საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამა "ფარმაცია" Subscribe to this list

| Select titles to:
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin Publication: Cambridge University Press 2005 . 307 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Basic & clinical pharmacology.   Publication: New York : McGraw-Hill education, 2018 . x, 1250p. : , Title from cover. ill. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Biomedical Chemistry : Chapter 5 / Current Trends and Developments for Nanotechnology in Cancer   Publication: De Gruyter 2016 . pp.290–342 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
British Pharmacopoeia Volume I & II   Publication: 2009 . 10951 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Clarke's analytical forensic toxicology /   Publication: London : Pharmaceutical Press, 2013 . xxi, 634 p. : ill. (some col.) ; , "This book is adapted from contributions published in volume 1 of Clarke's analysis of drugs and poisons, 4th edition."--T.p. 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) . Place hold
Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. Publication: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011 . xxv, 598 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) . Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Drug Discovery and Development – Present and Future   Publication: Rijeka 2011 . 540 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. Publication: New York, NY : Oxford University Press, 2012 . viii, 268 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Essentials of botanical extraction by Mandal, Subhash C. Publication: UK : Elsevier, 2015 . xvi, 207 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) . Place hold
Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, Publication: Burlington : Jones & Bartlett learning, 2019 . xi, 528 pages : 23 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 A-83) . Place hold
Evidence-based public health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2011 . xvii, 293p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) . Place hold
Examen clinique: by Epstein, O. Publication: Bruxelles : de boeck, 2012 . x, 438p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E--64) . Place hold
From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, Publication: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xiv, 205 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (378) . Place hold
Fundamentals of clinical research 1: Selection of suitable and workable research by Danielson, Logan Publication: 2017 . 4 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.314) . Place hold
Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony Publication: Edinburgh.: , 2013 . 94p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.111) . Place hold
Handbook of modern pharmaceutical analysis.   Publication: Amsterdam ; | Boston : Elsevier/Academic Press, 2011 . xv, 582 p., [4] p. of plates : , Previous ed.: 2001. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 H-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 H-22) . Place hold
How to develop and implement a national drug policy   Publication: Geneva World Health Organization 2001 . 96 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Instrumental Methods of Analysis. by Sivasankar, B. Publication: New Delhi : Oxford University Press, 2015 . xx, 555 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (54 S-65) , ძირითადი ფონდი (54 S-65) , ძირითადი ფონდი (54 S-65) . Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.