რუსულენოვანი მედიცინის პროგრამა/Медицина Subscribe to this list

| Select titles to:
ACLS provider manual supplementary material   Publication: American Heart association 2012 . 85 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Advances in vascular surgery by Yasuda K, Publication: Sapporo : Hokkaido University Graduate School of Medicine, 2003 . xiv, 530 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 A-22) . Place hold
Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., Publication: Philadelphia : Wolter Kluwer, 2016 . xxviii, 1034 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) . Place hold
Essential clinical skills by Carlisle, Susan, Publication: Harlow, England ; | New York : Pearson, 2012 . 41 p. : 12 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) . Place hold
Essentials of genetics by Klug, William S. Publication: US : Pearson, 2016 . x, 530p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) . Place hold
Ganong's review of medical physiology.   Publication: New York : | London : McGraw-Hill Medical ; | McGraw-Hill [distributor], 2012 . ix, 752 p. : , "A Lange medical book" | Previous ed.: London: McGraw-Hill Medical, 2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) . Place hold
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics.   Publication: New York : McGraw-Hill, 2011 . xvi, 2084 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 G-64) . Place hold
Handbook of Neurosurgery by Greenberg, Mark S. Publication: New York : Thieme, 2019 . 1784 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.8) . Place hold
Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka Publication: CRC Press 2015 . 680 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 K-61) . Place hold
Larsen's human embryology   Publication: Philadelphia : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009 . xix, 687 p. : , Rev. ed. of: Human embryology / William J. Larsen. 3rd ed. c2001. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Pharmacology examination & board review. by Katzung & Trevor's Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2019 . vi, 585 p. : , "A Lange medical book." | Rev. ed. of: Pharmacology / Anthony J. Trevor, Bertram G. Katzung, Susan B. Masters. 9th ed. c2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Sabiston textbook of surgery :   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . xxv, 2146 pages : , Preceded by Sabiston textbook of surgery / [edited by] Courtney M. Townsend Jr. ... [et al.]. 19th ed. 2012. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) . Place hold
Simpson's Forensic Medicine   Publication: NW : CRC Press, 2020 . 343p., Holdings: ძირითადი ფონდი (616 S-61) , ძირითადი ფონდი (616 S-61) . Place hold
The European Definitions of General Practice   Publication: Prepared for WONCA EUROPE 2002 . 35 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Immunology and Microbiology. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 511p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) . Place hold
Zollinger's Atlas of Surgical Operations by Zollinger, Robert Publication: McGraw-Hill Education 2016 . 592 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Акушерство   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018 . 576 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (618.2 А-44) , ძირითადი ფონდი (618.2 А-44) , ძირითადი ფონდი (618.2 А-44) , ციფრული არქივი - Digital Archive (618.2 А-44) . Place hold
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 1 by Синельников, Рафаил Publication: Москва : Новая волна, 2018 . 488с. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 2 by Синельников, Рафаил Publication: Москва : Новая волна, 2018 . 272с. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 3 by Синельников, Рафаил Publication: Москва: Новая волна, 2019 . 216с. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 4 by Синельников, Рафаил Publication: Москва : Новая волна, 2018 . 316с. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии by Топольницкий, О. З. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011 . 264 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) , ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии   Publication: Москва: ООО " Медицинское информационное агенство", 2008 . 272 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98(084) А-92) . Place hold
Биология: В 2 ч. Ч. 1   Publication: Москва: Изд-во "Юрайт", 2019 . 427 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63 ) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) . Place hold
Биология: В 2 ч. Ч. 2   Publication: Москва: Изд-во "Юрайт", 2019 . 347 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) , ძირითადი ფონდი (57 Б-63) . Place hold
Биохимия by Северин, Е. С. Publication: Москва: Медицина, 2000 . 168 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) , ძირითადი ფონდი (577.1(075.8)) . Place hold
Биохимия   Publication: Москва: "ГЕОТАР-Медиа", 2016 . 768 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (577.1(02)) , ძირითადი ფონდი (577.1(02)) , ძირითადი ფონდი (577.1(02)) , ძირითადი ფონდი (577.1(02)) . Place hold
Внутренние болезни by Маколкин, В. И. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2017 . 768 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4(02)) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02)) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02)) . Place hold
Внутренние болезни: в 2-х т. Т. 1   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2018 . 960 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) . Place hold
Внутренние болезни: в 2-х т. Т. 2   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2018 . 896 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) , ძირითადი ფონდი (616.1/4(02) В-60) . Place hold
Гигиена и основы экологии человека by Пивоваров, Ю. П. Publication: Москва: Изд. центр "Академия", 2010 . 528 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) , ძირითადი ფონდი (613(02)) . Place hold
Гинекология   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2017 . 1008 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (618.1) , ძირითადი ფონდი (618.1) , ძირითადი ფონდი (618.1) , ციფრული არქივი - Digital Archive (618.1) . Place hold
Гистология, эмбриология, цитология   Publication: Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2012 . 800 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) , ძირითადი ფონდი (611-018(075.8)) . Place hold
Грамматика русского языка в упражнениях и коментариях: В 2 Частях: Часть 2: Синтаксис by Глазунова, О. И. Publication: Санкт-Петербург: "Златоуст", 2017 . 416 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) . Place hold
Грамматика русского языка в упражнениях и коментариях: В 2 Частях: Часть 1: Морфология by Глазунова, О. И. Publication: Санкт-Петербург: "Златоуст", 2017 . 424 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) , ძირითადი ფონდი (811.161.1) . Place hold
Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. ч.2. by Глазунова, О. И. Publication: Санкт-Петербург.: Златоуст, 2011 . 417c. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.161.1) . Place hold
Дерматовенерология. Атлас by Платонова, А. Н. Publication: Москва. "ГЭОТАР-Медия" 2017 . 136 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5 (075.8) П-37) , ძირითადი ფონდი (616.5 (075.8)П-37) , ძირითადი ფონდი (616.5(075.8) П-37) . Place hold
Дерматология Фицпатрика в клинической практике: Т. 1. Ч.1.   Publication: Москва: Изд-во Панфилова, 2015 . 525 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5-08 Д-36) , ძირითადი ფონდი (616.5-08 Д-36) . Place hold
Детская неврология by Бадалян Левон Publication: Москва. <<МЕДпрес-информ>> 2021 . 608 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8-53.2 Б-15) , ძირითადი ფონდი (616.8-53.2 Б-15) . Place hold
Детская стоматология   Publication: М.: ГЭОТАР-Медия. 2016 . 456 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31-053.2 Д-52) , ძირითადი ფონდი (616.31-053.2 Д-52) . Place hold
Детские болезни   Publication: Москва: Медицина, 1986 . 592 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Детские болезни   Publication: Москва: Медицина, 1979 . 648 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Детские болезни   Publication: Москва: Медицина, 1985 . 608 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2(075.8) Д-38) . Place hold
Детские болезни: В 2 т. Т. 1   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009 . 672 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Детские болезни: В 2 т. Т. 2   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009 . 608 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 Д-38) . Place hold
Заболевания слизистой оболочки полости рта by Луцкая, И. К. Publication: М.: Медицинская литература. 2014 . 219 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31-002 Л-86) . Place hold
Иммунология by Хайтов, Р. М. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2013 . 280 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) , ძირითადი ფონდი (616-097) . Place hold
Ингаляционные токсикомании у детей и подростков by Садуакасова, К. З. Publication: Алматы. 1999 . 28 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.89-053.2 С-14) . Place hold
Интесивная терапия   Publication: М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА. 1998 . 639 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-083(075.8) И-73) , ძირითადი ფონდი (616-083(075.8) И-73) . Place hold
История медицины by Мультановский, Михаил. П. Publication: Москва: "Медицина", 1967 . 270 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09)) , ძირითადი ფონდი (61(09) М-90) . Place hold
История медицины Грузии by Шенгелия, Рамаз Publication: Тбилиси. 1967 . 200 с.: ил.; Holdings: ძირითადი ფონდი (61(09)(479.22) Ш-471) , ძირითადი ფონდი (61(09)(479.22) Ш-471) . Place hold
История медицины и религии древнего востока by Гургенидзе, Д, А. Publication: Тбилиси. 2005 . 83 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(38)(09)+2(09) Г-95) . Place hold
История медицины и религии древней Греции и Рима by Шенгелия, Рамаз Publication: Тбилиси. 2005 . 60 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(09)+2(09) Ш-471) . Place hold
Кардиология   Publication: Москва Общероссийская общественная организация Общество специалистов по сердечной недостаточности 2018 . v. , Other title: Cardiology, 1985?- ; Kardiologiya [romanized], 1993?- . Holdings: სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი სამკითხველო დარბაზი Place hold
Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия   Publication: Ленинград: Медицина, 1985 . 448 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) , ძირითადი ფონდი (617.52-089 К-49) . Place hold
Клиническая оценка результатов лабораторных исследований by Назаренко, Г. И. Publication: Москва: "Медицина", 2006 . 544 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-074) , ძირითადი ფონდი (616-074) , ძირითადი ფონდი (616-074) . Place hold
Клиническая психология by Сандберг, Норман Publication: Санкт-Петербург.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2013 . 604с. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (15) . Place hold
Клиническая токсикология by Лужников, Е. А. Publication: Москва: Мед. информ. агентство (МИА), 2008 . 567, [1] с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9(02) Л-83) . Place hold
Клиническая токсикология by Лужников, Е. А. Publication: Москва: Мед. информ. агентство (МИА), 2008 . 576 c.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.9 Л-83) , ძირითადი ფონდი (615.9 Л-83) . Place hold
Книга, которая лечит by Коновалов, С. С. Publication: СПР.: праим -Еврознак. 2006 . 187 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (615.874 К-74) . Place hold
Латинский язык и основы терминологии   Publication: Москва: Медицина, 1982 . 336 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) , ძირითადი ფონდი (807(075.8) Л-27) . Place hold
Латинский язык и основы фармацевтической терминологии by Чернявский, М. Н. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014 . 400 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.124:61(02)) , ძირითადი ფონდი (811.124:61(02)) , ძირითადი ფონდი (811.124:61(02)) , ძირითადი ფონდი (811.124:61(02)) , ძირითადი ფონდი (811.124:61(02)) . Place hold
Медицинская генетика by Ньюссбаум, Роберт Л. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2010 . 624 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (61:575) , ძირითადი ფონდი (61:575) , ძირითადი ფონდი (61:575) . Place hold
Медицинская микробиология by Поздеев, О. К. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2005 . 768 с.: Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология   Publication: Москва: ООО "Медицинское информационное агенство", 2012 . 704 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-093-098) , ძირითადი ფონდი (616-093-098) , ძირითადი ფონდი (616-093-098) , ძირითადი ფონდი (616-093-098) , ძირითადი ფონდი (616-093-098) . Place hold
Медицинская микробиология, вирусология и иммунология   Publication: Москва: ООО "Медицинское информационное агенство", 2015 . 704 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-093/-98) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98) , ძირითადი ფონდი (616-093/-98) . Place hold
Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и лучевой терапии) by Линденбратен, Л. Д. Publication: Москва: Медицина, 2000 . 672 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.849.1+616-073.75 Л-59) , ძირითადი ფონდი (615.849.1+616-073.75 Л-59) , ძირითადი ფონდი (615.849.1+616-073.75 Л-59) , ძირითადი ფონდი (615.849.1+616-073.75 Л-59) , ძირითადი ფონდი (615.849.1+616-073.75 Л-59) . Place hold
Менеджмент by Драчева, Е. Л, Publication: М. : Издательский центр "Академия" 2016 . 297 с Holdings: ძირითადი ფონდი (338.2 Д-72) , ძირითადი ფონდი (338.2 Д-72) . Place hold
Наглядная фармакология by Нил, Майкл Дж. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2018 . 156 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.1) , ძირითადი ფონდი (615.1) , ძირითადი ფონდი (615.1) . Place hold
Невербальная коммуникация в консультировании by Дж. Хансен, Publication: 2000 . 19 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Неонатология: в 2 т. Т. 1 by Шабалов, Н. П. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2016 . 704 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.3) , ძირითადი ფონდი (616-053.3) , ძირითადი ფონდი (616-053.3) , ძირითადი ფონდი (616-053.3) . Place hold
Неонатология: в 2 т. Т. 2 by Шабалов, Н. П. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2016 . 736 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.3) , ძირითადი ფონდი (616-053.3) , ძირითადი ფონდი (616-053.3) , ძირითადი ფონდი (616-053.3) . Place hold
Нормальная физиология by Орлов, Р. С. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2009 . 688 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612(075) О-66) , ძირითადი ფონდი (612(075) О-66) , ძირითადი ფონდი (612(075) О-66) , ძირითადი ფონდი (612(075) О-66) , ძირითადი ფონდი (612(075) О-66) . Place hold
Обшая Хирургия by Петров, С. В. Publication: Москва. ГЭОТАР-Медия 2020 . 832 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617-089(075.8) П-30) , ძირითადი ფონდი (617-089(075.8) П-30) . Place hold
Общая хирургия by Гостищев, В. К. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015 . 728 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (617-089(075.8)) , ძირითადი ფონდი (617-089(075.8)) , ძირითადი ფონდი (617-089(075.8)) , ძირითადი ფონდი (617-089(075.8)) . Place hold
Общая хирургия by Гостищев, В. К. Publication: Москва: Гэотар - Медиа, 2013 . 728 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (617-089) , ძირითადი ფონდი (617-089) , ძირითადი ფონდი (617-089) , ძირითადი ფონდი (617-089) , ძირითადი ფონდი (617-089) . Place hold
Опухоли головы и шеи by Пачес, А. И. Publication: Москва: Медицина, 1971 . 386 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (617.51-006 П-21) , ძირითადი ფონდი (617.51-006 П-21) . Place hold
Опухоли головы и шеи by Пачес, А. И. Publication: Москва: Медицина, 2000 . 480 с.: Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Опухоли головы и шей by Пачес, А. И. Publication: Москва. Медицина. 1983 . 402 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.51/53-006 П-22) . Place hold
Основы генетики   Publication: Москва: Техносфера, 2016 . 944 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (575 О-75) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (575 О-75) , ძირითადი ფონდი (575 О-75) . Place hold
Основы делового письма : by Трофимова , О . В. Publication: Москва : "ФЛИНТА" 2019 . 304 с. : Holdings: ძირითადი ფონდი (811.161.1.(075.8) Т-76) , ძირითადი ფონდი (811.161.1.(075.8) Т-76) . Place hold
Основы семиотики заболеваний внутренних органов   Publication: Москва: МЕДпресс-информ, 2017 . 304 с.: 1 DVD Holdings: ძირითადი ფონდი (616-008 О-75) , ძირითადი ფონდი (616-008 О-75) , ძირითადი ფონდი (616-008 О-75) , ძირითადი ფონდი (616-008 О-75) , ძირითადი ფონდი (616-008 О-75) . Place hold
Основы семиотики заболеваний внутренних органов   Publication: Москва: МЕДпресс-информ, 2020 . 304 с.: + 1DVD Holdings: ძირითადი ფონდი (616-008 О-75) , ძირითადი ფონდი (616-008 О-75) . Place hold
Офталмология: Справочник практического врача by Хаппе, Вильгельм Publication: Москва. МЕДпресс-информ. 2004 . 352 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7(035) Х-26) . Place hold
Патологическая анатомия   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013 . 1264 с.: 1 диск Holdings: ძირითადი ფონდი (616-091(035.3)) , ძირითადი ფონდი (616-091(035.3)) , ძირითადი ფონდი (616-091(035.3)) , ძირითადი ფონდი (616-091(035.3)) , ძირითადი ფონდი (616-091(035.3)) . Place hold
Патологическая анатомия by Струков, А. И. Publication: Москва ГЭОТАР-Медиа 2015 . 882 стр. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-091(035.3)) . Place hold
Патологическая анатомия и патологическая физиология by Пауков, В. С. Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014 . 256 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-091) , ძირითადი ფონდი (616-091) , ძირითადი ფონდი (616-091) , ძირითადი ფონდი (616-091) , ძირითადი ფონდი (616-091) . Place hold
Патологическая анатомия: в 2 т. Т. 1   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016 . 728 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-092 П-20) . Place hold
Патологическая анатомия: в 2 т. Т. 2   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016 . 528 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-092 П-20) . Place hold
Патологическая физиология   Publication: Москва: "МЕДпресс-информ", 2008 . 640 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612-092(075.8)) , ძირითადი ფონდი (612-092(075.8)) , ძირითადი ფონდი (612-092(075.8)) , ძირითადი ფონდი (612-092(075.8)) , ძირითადი ფონდი (612-092(075.8)) . Place hold
Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. by Греков, В. Ф. Publication: Москва. : Оникс, 2008 . 512с. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.161.1) . Place hold
Практикум по экологической химии by Чибисова, Н.В. Publication: Калининград Калинингр. ун-т. 1999 . 84 с., ил. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (574.54) . Place hold
Пропедевтика внутренних болезней   Publication: Москва: Медицина, 1989 . 512 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) , ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) , ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) . Place hold
Пропедевтика внутренних болезней by Мухин, Н. А. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2012 . 848 с.: 1 диск Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) , ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) , ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) , ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) , ძირითადი ფონდი (616-07(075.8)) . Place hold
Профессиональные болезни : Учебник   Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2016 . 512 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (613.62) , ძირითადი ფონდი (613.62) . Place hold
Профилактика стоматологических заболеваний by Бородовицина, С. И. Publication: Рязань. ОТСиОП 2019 . 264 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616. 31 Б-83) . Place hold
Психиатрия by Жариков, Н. М. Publication: Москва. МИА 2012 . 832 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.89 Ж-34) , ძირითადი ფონდი (616.89 Ж-34) . Place hold
Психология by Сперлинг, Абрахам П. Publication: Минск: ООО "Попурри", 2002 . 432 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (159) , ძირითადი ფონდი (159) , ძირითადი ფონდი (159) , ძირითადი ფონდი (159) , ძირითადი ფონდი (159) . Place hold
Расшифровка клинических лабораторных анализов by Хиггинс, К. Publication: Москва: Лаборатория знаний, 2017 . 592 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) . Place hold
Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии лекарственных веществ by Грядунова, Г. П. Publication: Москва: "Медицина", 1986 . 272 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.12) . Place hold
Секреты аллерголии и иммунологии by Нагуа, С. М. Publication: М.: <<Издателство Бином >>. 2004 . 320 с. ил.; Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 Н-16) , ძირითადი ფონდი (616-056.3 Н-16) . Place hold
Стоматология детей и подростков Макдоналда и Эйвери   Publication: Москва: МИА, 2021 . 668 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31-053.2 С-81) . Place hold
Судебная медицина by Дубровин, Иван Александрович Publication: Saarbruken. LAP-LAMBERT Acdemic Publishing RU 2020 . 271 c. Holdings: ძირითადი ფონდი (61: 340(075.8) Д-80) , ძირითადი ფონდი (61: 340(075.8) Д-80) . Place hold
Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области by Бернадский, Ю. И. Publication: Киев: Вища школа, 1985 . 391 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) , ძირითადი ფონდი (616-001:616.314 Б-51) . Place hold
Травматология и ортопедия   Publication: Москва: Медицина, 1990 . 576 с. : Holdings: ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) , ძირითადი ფონდი (617-001+617.3 Т-65) . Place hold
Фармакология by Харкевич, Д. А. Publication: Москва: "ГЭОТАР-Медиа", 2017 . 760 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615(02)) , ძირითადი ფონდი (615(02)) , ძირითადი ფონდი (615(02)) . Place hold
Химия окружающей среды by Голдовская, Л. Ф. Publication: Москва Мир 2005 . 296 с. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (574.54) . Place hold
Частная физиотерапия by Паномаренко, Г.Н. Publication: 2005 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Экологическая химия by Ложниченко, О. В. Publication: Москва 2008 . 40 с. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (574.54) . Place hold