ჩიკვილაძე, დარეჯან

სამედიცინო მიკრობიოლოგია სახელმძღვანელო უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისათვის / დარეჯან ჩიკვილაძე, დარეჯან მეტრეველი; [რედაქტორი პროფ. ირაკლი მჭედლიშვილი] - სახელმძღვანელო - [თბილისი]: თსსუ, 2016 - 584 გვ.: სურ., ცხ., სქემ.

9789941084652

მიკრობიოლოგია

616-093/097 / ჩ-59