ქადაგიშვილი თ .

დიზრაფიების - ზურგის ტვინის თიაქრის , სასისა და ზედა ტუჩის ნაპრალის რისკის ფაქტორების ანალიზი დისერტაცია...საკანდიდატო - თბილისი თსსუ 2002 - 101 გვ .

დიზრაფიები თიაქარი