2019-2020 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა Subscribe to this list

| Select titles to:
Adams and Victor's Principles of Neurology   Publication: New York : McGraw-Hill Education, 2019 . 1653 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) , ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) . Place hold
Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian Publication: London : CBS, 2012 . 272 pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 L-96) . Place hold
Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood   Publication: London : Mac Keith Press, 2018 . 1524 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 A-28) . Place hold
Allergy and clinical immunology   Publication: UK : WILEY Blackwell, 2015 . 462p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 A-38) . Place hold
AMSSM Sports Medicine CAQ   Publication: US : Healthy Learning, 2018 . 720 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (612 A-51) , ძირითადი ფონდი (612 A-51) . Place hold
Anatomie by Reihe Duale Publication: Germany : Georg Thieme Verlag, 2017 . 1336 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 R-37) . Place hold
Anatomy and Human Movement by Soames, Roger W. Publication: Poland : Elsevier, 2018 . 704 p.; Holdings: ძირითადი ფონდი (611 S-70) , ძირითადი ფონდი (611 S-70) . Place hold
Ancient Medicine by Nutton,Vivian Publication: London : Routledge, 2012 . 504 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (51(09) N-96) , ძირითადი ფონდი (51(09) N-96) , ძირითადი ფონდი (51(09) N-96) . Place hold
Basic Immunology by Abbas, Abul K. Publication: Philoadelphia : Elsevier, 2019 . 336 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Basic Musculoskeletal Imaging   Publication: McGraw-Hill Education / Medical, 2013 . 480 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.3) , ძირითადი ფონდი (617.3) . Place hold
Behavioral Science by Barbara Fadem Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2020 . 384 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (15 F-13) , ძირითადი ფონდი (15 F-13) . Place hold
Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics by M. A. Lieberman Publication: Philadelphia : LWW, 2019 . 448 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (577.1 L-66) , ძირითადი ფონდი (577.1 L-66) . Place hold
Biophysics by Glaser, Roland Publication: Berlin : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012 . 407 p.| Holdings: ძირითადი ფონდი (53 G-51) . Place hold
Braunwald's heart disease   Publication: Canada : Elsevier, 2018 . 1844p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12 B-84) . Place hold
Brukner and Khans Clinical Sports Medicine Injuries, V. 1 by P. Brukner , K. Khan , B.Clarsen Publication: Australia : McGraw-Hill Education, 2017 . 1064p. Holdings: ძირითადი ფონდი (612 B-90) , ძირითადი ფონდი (612 B-90) . Place hold
Cell Biology and Histology by Leslie P. Gartner Publication: Philadelphia : LWW, 2018 . 448 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (57 G-18) , ძირითადი ფონდი (57 G-18) . Place hold
Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . x, 565 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital   Publication: Philadelphia : LWW. 2015 . 768 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 H-22) . Place hold
Clinical Arrhythmology and Electrophysiology by Ziad Issa Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . 1120p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12 I-85) , ძირითადი ფონდი (616.12 I-85) . Place hold
Clinical Dermatology by Maria Hordinsky Publication: NY : McGraw-Hill Education / Medica, 2013 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5 S-75) . Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>
Log in to create new lists.