სადოქტორო პროგრამა "სტომატოლოგია" Subscribe to this list

| Select titles to:
A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison Publication: Springer International Publishing 2018 . 286 pages Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. Publication: Hueber Verlag Gmbh 2010 . 138 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin Publication: Cambridge University Press 2005 . 307 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian Publication: London : CBS, 2012 . 272 pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 L-96) . Place hold
Atlas of Orthodontic Case Reviews by Askari, Marjan Publication: WileyBlackwell 2017 . 264 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Biostatistics for medical and biomedical practitioners : an interpretative guide for medicine and biology by Hoffman, Julien I. E. Publication: Elsevier Ltd, Academic Press, 2015 . 770 p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
Cawson's essentials of oral pathology and oral medicine by Cawson, R. A. Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2002 . 402 p. : , Rev. ed. of: Essentials of oral pathology and oral medicine / R.A. Cawson, E.W. Odell. 6th ed. 1998. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.314 C-36) . Place hold
Clinical Ophthalmic Oncology by Singh, A.D. Publication: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 . 1453 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2018 . xxvii, 1153 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics, 2 vol. sets, vol. 2 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2016 . v.2,286p. : 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics; 2 vol. sets, vol. 1 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2013 . v.1,195p.: 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of oral diseases : by Laskaris, George Publication: Stuttgart : Thieme, 2017 . xix,690p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) . Place hold
Conservative restoration of anterior teeth   Publication: Poligrafiche San Marco 2014 . 778 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. Publication: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011 . xxv, 598 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) . Place hold
Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., Publication: Missouri : Elsevoer, 2016 . viii, 879 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) . Place hold
Contemporary orthodontics by Proffit, William R., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . viii, 729 pages : , Preceded by: Contemporary orthodontics / William R. Proffit ... [et al]. 5th ed. c2013. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Corps et santé by Roussel, Olivier Publication: 1996 . 81 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Corps et sante : Les dossiers hachette. Cycle 3 by Guichard, Jack Publication: Paris : Hachette education, 2009 . 63p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) . Place hold
Craig's Restorative Dental Materials   Publication: St.Louis : Mosby, 2018 . 352 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 C-87) , ძირითადი ფონდი (616.31 C-87) . Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.