2018-2019 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა Subscribe to this list

| Select titles to:
A comprehensive guide to geriatric rehabilitation   Publication: Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2014 . xxiii, 598 p. : , Revised edition of: Geriatric rehabilitation manual / edited by Timothy L. Kauffman, John O. Barr, Michael Moran. 2007. | Map on inside cover. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) . Place hold
A laboratory manual of pharmacognosy by Ahmad, Sayeed Publication: New Delhi : I.K.International Publishing House Pvt.Ltd., 2015 . vii,109p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-27) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-27) . Place hold
A practical guide for medical teachers   Publication: Edinburgh : Elsevier, 2017 . xvii, 405 pages : 25 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 P-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 P-90) . Place hold
A-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau A1/A2 by Buscha, Anne. Publication: Germany : Schubert Verlag, 2010 . 186p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) . Place hold
Abdominal wall reconstruction   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2013 . 267 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery by American college of surgeons, division of education. Publication: Chicago : Cine- Med, 2016 . xvi,438p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery.   Publication: Woodbury, CT : Cine-Med, 2012 . xvi, 397p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
Adams and Victor's principles of neurology by Ropper, Allan H., Publication: NY : McGraw-Hill Medical, 2014 . ix, 1654 pages : , Preceded by Adams and Victor's principles of neurology / Allan H. Ropper, Martin A. Samuels. 9th ed. c2009. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 R-78) , ძირითადი ფონდი (616.8 R-78) . Place hold
Adapted physical education and sport by Winnick, Joseph P. Publication: Human kinetics 2017 . xvii, 328 pages : , "Includes web resource with brockport Physical Fitness Test videos, fitness charts, reproducible forms, and additional materials." -- 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) . Place hold
Allgemeine und spezielle pharmakologie und toxikologie by Karow, T. Publication: Pulheim : 2018 . 1397p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 K-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 K-21) . Place hold
American Herbal Pharmacopoeia :   Publication: Boca Raton, FL : American Herbal Pharmacopoeia/CRC Press, 2011 . xlvi, 773 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-47) . Place hold
Analytical chemistry. by Christian, Gary D., Publication: US : Wiley, 2014 . xxii, 826 pages: , Includes index. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) . Place hold
Analytical toxicology   Publication: Berlin ; | New York : W. de Gruyter, 1997 . xxvii, 735 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-53) . Place hold
Anatomy and human movement : by Palastanga, Nigel Publication: Livingstone ; Elsevier, 2012 . xiii,620p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) . Place hold
Anatomy of movement by Calais-Germain, Blandine. Publication: Seattle : Eastland Press, 2007 . 316 p. : , "Originally published as Anatomie pour le movement, Editions Desiris (France), 1985. Revised in 1991 and 1999." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) . Place hold
Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine   Publication: Philadelphia : Elsevier Saunders, 2016 . xxv, 1190pages : Holdings: ძირითადი ფონდი (61 A-55) , ძირითადი ფონდი (61 A-55) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (61 A-55) . Place hold
Ashcraft's pediatric surgery   Publication: London : Elsevier, 2014 . xxi, 1165 pages : , "Expert consult.com"--Cover. | Rev. ed. of: Pediatric surgery / [edited by] Keith W. Ashcraft, George Witfield Holcomb III, J. Patrick Murphy. 4th ed. c2005. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 A-84) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 A-84) . Place hold
Atlas of human anatomy by Netter, Frank H. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 535p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) . Place hold
Atlas of Laparoscopic hepato-pancreato-biliary surgery   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2015 . iv, 591 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) . Place hold
Atlas of medical helmanthology and protozoology   Publication: NY ; Churchill Livingstone, 2005 . ix,82p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) . Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  23    >>
Log in to create new lists.