2019-2020 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა Subscribe to this list

| Select titles to:
Pharmacology by Whalen Karen Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2018 . 576 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 W-62) , ძირითადი ფონდი (615 W-62) . Place hold
TEXTBOOK OF INDUSTRIAL PHARMACY   Publication: India : Universities press, 2017 . 48p. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 T-42) . Place hold
Adams and Victor's Principles of Neurology   Publication: New York : McGraw-Hill Education, 2019 . 1653 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) , ძირითადი ფონდი (616.8 A-20) . Place hold
Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian Publication: London : CBS, 2012 . 272 pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 L-96) . Place hold
Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood   Publication: London : Mac Keith Press, 2018 . 1524 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 A-28) . Place hold
Allergy and clinical immunology   Publication: UK : WILEY Blackwell, 2015 . 462p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 S-19) . Place hold
AMSSM Sports Medicine CAQ   Publication: US : Healthy Learning, 2018 . 720 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (612 A-51) , ძირითადი ფონდი (612 A-51) . Place hold
Anatomie by Reihe Duale Publication: Germany : Georg Thieme Verlag, 2017 . 1336 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 R-37) . Place hold
Anatomy and Human Movement by Soames, Roger W. Publication: Poland : Elsevier, 2018 . 704 p.; Holdings: ძირითადი ფონდი (611 S-70) , ძირითადი ფონდი (611 S-70) . Place hold
Ancient Medicine by Nutton,Vivian Publication: London : Routledge, 2012 . 504 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (51(09) N-96) , ძირითადი ფონდი (51(09) N-96) , ძირითადი ფონდი (51(09) N-96) . Place hold
Basic Immunology by Abbas, Abul K. Publication: Philoadelphia : Elsevier, 2019 . 336 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Basic Musculoskeletal Imaging   Publication: McGraw-Hill Education / Medical, 2013 . 480 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.3) , ძირითადი ფონდი (617.3) . Place hold
Behavioral Science by Barbara Fadem Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2020 . 384 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (15 F-13) , ძირითადი ფონდი (15 F-13) . Place hold
Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics by M. A. Lieberman Publication: Philadelphia : LWW, 2019 . 448 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (577.1 L-66) , ძირითადი ფონდი (577.1 L-66) . Place hold
Biophysics by Glaser, Roland Publication: Berlin : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012 . 407 p.| Holdings: ძირითადი ფონდი (53 G-51) . Place hold
Braunwald's heart disease   Publication: Canada : Elsevier, 2018 . 1844p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12 B-84) . Place hold
Brukner and Khans Clinical Sports Medicine Injuries, V. 1 by P. Brukner , K. Khan , B.Clarsen Publication: Australia : McGraw-Hill Education, 2017 . 1064p. Holdings: ძირითადი ფონდი (612 B-90) . Place hold
Cell Biology and Histology by Leslie P. Gartner Publication: Philadelphia : LWW, 2018 . 448 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (57 G-18) , ძირითადი ფონდი (57 G-18) . Place hold
Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . x, 565 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital   Publication: Philadelphia : LWW. 2015 . 768 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 H-22) . Place hold
Clinical Arrhythmology and Electrophysiology by Ziad Issa Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . 1120p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12 I-85) , ძირითადი ფონდი (616.12 I-85) . Place hold
Clinical Dermatology by Maria Hordinsky Publication: NY : McGraw-Hill Education / Medica, 2013 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5 S-75) . Place hold
Color Atlas of Dental Medicine: Periodontology by Herbert F. Wolf Publication: NY : Thieme, 2004 . 544 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 W-85) . Place hold
Color Atlas of Ophthalmic Plastic Surgery by Tyers, A. G. Publication: London.: Elsevier, 2018 . 487 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7 T-99) . Place hold
Craig's Restorative Dental Materials   Publication: St.Louis : Mosby, 2018 . 352 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 S-16) , ძირითადი ფონდი (616.31 S-16) . Place hold
Cummings Otolaryngology. v.1 by Paul W. Flint Publication: Philadelphia : Saunders. 2014 . 3624 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 F-68) . Place hold
Cummings Otolaryngology. v.2 by Paul W. Flint , Bruce H. Haughey Publication: Philadelphia : Saunders, 2014 Holdings: ძირითადი ფონდი (616,21 F-68) . Place hold
Cummings Otolaryngology. v.3 by Paul W. Flint M Publication: Philadelphia : Saunders, 2014 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 F-68) . Place hold
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2020 by Papadakis, Maxine.a Publication: NY : McGraw-Hill Medica, 2020 . 1915p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 P-23) , ძირითადი ფონდი (616 P-23) . Place hold
Dental Materials by Powers, John M. Publication: St.Louis : Mosby, 2016 . 272 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) , ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) . Place hold
Deutsch für Ärztinnen und Ärzte by Schrimpf, Ulrike Publication: Wien : Springer, 2019 . 217 pages, Holdings: ძირითადი ფონდი (811.1 S-37) , ძირითადი ფონდი (811.1 S-37) . Place hold
Deutsch für Mediziner by Koetz, Ina Maria Publication: Independently published, 2019 . 216z. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 K-67) , ძირითადი ფონდი (81 K-67) . Place hold
Diagnostic Histopathology of Tumors. 2 volume set: v.2 by Fletcher , Christopher D. M. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2020 Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006 F-66) . Place hold
Diagnostic Histopathology of Tumors.2 volume set: v.1 by Fletcher,Christopher D. M. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2020 . 1118p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006 F-66) . Place hold
Diagnostic nneuroradilogy by Kornienko,V.N. Publication: Moskow : Springer, 2008 . 1288p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-073.75 K-75) . Place hold
Embryology by Dr. Ronald W. Dudek Publication: Philadelphia : LWW, 2013 . 336 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 E-50) , ძირითადი ფონდი (611 E-50) . Place hold
Environmental chemistry by Manahan, S.E. Publication: USA : CRC Press, 2010 . 753-p. Holdings: ძირითადი ფონდი (54 M-24) . Place hold
Erkundungen by A. Buscha Publication: Leipzig : Schubert Verlag E.K, 2016 . 270z. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 B-97) , ძირითადი ფონდი (81 B-97) . Place hold
Essential case studies in public health : by Hunting, Katherine. Publication: Sudbury, MA : Jones & Bartlett Learning, 2012 . xix, 212 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) . Place hold
Essential simulation in clinical education   Publication: Chichester, West Sussex [England] ; | Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2013 . xv, 288 pages : 24 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E-75) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E-75) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E-75) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E-75) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E-75) . Place hold
Essentials of General Surgery and Surgical Specialties by Lawrence, Peter F Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2018 . 860 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 L-41) , ძირითადი ფონდი (617 L-41) . Place hold
Esthetics and Biomechanics in Orthodontics by Nanda,Ravindra Publication: St.Louis ; Saunders. 2014 . 624 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 N-21) . Place hold
Eyelid and Periorbital Surgery   Publication: NY : Thieme, 2016 . 1248 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7 E-98) , ძირითადი ფონდი (617.7 E-98) . Place hold
Fitzpatrick's Dermatology : vol.1   Publication: New York : McGraw Hill Education, 2019 . 2197 p. index 1-136. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5 F-61) . Place hold
Fitzpatrick's Dermatology : vol.2   Publication: New York : McGraw Hill Education, 2019 . 2199-3949 p. index 1-136. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.5 F-61) . Place hold
Fundamentals of information systems. by Reynolds, George W. Publication: New York : Cengage, 2020 . 503 pages cm Holdings: ძირითადი ფონდი (61 R-49) , ძირითადი ფონდი (61 R-49) . Place hold
Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy by Williamson,M. Publication: London : Elsevier Health Sciences, 2018 . 360 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 H-49) . Place hold
Goldman-Cecil Medicine, 2 vol. sets: v.1 by Lee Goldman Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 1350p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 G-60) . Place hold
Gomella's Neonatology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2020 . 1439 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 G-62) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 G-62) . Place hold
Grammatik aktiv by Jin, F. Publication: Berlin : Cornelsen, 2019 . 256 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 О-52) , ძირითადი ფონდი (81 О-52) . Place hold
Grammatik aktiv by Friederike Jin Publication: Berlin : Cornelsen Verlag GmbH & Co, 2019 . 312 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 J-52) , ძირითადი ფონდი (81 J-52) . Place hold
GREENSPANS BASIC CLINICAL ENDOCRINOLOGY by Gardner,D. Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . 916 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (611.4 G-19) . Place hold
Gross Anatomy by Halliday,N.L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2019 . 544 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 H-19) , ძირითადი ფონდი (611 H-19) . Place hold
Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry   Publication: UK : John Wiley & Sons Inc, 2015 . 208 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 H-22) . Place hold
Health promotion throughout the life Span by Edelman, C. Publication: USA : Elsevier, 2018 . 696p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 H-43) . Place hold
Histologie - Das Lehrbuch by Deller,Thomas Publication: Munchen : Urban & Fischer/Elsevier, 2018 . 734z. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 D-34) , ძირითადი ფონდი (611 D-34) . Place hold
Histology by Pawlina,Wojciech Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2019 . 928 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 P-89) , ძირითადი ფონდი (611 P-89) . Place hold
How the immune system works by Sompayrac, Lauren, Publication: Oxford : John Wiley, 2019 . 156p. cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 S-71) , ძირითადი ფონდი (616-097 S-71) . Place hold
How to write a successful science thesis by Russey, William. E., Publication: Germany : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, 2006 . 223p. Holdings: ძირითადი ფონდი (61 R-95) . Place hold
Improving Hand Function in Cerebral Palsy   Publication: London.: Mac Keith Press, 2008 . 442 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 I-56) . Place hold
Injection Techniques in Musculoskeletal Medicine by Saunders,Stephanie Publication: Elsevier, 2018 . 319p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.3 S-25) . Place hold
Injury Rehabilitation and Sports Medicine   Publication: NY ; CALLISTO REFERENCE, 2017 . 235P. Holdings: ძირითადი ფონდი (612 I-38) . Place hold
Introduction to Physical Therapy by Pagliarulo ,Michael A. Publication: Canada : Mosby, 2015 . 400 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 P-14) , ძირითადი ფონდი (616 P-14) . Place hold
Knight's Forensic Pathology by Saukko Pekka Publication: CRC Press 2015 . 680 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 K-61) . Place hold
Kommunikation für ausländische Ärzte by Farhan,N. Publication: Munchen : Urban & Fischer/Elsevier, 2017 Holdings: ძირითადი ფონდი (811.1 F-24) . Place hold
Krankheiitslehre fuir die medizinische praxisassistenz by Guignard,E. Publication: Czech republik : hogrefe, 2019 . 282z. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 K-81) . Place hold
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. v.1 by John E. Bennett Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 1794p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.9 B-43) . Place hold
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases.v 2 by John E. Bennett Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.0 B-43) . Place hold
Marino's Icu Book by . Marino, Paul L. Publication: Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, 2013 . 1100 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.88 M-30) . Place hold
Mechanical Circulatory Support by James K Kirklin Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 314 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12 K-48) , ძირითადი ფონდი (616.12 K-48) . Place hold
Medical Microbiology by Murray, Patrick R. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2020 . 855 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 M-96) , ძირითადი ფონდი (616-097 M-96) . Place hold
Medicine   Publication: US : Steve Parker, 2016 . 320p. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (61 M-46) . Place hold
MENSCHEN A1.1 by Evans, S. Publication: Munchen : HUEBER VERLAG GMBH & CO. KG, 2018 . 104 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.112.2 E-93) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 E-93) . Place hold
Menschen hier A2/1 by A. Breitsameter Publication: Munchen : Hueber Verlag GmbH , 2013 . 116z. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.112.2 B-85) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 B-85) . Place hold
Menschen im Beruf - Medizin by D. Thommes Publication: Munchen : Max Hueber Verlag, 2018 . 176 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 T-46) . Place hold
Methacrylate Based Resin Sealers - A Paradigm Shift in Endodontics by Pameijer, Cornelis H. Publication: South Jordan : The Ultradent Press, 2009 . 166 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 P-20) . Place hold
Middleton's Allergy Essentials by E.Robyn Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . 424 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 H-57) , ძირითადი ფონდი (616-056.3 H-57) . Place hold
Middleton's Allergy v.1 by Burks, A Wesley Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 160p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 B-96) . Place hold
Middleton's Allergy v.2 by Bruks,A.W. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 160p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3 B-96) . Place hold
MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook Exams by Joan Lambert Publication: US : Microsoft Press,U.S., 2011 . 736 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (681.1 M-85) . Place hold
Nelson Essentials of Pediatrics by K. Marcdante Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . 832 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 M-29) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 M-29) . Place hold
Nelson Textbook of Pediatrics. v.1 by Robert M. Kliegman Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 1900p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 K-56) . Place hold
Nelson Textbook of Pediatrics. v.2 by Robert M. Kliegman Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 K-56) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 K-56) . Place hold
Netter's Orthopaedic Clinical Examination   Publication: Philadelphia, Elsevier Health Sciences, 2015 Holdings: ძირითადი ფონდი (617.3 T-31) , ძირითადი ფონდი (617.3 T-31) . Place hold
Neuroanatomie by Trepel, Martin Publication: Munchen : Urban & Fischer/Elsevier. 2017 . 419z. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 T-84) . Place hold
Neuroanatomy by Douglas J. Gould Publication: China : LWW, 2019 . 400 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 G-69) , ძირითადი ფონდი (616.8 G-69) . Place hold
Neurosurgical Operative Atlas by Wolfla, Christopher Publication: New Yiok : Thieme/AANS, 2017 . 546 pages, Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 W-81) . Place hold
Newman and Carranza's Clinical Periodontology by Newman , Michael G. Publication: Philadelphia : Saunders, 2018 . 944 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 N-53) , ძირითადი ფონდი (616.31 N-53) . Place hold
Nutrition in public health   Publication: Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2018 . x, 487 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 N-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 N-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 N-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 N-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 N-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 N-96) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 N-96) . Place hold
Only ECG Book You'll Ever Need / by Thaler,M.S. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2018 . 386p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12 T-43) , ძირითადი ფონდი (616.12 T-43) . Place hold
Operative Techniques in Pediatric Neurosurgery   Publication: New York : Thieme Medical Publishers Inc, 2001 . 288 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 A-28) . Place hold
Orthodontic Functional Appliances by Fleming,P. Publication: US : John Wiley & Sons Inc. 2016 . 161p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 F-65) . Place hold
Orthodontics   Publication: Philadelphia : Elsevier, Mosby, 2016 . 1092p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 O-81) . Place hold
Orthopaedic Manual Physical Therapy by Wise, Christopher H. Publication: Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 . 800 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (WE) . Place hold
Orthopedic Clinical Examination by Reiman, Michael P. Publication: US : Human Kinetics, 2016 . 1152 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.3 R-38) . Place hold
Oxford handbook of clinical immunology and allergy. by Spickett, Gavin, Publication: Oxford : Oxford University Press, 2020 . xx, 677 pages ; 19 cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 S-78) . Place hold
Oxford Handbook of critical care   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2019 . 669 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 O-97) . Place hold
Pathophysiology of blood disorders / by Bunn, H. Franklin Publication: NY : McGrawhill, 2016 . x, 354 pages ; , Preceded by Pathophysiology of blood disorders / H. Franklin Bunn, Jon C. Aster. c2011. | "A Lange medical book." 24 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (612.1 B-94) , ძირითადი ფონდი (612.1 B-94) . Place hold
Pathophysiology Of Disease by Hammer,G, Publication: NY : MGH, 2019 . 814 p.. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006 H-20) , ძირითადი ფონდი (616-006 H-20) . Place hold
Patterson's Allergic Diseases by Grammer,Leslie Publication: Philadelphia : LWW, 2018 . 960 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-056.3) . Place hold
Pediatric Dentistry   Publication: US : Elsevier, 2018 . 656p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 P-36) . Place hold
Pediatrics by Lloyd J. Brown Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2018 . 648 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 P-36) , ძირითადი ფონდი (616-053.2 P-36) . Place hold
Pharmacology by S.Lerchenfeldt Publication: Philadelphia : LWW, 2019 . 384 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 P-56) , ძირითადი ფონდი (615 P-56) . Place hold
Physiotherapy and Occupational Therapy for People with Cerebral Palsy   Publication: UK : Mac Keith Press, 2019 . 256 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 P-59) . Place hold
Problems in Periorbital Surgery by Foad Nahai Publication: NY : Thieme, 2018 . 330 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 N-16) . Place hold
Quantitative Chemical Analysis. by Harris, Daniel C., Publication: New York : macmillan education, 2016 . xix, 792p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 H-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 H-30) . Place hold
Radiation Physics for Medical Physicists by Podgorsak, Ervin B Publication: Canada : Springer, 2018 . 964 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-073.75 P-78) , ძირითადი ფონდი (616-073.75 P-78) . Place hold
Renal Pathophysiology by Rennke, Helmut G. Publication: Philadelphia : LWW, 2019 . 386 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.6 R-43) . Place hold
Research Design by J. D. Creswell Publication: Los Angeles : SAGE Publications, 2017 . 304 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (61 C-79) , ძირითადი ფონდი (61 C-79) . Place hold
Research Skills for Medical Students   Publication: New Delhi : Sage Publications Ltd, 2012 . 264 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (61 R-45) , ძირითადი ფონდი (61 R-45) . Place hold
Robbins and Cotran Atlas of Pathology by Klatt , Edward C. Publication: Philadelphia : Saunders, 2014 . 600 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-006 K-23) , ძირითადი ფონდი (616-006 K-23) . Place hold
Rockwood and Green's Fractures in Adults v.1   Publication: Philadelphia : LWW., 2019 . 1769p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.3 R-68) . Place hold
Rockwood and Green's Fractures in adultsv.2   Publication: Philadelphia : LWW, 2019 Holdings: Place hold
Schwartz's Principles of Surgery   Publication: New York : McGraw Hill Education, 2015 . 2069p. ; , Preceded by Schwartz's principles of surgery / editor-in-chief, F. Charles Brunicardi ; associate editors, Dana K. Andersen ... [et al.]. 9th ed. c2010. cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 S-39) . Place hold
Schwartz's Principles of Surgery : vol.1   Publication: New York : McGraw Hill Education, 2019 . 1165 p. index I-96 , Preceded by Schwartz's principles of surgery / editor-in-chief, F. Charles Brunicardi ; associate editors, Dana K. Andersen ... [et al.]. 9th ed. c2010. cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 S-39) . Place hold
Schwartz's Principles of Surgery: vol.2   Publication: New York : McGraw Hill Education, 2019 . 1167-2195 p. index I-96 , Preceded by Schwartz's principles of surgery / editor-in-chief, F. Charles Brunicardi ; associate editors, Dana K. Andersen ... [et al.]. 9th ed. c2010. cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (617 S-39) . Place hold
Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery. v.2   Publication: London : CRC Press, 2018 . 1526 Pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 W-31) . Place hold
Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.1   Publication: CRC Press. 2019 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 W-31) . Place hold
Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery.v.3   Publication: CRC Press, 2018 Holdings: ძირითადი ფონდი (616.21 W-31) . Place hold
Select readings by Bernard, |J. Publication: UK : Oxford university press, 2004 . 176p. Holdings: ძირითადი ფონდი (811.1 S-45) . Place hold
Sports injury prevention and rehabilitation.   Publication: London : Routledge, 2016 . xi, 452 pages : 25 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 S-78) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 S-78) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 S-78) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 S-78) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 S-78) . Place hold
Statistics in Medicine by Riffenburgh, R. H. Publication: Amsterdam : Elsevier/Academic Press, 2012 . xlviii, 690p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 R-55) , ძირითადი ფონდი (614 R-55) , ძირითადი ფონდი (614 R-55) . Place hold
Textbook of Interventional Cardiology by Eric J. Topol Publication: China : Elsevier,l 2019 . 1184p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.12 T-75) . Place hold
The Cambrige history of medicine   Publication: NY : Cambridge universiy press, 2011 . 408p. Holdings: ძირითადი ფონდი (61(09) C-17) . Place hold
The Essential Physics of Medical Imaging by Bushberg ,Jerrold T. Publication: Philadelphia : North American edition, 2011 . 1048 p. Holdings: Place hold
The Identification and Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy   Publication: London : Mac Keith Press, 2009 . 660 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.8 I-58) . Place hold
The Washington Manual of Critical Care by Kollef, Marin Publication: China : Wolters Kluwer, 2017 . 784 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.88 K-70) . Place hold
Urinalysis and body fluids by Strasinger, Susan King, Publication: Philadelphia : E.A. Davis Company, 2014 . xiv, 322 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-071 S-88) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-071 S-88) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-071 S-88) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-071 S-88) . Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Anatomy. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 386p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (611 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (611 K-20) . Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Behavioral Science and Social Sciences. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 202p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (15 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (15 K-20) . Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Biochemistry and Medical Genetics. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 403p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (577.1 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (577.1 K-20) . Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Immunology and Microbiology. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 511p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) . Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Pathology. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 285p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-006 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-006 K-20) . Place hold
USMLE step 1 Lecture Notes 2020: Pharmacology. by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2020 . 315p. : , includes index. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (615 K-20) , უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (615 K-20) . Place hold