ბრეგაძე, გივი

ცდუნებული : რომანი. / ავტ. გივი ბრეგაძე ; რედაქტორი თემურ ამყოლაძე. - ქუთაისი.: მოწამეთა, 2003. - 320 გვ.


მხატვრული ლიტერატურა

პროზა

8 / ბ-91