რუსულენოვანი მედიცინის პროგრამა/Медицина Subscribe to this list

| Select titles to:
ACLS provider manual supplementary material   Publication: American Heart association 2012 . 85 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Advances in vascular surgery by Yasuda K, Publication: Sapporo : Hokkaido University Graduate School of Medicine, 2003 . xiv, 530 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 A-22) . Place hold
Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., Publication: Philadelphia : Wolter Kluwer, 2016 . xxviii, 1034 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) . Place hold
Essential clinical skills by Carlisle, Susan, Publication: Harlow, England ; | New York : Pearson, 2012 . 41 p. : 12 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-22) . Place hold
Essentials of genetics by Klug, William S. Publication: US : Pearson, 2016 . x, 530p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) . Place hold
Ganong's review of medical physiology.   Publication: New York : | London : McGraw-Hill Medical ; | McGraw-Hill [distributor], 2012 . ix, 752 p. : , "A Lange medical book" | Previous ed.: London: McGraw-Hill Medical, 2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 G-17) . Place hold
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics.   Publication: New York : McGraw-Hill, 2011 . xvi, 2084 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 G-64) . Place hold
Handbook of Neurosurgery by Greenberg , Mark S. Publication: Thieme, 2019 . 1784 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 G-88) . Place hold
Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka Publication: CRC Press 2015 . 680 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 K-61) . Place hold
Larsen's human embryology   Publication: Philadelphia : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009 . xix, 687 p. : , Rev. ed. of: Human embryology / William J. Larsen. 3rd ed. c2001. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-34) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Pharmacology examination & board review. by Katzung & Trevor's Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2019 . vi, 585 p. : , "A Lange medical book." | Rev. ed. of: Pharmacology / Anthony J. Trevor, Bertram G. Katzung, Susan B. Masters. 9th ed. c2010. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-56) . Place hold
Sabiston textbook of surgery :   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . xxv, 2146 pages : , Preceded by Sabiston textbook of surgery / [edited by] Courtney M. Townsend Jr. ... [et al.]. 19th ed. 2012. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-11) . Place hold
Simpson's Forensic Medicine   Publication: NW : CRC Press, 2020 . 343p., Holdings: ძირითადი ფონდი (616 S-61) , ძირითადი ფონდი (616 S-61) . Place hold
The European Definitions of General Practice   Publication: Prepared for WONCA EUROPE 2002 . 35 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Immunology and Microbiology. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 511p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) . Place hold
Zollinger's Atlas of Surgical Operations by Zollinger, Robert Publication: McGraw-Hill Education 2016 . 592 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Акушерство   Publication: Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018 . 576 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (618.2 А-44) , ძირითადი ფონდი (618.2 А-44) , ძირითადი ფონდი (618.2 А-44) , ციფრული არქივი - Digital Archive (618.2 А-44) . Place hold
Атлас анатомии человека: В четырех томах: т. 1 by Синельников, Рафаил Publication: Москва : Новая волна, 2018 . 488с. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 C-38) , ძირითადი ფონდი (611 C-38) . Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in to create new lists.