1. კანისა და ვენერიული დაავადებები by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი, 2003 . 411 გვ.: Date:2003 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (9), სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
2. კანისა და ვენერიული დაავადებები by საყვარელიძე, დ. Publication: [თბილისი]: მედიცინა, 1994 . 407 გვ.: Date:1994 Availability: Copies available: აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (12), პოსტდიპლომური განყოფილება (5), No cover image available
3. ეგზემა by საყვარელიძე, დავით Publication: თბილისი: განათლება, 1985 . 86 გვ.: Date:1985 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (9), პოსტდიპლომური განყოფილება (1), სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
4. კანისა და ვენერიული დაავადებები by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი: განათლება, 1984 . 414 გვ.: Date:1984 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (2), აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (17), პოსტდიპლომური განყოფილება (1), სამკითხველო დარბაზი (2), Checked out (7), No cover image available
5. კანისა და ვენერიული დაავადებები by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი: განათლება, 1982 . 452 გვ.: Date:1982 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (2), ძირითადი ფონდი (12), აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (2), აბონემენტი - წიგნის ხელზე გაცემა (58), სამკითხველო დარბაზი (3), Checked out (18), No cover image available
6. კანისა და ვენერიული დაავადებები by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი: განათლება, 1980 . 410 გვ.: Date:1980 Availability: Copies available: სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
7. კანისა და ვენერიული დაავადებანი by საყვარელიძე, დავით Publication: თბილისი: განათლება, 1971 . 493 გვ.: Date:1971 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), პოსტდიპლომური განყოფილება (3), No cover image available
8. მედიკამენტური დერმატიტები და ტოქსიდერმიები by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1970 . 72 გვ. Date:1970 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (3), პოსტდიპლომური განყოფილება (1), No cover image available
9. შეცდომები ათაშანგის გადამდები ფორმების დიაგნოსტიკაში by საყვარელიძე, დ. ს. Publication: თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1968 . 89 გვ. Date:1968 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (1), პოსტდიპლომური განყოფილება (1), No cover image available
10. ზოგიერთი ქრონიკული დერმატოზის ჰისტოქიმია მკურნალობის პროცესში by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1966 . 261 გვ. Date:1966 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (5), პოსტდიპლომური განყოფილება (2), No cover image available
11. ჰერპესი by საყვარელიძე, დავით Publication: თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1963 . 98 გვ.: Date:1963 Availability: Copies available: პოსტდიპლომური განყოფილება (1), No cover image available
12. ზოსტერის ეტიოპათოგენეზი, კლინიკა და მკურნალობა by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1961 . 183 გვ.: Date:1961 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (6), No cover image available
13. მასალები ქავილის დროს კანის სტრუქტურული ცვლილებების შესწავლისათვის by საყვარელიძე, დ. Publication: თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1960 . 109 გვ.: Date:1960 Availability: Copies available: ძირითადი ფონდი (3), პოსტდიპლომური განყოფილება (2), No cover image available
Languages: