ურუშაძე, რამაზ

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა რამაზ ურუშაძე; [სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე ამირან გამყრელიძე. რეცენზენტები: დავით იაკობიძე და თენგიზ ჯინჯოლავა]. - სახელმძღვანელო - თბილისი: ლეგა, 2002 - 688 გვ.: სურ., ნახ., სქემ., ცხ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 683-687

9992897244

ჯანდაცვა

614(479.22) / უ-62