvii, 293p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) . Place hold
Examen clinique: by Epstein, O. Publication: Bruxelles : de boeck, 2012 . x, 438p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E--64) . Place hold
From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, Publication: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xiv, 205 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (378) . Place hold
Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony Publication: Edinburgh.: , 2013 . 94p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.111) . Place hold
HLA სისტემის ანტიგენების განაწილების თავისებურებანი მწვავე აპენდიციტის დროს by დემეტრაშვილი, ზ. მ. Publication: თბილისი. 1995 . 19 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-34-089) . Place hold
HLA სისტემის ანტიგენების განაწილების თავისებურებანი მწვავე აპენციტის დროს ქართულ პოპულაციაში by დემეტრაშვილი, ზ. მ. Publication: თბილისი. 1995 . 26 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.346.2-002) . Place hold
How to do your research project: by Beardsmore, Caroline. Publication: Chichester, West Sussex Wiley-Blackwell, 2013 . 152 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) . Place hold
Introduction to Clinical Psychology by Kramer, Geoffrey P. Publication: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2009 . xiii, 657 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი (15 K-81) . Place hold
Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, Publication: NY : Oxford University Press, 2018 . xxxv, 568 pages : 24 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (614 M-89) . Place hold
Le Français des médecins by Fassier,Thomas Publication: Grenoble, France Presses universitaires de Grenoble 2014 . 331 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) . Place hold
Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik by Dreyer, Hilke Publication: Deutschland : Hueber Verlag, 2012 . 395p. , includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 D-80) . Place hold
Medical research essentials by Esteitie, Rania Publication: McGraw-Hill Education / Medical 2014 . 128 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Menschen im Beruf - Medizin by D. Thommes Publication: Munchen : Max Hueber Verlag, 2018 . 176 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 T-46) . Place hold
Menschen im beruf medizin. B2/C1 : by Thommes, Dorothee Publication: Germany : Heuber Verlag, 2016 . 152p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) . Place hold
MTHER გენის C677Tპოლიმორფიზმთან ასოცირებული ეპიგენეტიკური ცვლილებები და მისი კავშირი შაკიკის განვითარების რისკთან საქართველოს პოპულაციაში by კრავეიშვილი, ნინო Publication: თბილისი; 2023 . 96 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (575) . Place hold
Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. Publication: Chapman and Hall/CRC; 2016 . 269 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Painless evidence-based medicine /   Publication: Wiley-Blackwell 2017 . 162p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Research in Medicine: Planning a Project - Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet Publication: Cambridge University Press 2010 . 146 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition   Publication: Whitehouse Station, NJ : Merck & Co., 2009 . xxxii,2306p. : , Title from home page as viewed on September 27, 2002. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) . Place hold
The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. Publication: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell/BMJ Books, 2011 . xiv, 229 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (617) . Place hold
TNFდა IL-6ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტით ავადმყოფებში by ახვლედიანი , მ. Publication: თბ. 2005 . 44 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.36-002) . Place hold
Гинекология по Эмилю Новаку   Publication: Москва. Практика. 2002 . 896 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1 Г-49) . Place hold
Грамматика французского языка : by Попова И. Н. Publication: М : Нестор Академик, 2016 . 480c. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) . Place hold
Клинико-экспериментальное обоснование метода алкоголизации троичного нерва при невралгии :(Клинико -экспериментальное исследование) by Шенгелия , Нели Publication: Тбилиси. 1982 . 162 с Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
Лечение больных гипертонической болезнью в условях влажного субтропического климата черноморского побережья Грузии с применением ванн из магнетитового песка( На примере курорта Уреки) by Табидзе, Манана Publication: Тбилиси. 1999 . 180 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12) . Place hold
Некоторые аспекты патогенеза и лечения прогрессирющей миопии by Шерозия, Манана Publication: Тбилиси. 1989 . 187 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.753) . Place hold
Новые возможности в лечении больных с тяжелыми поврежденями конечностей путём пересадки васкуляризированных лоскутов by Кутубидзе, А. Publication: Тбилиси, 2003 . 137 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
Основы морфо-функциональной реализации локомоции организма и ее структурный эквивалент на уровне спинного мозгав условиях нормы by Лабадзе, М. Publication: Тбилиси. 2000 . 300 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616) . Place hold
Показания к первичным и повторным операциям по поводу рефлюкс- эзофагита by Коиава, Гела Publication: Тбилиси. 1995 . 162 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.33) . Place hold
Применение углокислотного лазера в лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ: ( Клинико экспериментальное исследование) : by Шанидзе, Майя Publication: Тбилиси. 1989 . 135 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Реваскуларизация костной ткани васкуляризированными надкостично кортикальными аутотрансплантатами by Кузанов, А. Publication: Тбилиси. 2005 . 154 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
Ситуационный анализ основных стоматологических заболиваний среди детского населения Грузии и обоснование меропрприятий по профилактике by Шишниашвили, Т. Э. Publication: Тбилиси. 1998 . 1998. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Содераание простогландинов групы Е, F циклических нуклеотидов ( АМФ, iмф) в плазме крови у детей первого года жизни с оки и орви, находяшихся в критическом состоянии by Шубладзе, Марина Publication: Тбилиси. 1993 . 108 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.9) . Place hold
Ультразвуковое скранирование глаза и ретробульбарного пространства в патогенезе прогресирования миопии и склеропластика by Шенгелия, Д. Г. Publication: Тбилиси. 1993 Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
აბსცედირებული პნევმონიების დიდი აბსცესების და პლევრის მწვავე ემპიემების კომპლექსური მკურნალობა by გიორგაძე, ა. Publication: თბილისი. 1995 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24) , ძირითადი ფონდი (616.24) . Place hold
ადამიანის მხვედელობითი აღქმის ზოგიერთი ფსიქოფიზიოლოგიური ასპექტი ჰემისფეროთა ფუნქციური ასიმეტრიის თვალსაზრისით by გეგეშიძე, ქ. ბ. Publication: თბილისი. 1998 . 39 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
ადამიანის ტერფის აქტიური აპარატის ევოლუციის ზოგიერთი საკითხი და მისი მორფო - ფუნქციური ცვლილების დინამიკა სპორტის სპეციფიკური სახეების გავლენით by ელერდაშვილი , ა . Publication: თბ . 1995 . 35გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (611 . 74) , ძირითადი ფონდი (611 . 74) . Place hold
ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ Publication: თბილისი : ღია საზოგადოება - საქართველო, 2011 . 260 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 + 347) . Place hold
ადენოჰიპოფიზის , თირკმელზედა ჯირკვლებისა და ლიმფოიდური ორგანოების სტრუქტურული თავისებურებანი ჰიპობარული ჰიპოქსიისა და ინფექციის პირობებში by გორგოშიძე , გ . Publication: თბ . 1997 . 31 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 432 - 008 . 6) . Place hold
ადიპოკინებისა და ანთებითი ციტოკინების ასაკობრივი თავისებურებები ქართულ პოპულაციაში by ჯღარკავა, მედია Publication: თბილისი. 2022 . 132 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612.017.1) . Place hold
ადრეულ ონტოგენეზში ნაწილობრივი ზოოსოციალური ურთიერთობის დეპრივაციის გავლენა ძაღლების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მეხსიერების ფორმირებაზე by ბლიაძე, მ. გ. Publication: თბილისი. 1994 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (619) . Place hold
ადრეული პრენატალური დიაგნოსტიკის სხვადასხვა მეთოდთა ეფექტურობის შეფასება და მისი მოთხოვნილება საქართველოში by ბაბუნაშვილი, მ. პ. Publication: თბილისი. 1991 . 23 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07) . Place hold
ადრეული რელაპაროტომიის მნიშვნელობა ოპერაციის შემდგომ ინტრააბდომინურ გართულებათა მკურნალობაში by გოგოტიშვილი , გ . Publication: თბ . 2003 . 50 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 3 - 006) , ძირითადი ფონდი (616 . 3 - 006) . Place hold
ავტორეფერატი თირკმლის ორგანოსშიდა სისხლძარღვთა კალაპოტის ფუნქციური მორფოლოგია ასაკობრივი სქესობრივი და ლოკალური თავისებურების გათვალისწინებით by დგებუაძე , მაია . Publication: თბ . 1993 . 19გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (611) , ძირითადი ფონდი (611) . Place hold
აზოტის ოქსიდი და სისხლის ჟანგვა-აღდგენითი პარამეტრები მეტაბოლური სინდრომის დროს by ელოშვილი, ნინო Publication: თბილისი : თსსუ, 2005 . 46 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.44) , ძირითადი ფონდი (616.44) . Place hold
ათეროსკლეროზით დაზიანებული აორტის ტერმინალური ნაწილის და ქვემო კიდურების მაგისტრალური არტერიების ქირურგიული მკურნალობის ოპტიმიზაციის გზები by აბზიანიძე, გ. ა. Publication: თბილისი : , 1994 . 279 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.132) . Place hold
ალკოჰოლიზაციის გავლენა თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაზე ( ნეიროფიზიოლოგიური ასპექტები) by გოგიჩაძე, მ. Publication: თბილისი. 2005 . 82 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) , ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
ანემიის, ანთების და ჰემორეოლოგიური პარამეტრების დინამიკა კუჭის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში ( ოპერაციის შემდგომ პერიოდში სპელენექტომიით და მის გარეშე ) by ლაბაძე, ეკატერინე Publication: თბილისი. 2022 . 120 გვ. დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (616.33-006) . Place hold
ანომალიურად განვითარებული სადგისისებრი მორჩის კლინიკა, დიაგნოსტიკა , მკურნალობა by გველესიანი , ნ . Publication: თბ . 2002 . 159 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 31) . Place hold
ანტიოქსიდანტური სისტემისა და თავისუფალ - რადიკალური პროცესების როლი ობსტრუქციული სინდრომით მიმდინარე ბრონქოპულმონურ დაავადებათა პათოგენეზში ბავშვთა ასაკში by დუმბაძე , მ . Publication: თბ . 2001 . 91 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 248 - 053 .2) , ძირითადი ფონდი (616 . 248 - 053 .2) . Place hold
ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების მოქმედების თავისებურებანი გულ-სისხძარღვთა სისტემის მაჩვენებლებისა და ბარორეცეპტული რეფლექსის სეზონურ ცირკადულ რითმებზე by გონგაძე, ნ. დ. Publication: თბილისი. 1998 . 101 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12) . Place hold
არავერბალური ინტელექტის მაჩვენებელსა და სოციალურ ფუნქციონირებას შორის ურთიერთკავშირი ბავშვთა და მოზართა ასაკში დაწყებული შიზოფრენიის დროს by ნანეიშვილი, ნინო Publication: თბილისი. 2021 . 163 გვ. დისკი. Holdings: ძირითადი ფონდი (616. 89-053.2) . Place hold
არტერიულ ჰიპერტენზიის გავრცელება საქართველოს ქალაქისა და სოფლის არაორგანიზებულ პოპულაციებში და ჰიპერტენზიის კონტროლის გაუმჯობესების გზები by ბარბაქაძე , ვ . Publication: თბ . 2004 . 113 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 008 . 331 . 1) . Place hold
არტერიულ ჰიპერტენზიის გავრცელება საქართველოს ქალაქისა და სოფლის არაორგანიზებულ პოპულაციებში და ჰიპერტენზიის კონტროლის გაუმჯობესების გზები by ბარბაქაძე , ვ . Publication: თბ . 2004 . 48 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 008 . 331 . 1) . Place hold
არტერიული წნევის სადღეღამისო პროფილი, გულის და აორტის სტრუქტურულ-ფუნქციური მდგომარეობა და მათი ურთიერთკავშირი იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზიის მქონე ხანდაზმულ და მოხუცებულ ავადმყოფებში by გოკიელი, ანა Publication: თბილისი. 2006 . 48 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12) , ძირითადი ფონდი (616.12) . Place hold
ასაკის გავლენა ადამიანის ძილის ეეგ სპექტრულ მაჩვენებლებზე by დარჩია, ნ. Publication: თბილისი. 2006 . 71 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612.821.73) , ძირითადი ფონდი (612.821.73) . Place hold
ასთმის, როგორც ქრონიკული დაავადების, ზეგავლენა პაციენტისა და მისი ოჯახის სიცოცხლის ხარისხზე by ქართველიშვილი, შორენა Publication: თბილისი. 2022 . 162 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.246) . Place hold
ასკორბინის მჟავასა და თიამინის მეტაბოლიზმის მაჩვენებლები კუჭის თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი და ნაღველკენჭოვანი დაავადებების დროს by ბერუაშვილი , მ . Publication: თბ . 2003 . 46 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 33 - 002 . 44) . Place hold
ახალშობილთა და ჩვილ ბავშვთა პილოროსტენოზის ქირურგიული მკურნალობა by გვასალია, თამაზ Publication: თბილისი : თსსუ, 2006 . 45 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2-089) . Place hold
ბავშვთა ასაკში ასთმური სინდრომით მიმდინარე ბრონქოპულმონური დაავადებების ბრონქულ ასთმაში ტრანსფორმაციის პათოგენეზური ასპექტები by დუნდუა , ლ . Publication: თბ . 1999 . 30 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 248 - 053 . 2) , ძირითადი ფონდი (616 . 248 - 053 . 2) . Place hold
ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმთელობის მდგომარეობა და მათზე მოქმედი მამოდიფიცირებული ფაქტორების გავლენა by ბერიშვილი, ნ. Publication: თბილისი 2004 . 31 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053) . Place hold
ბავშვთა დერმატოზებით ავადობა აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში by დვალი , ი . Publication: თბ . 1998 . 48გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 5 - 053 . 2) , ძირითადი ფონდი (616 . 5 - 053 . 2) . Place hold
ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობის , ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და ეპიფიზური ოსტეომიელიტის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა ახალშობილებში by დუმბაძე - ლორთქიფანიძე , ნ . Publication: თბ . 2001 . 43 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (617 . 3 - 053 . 2) . Place hold
ბარძაყისა მხრის თავის ენდოპროტეზირება კორენდო-კერამიკული პროტეზებით ტრავმულ დაზიანებათა დროს ხანშიშიშესული და მოხუცი ასაკის ავადმყოფებში by გოგუაძე, ჯ. მ. Publication: თბილისი. 1993 . 28 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
ბგერითი დიაპაზონის სხვადასხვა სიხშირის სუსტი ინტინსივობის ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა კარდიორიტმის სარეგულაციო მექანიზმებზე by დუმბაძე, ზაზა Publication: თბილისი : თსსუ, 2006 . 42 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (613) , ძირითადი ფონდი (613) . Place hold
ბიოეთიკის გენეზისი და მისი როლი ბიომედიცინისა და ჯანდაცვის სისტემის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე : by ახალაძე , ვ. Publication: თბ. 2002 . 34 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (614.2) . Place hold
ბიოეთიკის დაფუძნების თავისებურებები თანამედროვე ეპოქაში by მამულაშვილი , ბელა Publication: თბ 2003 . 101გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (614 . 253) . Place hold
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მოქმედება ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის წამლებისადმი რეზისტენტულ და მგრძნობიარე შტამებზე by დანელიშვილი , ლ . Publication: თბ . 1999 . 34 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 24 - 025 - 08) , ძირითადი ფონდი (616 . 24 - 025 - 08) . Place hold
ბირთვაკისა და ბირთვაკის მაორგანიზებელი უბნების ულტრასტრუქტურის გარდაქმნა რიბოსომული რნმ-ის სინთეზის ბუნებრივი და ხელოვნური ინაქტივაციის დროს by გიორგობიანი, ე. Publication: თბილისი. 1995 . 24 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (57) . Place hold
ბლუდიაბინის ( მოცვის ფოთლის ექსტსტრაქტი) დაცვითი ეფექტის ზოგიერთი მექანიზმები ექსპერინენტული ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის დროს by ესაიაშვილი, მ. Publication: თბილისი. 2004 . 48 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.43) , ძირითადი ფონდი (616.43) . Place hold
ბრონქოპულმონური დაავადების განვითარებაში ნერვიული სისტემის პერინატალური დაზიანების პათოგენეზური როლის საკითხისათვის by ტონია, თ. ა. Publication: თბილისი. 1997 . 61 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24) . Place hold
გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრის მნიშვნელობა ნახშირწყლოვანი ცვლის შესაფასებლადნორმასა და შაქრიანი დიაბეტის დროს by გიორგაძე , თ . Publication: თბ . 2002 . 32 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 43) . Place hold
გულშიდა დამატებითი ქორდების კლინიკა და დიაგნოსტიკა by გოჩიტაშვილი , დ . Publication: თბ . 1999 . 31 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 126 . 425) . Place hold
დარიშხანის წარმოების მუშათა შრომის ჰიგიენა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა by ბაქრაძე , ლ . Publication: თბ . 1994 . 23 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (613 . 6) . Place hold
დედათა სიკვდილიანობა საქართველოში ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმის პირობებში ( მდგომარეობა , ტენდენცია , პროგნოზი - ისტორიულ კოჰორტული კვლევა ) by გოცირიძე , ე . Publication: თბ . 2004 . 47 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (618 . 2) . Place hold
დევიაციური ქცევის ზოგიერთი კლინიკური და ნეიროდინამიკური თავისებურებები 6-13 წლის ბავშვებში by ზურაბაშვილი, დ. ზ. Publication: თბილისი. 1995 . 26 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2) , ძირითადი ფონდი (616-053.2) . Place hold
დეპრესიათა პათოგენეზის და ანტიდეპრესიული მკურნალობის ეფექტიანობის ბიოლოგიური მარკერები by აბდუშელიშვილი, ქ. მ. Publication: თბილისი : , 1999 . 139 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.89) . Place hold
დერმაბრაზიის მიზნით რადიოტალღური და ჰელიუმის ცივი პლაზმის ტექნოლოგიების გამოყენების ექსპერიმენტულ -მორფოლოგიური დასაბუთება by გვარამია . გ . Publication: თბ . 2003 . 43 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 5 - 089) . Place hold
დიფუზურად დაზიანებულ ღვიძლში რეგენერაციის სტიმულაციის მიზნით პლაზმური სკალპელის გამოყენება(ექსპერიმენტული გამოკვლევა) by გობეჯიშვილი, დავითი Publication: თბილისი. 2003 . 47 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
დნმ-ის შემცველობის დამოკიდებულება სიმსივნურ უჯრედში კალიუმის, ნატრიუმის, კალციუმის იონთა ტრანსპორტზე ინტაქტურ მდგომარეობაში და მაიონიზებელი რადიაციის ზემოქმედების შემდეგ by გოგობერიშვილი, მ. Publication: თბილისი. 2003 . 42 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006) . Place hold
დოზირებული ფიზიკური დატვირთვის ფონზე განვითარებული მორფო-ფუნქციური ცვლილებები სხვადასხვა ასაკის თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებში by გოგიბერიძე, ანზორ Publication: თბილისი. 2023 . 109 გვ.; Holdings: ძირითადი ფონდი (611) . Place hold
დოფამინის და ესტროგენების რეცეპტორული აპარატი მიომეტრიუმში და თრომბოციტებში ორსულობის დინამიკაში ფიზიოლოგიური მშობიარობის და სამშობიარო მოქმედების სისუსტის დროს by დარახველიძე, ზ. Publication: თბილისი. 1991 . 21 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (618) , ძირითადი ფონდი (618) . Place hold
ეკოლოგიური აუდიტის ზოგიერთი საკითხი რეგიონის მდგრადი განვითარებისათვის ( აჭარის მაგალითზე ) by დიასამიძე, რ. Publication: თბილისი. 2003 . 52 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (574) . Place hold
ენდოდონტური მკურნალობის კომპლექსში ბრაუნოლ 2000-ის გამოყენების კლინიკური და მიკრობიოლოგიური დახასიათება . by ბარბაქაძე , ირ . Publication: თბ . 1998 . 31 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 31) . Place hold
ენდოლიმფური ქიმიოთერპია ფილტვების ტუბერკულიოზით დაავადებულ ავადმყოფთა კომპლექსურ მკურნალობაში by ვაჭარაძე, კ. ვ. Publication: თბილისი. 1994 . 31 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24) , ძირითადი ფონდი (616.24) . Place hold
ეპიდერმულ - დერმული უჯრედების აუტოტრანსპლანტაცია ვიტილიგოს დროს by დურგლიშვილი, ნ. Publication: თბილისი. 2006 . 42 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5) , ძირითადი ფონდი (616.5) . Place hold
ერთ და ორსართულიანი ანასტომოზების შედარებითი ანალიზი აბდომინური ქირურგიაში by გოჩილაიძე , გ . Publication: თბ . 2003 . 44 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 34 - 089) , ძირითადი ფონდი (616 . 34 - 089) . Place hold
ეფედრონის ჯგუფის კუსტარულად დამზადებული ფსიქოსტიმულატორების მომხმარებელთა კლინიკურ-დიაგნოსტიკური მახასიათებლებისა და "ჯეფის'' მოხმარებით გამოწვეული აშლილობების მკურნალობის პროცესში პრეპარატ თიოგამას ეფექტურობის შესწავლა by ასათიანი, ნატო Publication: თბილისი. 2023 . 151 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.89) . Place hold
ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები   Publication: თბილისი, 2011 . 41 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) . Place hold
ექოკარდიოგრაფიული მონაცემების და რენინანგიოტენზენის სისტემის ურთიერთკავშირი ქრონიკულ ჰემოდიალიზზე მყოფ ავადმყოფებში კარდიოვასკულური გართულებების დროს by დუნდუა , ხ . Publication: თბ . 2001 . 37გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12) , ძირითადი ფონდი (616 . 12) , ძირითადი ფონდი (616 . 12) . Place hold
ვირთაგვების თავის ტვინის ნეოკორტექსის ლოკალური ჰენამბრას ზონის მორფოფუნქციური დახასიათება by გერსამია, ნ. Publication: თბილისი. 2004 . 48 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612) , ძირითადი ფონდი (612) . Place hold
ვულგარული აკნეს ფსიქოსომატური ასპექტები და მათი მნიშვნელობა მკურნალობაში by დათუაშვილი , მ . Publication: თბ . 2003 . 46 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 594 . 1 - 002 . 18) , ძირითადი ფონდი (616 . 594 . 1 - 002 . 18) . Place hold
ზოგიერთი ბიოგენური ამინის როლი უნაყოფობის განვითარებაში ქრონიკული პროსტატის დროს by გურგენიძე, ზურაბი Publication: თბილისი. 2001 . 52 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.6) . Place hold
ზოგიერთი გენის მუტაციის როლი გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზის განვითარებაში ქართულ პოპულაციაში და მოდიფიკაციის პერსპექტივები by კეკენიძე, მარიამ Publication: თბილისი. 2023 . 90 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
ზოგიერთი სიმსივნის საწინააღმდეგო ქიმიოპრეპარატის და მაიონიზებელი რადიაციის გავლენა იონების ტრანსმემბრანულ გადატანაზე სიმსივნურ უჯრედში by ბალაბანი, ნ. Publication: თბილისი. 2005 . 40 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006) . Place hold
თავის ტვინის დეგენერაციულ ცვლილებათა კომპლექსური სხივური დიაგნოსტიკა by ბერაია, მ. Publication: თბილისი. 1998 . 81 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
თავის ტვინის პლასტიკური პროცესები მათი დარღვევები და კორექციის საშუალებები by დორეული, ნანული Publication: თბილისი. 2004 . 58 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.831) . Place hold
თავის ტვინის საფეთქლის წილის სიმსივნეების კლინიკურ - ჰისტომორფოლოგიური და პროგნოზული მახასიათებლები . by გვაზავა , ი . Publication: თბ . 2002 . 48 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 831 - 006) , ძირითადი ფონდი (616 . 831 - 006) . Place hold
თავის ტვინის სუპრატენტორული სიმსივნეების კომპლექსური რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა by დიასამიძე, ი. ი. Publication: თბილისი. 1999 . 44 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006) . Place hold
თავის ტვინის ქერქის ქემოსენსიტიური ზონების გავლენა გულის ფუნქციურ მდგომარეობაზე არტერიული ჰიპერტენზიის დროს by გიუაშვილი , ე . Publication: თბ . 1993 . 29 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 008 . 331 . 1) . Place hold
თავის ტვინის ქსოვილის საწინააღმდეგო ანტისხეულების როლი ცენტრალური ნერვული დაზიანების პათოგენეზში ახალშობილთა ჰემოლიზური დაავადების დროს by ბოლქვაძე , ნ. Publication: თბ . 1992 . 59 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 - 053 . 31) . Place hold
თავისუფალრადიკალური პროცესებისა და ანტიოქსიდანტური დაცვის სისტემის ზოგიერთი მაჩვენებლების ცვლილებები ფიზიოლოგიურად და პათოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს. by ბარაბაძე , ნ. Publication: თბ. 2002 . 47 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 839) . Place hold
თეძოს შიგნითა არტერიების მაოკლუზირებელი დაზიანებისას რეკონსტრუქციული ოპერაციების ვასკულოგენური იმპოტენციისა და ქვემო კიდურების ქრონიკული არტერიული უკმარისობის დროს by ბოკუჩავა , მ . Publication: თბ . 1997 . 24გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 89) . Place hold
თიმოლოლის ტონომეტრიული სინჯი და კომპიუტერული პერიმეტრია პირველადი გლაუკომის ადრეულ დიაგნოსტიკაში by გაფრინდაშვილი, ნ. ჯ. Publication: თბილისი. 1999 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
თირკმელების დაზიანების ადრეული დიაგნოზი და პროგნოზული მნიშვნელობა ქრონიკული მიელოლეიკოზით და ლიმფოლეიკოზით დაავადებულებს შორის by დავითაშვილი, ი. ი. Publication: თბილისი. 1993 . 23 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.6) . Place hold
თრომბოციტების მორფო - ფუნქციური მახასიათებლების როლი გულის იშემიური დაავადების მიმდინარეობაში by გოიშვილი , ნანა Publication: თბ . 2006 . 35 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 005 . 4) , ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 005 . 4) . Place hold
იმუნიტეტის T და B სისტემის მაჩვენებლები ქრონიკული პიელონეფრიტის დროს და მათზე პრეპარატ პლაფერონის იმუნომაკორიგერებული გავლენა by გურგენიძე , დ . Publication: თბ . 1993 . 18 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 61 - 002) , ძირითადი ფონდი (616 . 61 - 002) . Place hold
იმუნიტეტის პერიფერიული ორგანოების და თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქის მორფო- ფუნქციური ცვლილებები ექსპერიმენტული პერიტონიტის დროს და მათი შესაძლო კორექცია by დათუაშვილი, გ. ა. Publication: თბილისი. 1991 . 27 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
იმუნოლოგიური სტატუსი ბრონქო-პულმონალური პათოლოგიების დროს ადრეული ასაკის ბავშვებში by დუმბაძე, მ. გ. Publication: თბილისი. 1992 . 24 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.248-053.2) , ძირითადი ფონდი (616.248-053.2) . Place hold
იმუნოლოგიური ფაქტორების როლი ორსულობის ადრეულ ვადაზე ჩვეული შეწყვეტის გენეზში by გოცირიძე, ქეთევან Publication: თბილისი : თსსუ, 2022 . 118 გვ. დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1) . Place hold
იმუნური დარღვევების როლი ვარდიფერი ფერიმჭამელას პათოგენეზში და მისი კომპლექსური მკურნალობა by ბერიძე, ლელა Publication: თბილისი. 2005 . 40 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5) . Place hold
ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის პირობებში განგრენოვანი გართულების განვითარების იმუნური მექანიზმები by გაჩეჩილაძე , ნ . Publication: თბ . 1993 . 24 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 378 - 008 . 64) . Place hold
ინსულინმსგავსი ზრდის - I ფაქტორის და ინსულინის როლი კოლორექტული კიბოს განვითარებაში