სადოქტორო პროგრამა "სტომატოლოგია" Subscribe to this list

| Select titles to:
A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison Publication: Springer International Publishing 2018 . 286 pages Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. Publication: Hueber Verlag Gmbh 2010 . 138 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin Publication: Cambridge University Press 2005 . 307 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian Publication: London : CBS, 2012 . 272 pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 L-96) . Place hold
Atlas of Orthodontic Case Reviews by Askari, Marjan Publication: WileyBlackwell 2017 . 264 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Biostatistics for medical and biomedical practitioners : an interpretative guide for medicine and biology by Hoffman, Julien I. E. Publication: Elsevier Ltd, Academic Press, 2015 . 770 p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
Cawson's essentials of oral pathology and oral medicine by Cawson, R. A. Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2002 . 402 p. : , Rev. ed. of: Essentials of oral pathology and oral medicine / R.A. Cawson, E.W. Odell. 6th ed. 1998. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 C-36) . Place hold
Clinical Ophthalmic Oncology by Singh, A.D. Publication: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 . 1453 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2018 . xxvii, 1153 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics, 2 vol. sets, vol. 2 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2016 . v.2,286p. : 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics; 2 vol. sets, vol. 1 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2013 . v.1,195p.: 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of oral diseases : by Laskaris, George Publication: Stuttgart : Thieme, 2017 . xix,690p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) . Place hold
Conservative restoration of anterior teeth   Publication: Poligrafiche San Marco 2014 . 778 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. Publication: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011 . xxv, 598 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) . Place hold
Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., Publication: Missouri : Elsevoer, 2016 . viii, 879 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) . Place hold
Contemporary orthodontics by Proffit, William R., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . viii, 729 pages : , Preceded by: Contemporary orthodontics / William R. Proffit ... [et al]. 5th ed. c2013. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Corps et santé by Roussel, Olivier Publication: 1996 . 81 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Corps et sante : Les dossiers hachette. Cycle 3 by Guichard, Jack Publication: Paris : Hachette education, 2009 . 63p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) . Place hold
Craig's Restorative Dental Materials   Publication: St.Louis : Mosby, 2018 . 352 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 C-87) , ძირითადი ფონდი (616.31 C-87) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 1 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 2 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 / P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Dental Materials by Powers, John M. Publication: St.Louis : Mosby, 2016 . 272 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) , ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) . Place hold
Dental materials : by Powers, John M., Publication: St. Louis, Mo. ; | London : Mosby, 2012 . 236p. , Previous ed.: 2008. | Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314 P-89) . Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Deutsch fur Arztinnen und Arzte by Schrimpf, Ulrike Publication: Deutschland : Springer, 2015 . xv, 206z. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) . Place hold
Endodontics by Ingle, John Ide, Publication: Hamilton, Ontario : BC Decker, 2008 . xxv, 1555p. : , Previously published as: Endodontics / John I. Ingle, Leif K. Bakland. BC Decker, c2002. 29 cm. + Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 I-61) . Place hold
Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. Publication: New York, NY : Oxford University Press, 2012 . viii, 268 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, Publication: Burlington : Jones & Bartlett learning, 2019 . xi, 528 pages : 23 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 A-83) . Place hold
Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs : Improving Population Health Through Evidence-Based Practice by Windsor, Richard Publication: Oxford University Press, Incorporated 2015 . 385 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Evidence-Based Clinical Orthodontics by Miles, Peter G. Publication: Quintessence Pub. 2012 . 358 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Examen clinique: by Epstein, O. Publication: Bruxelles : de boeck, 2012 . x, 438p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E--64) . Place hold
Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer by Forastiere A.A. Publication: Boston, MA Springer 1995 . 19 p. , Forastiere A.A., Urba S.G. (1995) Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer. In: Hong W.K., Weber R.S. (eds) Head and Neck Cancer. Cancer Treatment and Research, vol 74. Springer, Boston, MA Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-006) . Place hold
From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, Publication: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xiv, 205 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (378) . Place hold
Fundamentals of orthodontic treatment mechanics / by Bennett, John C., Publication: 2014 . 287 pages : 28 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony Publication: Edinburgh.: , 2013 . 94p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.111) . Place hold
Guyton and Hall textbook of medical physiology by Hall, John E. Publication: Philadelphia, Pa. : Saunders/Elsevier, 2011 . xix, 1091 p. : , Rev. ed. of: Textbook of medical physiology. 11th ed. c2006. 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 H-19) . Place hold
Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry   Publication: UK : John Wiley & Sons Inc, 2015 . 208 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 H-22) . Place hold
Handbook of local anesthesia by Malamed, Stanley F., Publication: St. Louis : Elsevier/Mosby, 2013 . 409p. ; cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-21) . Place hold
Handbook of Otolaryngology: Head and Neck Surgery by Goldenberg, David Publication: Thieme Medical Publishers, Incorporated 2017 . 782 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Handbook of pediatric dentistry.   Publication: Edinburgh ; | New York : Mosby Elsevier, 2013 . xviii, 542 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-22) . Place hold
Head and neck cancer :   Publication: New York : Nova Biomedical, 2015 . xi, 164 pages : 26 cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-006 H-43) . Place hold
Head and Neck Tumors by Bender H. Publication: Berlin, Heidelberg Springer 2004 . 10 p. , Bender H., Straehler-Pohl HJ. (2004) Head and Neck Tumors. In: PET and PET-CT in Oncology. Springer, Berlin, Heidelberg Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-006) . Place hold
How to do your research project: by Beardsmore, Caroline. Publication: Chichester, West Sussex Wiley-Blackwell, 2013 . 152 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 B-34) . Place hold
How to write a successful science thesis by Russey, William. E., Publication: Germany : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, 2006 . 223p. Holdings: ძირითადი ფონდი (61 R-95) . Place hold
Ingle's endodontics 7.v.1   Publication: NY : PMPHUSA, 2019 . xxiv, 1-634p. , Preceded by Ingle's endodontics 6 / [edited by] John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) , ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) . Place hold
Ingle's endodontics 7.v.2   Publication: New York : PMPHUSA, 2019 . xxiii,635-1214p. , Preceded by Ingle's endodontics 6 / [edited by] John I. Ingle, Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) , ძირითადი ფონდი (616.31 I-61) . Place hold
Introduction to Clinical Psychology by Kramer, Geoffrey P. Publication: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2009 . xiii, 657 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი (15 K-81) . Place hold
Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, Publication: NY : Oxford University Press, 2018 . xxxv, 568 pages : 24 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (614 M-89) . Place hold
Le Français des médecins by Fassier,Thomas Publication: Grenoble, France Presses universitaires de Grenoble 2014 . 331 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) . Place hold
Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik by Dreyer, Hilke Publication: Deutschland : Hueber Verlag, 2012 . 395p. , includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 D-80) . Place hold
McCracken's removable partial prosthodontics by Carr, Alan B., Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xi, 375 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-25) . Place hold
McDonald and Avery's dentistry for the child and adolescent   Publication: Missouri : Elsevier, 2016 . xix, 700 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 M-12) . Place hold
Medical research essentials by Esteitie, Rania Publication: McGraw-Hill Education / Medical 2014 . 128 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Menschen im Beruf - Medizin by D. Thommes Publication: Munchen : Max Hueber Verlag, 2018 . 176 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 T-46) . Place hold
Menschen im beruf medizin. B2/C1 : by Thommes, Dorothee Publication: Germany : Heuber Verlag, 2016 . 152p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 T-46) . Place hold
Methacrylate Based Resin Endodontic Sealers : A Paradigm Shift in Endodontics ? by Barnett, Frederic Publication: 2008 . 11 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. Publication: Chapman and Hall/CRC; 2016 . 269 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Nonsurgical periodontal therapy by Roncati, Marisa Publication: Milan : Quintessence publishing, 2017 . vi,409p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-76) . Place hold
Oral Anatomy, Histology and Embriology/ by Berkovitz, B. K. B., Publication: Edinburgh : Elsevier, 2018 . 462 pages : 31 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 B-46) , ძირითადი ფონდი (616.31 B-46) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2010 . xxvii, 475 p. : , Includes index. 19 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery - 3 volume sets: vol. 2   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 972pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery. - 3 volume set: vol. 3   Publication: Misouri : Elsevier, 2018 . xviii, 785 pages, llI-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Oral and maxillofacial surgery. 3 volume set: vol. 1   Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xviii, 730 pages, I-47 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 O-68) . Place hold
Orthodontics   Publication: Philadelphia : Elsevier, Mosby, 2016 . 1092p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 O-81) . Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Pediatric dentistry :   Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders, 2005 . 762 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Pediatric dentistry : by Nowak, A. Publication: 2018 . 656 pages , Preceded by Pediatric dentistry / [edited by] Paul S. Casamassimo. 5th ed. c2013. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.314) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.1   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Peterson's principles of oral and maxillofacial surgery 2 volumes : vol.2   Publication: Shelton, CT : People's Medical Pub. House-USA, 2012 . (xxi, 1620 p.) : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 P-50) . Place hold
Prosthodontic treatment for edentulous patients   Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, 2013 . xx, 473 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Radiotherapy for head and neck cancers : by Garden, Adam S., Publication: . 1302 p. , Preceded by Radiotherapy for head and neck cancers / K. Kian Ang, Adam S. Garden. 4th ed. c2012. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Research in Medicine: Planning a Project - Writing a Thesis by Usher-Smith, Juliet Publication: Cambridge University Press 2010 . 146 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Science and Conscience. : Georgian Medical News N7-8. by javashvili, G. Publication: Tbilisi. : , 2010 . 88p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Sturdevant's art and science of operative dentistry   Publication: Missouri : Elsevier, 2019 . xii, 530 pages : , Preceded by: Sturdevant's art and science of operative dentistry / [edited by] Harald O. Heymann, Edward J. Swift Jr., Andre V. Ritter. 6th ed. c2013. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 S-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 S-90) . Place hold
Sturdevant's art and science of operative dentistry.   Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby, 2013 . xv, 548 p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 S-90) . Place hold
Success in academic writing. by Day, Trevor Publication: London : Red Globe Press, 2018 . xiii,228p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-28) . Place hold
Textbook of complete dentures by Rahn, Arthur O., Publication: Philadelphia : Lea & Febiger, 2009 . xiii, 528 p. : , Rev. ed. of: Syllabus of complete dentures / Charles M. Heartwell, Jr., Arthur O. Rahn. 4th ed. 1986. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-16) . Place hold
Textbook of orthodontics /   Publication: Philadelphia, Pa. : Saunders, 2001 . 599 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Textbook of prosthodontics by Veeraiyan, Deepak Nallaswamy, Publication: New Dehli: The health sciences publisher, 2017 . xxiv, 1362, xxvii pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 V-34) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 V-34) . Place hold
The biomechanical foundation of clinical orthodontics / by Burstone, Charles J., Publication: . 575 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition   Publication: Whitehouse Station, NJ : Merck & Co., 2009 . xxxii,2306p. : , Title from home page as viewed on September 27, 2002. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) . Place hold
The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. Publication: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell/BMJ Books, 2011 . xiv, 229 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (617) . Place hold
TMD and orthodontics :   Publication: Springer International Publishing 2015 . 157 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Twin Block Functional Therapy - Applns in Dentofacial Orthopaedics by Clark, William J. Publication: Mosby 2002 . 362 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Writing Academic English by Oshima, Alice Publication: NY : Pearson/Longman White Plains 2006 . 345 p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
Атлас онкологических операций   Publication: Москва: Медицина, 1987 . 536 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006-089 А-92) , ძირითადი ფონდი (616-006-089 А-92) , ძირითადი ფონდი (616-006-089 А-92) , ძირითადი ფონდი (616-006-089 А-92) , ძირითადი ფონდი (616-006-089 А-92) , ციფრული არქივი - Digital Archive (616-006-089 А-92) . Place hold
Грамматика французского языка : by Попова И. Н. Publication: М : Нестор Академик, 2016 . 480c. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PC) . Place hold
Клиническая психология by Сандберг, Норман Publication: Санкт-Петербург.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2013 . 604с. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (15) . Place hold
Клиническая психология by Бауманн, Урс Publication: Санкт-Петербург.: , 1998 . 947c. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (15) . Place hold
Опухоли головы и шеи by Пачес, А. И. Publication: Москва: Медицина, 2000 . 480 с.: Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Ортопедическая стоматология by Трезубов, В. Н. Publication: Москва: МЕДпресс-информ, 2017 . 328 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314-089.23) , ძირითადი ფონდი (616.314-089.23) , ძირითადი ფონდი (616.314-089.23) , ძირითადი ფონდი (616.314-089.23) , ძირითადი ფონდი (616.314-089.23) . Place hold
Ортопедическая стоматология by Аболмасов, Н. Г. Publication: Москва: МЕДпресс-информ, 2018 . 556 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314 А-15) , ძირითადი ფონდი (616.314 А-15) , ძირითადი ფონდი (616.314 А-15) , ძირითადი ფონდი (616.314 А-15) , ძირითადი ფონდი (616.314 А-15) . Place hold
Ортопедическая стоматология by Трезубов, В. Н. Publication: Санкт-Петербург: "Специальная литература", 2003 . 480 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.3:615) . Place hold
Пародонтология by Вольф, Г. Ф. Publication: Москва: МЕДпресс-информ, 2014 . 548 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314 В-72) , ძირითადი ფონდი (616.314 В-72) . Place hold
Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики by Комер, Р. Publication: Прайм-ЕВРОЗНАК; 2002 . 608 ст. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Перенимая опыт by Боттичелли, Антонела Тани Publication: Москва: ООО "Азбука стоматолога", 2013 . 390 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31-08 Б-86) , ძირითადი ფონდი (616.31-08 Б-86) . Place hold
Проблемы эндодонтии. Профилактика, выявление и устранение by Хюльсманн, Михаэль Publication: Москва Издательский дом Азбука 2009 . 586 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Современная ортодонтия by Проффит, У. Р. Publication: Москва: "МЕДпресс-информ", 2017 . 560 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314-089) , ძირითადი ფონდი (616.314-089) , ძირითადი ფონდი (616.314-089) , ძირითადი ფონდი (616.314-089) , ძირითადი ფონდი (616.314-089) . Place hold
Современная ортодонтия by Проффит, Уильям Р. Publication: Москва: МЕДпресс-информ, 2019 . 712 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314 П-84) , ძირითადი ფონდი (616.314 П-84) . Place hold
ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ Publication: თბილისი : ღია საზოგადოება - საქართველო, 2011 . 260 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 + 347) . Place hold
ადამიანის ფიზიოლოგია   Publication: თბილისი: თსსუ, 2018 . 521 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) , ძირითადი ფონდი (612(075.8) ა-26) . Place hold
აკადემიური წერა by გოჩიტაშვილი, ქეთევან Publication: თბილისი: საიმედო, 2014 . 265 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) , ძირითადი ფონდი (812.161(075.8) გ-74) . Place hold
აკადემიური წერა დამწყებთათვის by კაჭარავა, ლია Publication: თბილისი: CSST, 2007 . 120 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (37 კ-35) . Place hold
აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია, პრევენციული ღონისძიებებისა და სტომატოლოგიური მომსახურების დაგეგმვა-ორგანიზაცია by ჯაფარიძე, ფრიდონ Publication: თბილისი. 2022 . 233 გვ.; დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (616. 31) . Place hold
ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები   Publication: თბილისი, 2011 . 41 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) . Place hold
კვლევის ეთიკის ევროპული სახელმძღვანელო   Publication: 2010 . 234 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების იმპლემენტაცია: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების მიმოხილვა by ჯავაშვილი, გივი Publication: თბილისი USAID 2008 . 64 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
კლინიკური ფსიქოლოგიის ზოგადი დახასიათება by მხეიძე, რუსუდანი Publication: თბილისი 2019 . 584 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
ლაზოლექსის გამოყენება ქრონიკული მორეცედივე ჰერპესული და აფთოზური სტომატიტის კომპლექსურ მკურნალობაში by გოგოტიშვილი, მარიამ Publication: თბილისი. 2022 . 164 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
ოპერაციული ოდონტოლოგია. ნაწ. 1 by მამალაძე, მარინა Publication: თბილისი, 2011 . 311 გვ.: 1 დისკი Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) , ძირითადი ფონდი (616.314 (075.8) მ-23) . Place hold
პაროდონტიტის მკურნალობის მეთოდების ეფექტურობის შეფასება სპეციფიკური კლინიკო-ლაბორატორიული მარკერებით / კლინიკური კვლევა / by ჯანჯალაშვილი, თეა Publication: თბილისი. 2022 . 185 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold