მხატვრული ლიტერატურა/Fiction Subscribe to this list

| Select titles to:
"Мы прожили не напрасно…" by Гемков, Генрих Publication: Москва.: Политиздат, 1985 . 336 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-33) . Place hold
17 მოთხრობა. by პო, ედგარ. Publication: თბილისი.: საბჭოთა საქართველო, 1982 . 240 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 პ-47) , ძირითადი ფონდი (8 პ-47) . Place hold
1905-1907 წლების რევოლუცია და იროდიონ ევდოშვილი. by გოზალიშვილი, შალვა. Publication: თბილისი.: მეცნიერება, 1956 . 204 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 გ-62) . Place hold
60 миль в час by Сароян, Уильям Publication: Москва.: Детская литература, 1958 . 192 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 С-20) . Place hold
Адмирал. by Арзуманян, Ашот. Publication: Москва.: Воениздат, 1978 . 494 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.7 А-80) , ძირითადი ფონდი (891.7 А-80) . Place hold
Александр Михайлович Бутлеров 1828-1886 by Гумилевский, Лев Publication: Москва: Молодая гвардия, 1951 . 336 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Г-94) . Place hold
Александр Сергеевич Пушкин by Новиков, Иван Publication: Москва: Детская литература, 1952 . 192 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Н-73) . Place hold
Александр Федорович Можайский 1825-1890. by Крылов, В. Publication: Ленинград.: Молодая гвардия, 1951 . 272 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-85) . Place hold
Александр Чаковский. by Козлов, Иван Publication: Москва.: Советская Россия, 1979 . 144 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 К-59) . Place hold
Альберт Швейцер by Фрайер, Пауль Герберт Publication: Москва.: Наука, 1982 . 228 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Ф-82) , ძირითადი ფონდი (8 Ф-82) . Place hold
Америка глазами американцев. by Марк, Твен Publication: Москва.: Молодая гвардия, 1954 . 464 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (82 А-61) . Place hold
Американская трагедия by Драйзер, Теодор Publication: Тбилиси.: Сабчота Сакартвело, 1988 . 336 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Д-72) . Place hold
Анна Каренина : роман. Кн.1 by Толстой, Лев Publication: Рига.: Латгосиздат, 1949 . 494 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Т-53) , ძირითადი ფონდი (8 Т-53) . Place hold
Анна Каренина : роман. Кн.2 by Толстой, Лев Publication: Рига.: Латгосиздат, 1949 . 430 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 Т-53) , ძირითადი ფონდი (8 Т-53) . Place hold
Антиутопии XX века by Замятин, Евгений Publication: Москва.: Книжная палата, 1989 . 352 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 З-26) . Place hold
Антология грузинской поэзии.   Publication: Москва.: Госиздат худож. Лит., 1958 . 804 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (899.962.1 А-72) . Place hold
Антология таджикской поэзии   Publication: Москва: Художественная литература, 1951 . 608 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.53 А-72) . Place hold
Антология таджикской поэзии   Publication: Москва: Художественная литература, 1957 . 855 с. Holdings: ძირითადი ფონდი (891.53 А-72) . Place hold
Аргонавтика by Синельников, Михаил Publication: Тбилиси.: Мерани, 1980 . 303 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 С-38) , ძირითადი ფონდი (8 С-38) , ძირითადი ფონდი (8 С-38) . Place hold
Армяно-грузинские литературные взаимосвязи by Мхитарян, Арташес Publication: Тбилиси.: Ганатлеба, 1982 . 160 стр. Holdings: ძირითადი ფონდი (8 М-93) . Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  74    >>
Log in to create new lists.