საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამა ფარმაციის მენეჯმენტი Subscribe to this list

| Select titles to:
Child Health and Human Development Yearbook 2015   Publication: New York : Nova Biomedical, 2016 . 696p. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-52) . Place hold
Dermatomyositis :   Publication: New York : Nova Biomedical, 2017 . ix, 114 pages : 23 cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616.5 D-45) . Place hold
Management / by Robbins, Stephen P., Publication: Boston : Prentice Hall, 2012 . xxviii, 643 p. : 29 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Motor Control in Humans by Petrynski, Waclaw Publication: New York : Nova Biomedical, 2016 . 471p. cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616.8 P-51) . Place hold
Pharmacy Management and leadershp : Chapter 1   Publication: Print.indd, 2012 . 22p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (615.1) . Place hold
Remington: Essentials of Pharmaceutics by Felton, Linda Publication: Pharmaceutical Press 2013 . 816 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Фармакоэкономика : by Ягудина Р. И. Publication: Ростов-на-Дону : ''Феникс" 2018 . 237 с. : Holdings: ძირითადი ფონდი (615 Я-31) , ძირითადი ფონდი (615 Я-31) . Place hold
ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები = Fundamentals business administration by შენგელია, თეიმურაზ Publication: თბილისი.: , 2008 . 366გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (65) . Place hold
ბიზნესის საფუძვლები by შუბლაძე, გიორგი Publication: თბილისი. : უნივერსალი, 2011 . 466გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (65) . Place hold
ბიოეთიკა by მამულაშვილი, ბელა Publication: თბილისი: უნივერსალი, 2014 . 376 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) , ძირითადი ფონდი (614.253 მ-25) . Place hold
ბუღალტრული აღრიცხვა by დოლიაშვილი თინათინ Publication: თბილისი. : ..., 2015 . 223გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (657) . Place hold
გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა Publication: თბილისი, თსსუ 2016 . 208 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) . Place hold
გაყიდვების მართვა აფთიაქის მენეჯერებისათვის by ფრუიძე, ეკა Publication: თბილისი 2019 . 31 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
დიაგნოსტიკური ძიება შინაგან სნეულებათა კლინიკაში by ქავთარაძე, გიორგი Publication: თბილისი: [ირგა], 2010 . 818 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07 ) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07 ) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07 ) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) , ძირითადი ფონდი (616-07) . Place hold
ეკონომიკის პრინციპები by ბასარია, ვლადიმერ Publication: თბილისი: [საქ. აკადემიური გამ-ბა], 2017 . 361 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (330 ბ-29) , ძირითადი ფონდი (330 ბ-29) , ძირითადი ფონდი (330 ბ-29) , ძირითადი ფონდი (330 ბ-29) , ძირითადი ფონდი (330 ბ-29) . Place hold
ეკონომიკური სოციოლოგია by მეზვრიშვილი, ლია Publication: თბილისი. : მეცნიერება, 2003 . 309გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (33) . Place hold
ეფექტური მართვა აფთიაქის მენეჯერებისათვის by ფრუიძე, ეკა Publication: თბილისი 2018 . 23 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
კლინიკური გერიატრიის საფუძვლები by სიმონია, გაიანე Publication: თბილისი, 2014 . 260 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) , ძირითადი ფონდი (612.67) . Place hold
მარკეტინგის მენეჯმენტი by კოტლერი, ფილიპ Publication: თბილისი: [უნ-ტის გამ-ბა], 2015 . 869 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) . Place hold
მარკეტინგის საფუძვლები by კოტლერი, ფილიპ Publication: თბილისი: [ბაკურ სულაკაურის გამ-ბა], 2015 . 746 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) , ძირითადი ფონდი (339.138 კ-79) . Place hold
მენეჯმენტის პასუხისმგებლობები და მეთოდოლოგია by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) Publication: თბილისი 2019 . 30 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
პროცესების იდენტიფიკაციის პრინციპები. გაზომვები, ანალიზი და გაუმჯობესება. ტატა ჭანტურია ვალიდაცია, ვერიფიკაცია. by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) Publication: თბილისი 2019 . 28 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი by გერზმავა, ოთარ Publication: თბილისი, 2003 . 352 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (612.6+65.01 გ-35) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01 გ-35) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01 გ-35) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01 გ-35) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01 გ-35) , ძირითადი ფონდი (612.6+65.01 გ-35) . Place hold
სალექციო მასალა ფარმაციის მარკეტინგი და ფარმაციის ბაზარი by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) Publication: თბილისი 2019 . 69 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
საქართველოს კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ   Publication: 2009 . 42 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
სოციალური ფარმაცია by ერიაშვილი, ვაჟა Publication: თბილისი: მეცნიერება, 2001 . 349 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) . Place hold
სოციალური ფარმაცია by ჭანტურია, ტატა Publication: . 49 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
სურსათის რეგულირება ევროკავშირში: სურსათის ძირითადი კანონი by თოდუა, ლია Publication: თბილისი, 2013 . 36 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (613.2 თ-68) . Place hold
სუფთა სათავსები by ჩირიკაშვილი, მ. Publication: თბილისი: ბიოტექსი, 2015 . 58 გვ. Holdings: სამკითხველო დარბაზი (613.5 ჩ-65) , სამკითხველო დარბაზი (613.5 ჩ-65) , სამკითხველო დარბაზი (613.5 ჩ-65) . Place hold
უკუკავშირი მომხმარებელთან. - რეკლამაციების მენეჯმენტიფარმაცევტულ ორგანიზაციაში. by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) Publication: თბილისი 2019 . 15 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ფარმაკოთერაპია by ოკუჯავა, მაია Publication: თბილისი: გლოსა, 2016 . 343 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035) , ძირითადი ფონდი (615-035 ო-42) . Place hold
ფარმაკოლოგია by ხარკევიჩი, დ. ა. Publication: თბილისი: მთაწმინდელი, 2008 . 820 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ძირითადი ფონდი (615.015) , ციფრული არქივი - Digital Archive (615.015) . Place hold
ფარმაცევტულ დაწესებულებათა მენეჯმენტი by გორგასლიძე, ნანა Publication: თბილისი: საზოგადოება და ცოდნა, 2013 . 222 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) , ძირითადი ფონდი (615.1 გ-69) . Place hold
ფარმაცევტული ზრუნვა   Publication: თბილისი: თსსუ, 2019 . 118 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615 ფ-29) , ძირითადი ფონდი (615 ფ-29) . Place hold
ფარმაცევტული ზრუნვა: ფარმაცევტული პრაქტიკის განვითარება by ვეიდენმაიერი, კარენ Publication: თბილისი 2019 . 145 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ფარმაცევტული საქმიანობის მენეჯმენტი by ნემსიწვერიძე, ნინო Publication: თბილისი: თსსუ-ს სოც. და კლინ. ფარმ.-ის დეპ.-ტი, 2008 . 124 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.1 ნ-48) , ძირითადი ფონდი (615.1 ნ-48) , ძირითადი ფონდი (615.1 ნ-48) , ციფრული არქივი - Digital Archive (615.1 ნ-48) , ძირითადი ფონდი (615.1 ნ-48) , ძირითადი ფონდი (615.1 ნ-48) , ძირითადი ფონდი (615.1 ნ-48) . Place hold
ფარმაცევტული საწარმოს ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენის მეთოდური საფუძვლები   Publication: თბილისი, 2006 . 103 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615 ) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) , ძირითადი ფონდი (615) . Place hold
ფინანსური აღრიცხვა by ხარაბაძე, ელენე Publication: თბილისი. : , 2018 . 338გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (657) . Place hold
ფსიქოლოგიის საფუძვლები   Publication: თბილისი: მწიგნობარი, 2007 . 428 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (15 ფ-96) , ძირითადი ფონდი (15 ფ-96) , ძირითადი ფონდი (15 ფ-96) . Place hold
შიდა აუდიტი, პროცესების მონიტორინგი by ჭანტურია, ზინაიდა (ტატა) Publication: თბილისი 2019 . 29 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
შიდა ორგანიზაციული პროცესები. პროცესების იდენტიფიკაცია. მართვის პრინციპები. პროცების შეფასების კრიტერიუმები. by ჭანტურია, (ზინაიდა) ტატა Publication: თბილისი 2019 . 17 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
შინაგან სნეულებათა სინდრომული დიფერენციული დიაგნოსტიკა და გადაუდებელი თერაპია by ტვილდიანი, დ. Publication: თბილისი: აღმაშენებელი, 2000 . 822 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) , ძირითადი ფონდი (616.1/4-07) . Place hold
შინაგან სნეულებათა სინდრომული დიფერენციული დიაგნოსტიკა და გადაუდებელი თერაპია   Publication: თბილისი, 2006 . 822 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616.1/4-07:615 შ-66) . Place hold
შინაგანი სნეულებები   Publication: თბილისი: საქართველოს მაცნე, 1998 . 784 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) , ძირითადი ფონდი (616-07 შ-66) . Place hold
შრომის ეკონომიკა   Publication: თბილისი. : თ.ს.უ., 2016 . 159გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (33) . Place hold
წამალთა ტექნოლოგია by ბაკურიძე, ალიოშა Publication: თბილისი: ირიდა, 2009 . 310 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) , ძირითადი ფონდი (615.11 ბ-19) . Place hold
ჰენდაუთები ფარმაცევტული ბიზნესის ფინანსური საფუძვლები   Publication: თბილისი 2019 . 275 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Log in to create new lists.