კვაჭაძე, ლეო

თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი პედაგოგიური ინ-ების სტუდენტებისათვის / ლეო კვაჭაძე; რედაქტორი: ე. პოლოლიკაშვილი - 3-ე შევსებული გამოცემა. სახელმძღვანელო - თბილისი: განათლება, 1988 - 446 გვ.: სქემ.

5505002099

ქართული ენა - გრამატიკა სინტაქსი

499.962 / კ-44