სადოქტორო პროგრამა მედიცინა Subscribe to this list

| Select titles to:
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. Publication: Hueber Verlag Gmbh 2010 . 138 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin Publication: Cambridge University Press 2005 . 307 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. Publication: New York, NY : Oxford University Press, 2012 . viii, 268 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, Publication: Burlington : Jones & Bartlett learning, 2019 . xi, 528 pages : 23 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 A-83) . Place hold
Evidence-based public health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2011 . xvii, 293p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) . Place hold
Examen clinique: by Epstein, O. Publication: Bruxelles : de boeck, 2012 . x, 438p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E--64) . Place hold
From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, Publication: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xiv, 205 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (378) . Place hold
Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony Publication: Edinburgh.: , 2013 . 94p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.111) . Place hold
How to do your research project: by Beardsmore, Caroline. Publication: Chichester, West Sussex Wiley-Blackwell, 2013 . 152 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) . Place hold
Introduction to Clinical Psychology by Kramer, Geoffrey P. Publication: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2009 . xiii, 657 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი (15 K-81) . Place hold
Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, Publication: NY : Oxford University Press, 2018 . xxxv, 568 pages : 24 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (614 M-89) . Place hold
Le Français des médecins by Fassier,Thomas Publication: Grenoble, France Presses universitaires de Grenoble 2014 . 331 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) . Place hold
Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / by Dreyer, Hilke Publication: Deutschland : Hueber Verlag, 2012 . 395p. : , includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 D-80) . Place hold
Medical research essentials by Esteitie, Rania Publication: McGraw-Hill Education / Medical 2014 . 128 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Menschen im Beruf - Medizin by D. Thommes Publication: Munchen : Max Hueber Verlag, 2018 . 176 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 T-46) . Place hold
Menschen im beruf medizin. B2/C1 : by Thommes, Dorothee Publication: Germany : Heuber Verlag, 2016 . 152p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) . Place hold
Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. Publication: Chapman and Hall/CRC; 2016 . 269 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Painless evidence-based medicine /   Publication: Wiley-Blackwell 2017 . 162p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Research in Medicine: Planning a Project - Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet Publication: Cambridge University Press 2010 . 146 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition   Publication: Whitehouse Station, NJ : Merck & Co., 2009 . xxxii,2306p. : , Title from home page as viewed on September 27, 2002. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) . Place hold
The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. Publication: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell/BMJ Books, 2011 . xiv, 229 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (617) . Place hold
TNFდა IL-6ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტით ავადმყოფებში by ახვლედიანი , მ. Publication: თბ. 2005 . 44 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.36-002) . Place hold
Гинекология по Эмилю Новаку   Publication: Москва. Практика. 2002 . 896 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1 Г-49) . Place hold
Грамматика французского языка : by Попова И. Н. Publication: М : Нестор Академик, 2016 . 480c. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) . Place hold
Клинико-экспериментальное обоснование метода алкоголизации троичного нерва при невралгии :(Клинико -экспериментальное исследование) by Шенгелия , Нели Publication: Тбилиси. 1982 . 162 с Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
Лечение больных гипертонической болезнью в условях влажного субтропического климата черноморского побережья Грузии с применением ванн из магнетитового песка( На примере курорта Уреки) by Табидзе, Манана Publication: Тбилиси. 1999 . 180 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12) . Place hold
Некоторые аспекты патогенеза и лечения прогрессирющей миопии by Шерозия, Манана Publication: Тбилиси. 1989 . 187 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.753) . Place hold
Новые возможности в лечении больных с тяжелыми поврежденями конечностей путём пересадки васкуляризированных лоскутов by Кутубидзе, А. Publication: Тбилиси, 2003 . 137 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
Основы морфо-функциональной реализации локомоции организма и ее структурный эквивалент на уровне спинного мозгав условиях нормы by Лабадзе, М. Publication: Тбилиси. 2000 . 300 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616) . Place hold
Показания к первичным и повторным операциям по поводу рефлюкс- эзофагита by Коиава, Гела Publication: Тбилиси. 1995 . 162 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.33) . Place hold
Применение углокислотного лазера в лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ: ( Клинико экспериментальное исследование) : by Шанидзе, Майя Publication: Тбилиси. 1989 . 135 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Реваскуларизация костной ткани васкуляризированными надкостично кортикальными аутотрансплантатами by Кузанов, А. Publication: Тбилиси. 2005 . 154 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
Ситуационный анализ основных стоматологических заболиваний среди детского населения Грузии и обоснование меропрприятий по профилактике by Шишниашвили, Т. Э. Publication: Тбилиси. 1998 . 1998. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Содераание простогландинов групы Е, F циклических нуклеотидов ( АМФ, iмф) в плазме крови у детей первого года жизни с оки и орви, находяшихся в критическом состоянии by Шубладзе, Марина Publication: Тбилиси. 1993 . 108 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.9) . Place hold
Ультразвуковое скранирование глаза и ретробульбарного пространства в патогенезе прогресирования миопии и склеропластика by Шенгелия, Д. Г. Publication: Тбилиси. 1993 Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
აბსცედირებული პნევმონიების დიდი აბსცესების და პლევრის მწვავე ემპიემების კომპლექსური მკურნალობა by გიორგაძე, ა. Publication: თბილისი. 1995 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24) , ძირითადი ფონდი (616.24) . Place hold
ადამიანის მხვედელობითი აღქმის ზოგიერთი ფსიქოფიზიოლოგიური ასპექტი ჰემისფეროთა ფუნქციური ასიმეტრიის თვალსაზრისით by გეგეშიძე, ქ. ბ. Publication: თბილისი. 1998 . 39 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ Publication: თბილისი : ღია საზოგადოება - საქართველო, 2011 . 260 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 + 347) . Place hold
ადიპოკინებისა და ანთებითი ციტოკინების ასაკობრივი თავისებურებები ქართულ პოპულაციაში by ჯღარკავა, მედია Publication: თბილისი. 2022 . 132 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612.017.1) . Place hold
ადრეულ ონტოგენეზში ნაწილობრივი ზოოსოციალური ურთიერთობის დეპრივაციის გავლენა ძაღლების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მეხსიერების ფორმირებაზე by ბლიაძე, მ. გ. Publication: თბილისი. 1994 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (619) . Place hold
ადრეული პრენატალური დიაგნოსტიკის სხვადასხვა მეთოდთა ეფექტურობის შეფასება და მისი მოთხოვნილება საქართველოში by ბაბუნაშვილი, მ. პ. Publication: თბილისი. 1991 . 23 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07) . Place hold
ათეროსკლეროზით დაზიანებული აორტის ტერმინალური ნაწილის და ქვემო კიდურების მაგისტრალური არტერიების ქირურგიული მკურნალობის ოპტიმიზაციის გზები by აბზიანიძე, გ. ა. Publication: თბილისი : , 1994 . 279 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.132) . Place hold
ანემიის, ანთების და ჰემორეოლოგიური პარამეტრების დინამიკა კუჭის კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში ( ოპერაციის შემდგომ პერიოდში სპელენექტომიით და მის გარეშე ) by ლაბაძე, ეკატერინე Publication: თბილისი. 2022 . 120 გვ. დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (616.33-006) . Place hold
ანომალიურად განვითარებული სადგისისებრი მორჩის კლინიკა, დიაგნოსტიკა , მკურნალობა by გველესიანი , ნ . Publication: თბ . 2002 . 159 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 31) . Place hold
არავერბალური ინტელექტის მაჩვენებელსა და სოციალურ ფუნქციონირებას შორის ურთიერთკავშირი ბავშვთა და მოზართა ასაკში დაწყებული შიზოფრენიის დროს by ნანეიშვილი, ნინო Publication: თბილისი. 2021 . 163 გვ. დისკი. Holdings: ძირითადი ფონდი (616. 89-053.2) . Place hold
არტერიულ ჰიპერტენზიის გავრცელება საქართველოს ქალაქისა და სოფლის არაორგანიზებულ პოპულაციებში და ჰიპერტენზიის კონტროლის გაუმჯობესების გზები by ბარბაქაძე , ვ . Publication: თბ . 2004 . 113 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 008 . 331 . 1) . Place hold
არტერიულ ჰიპერტენზიის გავრცელება საქართველოს ქალაქისა და სოფლის არაორგანიზებულ პოპულაციებში და ჰიპერტენზიის კონტროლის გაუმჯობესების გზები by ბარბაქაძე , ვ . Publication: თბ . 2004 . 48 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12 - 008 . 331 . 1) . Place hold
ასკორბინის მჟავასა და თიამინის მეტაბოლიზმის მაჩვენებლები კუჭის თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი და ნაღველკენჭოვანი დაავადებების დროს by ბერუაშვილი , მ . Publication: თბ . 2003 . 46 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 33 - 002 . 44) . Place hold
ახალშობილთა და ჩვილ ბავშვთა პილოროსტენოზის ქირურგიული მკურნალობა by გვასალია, თამაზ Publication: თბილისი. 2006 . 45 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2-089) . Place hold
ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმთელობის მდგომარეობა და მათზე მოქმედი მამოდიფიცირებული ფაქტორების გავლენა by ბერიშვილი, ნ. Publication: თბილისი 2004 . 31 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053) . Place hold
ბიოეთიკის გენეზისი და მისი როლი ბიომედიცინისა და ჯანდაცვის სისტემის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე : by ახალაძე , ვ. Publication: თბ. 2002 . 34 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (614.2) . Place hold
გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრის მნიშვნელობა ნახშირწყლოვანი ცვლის შესაფასებლადნორმასა და შაქრიანი დიაბეტის დროს by გიორგაძე , თ . Publication: თბ . 2002 . 32 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 43) . Place hold
დარიშხანის წარმოების მუშათა შრომის ჰიგიენა და ჯანმრთელობის მდგომარეობა by ბაქრაძე , ლ . Publication: თბ . 1994 . 23 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (613 . 6) . Place hold
დეპრესიათა პათოგენეზის და ანტიდეპრესიული მკურნალობის ეფექტიანობის ბიოლოგიური მარკერები by აბდუშელიშვილი, ქ. მ. Publication: თბილისი : , 1999 . 139 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.89) . Place hold
დერმაბრაზიის მიზნით რადიოტალღური და ჰელიუმის ცივი პლაზმის ტექნოლოგიების გამოყენების ექსპერიმენტულ -მორფოლოგიური დასაბუთება by გვარამია . გ . Publication: თბ . 2003 . 43 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 5 - 089) . Place hold
ენდოდონტური მკურნალობის კომპლექსში ბრაუნოლ 2000-ის გამოყენების კლინიკური და მიკრობიოლოგიური დახასიათება . by ბარბაქაძე , ირ . Publication: თბ . 1998 . 31 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 31) . Place hold
ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები   Publication: თბილისი, 2011 . 41 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) . Place hold
ვირთაგვების თავის ტვინის ნეოკორტექსის ლოკალური ჰენამბრას ზონის მორფოფუნქციური დახასიათება by გერსამია, ნ. Publication: თბილისი. 2004 . 48 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612) , ძირითადი ფონდი (612) . Place hold
ზოგიერთი სიმსივნის საწინააღმდეგო ქიმიოპრეპარატის და მაიონიზებელი რადიაციის გავლენა იონების ტრანსმემბრანულ გადატანაზე სიმსივნურ უჯრედში by ბალაბანი, ნ. Publication: თბილისი. 2005 . 40 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006) . Place hold
თავის ტვინის დეგენერაციულ ცვლილებათა კომპლექსური სხივური დიაგნოსტიკა by ბერაია, მ. Publication: თბილისი. 1998 . 81 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
თავის ტვინის საფეთქლის წილის სიმსივნეების კლინიკურ - ჰისტომორფოლოგიური და პროგნოზული მახასიათებლები . by გვაზავა , ი . Publication: თბ . 2002 . 48 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 831 - 006) , ძირითადი ფონდი (616 . 831 - 006) . Place hold
თავის ტვინის ქსოვილის საწინააღმდეგო ანტისხეულების როლი ცენტრალური ნერვული დაზიანების პათოგენეზში ახალშობილთა ჰემოლიზური დაავადების დროს by ბოლქვაძე , ნ. Publication: თბ . 1992 . 59 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 - 053 . 31) . Place hold
თავისუფალრადიკალური პროცესებისა და ანტიოქსიდანტური დაცვის სისტემის ზოგიერთი მაჩვენებლების ცვლილებები ფიზიოლოგიურად და პათოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს. by ბარაბაძე , ნ. Publication: თბ. 2002 . 47 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 839) . Place hold
თეძოს შიგნითა არტერიების მაოკლუზირებელი დაზიანებისას რეკონსტრუქციული ოპერაციების ვასკულოგენური იმპოტენციისა და ქვემო კიდურების ქრონიკული არტერიული უკმარისობის დროს by ბოკუჩავა , მ . Publication: თბ . 1997 . 24გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 89) . Place hold
თიმოლოლის ტონომეტრიული სინჯი და კომპიუტერული პერიმეტრია პირველადი გლაუკომის ადრეულ დიაგნოსტიკაში by გაფრინდაშვილი, ნ. ჯ. Publication: თბილისი. 1999 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
იმუნოლოგიური ფაქტორების როლი ორსულობის ადრეულ ვადაზე ჩვეული შეწყვეტის გენეზში by გოცირიძე, ქეთევან Publication: თბილისი. 2022 . 118 გვ. დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1) . Place hold
იმუნური დარღვევების როლი ვარდიფერი ფერიმჭამელას პათოგენეზში და მისი კომპლექსური მკურნალობა by ბერიძე, ლელა Publication: თბილისი. 2005 . 40 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5) . Place hold
ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტის პირობებში განგრენოვანი გართულების განვითარების იმუნური მექანიზმები by გაჩეჩილაძე , ნ . Publication: თბ . 1993 . 24 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 378 - 008 . 64) . Place hold
ინსულინმზგავსი ზრდის -I ფაქტორის და ინსულინის როლი კოლორექტული კიბოს განვითარებაში by მაღლაფერიძე, ზვიადი Publication: 2022 . 149 გვ.; Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006) . Place hold
ინტენსიური დიფერინცირებული რესპირატორული თერაპია სასუნთქი გზების თერმული დაზიანებისას by ბელიკოვი, ი. Publication: თბილისი. 1995 . 21 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24) . Place hold
კანის პროფესიული დაავადებების გავრცელება და ეტიოლოგიური თავისებურებანი საქართველოში by ბარათაშვილი, რ. Publication: თბილისი. 1999 . 34 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5) . Place hold
კვლევის ეთიკის ევროპული სახელმძღვანელო   Publication: 2010 . 234 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
კლინიკო-ნეიროსონოსკოპიურ მონაცემთა და სისხლის ფორმიანი ელემენტების მორფოსტრუქტურულ მაჩვენებელთა შეპირისპირება ტნს პერინატალური დაზიანების დროს by გერგედავა, ნ. გ. Publication: თბილისი. 1995 . 24 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12) . Place hold
კლინიკური ფსიქოლოგიის ზოგადი დახასიათება by მხეიძე, რუსუდანი Publication: თბილისი 2019 . 584 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
კოგნიტური დარღვევები გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებში by ბოჭორიშვილი, ნაზიბროლა Publication: თბილისი. 2021 . 143 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის როლი ხორხის კობოს დიაგნოსტიკასა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრაში by გიორგაძე, ზ. ო. Publication: თბილისი. 1999 . 36 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-073) , ძირითადი ფონდი (616-073) . Place hold
კომპიუტერული და მაგნიტურრეზონანსული ტომოგრაფიის როლი შარდი ბუშტის სიმსივნური დაზიანების დიაგნოსტიკისა და ოპერაციული მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრაში by ბარამია, მ. ს. Publication: თბილისი. 1999 . 38 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.6-006) . Place hold
კომპლექსური სხივური დიაგნოსტიკის როლი წინამდებარე ჯირკვლის კიბოს დადგენაში: by ახობაძე , ნ . Publication: თბ. 2006 . 28 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.65-006.4-07) . Place hold
ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის როლი და ანტიოქსიდანტური სისტემის მდგომარეობა სასუნთქი სისტემის არასპეციფიური დაავადებების დროს ბავშვთა ასაკში . by ბარაბაძე , ქ . Publication: თბ . 1997 . 32გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 2 - 053 . 2) . Place hold
ლუმბალური სტენოზის დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა by ბერძენიშვილი , დ . Publication: თბ . 2003 . 47 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 12) . Place hold
მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის როლი ხერხემლისა და ზურგის ტვინის მეტასტაზური დაზიანების დიაგნოსტიკაში by ბენდელიანი, ჯ. Publication: თბილისი. 2004 . 47 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-073) . Place hold
მაიონიზებელი რადიაცია, აგრესიული ქცევა და სასქესო ჰორმონების ცვალებადობა by ბარქაია, ლ. Publication: თბილისი. 2001 . 35 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (612.6) . Place hold
მანგანუმით ხანმოკლე ინტოქსიკაცის გავლენა ვირთაგვას თავის ტვინის ზოგიერთი უბნის ულტრასტრუქტურასა და დასწავლის პროცესში by ბიკაშვილი, თ. Publication: თბილისი. 2002 . 60 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (615.9) . Place hold
მაუდ-კამვოლის წარმოების შრომის პირობების თავისებურებების გავლენა მომუშავეთა ზედა სასუნთქ გზებზე by გვიშიანი მ . Publication: თბ . 1997 . 32 გვ . ; Holdings: ძირითადი ფონდი (613 . 6) . Place hold
მედიკო- სოციალური რეაბილიტაცია, პროგნოზი სიცოცხლის ხანგძლივობა მიელოპროლიფერაციული დაავადების დროს by ბოგველიშვილი, მ. გ. Publication: თბილისი. 1993 . 51 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-08) . Place hold
მეორადი კატარაქტის პრევენცია ბავშვთა ასაკში by ბერაძე, ირ. Publication: თბილისი. 2005 . 41 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.7) . Place hold
მესხეთის რადიოეკოლოციური დახასიათება by ბიბილური, ე. Publication: თბილისი. 2003 . 31 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (574) . Place hold
მეტაბოლური სინდრომით დაავადებულთა კლინიკური მართვის ოპტიმიზაციის ექოკარდიოგრაფიული საფუძვლები by მაისურაძე, დ. Publication: თბილისი. 2022 . 85 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12) . Place hold
მოქსონიდინის მაკორეგირებელი ზეგავლენა ემოციური იმობილიზაციური სტრესით გამოწვეულ გულსისხლძარღვთა და სომატოვეგეტატური მაჩვენებლების ცვლილებაზე ექსპერიმენტში by ბაკურაძე, კ. Publication: თბილისი. 2006 . 38 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
მსხვილი ნაწლავის მარცხენა ნახევრის კიბოს რადიკალური ოპერაციის შემდეგ კოლოსტომიანი ავადმყოფების ქირურგიული რეაბილიტაციის პრობლემები by ბაქრაძე , გ . Publication: თბ . 2005 . 53 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 346 - 006 . 6) . Place hold
მუცლის ღრუს ორგანოთა ექინოკოკოზის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა by ბერიძე, ი. დ. Publication: თბილისი. 1995 . 24 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
მუხლის ართროფიბროზის სარეაბილიტაციო მართვა კორტიკოსტეროიდით ფონოფორეზისა და სტატიკური პროგრესირებადი მექანიკური დაჭიმვის ერთობლივი გამოყენებით by ახაკაცი, ვალერი Publication: თბილისი. 2022 . 187 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.7) . Place hold
მცირე და საშუალო ფორმის ენდომეტრიოზის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა თანამედეროვე მეთოდებით by ბარამიძე, დ. გ. Publication: თბილისი. 1998 . 24 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1) . Place hold
მძიმე მექანიკური ტრავმისადმი ადაპტაციის სახეობრივი თავისებურებანი by ბარათასვილი, გ. Publication: თბილისი. 2003 . 94 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-001) . Place hold
ოლიგოდენდროციტების მორფოლოგიური და ფუნქციური თავისებურებები ნორმისა და პათოლოგიის დროს სხვადასხვა ასაკის ორგანიზმებში by ბერიაშვილი, რიმა Publication: თბილისი. 2001 . 106 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
ორგანიზმის სენსიბილაზაციის საკითხები ქრონიკული უკენჭო ქოლიცისტიტის დროს by ბარბაქაძე, გ. გ. Publication: თბილისი. 1994 . 27 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.36) . Place hold
ორგანოთა გადანერგვის ორგანიზაციული ასპექტები საქართველოში by გიორგაძე, ე. Publication: თბილისი. 2005 . 42 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614) . Place hold
პარვოვირუს B - 19 - ის გავლენა ორსულობის მიმდინარეობაზე ნაყოფსა და ახალშობილზე . by გვარამია , ქ . Publication: თბ . 2002 . 42 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (618 . 2) . Place hold
პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები by ჭკუასელი, ქეთევანი Publication: თბილისი გამომცემლობა "ინტელექტი" 2012 . 256 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
პერიტონიტის დროს ენტერული სინდრომის მკურნალობის კომპლექსში სამარხიანი ზონდის გამოყენების შესაძლებლობები by ბერიშვილი, კ. Publication: თბილისი. 2006 . 44 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.381) . Place hold
პერორალური სპეციფიური იმუნოთერაპიის ეფექტურობა და კლინიკურ-იმუნოლოგიური თავისებურებანი ბრონქული ასთმის ატოპიური ფორმის დროს ბავშვთა ასაკში by ბეზარაშვილი , მ . Publication: თბ . 2002 . 103 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 248 - 053 . 2) . Place hold
პორტული ჰიპეტენზიის ქირურგიული მკურნალობის ახალი მეთოდი by ბერიშვილი, ე. Publication: თბილისი. 2003 . 30 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (617) . Place hold
პრო-და ანტიოქსიდაციური სისტემების, აზოტის ოქსიდის და ერითროციტების ცვლილებების მექანიზმები ალოქსანური დიაბეტის დროს by აბულაძე, კახა Publication: თბილისი. 2022 . 136 გვ.: დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (616.43) . Place hold
რადიოსკლაპელის გამოყენების ექსპერიმენტულ-კლინიკური დასაბუთება კუჭ-ნაწლავის ქირურგიში by გიორგაძე კ. Publication: თბილისი. 2005 . 46 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.34-089) , ძირითადი ფონდი (616.34-089) . Place hold
რეიტერის დაავადების კლინიკური და ეტიოლოგიური დახასიათება ბავშვთა ასაკში . by აბუთიძე, გ. Publication: თბილისი : თსსუ, 1993 . 103 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 72 - 053 . 2) . Place hold
რელიგიისა და მენტალური ჯანმრთელობის ურთიერთმიმართების საკითხები ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლში by გიორგაძე, კახა Publication: თბილისი : თსსუ, 2019 . 156 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
საბაზისო ანტიეპილეფსიური პრეპარატებით ბავშვთა ეპილეფსიის თერაპიის ოპტიმიზააციის ფარმაკოკინეტიკური დეტერმინანტები by გელაძე, ნ. მ. Publication: თბილისი. 1999 . 43 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8-053.2) . Place hold
სანაღვლე სადინარების პლასტიკა აუტოტრანსპლანტატით ( ექსპერიმენტული გამოკვლევა) by ბენაშვილი, ლ. Publication: თბილისი. 1994 . 17 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.36) . Place hold
სასუნთქი სისტემის არასპეციფიკური დაავადებების დროს მემბრანოდესტრუქციის პათოგენეზი და მისი კორექციის პრინციპები ბავშვებში . by ბარაბაძე , ქ. Publication: თბ . 2001 . 107 გვ. : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 2 -053 . 2) . Place hold
საქართველოს ქალთა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რეპროდუქტიული ქცევის რეგიონული თავისებურებები by გერძმავა, ნინო Publication: თბილისი. 2002 . 132 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.1) . Place hold
საყოფაცხოვრებო დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველების მნიშვნელობა სარძევე ჯირკვლის ექსპერიმენტული სიმსივნეების განვითარებაში by ბილანიშვილი, ვ. გ. Publication: თბილისი. 1994 . 45 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1-006) . Place hold
სახელმძღვანელო კვლევის ეთიკის კომიტეტის წევრებისთვის by კიკნაძე, გ. Publication: ევროპის საბჭო 2010 . 66 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
სახის ნერვის ქალასგარეთა მონაკვეთის მიკროქირურგიული რეკონსტრუქცია აუტონეიროტრანსპლანტაციის გამოყენებით : by აწყვერელი , ლ. Publication: 2006 . 48გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616.833.17-089) . Place hold
სისტემური სკლეროდერმიის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოს რესპუბლიკაში by გაჩეჩილაძე, გ..დ. Publication: თბილისი. 1994 . 25 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616. 5) . Place hold
სისხლის რეოლოგიური თვისებებისა და ლიპიდური ზეჟანგვის მაჩვენებლების ცვლილება თავის ტვინის ინსულტის დროს by ბოლოკაძე, ნ. Publication: თბილისი. 2003 . 43 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
სისხლის უჯრედების ზოგიერთი მორფოფუნქციური პარამეტრი Heligobfcter pylori-ით გამოწვეული გასტროდუოდენური დაავადების დროს by გაბადაძე, ნ. Publication: თბილისი. 2006 . 37 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-08) . Place hold
სისხლის შრატსა და ერითროციტებში ლიპიდური სპექტრისა და ლიპიდების ზეჟანგური ჟანგვის მდგომარეობის კლინიკურ-დიაგნოსტიკური და პროგნოზური მნიშვნელობა პნევნომიით დაავადებულ ერთწლამდე ასაკის ბავშვებში by გერაძე, თ..გ. Publication: თბილისი. 1991 . 23 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.24-053.2) , ძირითადი ფონდი (616.24-053.2) . Place hold
სოკოვანი სენსიბილიზაცია ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბავშვებში by ბერიძე, ვ. დ. Publication: თბილისი. 1997 . 35 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2) . Place hold
სომატოფორმული აშლილობები ნევროლოგიურ კლინიკაში by გიგინეიშვილი, დავით Publication: თბილისი. 2006 . 64გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) , ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
სპირალური კომპიუტერულ - ტომოგრაფიული ანგიოგრაფიის როლი ფილტვის კიბოს გულმკერდშიდა გავრცელების ხარისხის განსაზღვრაში : by გაბაშვილი , ნინო Publication: 2006 . 126 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 24 - 006 . 46 -07) . Place hold
ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი და მისი ქრონიკული გართულებები საქართველოს დიაბეტიან ბავშვებში და მოზარდებში by ბიკაშვილი , ნ . Publication: თბ . 2003 . 47 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 379 -008 . 64 -053 . 2) . Place hold
ტოლუოლით ინტოქსიკაციის ზეგავლენა ვირთაგვების თავის ტვინის ზოგიერთი ქერქული და ქერქქვეშა წარმონაქმნის სტრუქტურულ ორგანიზაციისა და დასწავლის პროცესზე by გელაზონია, ლ. Publication: თბილისი. 2005 . 43 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8) . Place hold
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა by ასათიანი, ა. Publication: თბილისი : საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2008 . 397 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ფარისებრი ჯირკვლის ადგილობრივად გავრცელებული კიბოს ქირურგიული მკურნალობის ტაქტიკა by ბაქანიძე , ლ . Publication: თბ . 2000 . 48 გვ . : Holdings: ძირითადი ფონდი (616 . 44 - 006) . Place hold
ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი ტრანსფორმაციების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა by გვაძაბია, ბადრი Publication: თბილისი. 2006 . 110 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.44) . Place hold