2018-2019 სასწავლო წელს შემოსული ლიტერატურა Subscribe to this list

| Select titles to:
A comprehensive guide to geriatric rehabilitation   Publication: Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2014 . xxiii, 598 p. : , Revised edition of: Geriatric rehabilitation manual / edited by Timothy L. Kauffman, John O. Barr, Michael Moran. 2007. | Map on inside cover. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) . Place hold
A laboratory manual of pharmacognosy by Ahmad, Sayeed Publication: New Delhi : I.K.International Publishing House Pvt.Ltd., 2015 . vii,109p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-27) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-27) . Place hold
A practical guide for medical teachers   Publication: Edinburgh : Elsevier, 2017 . xvii, 405 pages : 25 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 P-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 P-90) . Place hold
A-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau A1/A2 by Buscha, Anne. Publication: Germany : Schubert Verlag, 2010 . 186p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) . Place hold
Abdominal wall reconstruction   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2013 . 267 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery by American college of surgeons, division of education. Publication: Chicago : Cine- Med, 2016 . xvi,438p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery.   Publication: Woodbury, CT : Cine-Med, 2012 . xvi, 397p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
Adams and Victor's principles of neurology by Ropper, Allan H., Publication: NY : McGraw-Hill Medical, 2014 . ix, 1654 pages : , Preceded by Adams and Victor's principles of neurology / Allan H. Ropper, Martin A. Samuels. 9th ed. c2009. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 R-78) , ძირითადი ფონდი (616.8 R-78) . Place hold
Adapted physical education and sport by Winnick, Joseph P. Publication: Human kinetics 2017 . xvii, 328 pages : , "Includes web resource with brockport Physical Fitness Test videos, fitness charts, reproducible forms, and additional materials." -- 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) . Place hold
Allgemeine und spezielle pharmakologie und toxikologie by Karow, T. Publication: Pulheim : 2018 . 1397p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 K-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 K-21) . Place hold
American Herbal Pharmacopoeia :   Publication: Boca Raton, FL : American Herbal Pharmacopoeia/CRC Press, 2011 . xlvi, 773 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-47) . Place hold
Analytical chemistry. by Christian, Gary D., Publication: US : Wiley, 2014 . xxii, 826 pages: , Includes index. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) . Place hold
Analytical toxicology   Publication: Berlin ; | New York : W. de Gruyter, 1997 . xxvii, 735 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 A-53) . Place hold
Anatomy and human movement : by Palastanga, Nigel Publication: Livingstone ; Elsevier, 2012 . xiii,620p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) . Place hold
Anatomy of movement by Calais-Germain, Blandine. Publication: Seattle : Eastland Press, 2007 . 316 p. : , "Originally published as Anatomie pour le movement, Editions Desiris (France), 1985. Revised in 1991 and 1999." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) . Place hold
Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine   Publication: Philadelphia : Elsevier Saunders, 2016 . xxv, 1190pages : Holdings: ძირითადი ფონდი (61 A-55) , ძირითადი ფონდი (61 A-55) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (61 A-55) . Place hold
Ashcraft's pediatric surgery   Publication: London : Elsevier, 2014 . xxi, 1165 pages : , "Expert consult.com"--Cover. | Rev. ed. of: Pediatric surgery / [edited by] Keith W. Ashcraft, George Witfield Holcomb III, J. Patrick Murphy. 4th ed. c2005. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 A-84) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 A-84) . Place hold
Atlas of human anatomy / by Netter, Frank H. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 535p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) . Place hold
Atlas of Laparoscopic hepato-pancreato-biliary surgery   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2015 . iv, 591 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-90) . Place hold
Atlas of medical helmanthology and protozoology   Publication: NY ; Churchill Livingstone, 2005 . ix,82p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) . Place hold
B Grammatik. by Busha,A. Publication: Germany : Schubert-Verlag, 2015 . 266p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) . Place hold
Bailey & Love's short practice of surgery .   Publication: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018 . xix, 1610p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 B-16) . Place hold
Basic & clinical pharmacology   Publication: New York : | London : McGraw-Hill Medical ; | McGraw-Hill [distributor], 2012 . xiii, 1229 p. : , Previous ed.: 2009. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Basics kardiologie. by Sagmeister, Veronika Publication: Munchen : Elsevier, 2016 . vii,150p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 S-15) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 S-15) . Place hold
Biochemie by Reihe, Duale Publication: Germany : Thieme, 2016 . 879z. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 R-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 R-37) . Place hold
Biochemistry / by Ferrier, Denise R., Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . viii, 1716 pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) . Place hold
Biochemistry and medical genetics.   Publication: New York : Kaplan medical, 2017 . 414p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 B-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 B-60) . Place hold
Biological Science by Freeman, Scott Publication: San Francisco : Benjamin Cummings, 2011 . xxxiv, 1127p. : Holdings: ძირითადი ფონდი (57 F-88) . Place hold
Botanique by Dupont, Frederic Publication: Elsevier/Masson, 2015 . 388p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (58 D-91) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (58 D-91) . Place hold
Buchwald's atlas of metabolic & bariatric surgical techniques and procedures by Buchwald, Henry. Publication: Philadelphia, PA : Elsevier/Saunders, 2012 . xvii, 377p. : , "Expert consult"--Cover. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) . Place hold
Business Law : by Mallor,Jane P. Publication: US : McGraw-Hill Education, 2013 . 1476p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (65 M-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (65 M-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (65 M-21) . Place hold
C Grammatik. by Buscha, Anne. Publication: Leipzig : Schubert-Verlag, 2013 . 240p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) . Place hold
Campbell's physical therapy for children /   Publication: Missouri ; Elsevier, 2017 . xv, 822 pages : , Preceded by Physical therapy for children / [edited by] Suzann K. Campbell, Robert J. Palisano, Margo N. Orlin. 4th ed. 2012. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-17) . Place hold
Cancer immunotherapy   Publication: Amsterdam ; | Boston : Elsevier/Academic Press, 2007 . xiii, 409 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 C-19) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 C-19) . Place hold
Cardiology secrets /   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xxxiii, 652 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 C-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 C-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 C-21) . Place hold
Cardiovascular and pulmonary physical therapy :   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiii, 815 pages : , Preceded by Cardiovascular and pulmonary physical therapy / William E. DeTurk, Lawrence P. Cahalin. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 C-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 C-21) . Place hold
Cardiovascular nursing secrets. by Davis, Leslie, Publication: St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, 2004 . xxiv, 535 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 D-26) . Place hold
Casarett & Doull's essentials of toxicology /   Publication: NY | McGraw-Hill Medical, 2015 . xiii, 524 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.9 C-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.9 C-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.9 C-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.9 C-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.9 C-29) . Place hold
Cellular and molecular immunology by Abbas, Abul K., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . x, 565 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-097 A 12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) , ძირითადი ფონდი (616-097 A-12) . Place hold
Chemistry by Zumdahl, S. S. Publication: Australia : Brooks/Cole Cengage Learning, 2012 . 426p. Holdings: ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) . Place hold
Chirurgie by Muller, M. Publication: Breisach : Medizinische Verlags, 2019 . xii,530p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 M-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 M-94) . Place hold
Chromatography : by Vitha, Mark F., Publication: New Jersey: John Wijey, 2017 . x, 268 pages : 26 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (54 V-76) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 V-76) . Place hold
Clarke's analytical forensic toxicology /   Publication: London : Pharmaceutical Press, 2013 . xxi, 634 p. : ill. (some col.) ; , "This book is adapted from contributions published in volume 1 of Clarke's analysis of drugs and poisons, 4th edition."--T.p. 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) . Place hold
Clinical Hematology by Hamid, Gamal Abdul. Publication: Aden : 2013 . 250p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) . Place hold
Clinical Hematology Atlas by Rodak, Bernadette F., Publication: St. Louis : Elsevier, 2017 . xiii, 275pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 R-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 R-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 R-69) . Place hold
Clinical neuroanatomy, made ridiculously simple by Goldberg, Stephen, Publication: Miami : MedMaster, 2014 . 97 p. : , "Interactive edition"--Cover. | Includes index. 23 cm. + Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 G-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 G-60) . Place hold
Clinical orthopaedic rehabilitation :   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xix, 618 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 C-61) . Place hold
Clinical pathophysiology by Berkowitz, Aaron, 1978- Publication: Miami : MedMaster, 2016 . xii, 193 p. : , Includes index. 28 cm. + Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) . Place hold
Clinical pathophysiology made ridiculously simple / by Berkowitz, Aaron, 1978- Publication: Miami : MedMaster, 2007 . xii, 193 p. : , Includes index. 28 cm. + Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-006) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 B-46) . Place hold
Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2018 . xxvii, 1153 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) . Place hold
College Physics : vol.2 by Serway, Raymond A. Publication: Australia : Cengage Learning, 2015 . 283p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-49) . Place hold
College Physics. vol.1 by Serway, Raymond A. Publication: Australia : Cengage learning, 2015 . viii, 242p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-49) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-49) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-49) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-49) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics, 2 vol. sets, vol. 2 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2016 . v.2,286p. : 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of fixed prosthodontics; 2 vol. sets, vol. 1 by Hagiwara, Yoshiyuki, Publication: Tokyo : Quintessence Publishing Co., 2013 . v.1,195p.: 30 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 H-90) . Place hold
Color atlas of neurology by Rohkamm, Reinhard, Publication: Stuttgart : Thieme, 2014 . xiii, 540 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 R-72) . Place hold
Color atlas of oral diseases : by Laskaris, George, Publication: Stuttgart : Thieme, 2017 . xix,690p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 L-35) . Place hold
Color atlas of pathophysiology by Silbernagl, Stefan, Publication: Stuttgart : Thieme, 2016 . x, 438 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-006 S-60) . Place hold
Communication skills for dental health care providers / by Young, Lance Brendan, Publication: Chicago : Quintessence Publishing Co, Inc, 2015 . x, 342 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) . Place hold
Communication skills for the healthcare professional / by McCorry, Laurie Kelly, Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011 . xii, 251 p : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) . Place hold
Communication skills in pharmacy practice :   Publication: Philadelphia, PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012 . xvii, 256 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-73) . Place hold
Communication skills in pharmacy practice :   Publication: Philadelphia, PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012 . xvii, 256 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-73) . Place hold
Contemporary fixed prosthodontics by Rosenstiel, Stephen F., Publication: Missouri : Elsevoer, 2016 . viii, 879 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-79) . Place hold
Contemporary orthodontics by Proffit, William R., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . viii, 729 pages : , Preceded by: Contemporary orthodontics / William R. Proffit ... [et al]. 5th ed. c2013. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Cornea- 2 volume sets: vol. 1   Publication: Edinburg : Elsevier, 2017 . 2 volumes ; , "ExpertConsult.com." 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.7 C-80) . Place hold
Cornea- 2 volume sets: vol. 2   Publication: Edinburg : Elsevier, 2017 . 2 volumes ; , "ExpertConsult.com." 28 cm Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.7 C-80) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 1 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 2 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 / P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Current diagnosis & treatment in infectious diseases   Publication: New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2001 . xix, 987 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.9 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.9 C-95) . Place hold
Current diagnosis & treatment in otolaryngology :   Publication: New York : McGraw Hill Medical, 2012 . xix, 1013 p. : , "A Lange medical book." | "1545-6307"--T.p. verso. 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616,21 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616,21 C-95) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2018   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiv, 1934 pages : , "A Lange medical book." | "Previous editions copyright 2000 through 2015 by McGraw-Hill Education: copyright 1987 through 1999 by Appleton & Lange; copyright 1962 through 1986 by Lange Medical Publications"--Title page verso. | Includes : Strong emphasis on the practical aspects of clinical diagnosis and patient management throughout the broad fields of internal medicine ; Full review of internal medicine and additional primary care topics, such as gynecology and obstetrics, dermatology, neurology, ophthalmology, geriatrics, and palliative care ; The only text with an annual update on HIV/AIDS and new emerging viral diseases ; Specific disease prevention information ; Medication treatment tables, with indexed trade names and updated prices plus helpful diagnostic and treatment algorithms ; Updated PMID numbers for quick reference ; Many full-color photographs and illustrations. | Here are just a few of the many exciting new additions and updates : New information on Zika, dengue, chikungunya, MERS and other infections ; Two new online chapters: Lesbian & Bisexual Womens Health and Transgender Health & Disease Prevention ; Update on influenza pneumococcal, HPV, and meningococcal vaccines ; Latest information on new therapies for inflammatory bowel disease ; Revised recommendations for cardiovascular prevention methods ; Recent advances in diagnosis and treatment of Clostridium difficile infections ; New FDA approved medications for diabetes mellitus and hypercholesterolemia ; Extensively revised material on alcoholism ; Latest information on treatment options for obesity ; Expanded online Podiatry chapter. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2019   Publication: NY : McGraw-Hill, 2019 . xiv, 1,884 pages : , "Lange medical book." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) . Place hold
Daniels and Worthingham's muscle testing : by Avers, Dale, Publication: Missouri : Elsevier, 2019 . xiii, 400 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 A-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 A-95) . Place hold
Davidson's principles and practice of medicine.   Publication: China : Elsevier, 2014 . xix, 1372p. : Holdings: ძირითადი ფონდი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) . Place hold
DeGowin's diagnostic examination.   Publication: New York : McGraw-Hill, 2015 . xxxiv, 851 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-31) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-31) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-31) . Place hold
Dental communication by Chambers, David W. Publication: Norwalk, Conn. : Appleton-Century-Crofts, 1992 . viii, 296 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 C-44) . Place hold
Descriptive inorganic chemistry by Rayner-Canham, Geoffrey. Publication: New York : W.H. Freeman, 2014 . 691p. : , Includes index. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 R-29) , ძირითადი ფონდი (54 R-29) . Place hold
Developmental biology by Gilbert, Scott F., Publication: USA : Sinauer associates ,Ink. Publishers, 2016 . xxiii, 810 pages, 100 variously numbered pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 G-45) . Place hold
Diagnostic pathology : Endocrine by Nosé, Vania, Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . 739p. i-xxxvii : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Soft tissue tumors   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xix, 831pagings i-xxix : , Preceded by Diagnostic pathology. Soft tissue tumors / [edited by] Cyril Fisher ... [et al.]. c2011. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Bone by Nielsen, G. Petur Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . xiii, 443 pages, xxii : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Gastrointestinal by Greenson, Joel K., Publication: Philadelphia : Elswvier. 2016 . xvii, 685, xxv pages : , Preceded by Diagnostic pathology. Gastrointestinal / Joel K. Greenson ...[et. al.]. cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Genitourinary   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xix, 997, li pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Head & neck by Thompson, Lester D. R., Publication: Philadelpia : Elsevier, 2016 . xxi, 1121, i-xlvi pages : , Preceded by Diagnostic pathology. Head and neck / Lester D.R. Thompson ... [et al.]. 1st ed. 2011. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Hepatobiliary and Pancreas by Lamps, Laura W. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . xvii, 439 pages, xxvi : , Preceded by Diagnostic pathology. Hepatobiliary and pancreatic / Laura Webb Lamps ... [et al.]. 1st ed. c2011. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Lymph nodes and spleen with extranodal lymphomas   Publication: Philadelphia ; Elsevier, 2018 . xvii, 901 pages, xxxviii : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Molecular oncology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xix [1151p.] index i-xxxv Holdings: ძირითადი ფონდი (616 D-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Neoplastic dermatopathology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . xix, 919, xliv pages : , Includes access code for ebook version. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Neuropathology by Kleinschmidt-DeMasters, Bette, Publication: Philadelphia : Elsevier, 2016 . xxi, 805 pages, xxxi pages : , Preceded by Diagnostic pathology. Neuropathology / [edited by] Peter C. Burger ... [et al.]. 1st ed. c2012. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Nonneoplastic dermatopathology   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . xxi, 701, xxxix pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic pathology : Pediatric Neoplasms   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xviii, 845, xlvi pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 D-53) . Place hold
Diagnostic radiology physics :   Publication: Vienna : International atomic energy agency, 2014 . 682 pages : , "Endorsed by American Association of Physicists in Medicine, Asia-Oceania Federation of Organizations for Medical Physics, European Federation of Organisations for Medical Physics." | "STI/PUB/1564"--Title page verso. 25 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 D-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 D-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 D-53) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 D-53) . Place hold
Differential diagnosis for physical therapists : by Goodman, Catherine Cavallaro, Publication: Missouri : Elsevier, 2018 . xxi, 760 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 G-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 G-64) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 G-64) . Place hold
Diseases of the nervous system in childhood.   Publication: London : Mac Keith Press ; | Distributed by Wiley Blackwell, 2009 . x, 965 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 D-63) . Place hold
Drug delivery approaches and nanosystems /   Publication: Canada: Apple Academic Press, 2018 . 460 pages 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 D-83) . Place hold
Drug information handbook.   Publication: US : Wolters Kluwer, 2018 . 2306p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 D-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 D-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 D-83) . Place hold
Duus' Topical Diagnosis in Neurology by Bäehr, Mathias. Publication: Stuttgart : Thieme, 2012 . x , 333 p. : , "An authorized and revised translation of the 9th German edition ... c2009"--P. iv. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 B-14) . Place hold
Electrotherapy: Evidence-Based Practice   Publication: Edinburgh ; | New York : Churchill Livingstone, 2008 . xii, 401 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (615.849 E-43) . Place hold
Endocrine pathophysiology   Publication: Philadelphia: Wolter Kluwer, 2014 . xiii, 480 pages : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (616.43) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.43) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.43) . Place hold
Endodontics : vol.1   Publication: Itali : Il tridente, 2004 . 354 p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 E-54) . Place hold
Endodontics manual for the general dentist by Trope, Martin. Publication: London ; | Chicago : Quintessence, 2005 . ix, 74 p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 T-87) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 T-87) . Place hold
English for the pharmaceutical industry by Bücheler, Michaela. Publication: Oxford : | New York : Oxford University Press, 2017 . 96 p. : 26 cm. + Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-92) . Place hold
Environmental Epidemiology.   Publication: Maidenhead, Berkshire, England : Open University Press, 2006 . viii, 220p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) . Place hold
Environmental Health   Publication: San Francisko : Jossey-Bass, 2016 . xxxiv, 857pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 E-58) . Place hold
Environmental health by Moeller, Dade W. Publication: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2011 . xix, 518p. : 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 M-78) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 M-78) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (614 M-78) . Place hold
Epigenetics by Armstrong, Lyle, Publication: UK : Garland Science, 2014 . xii, 306 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 A-75) , ძირითადი ფონდი (616-055 A-75) . Place hold
Epigenetics   Publication: NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2015 . xiv, 984 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი (616-055 E-62) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 E-62) . Place hold
Essential case studies in public health : by Hunting, Katherine. Publication: Sudbury, MA : Jones & Bartlett Learning, 2012 . xix, 212 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 H-92) . Place hold
Essential echocardiography / by Ryding, Alisdair. Publication: Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier, 2013 . ix, 260 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 R-98) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 R-98) . Place hold
Essentials of biostatistics in public health by Sullivan, Lisa M. Publication: Sudbury, MA : Jones & Bartlett Learning, 2018 . xii, 313 p. : , Access card for companion web site tipped in. | Rev. ed. of: Essentials of biostatistics / Lisa M. Sullivan. 1st ed. c2008. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 S-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 S-60) . Place hold
Essentials of botanical extraction : by Mandal, Subhash C., Publication: UK : Elsevier, 2015 . xvi, 207 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 M-24) . Place hold
Essentials of dental assisting / by Robinson, Debbie Publication: Missouri : Elsevier, 2017 . xii, 505 pages : 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-67) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 R-67) . Place hold
Essentials of economics. by Krugman, Paul R., Publication: US : Worth Publishers, 2017 . xxv, 609 pages, 48 variously numbered pages ; , Includes index. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (33 K-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (33 K-85) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (33 K-85) . Place hold
Essentials of environmental health by Friis, Robert H., Publication: Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2019 . xx, 410 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი (614 F-92) , ძირითადი ფონდი (614 F-92) . Place hold
Essentials of General Surgery   Publication: Philadelphia, PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . xx, 586 p. : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 E-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 E-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 E-80) . Place hold
Essentials of genetics by Klug, William S., Publication: US : Pearson, 2016 . x, 530p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-055 K-58) . Place hold
Essentials of health policy and law by Teitelbaum, Joel Bern, Publication: Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2017 . xvii, 321 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 T-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 T-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 T-32) . Place hold
Essentials of oral histology and embryology : by Chiego, Daniel J., Publication: Missouri : Elsevier, 2019 . ix,219p. , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.21 C-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.21 C-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.21 C-52) . Place hold