მამულაშვილი, ბელა

ბიოეთიკა უმაღლესი და საშუალო სასწავლებლების სტუდენტებისათვის / ბელა მამულაშვილი; რედაქტორი: მედ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, მედ. მეცნ. აკადემიის პრეზიდენტი რამაზ ხეცურიანი - 13-ე განახ. გამოცემა. სახელმძღვანელო - თბილისი: უნივერსალი, 2014 - 376 გვ.

9789941177811

ბიოეთიკა

614.253 / მ-25