თედორაძე, ლია

ხმამაღლა დუმილი : ლექსები. / ავტ. ლია თედორაძე ; რედაქტორი ზურაბ კუხიანიძე. - ქუთაისი.: საქართველო, 1997. - 56 გვ.


მხატვრული ლიტერატურა

პოეზია

8 / თ-41