ელექტრონული წიგნები/Ebooks Subscribe to this list

| Select titles to:
Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2 томах. Том 2 by Безрукова, В. М. Publication: 2000 . 306 Holdings: Place hold
IT-პროექტების მენეჯმენტი. ლექციები, by ჯაფიაშვილი, ცირა Publication: თბილისი 2015 . 120 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
100 cases in obstetrics and gynaecology by Cecilia Bottomley Publication: London, UK Flying Publisher & Kamps 2008 . 265p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
25 Questions and Answers on Health and Human Rights   Publication: WHO 2002 . 36 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (61) . Place hold
250 Cases in Clinical Medicine by R R.Baliga Publication: Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto Elsevier Ltd. 2012 Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
A dictionary of epidemiology /   Publication: New York : Oxford University Press, 2001 . xx, 196 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A dictionary of epidemiology. by Porta, Miquel Publication: Oxford University Press 2014 . xxxii, 343 pages ; 24 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-036.2) . Place hold
A global textbook of radiology. Vol I /   Publication: Oslo : NICER Institute, 1995 . 709 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A global textbook of radiology. Vol. II /   Publication: Oslo : NICER Institute, 1995 . 705 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A Health Policy and Systems Research Reader on Human Resources for Health   Publication: Geneva : World Health Organization, 2017 . 530p. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
A manual therapist's guide to movement by Browne, Gordon. Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone/Elsevier , 2006 . 386 p. : 29 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison Publication: Springer International Publishing 2018 . 286 pages Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
A short history of modern philosophy. by Scruton, Roger. Publication: London ; | New York : Routledge, 2002 . ix, 328 p. ; , Rev. ed. of: From Descartes to Wittgenstein, 1981. 20 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) . Place hold
A Textbook of Modern Toxicology.   Publication: New Jersey : A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004 . 582p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
A Tuberculosis Refresher Course for Physicians :   Publication: New Jersey Medical School Global Tuberculosis Institute The World Medical Association 2007 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Abdominal wall reconstruction   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2013 . 267 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) . Place hold
Abnormal Psychology by Barlow, David H. Publication: Boston, MA : Allyn and Bacon, 2018 . 790 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (15 H-75) . Place hold
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. Publication: Hueber Verlag Gmbh 2010 . 138 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery by American college of surgeons, division of education. Publication: Chicago : Cine- Med, 2016 . xvi,438p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery.   Publication: Woodbury, CT : Cine-Med, 2012 . xvi, 397p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery.   Publication: Woodbury : Cine-Med, 2012 . xi, 242 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription   Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 2010 . xxi, 380 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
Adapted physical education and sport by Winnick, Joseph P. Publication: Human kinetics 2017 . xvii, 328 pages : , "Includes web resource with brockport Physical Fitness Test videos, fitness charts, reproducible forms, and additional materials." -- 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) . Place hold
Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin Publication: Cambridge University Press 2005 . 307 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry   Publication: London : CRC Press LLC, 2004 . 286p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian Publication: London : CBS, 2012 . 272 pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 L-96) . Place hold
An introduction to general systems thinking / by Weinberg, Gerald M. Publication: New York : Dorset House, 2001 . xxi, 279 p. : 23 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Analytical chemistry. by Christian, Gary D., Publication: US : Wiley, 2014 . xxii, 826 pages: , Includes index. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) . Place hold
Anatomy and human movement : by Palastanga, Nigel Publication: Livingstone ; Elsevier, 2012 . xiii,620p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) . Place hold
Anatomy at a Glance / by Faiz, Omar. Publication: Blackwell Science Ltd, 2002 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Anatomy of movement by Calais-Germain, Blandine. Publication: Seattle : Eastland Press, 2007 . 316 p. : , "Originally published as Anatomie pour le movement, Editions Desiris (France), 1985. Revised in 1991 and 1999." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) . Place hold
Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine   Publication: Philadelphia : Elsevier Saunders, 2016 . xxv, 1190pages : Holdings: ძირითადი ფონდი (61 A-55) , ძირითადი ფონდი (61 A-55) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (61 A-55) . Place hold
APTA Guide for Professional Conduct   Publication: American Physical Therapy Association 2013 . 10 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (615.825) . Place hold
Atlas of Abdominal Wall Reconstruction /   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . 463p. ; cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 R-79) . Place hold
Atlas of General Surgical Techniques /   Publication: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2010 . xvi, 1200 p. : , "Expert consult"--Cover. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 T-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 T-80) . Place hold
Atlas of Laparoscopic hepato-pancreato-biliary surgery   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2015 . iv, 591 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) . Place hold
Atlas of Orthodontic Case Reviews by Askari, Marjan Publication: WileyBlackwell 2017 . 264 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Atlas of Surgical Techniques in Trauma   Publication: Cambridge : Unisersity Press, 2015 . 348p. , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 A-90) . Place hold
Avery's neonatology   Publication: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005 . 1504 p. , Rev. ed. of: Neonatology / edited by Gordon B. Avery, Mary Ann Fletcher, Mhairi G. MacDonald. c1999. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 A-95) . Place hold
Bailey & Love's short practice of surgery .   Publication: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018 . xix, 1610p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) . Place hold
Basic & clinical pharmacology   Publication: New York : | London : McGraw-Hill Medical ; | McGraw-Hill [distributor], 2012 . xiii, 1229 p. : , Previous ed.: 2009. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Basic Environmental Health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2001 . xi, 441p. : 26 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) . Place hold
Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., Publication: Philadelphia : Wolter Kluwer, 2016 . xxviii, 1034 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) . Place hold
Biochemistry / by Ferrier, Denise R., Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . viii, 1716 pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) . Place hold
Biomedical Chemistry : Chapter 5 / Current Trends and Developments for Nanotechnology in Cancer   Publication: De Gruyter 2016 . pp.290–342 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Biophysics : An introduction by Glaser, Roland. Publication: Berlin : Springer, 2012 . xx, 407 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (53) . Place hold
Biostatistics for medical and biomedical practitioners : an interpretative guide for medicine and biology by Hoffman, Julien I. E. Publication: Elsevier Ltd, Academic Press, 2015 . 770 p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
British Pharmacopoeia Volume I & II   Publication: 2009 . 10951 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Brockport physical fitness test manual : by Winnick, Joseph P., Publication: 2014 . 160 p. : 28 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Brockport physical fitness test manual: by Winnick, Joseph P. Publication: Champaign Human Kinetics 2014 . xi, 147 pages : illustrations Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
Buchwald's atlas of metabolic & bariatric surgical techniques and procedures by Buchwald, Henry. Publication: Philadelphia, PA : Elsevier/Saunders, 2012 . xvii, 377p. : , "Expert consult"--Cover. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) . Place hold
Cancer medicine e.5   Publication: Hamilton, Ont. ; | Lewiston, NY : Decker, 2000 . xxix, 2546p. : , Supplemented with quarterly updates. | "An approved publication of the American Cancer Society." Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 C-19) . Place hold
Cardiovascular Guidelines for Competitive Sports Eligibility   Publication: . 42 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
Careers Skills Library : Communication Skills by Ferguson Publication: New York : Ferguson, 2004 . 145p. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Cases in leadership /   Publication: Los Angeles : Sage Publications, 2011 . 481 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Cataract in adults   Publication: Rockville, Md. : U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research, 1993 . xv, 226p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7 C-31) , ძირითადი ფონდი (617.7 C-31) . Place hold
Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . x, 565 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Chapter 4 : Rehabilitation   Publication: . 41 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Chapter 5: Interdisciplinary Rehabilitation Team by Behm, Judy Publication: 2012 . 12 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Chemistry by Zumdahl, Steven S., Publication: USA : Cengage Learning, 2016 . 1 volume (881p. A1-87) : , Includes index. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (54 Z-92) . Place hold
Children's speech sound disorders / by Bowen, Caroline, Publication: UK : John Wiley & Sons, Ltd, 2015 . 498 p. ; Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material.   Publication: London Pharmaceutical Perss, 2011 . 2609p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
Clinical dermatology   Publication: New York : McGraw-Hill Education/Lange Medical Books, 2013 . ix, 339 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Clinical epidemiology : by Fletcher, Robert H. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2014 . 253 p. : 26 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (614) . Place hold
Clinical Hematology by Hamid, Gamal Abdul. Publication: Aden : 2013 . 250p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) . Place hold
Clinical Hematology Atlas : by Bernadette, F.Rodak. Publication: Saunders, 2012 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Clinical Methods   Publication: Boston : Butterworths, 1990 . xxxi, 1087p. : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-61) . Place hold
Clinical Ophthalmic Oncology by Singh, A.D. Publication: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 . 1453 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
Clinical pathophysiology by Berkowitz, Aaron, 1978- Publication: New Delhi : MedMaster, 2007 . xii, 193 p. : , Includes index. 28 cm. + Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) , ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (616-006 B-46) . Place hold
Clinical pathophysiology made ridiculously simple / by Berkowitz, Aaron, 1978- Publication: Miami : MedMaster, 2007 . xii, 193 p. : , Includes index. 28 cm. + Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-006) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) . Place hold
Clinical psychology : by Hofmann, Stefan G., Publication: Wiley-Blackwell 2017 . 438 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (15) . Place hold
Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2018 . xxvii, 1153 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) . Place hold
Clinician's handbook of preventive services   Publication: [Washington, D.C.] : U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Office of Public Health and Science, Office of Disease Prevention and Health Promotion : | For sale by the U.S. G.P.O, Supt. of Docs., 1998 . xlvii, 524p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 C-61) . Place hold
Color atlas of forensic medicine and pathology   Publication: Boca Raton : CRC Press, 2010 . xvii, 401p. : , Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 C-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 C-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 C-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (340.6 C-71) . Place hold
Color atlas of pathophysiology by Silbernagl, Stefan, Publication: Stuttgart : Thieme, 2016 . x, 438 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) . Place hold
Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis / by World Health Organization / Publication: World Health Organization, 2014 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Comprehensive preventive dentistry / by Limeback, Hardy Publication: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2012 . x, 391 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Conservative restoration of anterior teeth   Publication: Poligrafiche San Marco 2014 . 778 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Corps et santé by Roussel, Olivier Publication: 1996 . 81 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Critical Care Focus: 8: Blood and Blood Transfusion / by GALLEY, HELEN F. Publication: BMJ Books, 2002 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. Publication: LWW. 2015 . 860 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Critical Care in Neurology / by Kitchener, Nabil. Publication: Flying Publisher, 2012 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Critical Care Medicine by Marini, John J. Publication: Philadelphia : Wollters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2010 . xii, 708p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) . Place hold
Current diagnosis & treatment otolaryngology :   Publication: 2020 . 1265 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2018   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiv, 1934 pages : , "A Lange medical book." | "Previous editions copyright 2000 through 2015 by McGraw-Hill Education: copyright 1987 through 1999 by Appleton & Lange; copyright 1962 through 1986 by Lange Medical Publications"--Title page verso. | Includes : Strong emphasis on the practical aspects of clinical diagnosis and patient management throughout the broad fields of internal medicine ; Full review of internal medicine and additional primary care topics, such as gynecology and obstetrics, dermatology, neurology, ophthalmology, geriatrics, and palliative care ; The only text with an annual update on HIV/AIDS and new emerging viral diseases ; Specific disease prevention information ; Medication treatment tables, with indexed trade names and updated prices plus helpful diagnostic and treatment algorithms ; Updated PMID numbers for quick reference ; Many full-color photographs and illustrations. | Here are just a few of the many exciting new additions and updates : New information on Zika, dengue, chikungunya, MERS and other infections ; Two new online chapters: Lesbian & Bisexual Womens Health and Transgender Health & Disease Prevention ; Update on influenza pneumococcal, HPV, and meningococcal vaccines ; Latest information on new therapies for inflammatory bowel disease ; Revised recommendations for cardiovascular prevention methods ; Recent advances in diagnosis and treatment of Clostridium difficile infections ; New FDA approved medications for diabetes mellitus and hypercholesterolemia ; Extensively revised material on alcoholism ; Latest information on treatment options for obesity ; Expanded online Podiatry chapter. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) . Place hold
Davidson's principles and practice of medicine.   Publication: China : Elsevier, 2014 . xix, 1372p. : Holdings: ძირითადი ფონდი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) . Place hold
Delivering quality health services : a global imperative for universal health coverage   Publication: Geneva : The World Bank, 2018 . 100p. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Differential diagnosis for physical therapists : by Goodman, Catherine Cavallaro. Publication: Elsevier 2007 . 932 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Drug Abuse Handbook   Publication: Boston : London : CRC Press, 1998 . 1122p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
Drug Discovery and Development – Present and Future   Publication: Rijeka 2011 . 540 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Drug information :   Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2012 . xxiv, 1192 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Egyptian Hospital Accreditation program : Standards   Publication: Bethesda : PHRplus, 2005 . 71p. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Electrotherapy: Evidence-Based Practice   Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2008 . xii, 401 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) . Place hold
Endocrine pathophysiology   Publication: Philadelphia: Wolter Kluwer, 2014 . xiii, 480 pages : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (616.43) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.43) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.43) . Place hold
English for medical professions by ლოლაძე, ტატიანა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2011 . 151 გვ.: Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) , ძირითადი ფონდი (811.111 ლ-80) . Place hold
English for nursing 1 : Vocational English Course Book   Publication: Spain : Graficas Estella, 2012 . 80p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-08) . Place hold
Environmental chemistry by Manahan, S.E. Publication: USA : CRC Press, 2017 . 784 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (54 M-24) . Place hold
Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. Publication: New York, NY : Oxford University Press, 2012 . viii, 268 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Essential Physical Medicine and Rehabilitation   Publication: Totowa, NJ, United States: Humana Press Inc., 2006 . 353 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Essentials of botanical extraction : by Mandal, Subhash C., Publication: UK : Elsevier, 2015 . xvi, 207 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) . Place hold
Essentials of Chinese acupuncture /   Publication: Beijing : Foreign Languages Press, 1993 . 448 p. : , Title on jacket also in Chinese characters. 27 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Essentials of environmental health by Friis, Robert H. Publication: Sudbury, MA : Jones & Bartlett Learning, 2012 . xxvi, 442p. : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) . Place hold
Essentials of environmental health by Friis, Robert H., Publication: Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2019 . xx, 410 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი (614 F-92) . Place hold
Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, Publication: Burlington : Jones & Bartlett learning, 2019 . xi, 528 pages : 23 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 A-83) . Place hold
Essentials of General Surgery   Publication: Philadelphia, PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . xx, 586 p. : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 E-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 E-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 E-80) . Place hold
Essentials of otolaryngology / by Lucente, Frank E. Publication: Philadelphia : lippincott williams & wilkins, 2004 . 446 p. : 18 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
European Health for All database (HFA-DB)   Publication: . 3 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs : Improving Population Health Through Evidence-Based Practice by Windsor, Richard Publication: Oxford University Press, Incorporated 2015 . 385 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Evidence-Based Clinical Orthodontics by Miles, Peter G. Publication: Quintessence Pub. 2012 . 358 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Evidence-based public health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2011 . xvii, 293p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) . Place hold
Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer by Forastiere A.A. Publication: Boston, MA Springer 1995 . 19 p. , Forastiere A.A., Urba S.G. (1995) Experimental therapeutic approaches for recurrent head and neck cancer. In: Hong W.K., Weber R.S. (eds) Head and Neck Cancer. Cancer Treatment and Research, vol 74. Springer, Boston, MA Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-006) . Place hold
First aid cases for the USMLE step 1 by Le, Tao Publication: NY : McGraw Hill, 2018 . xxiv, 461 pages : , Preceded by First aid cases for the USMLE step 1 / Tao Le, James S. Yeh. 3rd ed., c2012. | 350+ high-yield cases prepare you for exam day active learning questions reinforce must-know concepts. New full-color design, hundreds of clinical images and illustrations. | Includes indexes. 28 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616 F-56) , ძირითადი ფონდი (616 F-56) , ძირითადი ფონდი (616 F-56) , ძირითადი ფონდი (616 F-56) . Place hold
First aid for the USMLE step 2 CK by Le, Tao. Publication: New York : McGraw-Hill Medical, 2019 . xiii, 639 p., [16] p. : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი (616 L-44) , ძირითადი ფონდი (616 L-44) . Place hold
Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology / by Wolff, Klaus, Publication: New York : McGraw-Hill, 2017 . xxxix, 927 pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.5 W-81) , ძირითადი ფონდი (616.5 W-81) , ძირითადი ფონდი (616.5 W-81) . Place hold
Forum - Méthode de francais 1 Livre de l'éleve Nouveau DELF A1 & A2 by Baylon, Christian Publication: . 206 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Foundations for practice in occupational therapy / by Hagedorn, Rosemary Publication: 1997 . 43 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Free Medical Information Doctor = Publisher / by Kamps, Bernd Sebastian. Publication: Flying Publisher, 2005 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, Publication: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xiv, 205 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (378) . Place hold
Fundamentals of clinical research 1: Selection of suitable and workable research by Danielson, Logan Publication: 2017 . 4 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.314) . Place hold
Fundamentals of orthodontic treatment mechanics / by Bennett, John C., Publication: 2014 . 287 pages : 28 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy /   Publication: Edinburgh : Elsevier, 2012 . ix, 326 p. : 25 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Gender, Work Stress, and Health by Nelson, Debra L.; Burke, Ronald J. Publication: . Free online access Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold