ბაკურიძე, ალიოშა

წამლის სამრეწველო ტექნოლოგია სახელმძღვანელო თსსუ –ის ფარმაცევტული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის / ალიოშა ბაკურიძე; [რედ. ფარმაცევტულ მეცნ. დოქტორი, პროფ. ვაჟა ერიაშვილი] - სახელმძღვანელო - თბილისი, 2006 - 684 გვ.: სურ.

წამალთა ტექნოლოგია

615.45 / ბ-19