საგანმანათლებლო პროგრამა დიპლომირებული სტომატოლოგი Subscribe to this list

| Select titles to:
Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2 томах. Том 2 by Безрукова, В. М. Publication: 2000 . 306 Holdings: Place hold
A Tuberculosis Refresher Course for Physicians :   Publication: New Jersey Medical School Global Tuberculosis Institute The World Medical Association 2007 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Abnormal Psychology by Barlow, David H. Publication: Boston, MA : Allyn and Bacon, 2018 . 790 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (15 H-75) . Place hold
Adams and Victor's Principles of Neurology   Publication: New York : McGraw-Hill Education, 2019 . 1653 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) , ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) . Place hold
Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood   Publication: London : Mac Keith Press, 2018 . 1524 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 A-28) . Place hold
Allergy and clinical immunology   Publication: UK : WILEY Blackwell, 2015 . 462p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 S-19) . Place hold
Atlas of human anatomy / by Netter, Frank H. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 535p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) . Place hold
Bailey & Love's short practice of surgery .   Publication: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018 . xix, 1610p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) . Place hold
Basic & Clinical Endocrinology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2004 . 976p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611.43/47 B-29) , ძირითადი ფონდი (611.43/47 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611.43/47 B-29) . Place hold
Basic & clinical pharmacology.   Publication: New York : McGraw-Hill education, 2018 . x, 1250p. : , Title from cover. ill. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., Publication: Philadelphia : Wolter Kluwer, 2016 . xxviii, 1034 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) . Place hold
Biochemistry / by Ferrier, Denise R., Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . viii, 1716 pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) . Place hold
Biochemistry / by Champe, Pamela C. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008 . viii, 520 p. : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 C-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 C-44) . Place hold
Biophysics : An introduction by Glaser, Roland. Publication: Berlin : Springer, 2012 . xx, 407 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (53) . Place hold
Braddom's physical medicine & rehabilitation   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xxiii, 1204 pages : , Preceded by: Physical medicine and rehabilitation / [edited by] Randall L. Braddom. 4th ed. c2011. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-84) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-84) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-84) . Place hold
Cell Biology and Histology by Leslie P. Gartner Publication: Philadelphia : LWW, 2018 . 448 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (57 G-18) , ძირითადი ფონდი (57 G-18) . Place hold
Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . x, 565 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2018 . xxvii, 1153 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics, 2 vol. sets, vol. 2 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2016 . v.2,286p. : 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics; 2 vol. sets, vol. 1 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2013 . v.1,195p.: 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Communication skills for dental health care providers / by Young, Lance Brendan, Publication: Chicago : Quintessence Publishing Co, Inc, 2015 . x, 342 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) . Place hold
Communication skills for the healthcare professional / by McCorry, Laurie Kelly, Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011 . xii, 251 p : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) . Place hold
Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis / by World Health Organization / Publication: World Health Organization, 2014 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Comprehensive preventive dentistry / by Limeback, Hardy Publication: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2012 . x, 391 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., Publication: Missouri : Elsevoer, 2016 . viii, 879 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) . Place hold
Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. Publication: LWW. 2015 . 860 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Critical Care Medicine by Marini, John J. Publication: Philadelphia : Wollters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2010 . xii, 708p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) . Place hold
Cummings Otolaryngology. v.1 by Paul W. Flint Publication: Philadelphia : Saunders. 2014 . 3624 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 F-68) . Place hold
Cummings Otolaryngology. v.2 by Paul W. Flint , Bruce H. Haughey Publication: Philadelphia : Saunders, 2014 Holdings: ძირითადი ფონდი (616,21 F-68) . Place hold
Cummings Otolaryngology. v.3 by Paul W. Flint M Publication: Philadelphia : Saunders, 2014 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 F-68) . Place hold
Current Diagnosis & Treatment : Surgery   Publication: New York : McGrawHill, 2015 . xii,1395p. : , index 86p.. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 C-95) . Place hold
Current diagnosis & treatment in otolaryngology :   Publication: New York : McGraw Hill Medical, 2012 . xix, 1013 p. : , "A Lange medical book." | "1545-6307"--T.p. verso. 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616,21 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616,21 C-95) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2019   Publication: NY : McGraw-Hill, 2019 . xiv, 1,884 pages : , "Lange medical book." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) . Place hold
Deutsch für Mediziner by Koetz, Ina Maria Publication: Independently published, 2019 . 216z. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 K-67) , ძირითადი ფონდი (81 K-67) . Place hold
Deutsch fur Mediziner = გერმანული ენა მედიკოსებისათვის by ქუთელია, მ. Publication: თბილისი : უნივერსალი, 2011 . 175 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43 ) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43) , ძირითადი ფონდი (43 ქ-84) , ძირითადი ფონდი (43 ქ-84) , ძირითადი ფონდი (43 ქ-84) . Place hold
Developmental biology by Gilbert, Scott F., Publication: USA : Sinauer associates ,Ink. Publishers, 2016 . xxiii, 810 pages, 100 variously numbered pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) . Place hold
Duus' Topical Diagnosis in Neurology by Bäehr, Mathias. Publication: Stuttgart : Thieme, 2012 . x , 333 p. : , "An authorized and revised translation of the 9th German edition ... c2009"--P. iv. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) . Place hold
Electrotherapy: Evidence-Based Practice   Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2008 . xii, 401 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) . Place hold
Endodontics : vol.1   Publication: Itali : Il tridente, 2004 . 354 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) . Place hold
Endodontics : vol.2   Publication: Itali : Il tridente, 2004 . p. 354-753. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) . Place hold
Endodontics : vol.3   Publication: Itali : Il tridente, 2009 . p. 756-1238. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) . Place hold
Endodontics manual for the general dentist by Trope, Martin. Publication: London ; | Chicago : Quintessence, 2005 . ix, 74 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 T-87) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 T-87) . Place hold
English for medical professions by ლოლაძე, ტატიანა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2011 . 151 გვ.: Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) . Place hold
Environmental Health   Publication: San Francisko : Jossey-Bass, 2016 . xxxiv, 857pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) . Place hold
Environmental health by Moeller, Dade W. Publication: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2011 . xix, 518p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 M-78) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 M-78) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (614 M-78) . Place hold
Essential cell biology by Alberts, Bruce. Publication: NY : W.W.Norton &Company. 2019 . xxxii, 734p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) . Place hold
Essentials of environmental health by Friis, Robert H., Publication: Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2019 . xx, 410 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი (614 F-92) . Place hold
Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy by Williamson,M. Publication: London : Elsevier Health Sciences, 2018 . 360 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 H-49) . Place hold
Gray's anatomy:   Publication: New York : Elsevier, 2005 . 1627p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 G-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 G-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 G-76) . Place hold
Handbook of local anesthesia by Malamed, Stanley F., Publication: St. Louis : Elsevier/Mosby, 2013 . 409p. ; cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-21) . Place hold
Handbook of pediatric dentistry.   Publication: Edinburgh ; | New York : Mosby Elsevier, 2013 . xviii, 542 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-22) . Place hold
Harper’s Illustrated Biochemistry by Rodwell, Victor W. Publication: New York : McGraw-Hill Education / Medical, 2018 . 2023 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Harrison's Hematology and Oncology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2017 . 832p. ; , "This third edition is derived from the 19th edition of Harrison's Principles of Internal Medicine." cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 H-30) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 1   Publication: NY : McGraw-Hill. 2018 . 2 volumes (xli, 1647, I-214 pages) : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) . Place hold
Harrison's principles of internal medicine, 2 vol sets: vol. 2   Publication: NY : McGraw-Hill. 2018 . 2 volumes (xli, 3528, I-214 pages) : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 H-25) . Place hold
Hematology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xxx, 2374pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 M-53) . Place hold
Human parasitology by Bogitsh, Burton J. Publication: London ; Academic Press, 2019 . xi, 409 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 B-71) . Place hold
Ingle's endodontics 7.v.1   Publication: NY : PMPHUSA, 2019 . xxiv, 1-634p. , Preceded by Ingle's endodontics 6 / [edited by] John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) , ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) . Place hold
Ingle's endodontics 7.v.2   Publication: New York : PMPHUSA, 2019 . xxiii,635-1214p. , Preceded by Ingle's endodontics 6 / [edited by] John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) , ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) . Place hold
International Standards for Tuberculosis Care (ISTC)   Publication: 2006 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Junqueira's basic histology by Mescher, Anthony L., Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . ix, 562 pages : , Includes index. 28 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-60) . Place hold
Latin medical terminology : by Amiranashvili, Nana. Publication: Tbilisi : უნივერსალი, 2013 . 74 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 A-48) . Place hold
Le Français des médecins by Fassier,Thomas Publication: Grenoble, France Presses universitaires de Grenoble 2014 . 331 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) . Place hold
Lingua Latina Medicinalis,   Publication: Polska, HÄFTAD 2013 . 290 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (2051) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8647) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8648) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8649) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (8650) . Place hold
Management of Tuberculosis :   Publication: Technical Consultants of The Union, 2010 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. v.1 by John E. Bennett Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 1794p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.9 B-43) . Place hold
McCracken's removable partial prosthodontics / by Carr, Alan B., Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xi, 375 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Missouri : Elsevier, 2011 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31-053.2 M-44) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent /   Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) . Place hold
Medical Ethics by Boylan, Michael Publication: Wiley-Blackwell 2014 . 325 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Medical ethics manual /   Publication: Ferney-Voltaire : World Medical Association, 2005 . 134 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-46) . Place hold
Merrill's atlas of radiographic positions and radiologic procedures / by Ballinger, Philip W. Publication: St. Louis, MO : Mosby Year Book, 1995 . 3 v. : 591p. 31 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (615.849 / B-18) , ძირითადი ფონდი (615.849 B-18) , ძირითადი ფონდი (615.849 B-18) , ძირითადი ფონდი (615.849 B-18) , ძირითადი ფონდი (615.849 B-18) . Place hold
Middleton's Allergy v.1 by Burks, A Wesley Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 160p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 B-96) . Place hold
Middleton's Allergy v.2 by Bruks,A.W. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 160p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 B-96) . Place hold
Molecular basis of medical cell biology by Fuller, Gerald M. Publication: Stamford, Conn. : Appleton & Lange, 1998 . xiv, 231 p. : , "A Lange medical book." Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 F-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 F-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 F-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 F-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 F-96) . Place hold
Molecular biology of the cell by Alberts, Bruce, Publication: USA : Garland science, 2015 . xxxiv,1342p. : , Preceded by Molecular biology of the cell / Bruce Alberts ... [et al.]. 5th ed. c2008. 29 cm Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 A-30) . Place hold
Nelson Essentials of Pediatrics by K. Marcdante Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . 832 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 M-29) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 M-29) . Place hold
NMS Surgery   Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Wiliams & Wilkins, 2008 . xiii, 647 p. : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 N-27) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 N-27) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 N-27) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 N-27) . Place hold
Nonsurgical periodontal therapy by Roncati, Marisa Publication: Milan : Quintessence publishing, 2017 . vi,409p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-76) . Place hold
Oral Anatomy, Histology and Embriology/ by Berkovitz, B. K. B., Publication: Edinburgh : Elsevier, 2018 . 462 pages : 31 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 B-46) , ძირითადი ფონდი (616.31 B-46) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery - 3 volume sets: vol. 2   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 972pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery. - 3 volume set: vol. 3   Publication: Misouri : Elsevier, 2018 . xviii, 785 pages, llI-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery. 3 volume set: vol. 1   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 730 pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Orthodontics :   Publication: Missouri : Elsevier, 2017 . xvii, 1016 pages : , Revison of: Orthodontics / Thomas M. Graber, Brainerd F. Swain. 1985. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-81) . Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Oxford textbook of public health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2002 . xx,1946p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) . Place hold
Oxford textbook of public health /   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2011 . xxvi, 1769 p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 O-97) . Place hold
Pediatric dentistry : by Nowak, A. Publication: 2018 . 656 pages , Preceded by Pediatric dentistry / [edited by] Paul S. Casamassimo. 5th ed. c2013. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.314) . Place hold
Pediatric Neurology :Vol.1 by Swaiman, Kenneth F. Publication: St. Louis, Mo. : Mosby, 1999 . 746 p.) : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 S-97) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Pharmacology by Shlafer, Marshal Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2010 . xlvii, 558p. : , Rev. ed. of: Pharmacology. 12th ed. / [edited by] Marshal Shlafer. c2007. 22 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 S-54) . Place hold
Pharmacology   Publication: China : Lippincott Williams & Wilkins,, 2015 . xi, 664 pages : , Includes index. | Preceded by Pharmacology / Michelle A. Clark ... [et al.]. 5th ed. c2012. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Pharmacology examination & board review. by Katzung & Trevor's Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2019 . vi, 585 p. : , "A Lange medical book." | Rev. ed. of: Pharmacology / Anthony J. Trevor, Bertram G. Katzung, Susan B. Masters. 9th ed. c2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Physical agents in rehabilitation by Cameron, Michelle H. Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2018 . xi, 448p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-17) . Place hold
Phytotherapy approaches for oral ulcers treatment /   Publication: New York : Nova Publishers, 2016 . viii, 95 pages : 23 cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (615 P-59) . Place hold
Principles and practice of phytotherapy by Bone, Kerry. Publication: Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier, 2013 . xxiv, 1051p. : , Previous ed.: 2000. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.23 B-76) . Place hold
Principles of anatomy and physiology. by Tortora, Gerard J. Publication: Hoboken, NJ : Wiley, 2012 . (various 1222 pagings A1-i-32 index) : , Includes index. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 T-76) , ძირითადი ფონდი (611 T-76) , ძირითადი ფონდი (611 T-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 T-76) , ძირითადი ფონდი (611 T-76) . Place hold
Principles of Biomedical Ethics by Beauchamp, Tom L. Publication: Oxford University Press 2019 . 512 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Prosthodontic treatment for edentulous patients   Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, 2013 . xx, 473 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Psychology and Life by Gerrig, Richard J. Publication: Boston : Allyn & Bacon, 2010 . xxxvi, 548 p., [129] p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (15 G-39) , ძირითადი ფონდი (15 G-39) , ძირითადი ფონდი (15 G-39) , ძირითადი ფონდი (15 G-39) . Place hold
Radiology 101   Publication: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005 . xiii, 402 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 R-13) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 R-13) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 R-13) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 R-13) . Place hold
Rang and Dale's pharmacology / by Rang, H. P, Publication: US : Elsevier, 2016 . xv, 760 pages : , Preceded by Rang and Dale's pharmacology / H.P. Rang ... [et al.]. 7th ed. 2012. | Includes Internet access. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 R-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 R-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 R-20) . Place hold
Rapid review pathology by Goljan, Edward F., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . vi,858p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 G-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 G-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 G-60) . Place hold
Research design : by Creswell, John W. Publication: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2009 . xxix, 260 p. ; 26 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Robbins and Cotran pathologic basis of disease   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2015 . xvi, 1391 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) . Place hold
Robbins basic pathology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xiv, 935 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 R-67) . Place hold