ჩართოლანი, თენგიზ

ღია და ლაპარასკოპული პროთეზირებადი თიაქარპლასტიკა თენგიზ ჩართოლანი; [სამეც. რედაქტორები: პროფ. თენგიზ ახმეტელი, პროფ. ნოდარ ლომიძე. რედაქტორი გივი ხორბალაძე] - მონოგრაფია - [თბილისი]: [ფავორიტი], [2009] - 195 გვ.: სურ., ცხ.

ლაპარასკოპია პროთეზირება თიაქარი

616-007.43-089 / -23