ეპიდემიოლოგია და გარემოს მედიცინა  Subscribe to this list

| Select titles to:
გარემოს ეპიდემიოლოგია by ნინაშვილი, ნანული Publication: თბილისი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2018 . 35 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ეპიდზედამხედველობაში by მებონია, ნანა Publication: თბილისი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2018 . 30 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-036.22) . Place hold
ინფექციურ დაავადებათა აფეთქებების კვლევა by გარუჩავა, ნატალია Publication: თბილისი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2018 . 41 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-036.22) . Place hold
ინფექციურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია by მჭედლიშვილი, ირაკლი Publication: თბილისი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2018 . 101 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-036.22) . Place hold
ნუტრიციული ეპიდემიოლოგია by ფაღავა, ელენე Publication: თბილისი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2018 . 50 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-036.22) . Place hold
Log in to create new lists.