მხატვრული ლიტერატურა/Fiction Subscribe to this list

| Select titles to:
"Мы прожили не напрасно…" by Гемков, Генрих Publication: Москва.: Политиздат, 1985 . 336 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-33) . Place hold
17 მოთხრობა. by პო, ედგარ. Publication: თბილისი.: საბჭოთა საქართველო, 1982 . 240 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 პ-47) , ძირითადი ფონდი (8 პ-47) . Place hold
1905-1907 წლების რევოლუცია და იროდიონ ევდოშვილი. by გოზალიშვილი, შალვა. Publication: თბილისი.: მეცნიერება, 1956 . 204 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 გ-62) . Place hold
Адмирал. by Арзуманян, Ашот. Publication: Москва.: Воениздат, 1978 . 494 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-80) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-80) . Place hold
Александр Михайлович Бутлеров 1828-1886. by Гумилевский, Лев Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1951 . 336 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-94) . Place hold
Александр Федорович Можайский 1825-1890. by Крылов, В. Publication: Ленинград.: Молодая гвардия, 1951 . 272 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-85) . Place hold
Александр Чаковский. by Козлов, Иван Publication: Москва.: Советская Россия, 1979 . 144 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-59) . Place hold
Америка глазами американцев. by Марк, Твен Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1954 . 464 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (82 А-61) . Place hold
Американская трагедия by Драйзер, Теодор Publication: Тбилиси.: Сабчота Сакартвело, 1988 . 336 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-72) . Place hold
Антиутопии XX века by Замятин, Евгений Publication: Москва.: Книжная палата, 1989 . 352 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-26) . Place hold
Антология грузинской поэзии.   Publication: Москва.: Госиздат худож. Лит., 1958 . 804 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (899.962.1 А-72) . Place hold
Антология таджикской поэзии.   Publication: Москва.: Художественная литература, 1951 . 608 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.53 А-72) . Place hold
Антология таджикской поэзии.   Publication: Москва.: Художественная литература, 1957 . 855 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.53 А-72) . Place hold
Арсен из Марабды. by Джавахишвили, Михаил Publication: Тбилиси.: Госиздат, 1956 . 424 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-40) . Place hold
Ацаван by Зарьян, Наири Publication: Ереван.: Айпетрат, 1952 . 424 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-35) . Place hold
Баллады, поэмы и сказки. by Жуковский, Василий Publication: Москва.: Правда, 1982 . 368 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Ж-86) . Place hold
Бальзак by Елизарова, М. Publication: Москва.: Художественная литература, 1951 . 96 стр. , [ Оноре де Бальзак ] Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Е-51) . Place hold
Барсуки by Леонов, Леонид Publication: Москва.: Современник, 1978 . 335 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Л-47) . Place hold
Без единного выстрела by Горбовский, Александр. Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1983 . 368 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-67) , ძირითადი ფონდი (8 Г-67) . Place hold
Без награды by Коллинз, Ларри Publication: Москва.: Прогресс, 1989 . 576 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-60) . Place hold
Без срока давности by Бебутов, Гарегин. Publication: Тбилиси.: Мерани, 1979 . 200 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-35) . Place hold
Белый марал by Зверев, Максим Publication: Москва.: Детская литература, 1987 . 190 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-43) , ძირითადი ფონდი (8 З-43) . Place hold
Беседы К. С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг.   Publication: Москва.: Искусство, 1952 . 180 стр. , [ Константин Сергеевич Станиславский ] Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-53) . Place hold
Бесики by Белиашвили, А. Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1950 . 496 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-43) . Place hold
Бессмертие : Очерки о разведчиках : Кн.1   Publication: Москва.: Политиздат, 1987 . 398 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-53) . Place hold
Бессмертие : Очерки о разведчиках : Кн.2   Publication: Москва.: Политиздат, 1987 . 415 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-53) . Place hold
Благословение леты by Ковылов, Вячеслав Publication: Москва.: Советский писатель, 1988 . 256 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-56) . Place hold
Блестящая плеяда by Степняк-Кравчинский, С. М. Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1989 . 624 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-68) . Place hold
Бойцы и другие очерки. by Манин-Сибиряк, Дмитрий Publication: Москва.: Художественная литература, 1951 . 240 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 М-22) . Place hold
Большая и маленькая Екатерины by Адамиа, Алио. Publication: Москва.: Советский писатель, 1979 . 447 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (899.962.1 А-28) , ძირითადი ფონდი (899.962.1 А-28) . Place hold
Братья и сестры by Абрамов, Федор. Publication: Ленинград.: Советский писатель, 1982 . 808 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-16) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-16) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-16) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-16) . Place hold
Бруски : Роман. кн.1 и 2. by Панферов, Ф. Publication: Москва.: Советский писатель, 1949 . 536 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-16) , ძირითადი ფონდი (8 П-16) . Place hold
Бруски : Роман. кн.3 и 4. by Панферов, Ф. Publication: Москва.: Советский писатель, 1949 . 656 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-16) , ძირითადი ფონდი (8 П-16) , ძირითადი ფონდი (8 П-16) . Place hold
Былое и думы. by Герцен, А. И. Publication: Ленинград.: Художественная литература, 1947 . 888 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-41) . Place hold
В Общем вагоне by Родин, Александр Publication: Москва.: Советский писатель, 1986 . 336 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Р-60) , ძირითადი ფონდი (8 Р-60) . Place hold
В творческой лаборатории Чехова.   Publication: Москва.: Наука, 1974 . 368 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 B-11) . Place hold
В тени сфинкса   Publication: Москва.: Мир, 1987 . 462 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 B-11) . Place hold
В чужом доме by Клавель, Бернар Publication: Москва.: Правда, 1987 . 656 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-47) , ძირითადი ფონდი (8 К-47) . Place hold
В. А. Манассеин by Арсеньев, Г. И. Publication: Москва.: Медиздат, 1951 . 196 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (92 А-85) . Place hold
Важа Пшавела 1861-1915 by Лундберг, Е. Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1947 . 256 стр. , [ ვაჟა ფშაველა ] Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Л-84) . Place hold
Василий Васильевич Докучаев 1846-1903. by Крупеников, И. Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1949 . 288 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-84) . Place hold
Васко да Гама. by Кунин, К. Publication: Москва.: Журнально-газетное об'единение, 1938 . 268 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-91) . Place hold
Век живи - век люби by Распутин, Валентин Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1982 . 285 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Р-24) . Place hold
Великая Росстань by Рыленков, Н. Publication: Москва.: Советский писатель, 1951 . 240 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Р-95) . Place hold
Великая эстафета by Андроников, Ираклий. Publication: Москва.: Детская литература, 1975 . 304 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-66) . Place hold
Великий Моурави : кн.2 by Антоновская, Анна. Publication: Москва.: Советский писатель, 1949 . 556 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-72) . Place hold
Великий Моурави : кн.3 by Антоновская, Анна. Publication: Москва.: Советский писатель, 1949 . 484 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-72) . Place hold
Великий Моурави : Роман-эпопея в шести книгах : кн.4 by Антоновская, Анна. Publication: Тбилиси.: Литература да хеловнеба, 1967 . 676 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-72) . Place hold
Великий Моурави : Роман-эпопея в шести книгах : кн.5 by Антоновская, Анна. Publication: Тбилиси.: Литература да хеловнеба, 1967 . 511 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-72) . Place hold
Великий Моурави : Роман-эпопея в шести книгах : кн.6 by Антоновская, Анна. Publication: Тбилиси.: Литература да хеловнеба, 1969 . 692 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-72) . Place hold
Великий Моурави : часть 5. by Антоновская, Анна Publication: Москва.: Художественная литература, 1947 . 512 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 А-72) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.1   Publication: Москва.: Современник, 1984 . 752 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) , ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.10   Publication: Москва.: Современник, 1986 . 624 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) , ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.12   Publication: Москва.: Современник, 1986 . 736 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.2   Publication: Москва.: Современник, 1984 . 624 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) , ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.5   Publication: Москва.: Современник, 1984 . 592 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.6   Publication: Москва.: Современник, 1985 . 656 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) , ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.8   Publication: Москва.: Современник, 1985 . 608 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Венок славы : Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в двенадцати томах : т.9   Publication: Москва.: Современник, 1985 . 576 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 В-29) . Place hold
Весеннее равноденствие by Барышев, Михаил. Publication: Москва.: Профиздат, 1983 . 416 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-26) , ძირითადი ფონდი (8 Б-26) . Place hold
Видение Уилльяма о Петре Пахаре. by Ленгленд, Уилльям Publication: Москва.: Наука, 1941 . 276 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Л-45) . Place hold
Владимир Петрович Филатов by Кальфа, С. Ф. Publication: Киев.: Наука, 1946 . 48 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-17) . Place hold
Владимир Раевский by Бурлачук, Фока Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1987 . 207 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-91) . Place hold
Водоворот by Каландадзе, Александр Publication: Тбилиси.: Мерани, 1976 . 360 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-17) . Place hold
Волчицы by Буало, Пьер. Publication: Москва.: Прогресс, 1988 . 415 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-90) , ძირითადი ფონდი (8 Б-90) , ძირითადი ფონდი (8 Б-90) , ძირითადი ფონდი (8 Б-90) . Place hold
Воспоминания by Ковалевская, Софья Publication: Москва.: Правда, 1986 . 432 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-56) . Place hold
Время и судьбы by Константиновский, Илья Publication: Москва.: Советский писатель, 1988 . 480 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-65) . Place hold
Время идти by Де Яко, Альдо Publication: Москва.: Радуга, 1988 . 495 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-25) . Place hold
Все это было… by Песков, Василий Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1986 . 334 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-26) . Place hold
Встречи с прошлым : Вып.5   Publication: Москва.: Советская Россия, 1984 . 448 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 B-84) , ძირითადი ფონდი (8 B-84) , ძირითადი ფონდი (8 B-84) . Place hold
Встречи с прошлым : Вып.6   Publication: Москва.: Советская Россия, 1988 . 496 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 B-84) , ძირითადი ფონდი (8 B-84) , ძირითადი ფონდი (8 B-84) . Place hold
Генерал Карбышев by Решин, Евгений Publication: Москва.: ДОСААФ, 1987 . 317 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Р-47) . Place hold
Глубокие корни by Гоу, Джеймс Publication: Москва.: Искусство, 1948 . 144 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-74) . Place hold
Гоголь в воспоминаниях современников.   Publication: Москва.: Художественная литература, 1952 . 719 стр. , [ Николай Васильевич Гоголь ] Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-58) . Place hold
Годы без войны : Роман : кн.1 и 2. by Ананьев, Анатолий. Publication: Москва.: Советский писатель, 1982 . 656 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) . Place hold
Годы без войны : Роман : кн.3. by Ананьев, Анатолий. Publication: Москва.: Советский писатель, 1982 . 368 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) . Place hold
Годы без войны : Роман в четырех книгах в двух томах : т.1 by Ананьев, Анатолий. Publication: Москва.: Советский писатель, 1986 . 512 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) . Place hold
Годы без войны : Роман в четырех книгах в двух томах : т.2 by Ананьев, Анатолий. Publication: Москва.: Советский писатель, 1986 . 560 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-64) . Place hold
Голос города by Рождественский, Роберт Publication: Москва.: Советский писатель, 1982 . 176 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Р-62) . Place hold
Голубая книга by Зощенко, Михаил Publication: Москва.: Правда, 1989 . 624 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-78) . Place hold
Гонконг by Задорнов, Николай Publication: Москва.: Советский писатель, 1982 . 368 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-15) , ძირითადი ფონდი (8 З-15) . Place hold
Горе от ума by Грибоедов, Александр Publication: Москва.: Художественная литература, 1957 . 127 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-83) . Place hold
Господин Фицек by Гидаш, Анатоль Publication: Москва.: Советский писатель, 1953 . 696 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-46) . Place hold
Грузинская классическая поэзия : т.1   Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1958 . 516 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-90) . Place hold
Грузинская классическая поэзия : т.2   Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1958 . 556 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-90) . Place hold
Грузинская Советская драматургия.   Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1954 . 375 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-90) , ძირითადი ფონდი (8 Г-90) . Place hold
Грузинская Советская поэзия.   Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1954 . 432 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-90) , ძირითადი ფონდი (8 Г-90) . Place hold
Грузинские повести и рассказы.   Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1954 . 440 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-90) . Place hold
Грузинские поэты.   Publication: Москва.: Советский писатель, 1946 . 125 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-90) . Place hold
Грузины в Петербурге by Горгидзе, Михэил. Publication: Тбилиси.: Мерани, 1976 . 408 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-67) . Place hold
Грузия : Фотокомпозиция : В братской семье советских народов = საქართველო საბჭოთა ხალხების ძმურ ოჯახში : ფოტოკომპოზიცია.   Publication: Москва.: Планета, 1971 . 80 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-90) . Place hold
Давид Строитель : Трилогия. Кн.1 by Гамсахурдиа, Константинэ Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1946 . 308 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-18) , ძირითადი ფონდი (8 Г-18) , ძირითადი ფონდი (8 Г-18) . Place hold
Давид Строитель : Трилогия. Кн.2 by Гамсахурдиа, Константинэ Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1949 . 347 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-18) . Place hold
Дата Туташхиа by Амирэджиби, Чабуа. Publication: Тбилиси.: Мерани, 1982 . 736 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (899.962.1 А-62) , ძირითადი ფონდი (899.962.1 А-62) . Place hold
Декабристы : Избранные сочинения в двух томах : т.1   Publication: Москва.: Правда, 1987 . 544 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-28) . Place hold
Декабристы : Избранные сочинения в двух томах : т.2   Publication: Москва.: Правда, 1987 . 560 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-28) . Place hold
Декабристы и их время   Publication: Москва.: Наука, 1951 . 384 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-28) . Place hold
Демон by Лермонтов, Михаил Publication: Москва.: Детская литература, 1947 . 48 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Л-49) . Place hold
Демонтаж by Злобин, Анатолий Publication: Ленинград.: Художественная литература, 1990 . 432 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-68) . Place hold
Десница Великого Мастера by Гамсахурдиа, Константинэ Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1943 . 260 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-18) , ძირითადი ფონდი (8 Г-18) . Place hold
Дети капитана Гранта. by Верн, Жюль. Publication: Москва.: Детская литература, 1938 . 656 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 B-35) . Place hold
Дженни Герхардт by Драйзер, Теодор Publication: Сухуми.: Алашара, 1988 . 348 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-72) . Place hold
Диди Моурави by Антоновская, Анна. Publication: Тбилиси.: Заря Востока, 1940 . 480 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-72) . Place hold
Дмитрий Донской. by Бородин, С. П. Publication: Москва.: Воениздат, 1948 . 412 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-83) . Place hold
Дмитрий Донской. by Бородин, С. П. Publication: Москва.: Воениздат, 1949 . 412 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-83) . Place hold
Дни нашей жизни by Кетлинская, Вера Publication: Ленинград.: Советский писатель, 1981 . 584 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-37) . Place hold
До последнего дыхания   Publication: Москва.: Правда, 1985 . 400 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-55) . Place hold
Душа дела   Publication: Москва.: Книжная палата, 1987 . 320 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-86) , ძირითადი ფონდი (8 Д-86) . Place hold
Дыхание грозы by Мележ, Иван Publication: Москва.: Художественная литература, 1980 . 733 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 М-47) . Place hold
Евгений Вахтангов by Зоркая, Нея Publication: Москва.: Знание, 1963 . 32 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-86) . Place hold
Евгений Онегин (Роман в стихах). by Пушкин, Александр Publication: Москва.: Детская литература, 1946 . 240 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-91) . Place hold
Если по совести   Publication: Москва.: Художественная литература, 1988 . 398 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Е-84) , ძირითადი ფონდი (8 Е-84) . Place hold
Жан Баруа by Дю Гар, Роже Мартен Publication: Москва.: Художественная литература, 1958 . 384 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-95) . Place hold
За правое дело by Гроссман, Василий Publication: Москва.: Советский писатель, 1956 . 720 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-88) . Place hold
За стеной Кавказа by Задонский, Н. А. Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1989 . 560 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-12) . Place hold
За столетие до Ермака by Каргалов, Вадим Publication: Москва.: Воениздат, 1987 . 204 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-21) , ძირითადი ფონდი (8 К-21) . Place hold
Завтрашний ветер. by Евтушенко, Евгений Publication: Москва.: Правда, 1987 . 480 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Е-27) . Place hold
Зарисовки вечерней поры by Инанишвили, Реваз Publication: Тбилиси.: Мерани, 1978 . 159 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 И-57) . Place hold
Земля Санникова. by Обручев, В. А. Publication: Москва.: Географгиз, 1957 . 288 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 О-23) . Place hold
Золотая орда by Есенберлин, Ильяс Publication: Москва.: Советский писатель, 1986 . 560 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Е-82) , ძირითადი ფონდი (8 Е-82) , ძირითადი ფონდი (8 Е-82) . Place hold
Золотой пояс by Еремин, Дмитрий Publication: Москва.: Современник, 1977 . 272 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Е-73) . Place hold
Иван Петрович Павлов by Бирюков, Д. А. Publication: Москва.: Медиздат, 1949 . 191 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Б-64) . Place hold
Избранная лирика. by Пушкин, Александр Publication: Москва.: Художественная литература, 1947 . 64 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-91) . Place hold
Избранне произведения в двух томах : т.1 by Ардаматский, Василий. Publication: Москва.: Художественная литература, 1982 . 832 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-79) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-79) . Place hold
Избранне произведения в двух томах : т.2 by Ардаматский, Василий. Publication: Москва.: Художественная литература, 1982 . 720 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-79) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-79) . Place hold
Избранное by Горький, Максим. Publication: Москва.: Художественная литература, 1946 . 332 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-71) . Place hold
Избранное by Гойтисоло, Хуан Publication: Москва.: Радуга, 1989 . 416 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-57) , ძირითადი ფონდი (8 Г-57) . Place hold
Избранное by Залка, Матэ Publication: Москва.: Художественная литература, 1955 . 528 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-24) . Place hold
Избранное by Инбер, Вере Publication: Москва.: Художественная литература, 1947 . 584 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 И-57) . Place hold
Избранное by Капиев, Эффенди Publication: Москва.: Художественная литература, 1955 . 452 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-20) . Place hold
Избранное by Леонов, Леонид Publication: Москва.: Советский писатель, 1948 . 591 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Л-47) . Place hold
Избранное by Лордкипанидзе, Нико Publication: Москва.: Художественная литература, 1956 . 496 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Л-78) . Place hold
Избранное by Казбеги, Александр Publication: Москва.: Художественная литература, 1949 . 272 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-14) . Place hold
Избранное by Паустовский, Константин Publication: Москва.: Советский писатель, 1953 . 851 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-21) , ძირითადი ფონდი (8 П-21) . Place hold
Избранное by Петефи, Шандор Publication: Москва.: Художественная литература, 1948 . 488 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-29) . Place hold
Избранное by Пушкин, Александр Publication: Элиста.: Калмыцкнигиздат, 1972 . 272 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 П-91) . Place hold
Избранное в двух томах : т.1 by Зогович, Радован Publication: Москва.: Художественная литература, 1986 . 574 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-78) , ძირითადი ფონდი (8 З-78) . Place hold