ელექტრონული წიგნები/Ebooks Subscribe to this list

| Select titles to:
Immunology and Microbiology by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2017 . 528p. : , includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 K-20) . Place hold
100 cases in obstetrics and gynaecology by Cecilia Bottomley Publication: London, UK Flying Publisher & Kamps 2008 . 265p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
25 Questions and Answers on Health and Human Rights   Publication: WHO 2002 . 36 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (61) . Place hold
250 Cases in Clinical Medicine by R R.Baliga Publication: Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto Elsevier Ltd. 2012 Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
A dictionary of epidemiology /   Publication: New York : Oxford University Press, 2001 . xx, 196 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A dictionary of epidemiology. by Porta, Miquel Publication: Oxford University Press 2014 . xxxii, 343 pages ; 24 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-036.2) . Place hold
A global textbook of radiology. Vol I /   Publication: Oslo : NICER Institute, 1995 . 709 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A global textbook of radiology. Vol. II /   Publication: Oslo : NICER Institute, 1995 . 705 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A Health Policy and Systems Research Reader on Human Resources for Health   Publication: Geneva : World Health Organization, 2017 . 530p. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
A manual therapist's guide to movement by Browne, Gordon. Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone/Elsevier , 2006 . 386 p. : 29 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison Publication: Springer International Publishing 2018 . 286 pages Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
A short history of modern philosophy. by Scruton, Roger. Publication: London ; | New York : Routledge, 2002 . ix, 328 p. ; , Rev. ed. of: From Descartes to Wittgenstein, 1981. 20 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (1 S-41) . Place hold
A Textbook of Modern Toxicology.   Publication: New Jersey : A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004 . 582p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
A Tuberculosis Refresher Course for Physicians :   Publication: New Jersey Medical School Global Tuberculosis Institute The World Medical Association 2007 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Abdominal wall reconstruction   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2013 . 267 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) . Place hold
Abnormal Psychology by Barlow, David H. Publication: Cengage Learning. 2019 . ‎ 784 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (15 B-24) . Place hold
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. Publication: Hueber Verlag Gmbh 2010 . 138 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery by American college of surgeons, division of education. Publication: Chicago : Cine- Med, 2016 . xvi,438p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery.   Publication: Woodbury, CT : Cine-Med, 2012 . xvi, 397p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  35    >>
Log in to create new lists.