საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამა "ფარმაცია" Subscribe to this list

| Select titles to:
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Advanced Grammar in Use : With answers by Hewings, Martin Publication: Cambridge University Press 2005 . 307 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Basic & clinical pharmacology.   Publication: New York : McGraw-Hill education, 2018 . x, 1250p. : , Title from cover. ill. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Biomedical Chemistry : Chapter 5 / Current Trends and Developments for Nanotechnology in Cancer   Publication: De Gruyter 2016 . pp.290–342 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
British Pharmacopoeia Volume I & II   Publication: 2009 . 10951 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Clarke's analytical forensic toxicology /   Publication: London : Pharmaceutical Press, 2013 . xxi, 634 p. : ill. (some col.) ; , "This book is adapted from contributions published in volume 1 of Clarke's analysis of drugs and poisons, 4th edition."--T.p. 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) . Place hold
Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. Publication: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011 . xxv, 598 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) . Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Drug Discovery and Development – Present and Future   Publication: Rijeka 2011 . 540 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Epidemiology : by Rothman, Kenneth J. Publication: New York, NY : Oxford University Press, 2012 . viii, 268 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Essentials of botanical extraction : by Mandal, Subhash C., Publication: UK : Elsevier, 2015 . xvi, 207 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) . Place hold
Essentials of epidemiology in public health by Aschengrau, Ann, Publication: Burlington : Jones & Bartlett learning, 2019 . xi, 528 pages : 23 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 A-83) . Place hold
Evidence-based public health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2011 . xvii, 293p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-94) . Place hold
Examen clinique: by Epstein, O. Publication: Bruxelles : de boeck, 2012 . x, 438p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 E--64) . Place hold
From research to manuscript : by Katz, Michael Jay, Publication: [Dordrecht] : Springer, 2009 . xiv, 205 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (378) . Place hold
Fundamentals of clinical research 1: Selection of suitable and workable research by Danielson, Logan Publication: 2017 . 4 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616.314) . Place hold
Grammar for Academic Writing. by Lynch, Tony Publication: Edinburgh.: , 2013 . 94p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.111) . Place hold
Handbook of modern pharmaceutical analysis.   Publication: Amsterdam ; | Boston : Elsevier/Academic Press, 2011 . xv, 582 p., [4] p. of plates : , Previous ed.: 2001. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 H-22) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 H-22) . Place hold
How to develop and implement a national drug policy   Publication: Geneva World Health Organization 2001 . 96 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Instrumental Methods of Analysis. by Sivasankar, B. Publication: New Delhi : Oxford University Press, 2015 . xx, 555 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (54 S-65) , ძირითადი ფონდი (54 S-65) , ძირითადი ფონდი (54 S-65) . Place hold
Introduction to Clinical Psychology by Kramer, Geoffrey P. Publication: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2009 . xiii, 657 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 K-81) , ძირითადი ფონდი (15 K-81) . Place hold
Intuitive biostatistics : by Motulsky, Harvey, Publication: NY : Oxford University Press, 2018 . xxxv, 568 pages : 24 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (614 M-89) . Place hold
Le Français des médecins by Fassier,Thomas Publication: Grenoble, France Presses universitaires de Grenoble 2014 . 331 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 F-26) . Place hold
Lecture notes 2017 step 1: Pharmacology by Kaplan Publication: New York : Kaplan medical, 2017 . ix, 340p. : , includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 K-20) , ძირითადი ფონდი (615 K-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 K-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 K-20) . Place hold
Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik / by Dreyer, Hilke Publication: Deutschland : Hueber Verlag, 2012 . 395p. : , includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 D-80) , ძირითადი ფონდი (811.112.2 D-80) . Place hold
Methods for Impurity Profiling of Heroin and Cocaine   Publication: New York United Nations 2015 . 91 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Modern Epidemiology by Rothman, Kenneth J. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2008 . 758p. , 2nd ed. edited by Kenneth J. Rothman and Sander Greenland. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 R-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 R-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 R-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 R-82) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 R-82) . Place hold
Multivariate Statistical Methods: A Primer by Manly, Bryan F.J. Publication: Chapman and Hall/CRC; 2016 . 269 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Natural polymer drug delivery systems : nanoparticles, plants, and algae / Chapter 2 : Nanoparticles Types, Classifi cation, Characterization, Fabrication Methods and Drug Delivery Applications by Bhatia, Saurabh, Publication: . pp.33-93 : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 1 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Oxford English for Careers. Medicine 2 : by McCarter, Sam. Publication: China : Oxford University Press, 2015 . 143p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-44) . Place hold
Painless evidence-based medicine /   Publication: Wiley-Blackwell 2017 . 162p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Palliative Care and Human Rights by Javashvili, Givi Publication: Tbilisi 2012 . 20 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Pharmacopoeia of the People's Republic of China V. I - III   Publication: People's Medical Publishing House 2005 . 2548 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Pocket Guide: Pharmacokinetics Made Easy by Birkett, Donald J. Publication: Australia ; McGraw Hill, 2010 . xvi, 120 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-61) . Place hold
Polyphenols in plants :   Publication: Waltham : Elsevier, 2014 . xviii, 331 pages : 25 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 P-80) . Place hold
Recommendations for writing successful grant proposals: An Information Synthesis by Wisdom, JP. Publication: 2015 . 6 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
Recommended Methods for The Identification And Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues In Seized Materials   Publication: New York United Nations 2006 . 88 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Research methodology : by Kumar, Ranjit. Publication: SAGE Publications Ltd. 2018 . 528 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
Science and Conscience. : Georgian Medical News N7-8. by javashvili, G. Publication: Tbilisi. : , 2010 . 88p. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი Place hold
Spectrometric identification of organic compounds by Silverstein, Robert M. Publication: New Yourk Wiley 2015 . 550 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Success in academic writing. by Day, Trevor Publication: London : Red Globe Press, 2018 . xiii,228p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-28) . Place hold
The essential guide to doing your research project / by O'Leary, Zina. Publication: SAGE Publications Ltd 2017 . 415 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
The Japanese Pharmacopoeia   Publication: 2006 . 1802 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
The Merck Manual Home Health Handbook: Third Home Edition   Publication: Whitehouse Station, NJ : Merck & Co., 2009 . xxxii,2306p. : , Title from home page as viewed on September 27, 2002. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 M-58) . Place hold
The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Howick, Jeremy. Publication: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell/BMJ Books, 2011 . xiv, 229 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (617) . Place hold
The Smart Drug Delivery System and Its Clinical Potential. by Liu D, Publication: 2016 . 17 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Государственная фармакопея Республики Беларусь   Publication: Минск 2006 . 1345 с. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Государственная фармакопея Республики Казахстан   Publication: 2008 . 577 с. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 1. Ч. 1   Publication: Москва, 2015 Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11 Г-72) . Place hold
Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 1. Ч. 2   Publication: Москва, 2015 Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11 Г-72) . Place hold
Государственная Фармакопея Российской Федерации. Т. 2   Publication: Москва, 2015 Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11 Г-72) . Place hold
Государственной фармакопеи Украины   Publication: Харьков 2004 . 492 с. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. ч.2. by Глазунова, О. И. Publication: Санкт-Петербург.: Златоуст, 2011 . 417c. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.161.1) . Place hold
Клиническая психология by Сандберг, Норман Publication: Санкт-Петербург.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2013 . 604с. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (15) . Place hold
Клиническая психология by Бауманн, Урс Publication: Санкт-Петербург.: , 1998 . 947c. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (15) . Place hold
Международная фармакопея: Т. 1   Publication: Женева: Всемирная организация здравоохранения, 1981 . 242 с.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11(100)) . Place hold
Русский язык в упражнениях by Хавронина, С. А. Publication: Москва: Русский язык, 2013 . 385 с.: , Доп. тит. л. на англ. яз. Текст на рус. и англ. яз. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Русский язык для начинающих : Книга 1. by Овсиенко, Ю. Г. Publication: Москва.: Руск. яз. Курсы, 2008 . 474c. Holdings: ძირითადი ფონდი , მთავარი საცავი (811.161.1) . Place hold
ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში by ასლანიშვილი, კახაბერ Publication: თბილისი : ღია საზოგადოება - საქართველო, 2011 . 260 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 + 347) . Place hold
აკადემიური წერა დამწყებთათვის by კაჭარავა, ლია Publication: თბილისი: CSST, 2007 . 120 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (37 კ-35) . Place hold
ექიმის პროფესიული საქმიანობის წესები   Publication: თბილისი, 2011 . 41 გვ. Holdings: ძირითადი ფონდი (614 ე-90) , ძირითადი ფონდი (614 ე-90) . Place hold
კვლევის ეთიკის ევროპული სახელმძღვანელო   Publication: 2010 . 234 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების იმპლემენტაცია: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების მიმოხილვა by ჯავაშვილი, გივი Publication: თბილისი USAID 2008 . 64 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
კლინიკური ფსიქოლოგიის ზოგადი დახასიათება by მხეიძე, რუსუდანი Publication: თბილისი 2019 . 584 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
მას-სპექტრომეტრია by ლომსაძე, ქეთევან Publication: თბილისი: თსუ, 2015 . 448 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (543.51 ლ-81) . Place hold
პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები by ჭკუასელი, ქეთევანი Publication: თბილისი გამომცემლობა "ინტელექტი" 2012 . 256 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
სახელმძღვანელო კვლევის ეთიკის კომიტეტის წევრებისთვის by კიკნაძე, გ. Publication: ევროპის საბჭო 2010 . 66 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
ტოქსიკოლოგიური ქიმია by ადეიშვილი, ლ. Publication: თბილისი, 2007 . 84 გვ.: Holdings: სამკითხველო დარბაზი (615.099 ა-27) . Place hold
ფარმაკოგნოზია: სამკურნალო მცენარეები by ერისთავი, ლინა Publication: თბილისი: საქართველოს მაცნე, 2005 . 675 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) , ძირითადი ფონდი (615.4 ე-78) . Place hold
ფარმაცევტული ქიმია by ჭუმბურიძე, ბ. Publication: თბილისი, 2009 . 745 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011) , ძირითადი ფონდი (615.011 ) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.011 ჭ-83) . Place hold
ფარმაცევტული ქიმიის პრაქტიკული კურსი   Publication: თბილისი: ცოდნა, 2017 . 505 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615-011 ფ-29) , ძირითადი ფონდი (615-011 ფ-29) . Place hold
წამალთა სტანდარტიზაცია და ხარისხის მენეჯმენტი by ჭუმბურიძე, ბიძინა Publication: თბილისი: საზ-ბა ცოდნა, 2011 . 108 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.11+614.2 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.11+614.2 ჭ-83) , ძირითადი ფონდი (615.11+614.2 ჭ-83) . Place hold
Log in to create new lists.