სახელმძღვანელოები Subscribe to this list

| Select titles to:
Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2 томах. Том 2 by Безрукова, В. М. Publication: 2000 . 306 Holdings: Place hold
"წიგნი სააქიმო". მედიცინა ძველ საქართველოში. XIII საუკუნე   Publication: ტფილისი: სახელგამი, 1936 . 381 გვ.: Holdings: ძირითადი ფონდი (615.89 წ-51) , ძირითადი ფონდი (615.89 წ-51) , ძირითადი ფონდი (615.89 წ-51) . Place hold
100 cases in obstetrics and gynaecology by Cecilia Bottomley Publication: London, UK Flying Publisher & Kamps 2008 . 265p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
25 Questions and Answers on Health and Human Rights   Publication: WHO 2002 . 36 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (61) . Place hold
250 Cases in Clinical Medicine by R R.Baliga Publication: Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto Elsevier Ltd. 2012 Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
A color atlas of sectional anatomy : by Lyons, Edward A. Publication: St. Louis : Mosby, 1978 . ix, 316 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 L-99) . Place hold
A comprehensive guide to geriatric rehabilitation   Publication: Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2014 . xxiii, 598 p. : , Revised edition of: Geriatric rehabilitation manual / edited by Timothy L. Kauffman, John O. Barr, Michael Moran. 2007. | Map on inside cover. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.9 C-73) . Place hold
A dictionary of epidemiology /   Publication: New York : Oxford University Press, 2001 . xx, 196 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A dictionary of epidemiology. by Porta, Miquel Publication: Oxford University Press 2014 . xxxii, 343 pages ; 24 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616-036.2) . Place hold
A Practical Guide to Skin Cancer by Hanlon, Allison Publication: Springer International Publishing 2018 . 286 pages Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
A Textbook of Modern Toxicology.   Publication: New Jersey : A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004 . 582p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
A Tuberculosis Refresher Course for Physicians :   Publication: New Jersey Medical School Global Tuberculosis Institute The World Medical Association 2007 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
A-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau A1/A2 by Buscha, Anne. Publication: Germany : Schubert Verlag, 2010 . 186p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 B-97) . Place hold
Abdominal wall reconstruction   Publication: Woodbury : Cine-Med Publishing, 2013 . 267 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-12) . Place hold
Abnormal Psychology by Barlow, David H. Publication: Boston, MA : Allyn and Bacon, 2018 . 790 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (15 H-75) . Place hold
Academic Writing for Graduate Students by Swales, John M., Publication: Michigan : The University of Michigan Press, 2012 . xiv, 418 p. : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 S-97) . Place hold
Academic Writing from paragraph to essay by Zemach, Dorothy E. Publication: Hueber Verlag Gmbh 2010 . 138 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (37) . Place hold
ACS multimedia atlas of surgery by American college of surgeons, division of education. Publication: Chicago : Cine- Med, 2016 . xvi,438p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 A-47) . Place hold
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription   Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 2010 . xxi, 380 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
Adams and Victor's principles of neurology by Ropper, Allan H., Publication: NY : McGraw-Hill Medical, 2014 . ix, 1654 pages : , Preceded by Adams and Victor's principles of neurology / Allan H. Ropper, Martin A. Samuels. 9th ed. c2009. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.8 R-78) , ძირითადი ფონდი (616.8 R-78) . Place hold
Adapted physical education and sport by Winnick, Joseph P. Publication: Human kinetics 2017 . xvii, 328 pages : , "Includes web resource with brockport Physical Fitness Test videos, fitness charts, reproducible forms, and additional materials." -- 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-20) . Place hold
Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry   Publication: London : CRC Press LLC, 2004 . 286p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
Advances in Restorative Dentistry by Lussi, Adrian Publication: London : CBS, 2012 . 272 pages. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 L-96) . Place hold
Advances in vascular surgery by Yasuda K, Publication: Sapporo : Hokkaido University Graduate School of Medicine, 2003 . xiv, 530 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 A-22) . Place hold
Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood   Publication: London : Mac Keith Press, 2018 . 1524 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616-053.2 A-28) . Place hold
AMA guides to the evaluation of work ability and return to work by Talmage, James B. Publication: Chicago, Ill. : American Medical Association, 2011 . xviii, 510p. : , Rev. ed. of: A physician's guide to return to work / editors, James B. Talmage, J. Mark Melhorn. c2005. 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 T-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 T-17) . Place hold
An introduction to general systems thinking / by Weinberg, Gerald M. Publication: New York : Dorset House, 2001 . xxi, 279 p. : 23 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Analytical chemistry. by Christian, Gary D., Publication: US : Wiley, 2014 . xxii, 826 pages: , Includes index. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 C-56) . Place hold
Anatomy and human movement : by Palastanga, Nigel Publication: Livingstone ; Elsevier, 2012 . xiii,620p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 P-17) . Place hold
Anatomy of movement by Calais-Germain, Blandine. Publication: Seattle : Eastland Press, 2007 . 316 p. : , "Originally published as Anatomie pour le movement, Editions Desiris (France), 1985. Revised in 1991 and 1999." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 C-16) . Place hold
APTA Guide for Professional Conduct   Publication: American Physical Therapy Association 2013 . 10 გვ. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (615.825) . Place hold
Atlas of Abdominal Wall Reconstruction /   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2017 . 463p. ; cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 R-79) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 R-79) . Place hold
Atlas of General Surgical Techniques /   Publication: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2010 . xvi, 1200 p. : , "Expert consult"--Cover. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 T-80) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 T-80) . Place hold
Atlas of human anatomy / by Netter, Frank H. Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . 535p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) , ძირითადი ფონდი (611 N-47) . Place hold
Atlas of medical helmanthology and protozoology   Publication: NY ; Churchill Livingstone, 2005 . ix,82p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.99 A-90) . Place hold
Atlas of Orthodontic Case Reviews by Askari, Marjan Publication: WileyBlackwell 2017 . 264 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31) . Place hold
Bailey & Scott's diagnostic microbiology / by Baron, Ellen Jo. Publication: St. Louis : Mosby, 1994 . xiv, 958 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) , ძირითადი ფონდი (576.8 B-25) . Place hold
Basic & Clinical Endocrinology   Publication: New York : McGraw-Hill, 2004 . 976p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611.43/47 B-29) , ძირითადი ფონდი (611.43/47 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611.43/47 B-29) . Place hold
Basic & clinical pharmacology   Publication: New York : | London : McGraw-Hill Medical ; | McGraw-Hill [distributor], 2012 . xiii, 1229 p. : , Previous ed.: 2009. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Basic & clinical pharmacology.   Publication: New York : McGraw-Hill education, 2018 . x, 1250p. : , Title from cover. ill. Holdings: ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი (615 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 B-29) . Place hold
Basic Concepts of Chemistry by Malone, Leo J. Publication: New York : John Wiley & Sons, 1997 . 342p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 M-22) . Place hold
Basic Environmental Health   Publication: Oxford ; | New York : Oxford University Press, 2001 . xi, 441p. : 26 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 B-29) . Place hold
Bates' guide to physical examination and history taking by Bickley, Lynn S., Publication: Philadelphia : Wolter Kluwer, 2016 . xxviii, 1034 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 B-56) . Place hold
Biochemistry / by Ferrier, Denise R., Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . viii, 1716 pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 F 40) . Place hold
Biochemistry / by Champe, Pamela C. Publication: Philadelphia : Lippincott/Williams & Wilkins, 2005 . x, 534 p. : , Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (577.1 C-44) . Place hold
Bioethics : by Vaughn, Lewis. Publication: New York : Oxford University Press, 2010 . x, 686 p. ; 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.253 V-32) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.254 V-32) . Place hold
Biological and Medical Physics : vol. 1 by Sanikidze Tamar Publication: Poland : West Pomeranian University of technology, 2016 . 227p., Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი (53 S-20) . Place hold
Biological and Medical Physics : vol. 2 by Sanikidze Tamar Publication: Poland West Pomeranian University of technology 2016 . 279p., Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (53 S-20) . Place hold
Biological science   Publication: England : Pearson, 2017 . 1207p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 B-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 B-60) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (57 B-60) . Place hold
Biomedical Chemistry : Chapter 5 / Current Trends and Developments for Nanotechnology in Cancer   Publication: De Gruyter 2016 . pp.290–342 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Biophysics : An introduction by Glaser, Roland. Publication: Berlin : Springer, 2012 . xx, 407 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (53) . Place hold
Biophysique by Aurengo,Andre. Publication: Pais : Medecine-Sciences Flammarion, 2001 . 571p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612 A-92) . Place hold
Biostatistics for medical and biomedical practitioners : an interpretative guide for medicine and biology by Hoffman, Julien I. E. Publication: Elsevier Ltd, Academic Press, 2015 . 770 p. Holdings: ძირითადი ფონდი Place hold
British Pharmacopoeia Volume I & II   Publication: 2009 . 10951 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი (615) . Place hold
Brockport physical fitness test manual : by Winnick, Joseph P., Publication: 2014 . 160 p. : 28 cm Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Brockport physical fitness test manual: by Winnick, Joseph P. Publication: Champaign Human Kinetics 2014 . xi, 147 pages : illustrations Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
Buchwald's atlas of metabolic & bariatric surgical techniques and procedures by Buchwald, Henry. Publication: Philadelphia, PA : Elsevier/Saunders, 2012 . xvii, 377p. : , "Expert consult"--Cover. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.3 B-92) . Place hold
Campbell's physical therapy for children /   Publication: Missouri ; Elsevier, 2017 . xv, 822 pages : , Preceded by Physical therapy for children / [edited by] Suzann K. Campbell, Robert J. Palisano, Margo N. Orlin. 4th ed. 2012. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-17) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-17) . Place hold
Cancer :   Publication: New York : Nova Biomedical, 2016 . xiv, 146 pages : 27 cm. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-006 C-19) . Place hold
Cardiovascular and pulmonary physical therapy :   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiii, 815 pages : , Preceded by Cardiovascular and pulmonary physical therapy / William E. DeTurk, Lawrence P. Cahalin. 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 C-21) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 C-21) . Place hold
Cardiovascular Guidelines for Competitive Sports Eligibility   Publication: . 42 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (612) . Place hold
Career Paths: Medical Book 1 by Evans, Virginia Publication: EU : Expres Publishing, 2016 . 78p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PE) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PE) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PE) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PE) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (PE) . Place hold
Cases in leadership /   Publication: Los Angeles : Sage Publications, 2011 . 481 p. : 24 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Chemistry by Zumdahl, S. S. Publication: Australia : Brooks/Cole Cengage Learning, 2012 . 426p. Holdings: ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) . Place hold
Chemistry by Zumdahl, Steven S., Publication: USA : Cengage Learning, 2016 . 1 volume (881p. A1-87) : , Includes index. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი (54 Z-92) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (54 Z-92) . Place hold
Chemistry and the Living Organism by Bloomfield, Molly M., Publication: New York : Wiley, 1992 . xxiv, 749p, 1-9 index. : , Includes index. 27 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 B-67) . Place hold
Chemoradiotherapy : Concurrent Uses, Efficacy and Impact on Prognosis.   Publication: New York : Nova Biomedical, 2017 . 71p. Holdings: უცხოური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი (616-006 C-51) . Place hold
Child neurology   Publication: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2006 . xiii, 1186 p. : 29 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 / C-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-52) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-52) . Place hold
Clarke's analytical forensic toxicology /   Publication: London : Pharmaceutical Press, 2013 . xxi, 634 p. : ill. (some col.) ; , "This book is adapted from contributions published in volume 1 of Clarke's analysis of drugs and poisons, 4th edition."--T.p. 25 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615 C-59) . Place hold
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material.   Publication: London Pharmaceutical Perss, 2011 . 2609p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (615.1) . Place hold
Clinical anatomy by regions / by Snell, Richard S. Publication: Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins, 2012 . 754 p. : , Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 S-69) . Place hold
Clinical anatomy by regions / by Kikalishvili,L. Publication: Tbilisi, 2012 . 276p. Holdings: ძირითადი ფონდი (611 K-43) , ძირითადი ფონდი (611 K-43) . Place hold
Clinical dermatology   Publication: New York : McGraw-Hill Education/Lange Medical Books, 2013 . ix, 339 p. : 24 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Clinical echocardiography / by Nanda, Navin C. Publication: Saint Louis : Mosby, 1978 . xv, 451 p. : 27 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.12 N-21) . Place hold
Clinical epidemiology : by Fletcher, Robert H. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2014 . 253 p. : 26 cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (614) . Place hold
Clinical Hematology by Hamid, Gamal Abdul. Publication: Aden : 2013 . 250p.: Holdings: ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) , ძირითადი ფონდი , დამუშავების განყოფილება (612.1 H-20) . Place hold
Clinical Hematology Atlas by Rodak, Bernadette F., Publication: St. Louis : Elsevier, 2017 . xiii, 275pages : , Includes index. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 R-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 R-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (612.1 R-69) . Place hold
Clinical Hematology Atlas : by Bernadette, F.Rodak. Publication: Saunders, 2012 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Clinical Ophthalmic Oncology by Singh, A.D. Publication: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 . 1453 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (617.7) . Place hold
Clinical orthopaedic rehabilitation :   Publication: Philadelphia : Elsevier, 2018 . xix, 618 pages : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 C-61) . Place hold
Clinical psychology : by Hofmann, Stefan G., Publication: Wiley-Blackwell 2017 . 438 pages Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (15) . Place hold
Clinical skills manual for maternity and pediatric nursing by Bindler, Ruth McGillis, Publication: 2017 . x, 230 pages : , Preceded by Clinical skills manual for maternal & child nursing care / Ruth C. McGillis Bindler ... [et al.]. 4th ed. c2014. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) . Place hold
Clinical Skills Review : Scenarios based on standardized patients :   Publication: Canada : Libray and archives Canada cataloging in publication, 2013 . xix,285p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-08 C-61) . Place hold
Clinically oriented anatomy by Moore, Keith L. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2018 . xxvii, 1153 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (611 M-83) . Place hold
Colon and rectal surgery.   Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2012 . xxii, 590 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 C-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617 C-71) . Place hold
Communication skills for dental health care providers / by Young, Lance Brendan, Publication: Chicago : Quintessence Publishing Co, Inc, 2015 . x, 342 pages Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 Y-69) . Place hold
Communication skills for the healthcare professional / by McCorry, Laurie Kelly, Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2011 . xii, 251 p : 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 M-44) . Place hold
Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis / by World Health Organization / Publication: World Health Organization, 2014 Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Comprehensive preventive dentistry / by Limeback, Hardy Publication: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2012 . x, 391 p. : Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Conservative restoration of anterior teeth   Publication: Poligrafiche San Marco 2014 . 778 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Contemporary Clinical Psychology by Plante, Thomas G. Publication: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2011 . xxv, 598 p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (15 P-71) . Place hold
Contemporary orthodontics by Proffit, William R., Publication: Philadelphia : Elsevier, 2019 . viii, 729 pages : , Preceded by: Contemporary orthodontics / William R. Proffit ... [et al]. 5th ed. c2013. 28 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616.31 P-93) . Place hold
Corps et santé by Roussel, Olivier Publication: 1996 . 81 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Corps et sante : Les dossiers hachette. Cycle 3 / by Guichard, Jack Publication: Paris : Hachette education, 2009 . 63p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.133.1 G-94) . Place hold
Craig's Restorative Dental Materials   Publication: St.Louis : Mosby, 2018 . 352 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 S-16) , ძირითადი ფონდი (616.31 S-16) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 1 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Craniofacial and Maxillofacial Surgery in Children and Young Adults : Volume 2 by Posnick, Jeffrey C. Publication: Philadelphia : W.B. Saunders, 2000 . 1153p. i-xx : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 / P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 P-86) . Place hold
Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital by Wiener-Kronish, Jeanine P. Publication: LWW. 2015 . 860 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive Place hold
Critical Care Medicine by Marini, John J. Publication: Philadelphia : Wollters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2010 . xii, 708p. : 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614.88 M-30) . Place hold
Cultural anthropology : by Haviland, William A. Publication: 2014 . xxxv, 445 pages : 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (39 H-39) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (39 H-39) . Place hold
Current diagnosis & treatment otolaryngology :   Publication: 2020 . 1265 p. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive , ბიბლიოთეკის სერვერი Place hold
Current diagnosis and management of chorioretinal diseases   Publication: St. Louis : Mosby, 1977 . xix, 573p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.7 C-95) . Place hold
Current Diagnosis and Treatment in Rheumatology by Imboden, John B. Publication: New York : McGraw-Hill, 2007 . 578p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 I-55) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 I-55) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 I-55) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2018   Publication: NY : McGraw-Hill, 2018 . xiv, 1934 pages : , "A Lange medical book." | "Previous editions copyright 2000 through 2015 by McGraw-Hill Education: copyright 1987 through 1999 by Appleton & Lange; copyright 1962 through 1986 by Lange Medical Publications"--Title page verso. | Includes : Strong emphasis on the practical aspects of clinical diagnosis and patient management throughout the broad fields of internal medicine ; Full review of internal medicine and additional primary care topics, such as gynecology and obstetrics, dermatology, neurology, ophthalmology, geriatrics, and palliative care ; The only text with an annual update on HIV/AIDS and new emerging viral diseases ; Specific disease prevention information ; Medication treatment tables, with indexed trade names and updated prices plus helpful diagnostic and treatment algorithms ; Updated PMID numbers for quick reference ; Many full-color photographs and illustrations. | Here are just a few of the many exciting new additions and updates : New information on Zika, dengue, chikungunya, MERS and other infections ; Two new online chapters: Lesbian & Bisexual Womens Health and Transgender Health & Disease Prevention ; Update on influenza pneumococcal, HPV, and meningococcal vaccines ; Latest information on new therapies for inflammatory bowel disease ; Revised recommendations for cardiovascular prevention methods ; Recent advances in diagnosis and treatment of Clostridium difficile infections ; New FDA approved medications for diabetes mellitus and hypercholesterolemia ; Extensively revised material on alcoholism ; Latest information on treatment options for obesity ; Expanded online Podiatry chapter. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 C-95) . Place hold
Current medical diagnosis & treatment 2019   Publication: NY : McGraw-Hill, 2019 . xiv, 1,884 pages : , "Lange medical book." 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) , ძირითადი ფონდი (616 C-95) . Place hold
Current Occupational & Environmental Medicine   Publication: New York : McGraw-Hill, 2014 . xii, 911p. : , "A Lange medical book." 23 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (614 C-95) . Place hold
Current Pediatric Diagnosis & Treatment.   Publication: New York : The McGraw-Hill Company, 2007 . 1390p. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (616-053.2 C-95) . Place hold
Daniels and Worthingham's muscle testing : by Avers, Dale, Publication: Missouri : Elsevier, 2019 . xiii, 400 pages : 29 cm Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 A-95) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (617.3 A-95) . Place hold
Davidson's essentials of medicine : vol.1 vol.2 and vol.3   Publication: Edinburgh ; | New York : Elsevier/Churchill Livingstone, 2009 . xii, 1360p. : , "A Davidson title." | Based on the contents of: Davidson's Principles and Practice of Medicine. 20th ed. 2006. | Includes index. 20 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (61 D-26) . Place hold
Dental Materials by Powers, John M. Publication: St.Louis : Mosby, 2016 . 272 p. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) , ძირითადი ფონდი (616.31 P-89) . Place hold
Dental materials : by Powers, John M., Publication: St. Louis, Mo. ; | London : Mosby, 2012 . 236p. , Previous ed.: 2008. | Includes index. 28 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი (616.314 P-89) . Place hold
Descriptive inorganic chemistry by Rayner-Canham, Geoffrey. Publication: New York : W.H. Freeman, 2014 . 691p. : , Includes index. 26 cm. Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (54 R-29) , ძირითადი ფონდი (54 R-29) . Place hold
Designing clinical research / by Hulley, Stephen B. Publication: Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 . 385 p. ; cm. Holdings: ციფრული არქივი - Digital Archive (616) . Place hold
Destination B1: Grammar & Vocabulary : by Mann, Malcolm. Publication: Spain : Macmillan, 2016 . 256p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-25) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.111 M-25) . Place hold
Deutsch fur Arztinnen und Arzte by Schrimpf, Ulrike Publication: Deutschland : Springer, 2015 . xv, 206z. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 S-37) . Place hold
Deutsch für Mediziner by Koetz, Ina Maria Publication: Independently published, 2019 . 216z. Holdings: ძირითადი ფონდი (81 K-67) , ძირითადი ფონდი (81 K-67) . Place hold
Deutsch für Mediziner : by Győrffy, Mária. Publication: Praha : Triton, 2006 . 250 p. : Holdings: ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 G-99) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 G-99) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 G-99) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი (811.112.2 G-99) , ძირითადი ფონდი , უცხოური წიგნების სამკითხველო დარბაზი