სამაგისტრო პროგრამა პედიატრიული რეაბილიტაცია Subscribe to this list

| Select titles to:
Chapter 5: Interdisciplinary Rehabilitation Team by Behm, Judy Publication: 2012 . 12 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Pediatric rehabilitation: principles and practice   Publication: Demos Medical 2015 . xi, 622 pages : 29 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
აორტოკორონარული შუნტირების შემდგომი რეაბილიტაცია   Publication: 2019 . 8 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
არასრულყოფილი ოსტეოგენეზი   Publication: 2019 . 23 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
არასრულწლოვანთა უფლებები ჯანმრთელობაზე და სამედიცინო მომსახურების პროცესში   Publication: . 56 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
ბავშვის უფლებათა კონვენცია   Publication: . 26 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
ბიოეთიკის და ბავშვის უფლებები   Publication: . 3 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
გალვანიზაცია და ელექტროფორეზი   Publication: 2019 . 6 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ინფორმაციული სისტემები და საქართველოს ჯანდაცვა by ჩლაიძე, დავით Publication: თბილისი 2019 . 109 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ინფორმაციული სისტემების თაობა და მისი გავლენა თანამედროვე მედიცინაზე by ჩლაიძე, დავით Publication: თბილისი 2015 . 113 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ინფორმაციული ტექნოლოგიები by ოთხოზორია, ვ. Publication: თბილისი 2015 . 287 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
კინეზოთერაპია ბავშთა ცერებრული დამბლის დროს   Publication: . 15 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
კინეზოთერაპია ბრტყელტერფიანობის დროს   Publication: . 2 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
კინეზოთერაპია ნერვული სისტემის დაავადების და დაზიანების დროს   Publication: . 8 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ლაზეროთერაპია   Publication: . 3 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
მსოფლიო ექიმთა ასოციაციის ოტავის დეკლარაცია - ბავშვთა უფლება ჯანმრთელობაზე   Publication: . 7 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
ოსტეოართროზი   Publication: . 7 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
როგორ შევაფასოთ ბავშვისა და მოზარდის ფიზიკური და სქესობრივი განვითარება by გორდელაძე, მარინე Publication: თბილისი 2015 . 124 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
სამედიცინო ინფორმატიკა by გოცირიძე, ირინე Publication: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 102 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
სამედიცინო რეაბილიტაცია ხერხემლის დეფორმაციების დროს   Publication: 2019 . 11 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
საქართველოს კანონმდებლობა საექიმო საქმიანობის შესახებ   Publication: . 71 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
საქართველოსთვის ჩატარებული საბაზისო კვლევა   Publication: 2014 . 129 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
ულტრამაღალი სიხშირის ელექტრო-მაგნიტური ველით მკურნალობა   Publication: . 3 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
უნარშეზღუდული ბავშვების სოციაaშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პრობლემა საქართველოშილური ინტეგრაციის პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ასპექტები   Publication: . 2 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
უნარშეზღუდული ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ასპექტები   Publication: . 30 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Log in to create new lists.